Acer | X193W | Acer X193W Quick Start Guide

Polski
X193W
1. 1-1Podłącz przewód sygnału video
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz przewód video do komputera.
1-2Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b.Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu
monitora, a drugi koniec do portu DVI komputera.
2. Podłącz przewód zasilania
Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka zasilania z
uziemieniem.
3. Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer.
Ta kolejność jest bardzo ważna.
4. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem Rozwiązywanie
problemów aby zdiagnozować problem.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
X193W
Polski
LAMP Disposal
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED
OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR
MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT
WWW.EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Download PDF

advertising