Acer | KG271 | Acer KG271 Skrócony poradnik (KG271 B)

Instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG) monitora LCD Acer
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
Polski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
•
Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
•
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła
słonecznego może go poważnie uszkodzić.
Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe
powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie
Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności
•
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
•
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
•
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone
Montaż monitora na podstawie
1.
2.
3.
4.
Wyjąć monitor z opakowania.
Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych
modeli)
Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety.
(dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia DP (opcjonalnie) i/lub
HDMI (opcjonalnie) monitora oraz gniazda wyjścia DP (opcjonalnie)
i/lub HDMI (opcjonalnie) karty graficznej komputera. Następnie
przykręć nakrętki radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu
monitora.
Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do
znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio. Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku
użytkownika.
FreeSync (Wyłącznie DP): Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez kartę
graficzną z obsługą FreeSync w oparciu o szybkości klatek z typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania
efektywnego energetycznie, wirtualnie pozbawionego zacięć i o niskim opóźnieniu.
1
5
4
3
2
1
Przycisk zasilania
2
Przycisk funkcji
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania.
Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić
funkcję klawisza skrótu 1.
b. Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij tan przycisk, aby wyświetlić
informacje podstawowe monitora oraz bieżące wejście lub zresetować
ustawienia koloru użytkownika do domyślnych wartości fabrycznych.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić
funkcję klawisza skrótu 2.
b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb
scenariusza lub tryb gry.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do
funkcji wyboru wejścia.
b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z menu OSD.
/
3
Przycisk funkcji
/
4
Przycisk funkcji
5
Przycisk funkcji
/X
a.
/
b.
Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do
następnej funkcji w menu funkcji.
Pojedynczy przycisk przechylny z tyłu ramki monitora działa jak joystick. W
celu przesunięcia kursora wystarczy przechylić przycisk w jednym z czterech
kierunków. Naciśnij przycisk w celu wyboru wymaganej opcji. Czerwony
wskazuje na działający. Szary wskazuje niedziałający.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym
w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy
wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest
zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu
recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego
sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne
przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać
więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa
domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony
DANE TECHNICZNE
Panel LCD
Wyświetlane kolory
Zegar punktowy
Maksymalna rozdzielczość
Plug & Play
Układ napędowy
Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar
Rozstaw pikseli
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia
Czas reakcji
Typ panelu
Wideo
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
27"W (69cm)
0.3113mm(H) x 0.3113mm(V)
400cd/m2(typowa)
100,000,000:1Maks. (ACM)
170° (H) 160° (V) (CR=10), 176° (H) 170° (V) (CR=5)
1ms (G to G)
TN
Interfejs cyfrowy
HDMI:30kHz ~255kHz, DP:255kHz ~255kHz
48Hz~ 242Hz
16.7M Colors
600MHz(HDMI2.0/DP)
1920x1080 @240Hz
VESA DDCCI/DDC2B
Polski
Zewnętrzne elementy sterowania
Polski
Klasa efektywności energetycznej
* Roczny pobór energii
Tryb włączenia
Pobór mocy
Tryb uśpienia
@200cd/m2
Tryb wyłączenia
Złącze wejściowe
Wejściowy sygnał wideo
Głośniki
B
62 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)
33.5(typowy)
0.5W(typowy)
0.45W(typowy)
HDMI (tylko model z wejściem HDMI)
DP (tylko model z wejściem DP)
DP (tylko model z wejściem DP)
HDMI (tylko model z wejściem HDMI)
2W x 2 (tylko model z wejściem audio)
Wejście audio (Wyłącznie model z wejściem audio)
Audio
Wyjście audio (Wyłącznie model z wyjściem audio)
Maksymalny rozmiar ekranu
Źródło zasilania
Environmental
Considerations
Wymiary
Waga:
Specyfikacje mechanizmów
Przełącznik/Przyciski
Zewnętrzne elementy
sterujące
Functions (Funkcje)
W poziomie:598mm
W pionie:336mm
100-240V~, 50/60Hz
Temperatura pracy: Od 5° do 35°C
Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 85%
614 (szer.) x 465(wys.) x 232(głęb.)mm
5.81kg Unit (netto)
Pochylenie: Od -5° do +15°
Obrót: Nie
Regulacja wysokości: Nie
Obracanie: Nie
Zdejmowalna podpórka: Tak
Over drive
Przycisk zasilania
Tryb Gra
Przełącznik wejścia
Menu główne OSD
Głośność
Strona prawa/lewa
Black boost (Poziom czerni)
Blue Light (Niebieskie światło)
ACM
Gamma
Input (Wejście)
OD
HDMI Black level (Poziom
czerni HDMI)
Quick start mode(Tryb
szybkiego uruchomienia)
Power-off USB
charge(Ładowanie przez USB
przy wył. zasilaniu)
MPRT
Brightness (Jasność)
Contrast (Kontrast)
DP format (Format DP)
Auto source (Auto Source)
PIP/PBP
Hot key assignment
(Przypisanie przycisku skrótu)
Colour Temp (Temperatura
barwowa)
6-axis Saturate (6 osiowe
nasycenie)
6-axis Hue (6 osiowa barwa)
Language (Język)
OSD Timeout (Zakończenie
czasu wyświetlania OSD)
Refresh rate num (Szybkość
odświeżania)
Transparency (Przezroczystość)
Game mode (Tryb Gra)
Aim point (Cel)
Wide mode (Tryb Szeroki)
DDC/CI
Reset (Resetuj)
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy
Acer.
* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Download PDF

advertising