Acer | XR382CQK | Acer XR382CQK Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD Acer
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Polish
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aby oczyścić ekran monitora LCD:
•
Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
•
Spryskaj szmatkę nierozpuszczalnym środkiem czyszczącym i delikatnie oczyść ekran.
Monitora LCD nie należy umieszczać w pobliżu okna. Narażenie monitora na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub
słońca, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Nie należy naciskać ekranu LCD. Nadmierne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie należy zdejmować pokrywy lub naprawiać tego urządzenia samemu. Autoryzowany technik powinien wykonać
naprawę każdej natury.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60° C (-4° do140° F). Przechowywanie
monitora LCD poza tym zakresem, może spowodować trwałe uszkodzenie.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek, następujące okoliczności, należy natychmiast odłączyć monitor i połączyć się z
autoryzowanym technikiem:
•
Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor-do-PC.
•
Wyciek płynów na monitor LCD lub wystawienie monitora na deszcz.
•
Uszkodzony monitor LCD lub obudowa.
Aby zapobiec uszkodzeniu panelu LCD, nie należy umieszczać monitora na powierzchni ekranem w dół.
Podłączenie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) i/lub MHL (opcjonalne)
monitora oraz do gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) i/lub MHL (opcjonalne) karty graficznej
komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
Kabel USB 3.1 typu C-C (opcjonalny, tylko modele z wejściem USB typu C-C)
Podłącz jeden koniec kabla USB 3.1 typu C-C do komputera, a drugi koniec do urządzeń elektrycznych.
Włóż kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
Podłącz zasilacz i przewód zasilający do monitora, a następnie do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania prądu
zmiennego.
MHL
USB
DP
1
Polish
2
3
4
5
Zewnętrzne elementy sterowania
1
Przycisk zasilania
2
Przycisk funkcji
/
3
Przycisk funkcji
/
4
Przycisk funkcji
/X
5
Przycisk funkcji
/
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie
zasilania. Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/
oszczędzania energii.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
wprowadzić funkcję klawisza skrótu 1.
b. Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij tan przycisk, aby
wyświetlić informacje podstawowe monitora oraz bieżące wejście
lub zresetować ustawienia koloru użytkownika do domyślnych
wartości fabrycznych.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
wprowadzić funkcję klawisza skrótu 2.
b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb
scenariusza lub tryb gry.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
przejść do funkcji wyboru wejścia.
b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z
menu OSD.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
przejść do następnej funkcji w menu funkcji.
b. Pojedynczy przycisk przechylny z tyłu ramki monitora działa
jak joystick. W celu przesunięcia kursora wystarczy przechylić
przycisk w jednym z czterech kierunków. Naciśnij przycisk w celu
wyboru wymaganej opcji. Czerwony wskazuje na działający. Szary
wskazuje niedziałający.
AdaptiveSync (XR342CK):
Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez kartę graficzną
z obsługą AdaptiveSync w oparciu o szybkości klatek z typową zawartością w celu
uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie pozbawionego zacięć i o
niskim opóźnieniu.
Free-Sync(XR382CQK):
Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez kartę graficzną
z obsługą Free-Sync w oparciu o szybkości klatek z typową zawartością w celu uzyskania
wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie pozbawionego zacięć i o niskim
opóźnieniu.
Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
Polish
Uwagi FCC
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału
radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
•
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi
powiązanymi postanowieniami Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/
EU oraz Dyrektywy RoHS 2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC w odniesieniu do ustanawiania ram
działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych
z energią.
Uwaga: Kable ekranowane
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu
zapewnienia zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia,
terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez
certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami
Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika
prawa do korzystania z tego produktu.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, nie należy podnosić monitora za jego podstawę.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi
akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie
można usuwać z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku
spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie
go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych urządzeń
podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W
celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w
celu recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania
odpadów lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
DANE TECHNICZNE (XR342CK)
TFT Color LCD
34 " W (87cm)
0,233mm (w poziomie) x 0,233mm (w pionie)
300cd/m2 (Typowa)
Maks. 100 000 000:1 (ACM)
172° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR≥10)
5ms (GTG,Typowy)
In-Plane Switching
Interfejs cyfrowy
30K-120KHz(HDMI)/120-120KHz(DP)/30-99KHz(MHL)
Częstotliwość pionowa
Kolory wyświetlacza
Zegar pikseli
Maks. rozdzielczość
30-75Hz(HDMI)/48-75Hz(DP)/23-80Hz(MHL)
1,07B kolorów
600MHz(HDMI&DP)/300MHz(Type C)
3440x1440 @75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej
B
*Roczne zużycie energii(Typowa)
Tryb włączenia
Zużycie energii
Tryb uśpienia
@200cd/m2
Tryb wyłączenia/oczekiwania
80 (kWh) (dla modelu z wejściem HDMI)
52 W (typ.)
0,5W (typ.)
0,48W (typ.)
