Acer | X243HQ | Acer X243HQ Quick Start Guide

Monitor LCD
Instrukcja szybkiej konfiguracji
Instrukcje bezpieczeństwa
W czasie podłączania i używania monitora należy przestrzegać następujących przepisów bezpieczeństwa:

Upewnij się, że zasilanie monitora odpowiada zasilaniu wejściowemu w miejscu używania.

Monitor należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.

Umieść monitor na stabilnej powierzchni i postępuj z nim ostrożnie. Po zrzuceniu, uderzeniu ostrym

przedmiotem, lub na skutek dotknięcia ostrym lub szorstkim przedmiotem monitor może ulec uszkodzeniu

Umieść monitor w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wysokiej wilgotności i kurzu. Nie wolno
używać monitora, kiedy przewód jest uszkodzony. Na przewodzie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów i
należy go umieścić tak, aby nie był deptany ani przekraczany,

Do otworów monitora nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów. Może to spowodować
niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem nie dotykaj wewnętrznych części monitora. Obudowa
monitora może być zdjęta jedynie przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.

Należy pamiętać, by przy wyłączaniu monitora z gniazda zasilania trzymać za wtyczkę, a nie za sznur.

Otwory w obudowie monitora służą do wentylacji. Nie powinno się blokować ani przykrywać otworów, aby nie
spowodować przegrzania urządzenia. Nie należy umieszczać monitora na łóżkach, wersalkach dywanach ani na
innych miękkich powierzchniach. Może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych na dnie obudowy.
Jeżeli monitor zostanie umieszczony w szafce lub w innym zamkniętym pomieszczeniu, należy pamiętać o
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.

Należy zabezpieczyć monitor przed działaniem deszczu i nie powinno się go używać w pobliżu wody. W razie
przypadkowego zamoczenia monitora należy odłączyć urządzenie z gniazda zasilania i natychmiast skontaktować
się z pracownikami autoryzowanego przedstawicielstwa firmy. W razie konieczności zewnętrzną część monitora
można czyścić wilgotną ściereczką, wcześniej należy jednak wyłączyć monitor z gniazda zasilania.

Jeżeli monitor nie działa normalnie, a szczególnie w przypadku, kiedy z wnętrza urządzenia dochodzą niezwykle
dźwięki lub zapach, należy urządzenie natychmiast wyłączyć z gniazda i skontaktować się z pracownikiem
autoryzowanego przedstawicielstwa lub serwisu.

Przed konserwacją produktów należy przenieść kabel zasilający.
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
1-1
a.
b.
1-2
Podłącz przewód sygnału video
Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
Свържете VGA видео кабела към компютъра.
Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma
wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza
z tylu monitora, a drugi koniec do portu DVI komputera.
Podłącz gniazdo wejścia audio monitora LCD (AUDIO IN) do
komputera za pomocą kabla audio. (Opcjonalne)
Podłącz przewód zasilania
Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka
zasilania z uziemieniem.
Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer.
Ta kolejność jest bardzo ważna.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem
Rozwiązywanie problemów aby zdiagnozować problem.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem Rozwiązywanie
problemów aby zdiagnozować problem.



Upewnić się, czy przewód zasilania jest właściwie umieszczony w gnieździe zasilania monitora i w gnieździe sieci
zasilającej.
Sprawdzić gniazdo sieci zasilającej podłączając do niego działające urządzenie elektryczne, na przykład lampkę
Wypróbować inny przewód zasilania. Próbę tę można przeprowadzić używając przewodu zasilania komputera.
Brak obrazu - Kontrolka zasilania monitora świeci się, ale na ekranie nie ma obrazu



Upewnić się, czy złącze wideo jest prawidłowo przyłączone do komputera.
Upewnić się, czy komputer jest włączony i czy działa prawidłowo.
Wyłączyć monitor i sprawdzić styki złącze przewodu sygnałowego. Upewnić się, czy styki te nie są pogięte
Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi

Prosimy skorzystać z instrukcji obsługi umieszczonej na płycie CD-ROM dołączonej do monitora.
LCD Monitor Quick Setup Guide
Polski
X243HQ
X243HQ
Polski
LAMP Disposal
LAMPA(Y) WEWNĄTRZ TEGO PRODUKTU ZAWIERA RTĘĆ I POWINNA ZOSTAĆ
PODDANA RECYKLINGOWI LUB USUNIĘTA W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM
LOKALNYM, STANOWYM LUB FEDERALNYM. DALSZE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ W ORGANIZACJI ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE POD ADRESEM
WWW.EIAE.ORG. SPECYFICZNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USUWANIA LAMPY,
MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych
gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać
do zwykłych pojemników na śmieci. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego
sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą
w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia ponowne wprowadzenie go do obiegu w
sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym,
gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem
miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
LCD Monitor Quick Setup Guide
SPECYFIKACJA
Rodzaj wyświetlacza kolorowa matryca TFT LCD
LCD Panel
Wymiary
23.6" wide
Rozmiar plamki
0.2715mm(H) x 0.2715mm(V)
Jasność
300cd/m2 (typowy)
Stosunek kontrastu
40000:1 (ACM)
Kąt windzenia Obrazu 170° (H) 160° (V)
Sygnał
wejściowy
czas reakcji
5 ms (typowy)
sygnał video
RGB interfejs analogowy
Częstotliwość
pozioma
30KHz – 80KHz
Częstotliwość
pionowa
55-75Hz
Liczba kolorów
16,7 milionów kolorów
Taktowanie plamki
160MHz
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 @75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
ENERGY STAR
Tryb Wł
31.63W(typ.)
Tryb uœpienia
0.85W(typ.)
Wyłączone/Tryb oczekiwania
0.69W(typ.)
Rodzaj złącza
Sygnał wejściowy video
Maksymalne rozmiary obrazu
Zasilanie
D-Sub
DVI 24pin (Model z dwoma wejściami)
Analogowy:0,7Vp-p(standard), 75 OHM, dodatni
Sygnał cyfrowy (Model z dwoma wejściami)
w poziomie : 544.8 mm
w pionie : 320.5 mm
100-240V~, 50/60Hz
LCD Monitor Quick Setup Guide
Polski
X243HQ
Polski
X243HQ
SPECYFIKACJA
Warunki pracy
Temperatura pracy: 5°C do 35°C
Temperatura składowania: -20°C do 60°C
Wilgotność: 10% do 85%
Wymiary
568 mm (S) x 399 mm (W) x 202 mm (G)
masa (netto)
5.23 kg (netto)
Przyciski
Przycisk zasilania
</>
MENU/ENTER
Przycisk Auto Adjust / Exit
Empowering/Exit
Kontrast
Jasność
ACM On/Off
Ostrość
Taktowanie
Pozycja w poziomie
Pozycja w pionie
Regulacja
(Ciepły) Barwa
ustawień
(Zimny) Barwa
RGB temperatura kolorów
Funkcje
Język
Pozycja/czas wyświetlania OSD
Automatyczna konfiguracja (Model tylko z
wejściem analogowym)
Wybór sygnału wejściowego (Tylko model z
dwoma wejściami)
DDCCI On/Off
Informacje wyświetlacza
Wyzeruj
Wyjście
* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Certyfikaty i atesty
LCD Monitor Quick Setup Guide
Download PDF

advertising