Acer | G246HL | Acer G246HL Quick Start Guide

Instrukcje bezpieczeństwa
•
•
•
Należy upewnić się, że wymagania dotyczące zasilania monitora odpowiadają parametrom prądu zmiennego dostępnego w danym regionie.
Monitor należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
Monitor należy umieścić na stabilnej powierzchni i zachować ostrożność podczas jego obsługi. Upuszczenie monitora, silne uderzenie lub
dotknięcie ostrym lub szorstkim przedmiotem, może spowodować jego uszkodzenie.
Monitor należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wysokiej wilgotności i kurzu.
Nie wolno używać monitora, gdy uszkodzony jest przewód. Na przewodzie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów i należy go tak
poprowadzić, aby nie był przydeptywany ani zaczepiany.
Do otworów monitora nigdy nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać wewnętrznych części monitora. Obudowę monitora może zdejmować wyłącznie
wykwalifikowany technik.
Należy pamiętać, aby przy wyłączaniu monitora z gniazda zasilania trzymać za wtyczkę, a nie za przewód.
Szczeliny w obudowie monitora służą do wentylacji. Nie należy ich blokować ani przykrywać, ponieważ może to spowodować przegrzanie
urządzenia. Nie należy umieszczać monitora na łóżkach, kanapach, dywanach i innych miękkich powierzchniach. Może to spowodować
zablokowanie otworów wentylacyjnych obudowy. Jeżeli monitor zostanie umieszczony w szafce lub w innym zamkniętym pomieszczeniu należy
zapewnienić mu odpowiednią wentylację.
Nie należy narażać monitora na działanie deszczu i nie powinno się go używać w pobliżu wody. W razie przypadkowego zamoczenia monitora
należy odłączyć go z gniazda zasilania i skontaktować się natychmiast z autoryzowanym dostawcą. W razie konieczności zewnętrzne części
monitora można czyścić wilgotną ściereczką, wcześniej należy jednak wyłączyć monitor z gniazda zasilania.
Jeżeli monitor nie działa normalnie, a szczególnie, gdy z jego wnętrza wydostają się niezwykle dźwięki lub zapachy, urządzenie należy
natychmiast wyłączyć z gniazda zasilania i skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Przewód
zasilający prądu
zmiennego
Kabel DVI
(Opcjonalnie)
Kabel VGA
(Opcjonalnie)
Kabel HDMI
(Opcjonalnie)
Adapter prądu
zmiennego
Podręcznik
użytkownika
Instrukcja
szybkiego
uruchomeinia
LCD monitor
Podłączanie monitora do podstawki
1.
2.
3.
Wyjmij podstawkę monitora z opakowania i umieść ją na stabilnej, równej powierzchni.
Wyjmij monitor z opakowania.
Zamocuj ramię podstawy do spodu monitora
• Upewnij się, że spód monitora jest bezpiecznie osadzony w podstawie. (tylko w wybranych modelach)
• Zabezpiecz mocowanie podstawy do ramienia dokręcając białą śrubę za pomocą odpowiedniego narzędzia lub monety. (tylko w wybranych
modelach)
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
Wyłącz komputer i odłącz kabel go zasilający.
2-1
Podłącz przewód sygnału video
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz przewód video do komputera.
2-2
Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu monitora, a drugi
koniec do portu DVI komputera.
2-3
Podłącz kabel HDMI (Tylko model z wejsciami HDMI)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz kabel HDMI do komputera.
Podłącz jeden koniec adaptera do monitora, a drugi koniec do prawidłowo uziemionego
gniazdka prądu zmiennego.
Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer. Ta kolejność jest bardzo ważna.
DC IN
HDMI
DVI
D-Sub
DC
D-Sub
DVI
HDMI
DC IN
HDMI
DVI
2
D-Sub
Sterowanie zewnętrzne
Ikona
/
Element
Opis
Przycisk/wskaźnik zasilania
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieski kolor światła oznacza włączenie zasilania.
Bursztynowy kolor oznacza tryb wstrzymania/oszczędzania energii.
Minus/Plus
Jeżeli menu OSD jest włączone, naciśnij przycisk Minus lub Plus, aby przełączać się między
opcjami menu OSD.
Funkcje menu OSD
Przycisk Auto Adjust/Exit
Przycisk Empowering
Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij ponownie, aby wejść w wybraną opcję w menu
OSD.
Jeżeli menu OSD jest włączone, naciśnij przycisk Auto, aby zamknąć menu OSD. Po
wyłączeniu menu OSD naciśnij ponownie przycisk Auto, a monitor automatycznie zoptymalizuje
pozycję wyświetlacza, jego ostrość i zegar.
Naciśnij przycisk Empowering, aby otworzyć menu Acer eColor Management OSD i uzyskać
dostęp do trybu scenariusza.
Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD
Polski
Podczas podłączania i używania monitora należy przestrzegać następujących przepisów bezpieczeństwa:
Download PDF

advertising