DP (Tylko model DP)
MHL 2.1(Tylko model MHL 2.1)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C)
HDMI 2.0 (Tylko model HDMI 2.0)
Hub USB/USB3.0 x 4 (Tylko model z hubem USB)
Sygnał DP (Tylko model z wejściem DP)
Sygnał HDMI (Tylko model z wejściem HDMI)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C)
Panel LCD
Złącze wejścia
Sygnał wejścia wideo
Głośniki(Typowa)
7W x 2
W poziomie: 799,8mm
W pionie: 334,8mm
100-240V~, 50/60Hz
Temperatura podczas działania: 5° do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność podczas działania: 10% do 85%
816,2 (S) x 435,5~565,5 (W) x 309 (G) mm
9,7kg (netto)
Nachylanie: -5° do +35°
Obracanie: -30° do +30°
Regulacja wysokości: 130mm
Przekręcanie: Nie
Odłączana podstawa - nóżka: Tak
Maksymalna wielkość ekranu
Źródło zasilania
Warunki środowiskowe
Wymiary
Waga (netto)
Dane techniczne mechanizmu
Zewnętrzne elementy
sterowania:
Functions (Funkcje)
Jasność
Kontrast
Black Boost
Niebieskie światło
ACM
Doskonała ostrość
Gamma
Temp. barwowa
Tryb sRGB
6-osiowy odcień
6-osiowe nasycenie
Głośność
DTS
Over Drive
Punkt docelowy
Język
Upływ czasu OSD
Przejrzystość
Częstotliwość odświeżania
cyfrowo
Wejście
Auto Source
Połączenie szeregowe
Format DP
Tryb szerokoekranowy
PIP/PBP
Oświetlenie bursztynowe
Przypisanie przycisku skrótu
DDC/CI
Poziom czerni HDMI
Tryb szybkiego rozruchu
Tryb DP ALT
Wyłączenie zasilania przez USB
Tryb gry
* Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej, internetowej stronie pomocy technicznej Acer.
*Roczne zużycie energii jest obliczane na bazie typowego zużycia energii 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Polish
System napędu
Wielkość
Rozstaw pikseli
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia(Typowa)
Czas reakcji
Typ panelu
Wideo
Częstotliwość pozioma
Polish
DANE TECHNICZNE (XR382CQK)
System napędu
Wielkość
Rozstaw pikseli
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia(Typowa)
Czas reakcji
Typ panelu
Wideo
Częstotliwość pozioma
TFT Color LCD
37,5 " W (95,29cm)
0,229mm (w poziomie) x 0,229mm (w pionie)
300cd/m2 (Typowa)
Maks. 100 000 000:1 (ACM)
178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR≥10)
5ms (GTG,Typowy)
In-Plane Switching
Interfejs cyfrowy
30K-130KHz(HDMI)/130K-130KHz (DP)/30K-99KHz(MHL)
Częstotliwość pionowa
Kolory wyświetlacza
Zegar pikseli
Maks. rozdzielczość
30-75Hz(HDMI)/48-75Hz(DP)/23-80Hz(MHL)
1,07B kolorów
600MHz(HDMI&DP) / 180MHz(MHL)
3840x1600 @75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej
B
*Roczne zużycie energii(Typowa)
Tryb włączenia
Zużycie energii
Tryb uśpienia
@200cd/m2
Tryb wyłączenia/oczekiwania
85 (kWh) (dla modelu z wejściem HDMI)
58 W (typ.)
0,5W (typ.)
0,48W (typ.)
DP (Tylko model DP)
MHL 2.1(Tylko model MHL 2.1)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C)
HDMI 2.0 (Tylko model HDMI 2.0)
Hub USB/USB3.0 x 4 (Tylko model z hubem USB)
Sygnał DP (Tylko model z wejściem DP)
Sygnał HDMI (Tylko model z wejściem HDMI)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C)
Panel LCD
Złącze wejścia
Sygnał wejścia wideo
Głośniki(Typowa)
7W x 2
W poziomie: 879,7mm
W pionie: 366,5mm
100-240V~, 50/60Hz
Temperatura podczas działania: 5° do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność podczas działania: 10% do 85%
896,88 (S) x 461,77~587,69 (W) x 309 (G) mm
10,9kg (netto)
Nachylanie: -5° do +35°
Obracanie: -30° do +30°
Regulacja wysokości: 130mm
Przekręcanie: Nie
Odłączana podstawa - nóżka: Tak
Maksymalna wielkość ekranu
Źródło zasilania
Warunki środowiskowe
Wymiary
Waga (netto)
Dane techniczne mechanizmu
Zewnętrzne elementy
sterowania:
Functions (Funkcje)
Jasność
Kontrast
Black Boost
Niebieskie światło
ACM
Doskonała ostrość
Gamma
Temp. barwowa
Tryb sRGB
6-osiowy odcień
6-osiowe nasycenie
Głośność
DTS
Over Drive
Punkt docelowy
Język
Upływ czasu OSD
Przejrzystość
Częstotliwość odświeżania
cyfrowo
Wejście
Auto Source
Połączenie szeregowe
Format DP
Tryb szerokoekranowy
PIP/PBP
Oświetlenie bursztynowe
Przypisanie przycisku skrótu
DDC/CI
Poziom czerni HDMI
Tryb szybkiego rozruchu
Tryb DP ALT
Wyłączenie zasilania przez USB
Tryb gry
* Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej, internetowej stronie pomocy technicznej Acer.
*Roczne zużycie energii jest obliczane na bazie typowego zużycia energii 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Download PDF

advertising