Acer | PE320QK | Acer PE320QK Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG) monitora LCD Acer
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
Polski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
•
Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
•
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła
słonecznego może go poważnie uszkodzić.
Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe
powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie
Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności
•
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
•
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
•
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone
Montaż monitora na podstawie
1.
2.
3.
4.
Wyjąć monitor z opakowania.
Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych
modeli)
Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety.
(dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia DP (opcjonalnie) i/lub
HDMI (opcjonalnie) monitora oraz gniazda wyjścia DP (opcjonalnie)
i/lub HDMI (opcjonalnie) karty graficznej komputera. Następnie
przykręć nakrętki radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
Kabel USB 3.1 typu C-C (opcjonalny, tylko modele z wejściem USB
typu C-C)
Podłącz jeden koniec kabla USB 3.1 typu C-C do komputera, a drugi
koniec do urządzeń elektrycznych.
Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu
monitora.
Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do
znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
USB Type C
USB
DP
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio.
Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
FreeSync (Wyłącznie DP/HDMI): Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania
wyświetlania przez kartę graficzną z obsługą FreeSync w oparciu o szybkości klatek z
typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie
pozbawionego zacięć i o niskim opóźnieniu.
1
Mode
Standard
Brightness
65
Input
HDMI(MHL2.1)
Menu
Mode
Standard
2
Brightness
65
3
Input
HDMI(MHL2.1)
4
Menu
5
Zewnętrzne elementy sterujące
1
/
3
Przycisk funkcji
/
4
Przycisk funkcji
5
Przycisk funkcji
/X
/
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania.
Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję
klawisza skrótu 1.
b. Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij tan przycisk, aby wyświetlić informacje
podstawowe monitora oraz bieżące wejście lub zresetować ustawienia koloru
użytkownika do domyślnych wartości fabrycznych.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję
klawisza skrótu 2.
b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza lub tryb
gry.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji
wyboru wejścia.
b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z menu OSD.
a.
b.
Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej
funkcji w menu funkcji.
Pojedynczy przycisk przechylny z tyłu ramki monitora działa jak joystick. W celu
przesunięcia kursora wystarczy przechylić przycisk w jednym z czterech kierunków.
Naciśnij przycisk w celu wyboru wymaganej opcji. Zielony kolor wskazuje działanie.
Kolor szary wskazuje brak działania.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym
w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu
nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem
użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do
wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji
pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie
sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać
więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do
recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem
utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony
DANE TECHNICZNE
Panel LCD
Układ napędowy
Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar
31,5"W (80cm)
Rozstaw pikseli
0,181mm(H) x 0,181mm(V)
Jasność
350cd/m2(typowa)
Kontrast
100,000,000:1Maks. (ACM)
Kąt widzenia
178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR≥10)(typowa)
Czas reakcji
4ms (GTG)
Typ panelu
In-Plane Switching
Wideo
Interfejs cyfrowy
Częstotliwość pozioma
30~160Khz (HDMI&Type-C) 160~160Khz (DP)
Częstotliwość pionowa
40~75HZ (HDMI) 40~60HZ (DP&Type-C)
Wyświetlane kolory
1,07B kolorów
Zegar punktowy
600MHz
Maksymalna rozdzielczość
3840x2160@60Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej
B
Polski
2
Przycisk
zasilania
Przycisk funkcji
* Roczny pobór energii
Polski
Pobór mocy
@200cd/m2
69 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)
Tryb włączenia
41W(typowy)
Tryb uśpienia
0,5W(typowy)
Tryb wyłączenia
0,5W(typowy)
Złącze wejściowe
HDMI (tylko model z wejściem HDMI)
DP (tylko model z wejściem DP)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C)
Hub USB / USB 3.0 x 4 (Wyłącznie model z hubem USB)
Wejściowy sygnał wideo
DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)
HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie)
USB 3.1 typu C (Gen1)(tylko model z wejściem typu C) (opcjonalnie)
Głośniki
2W x 2 (typowy)
Audio
Wyjście audio (Wyłącznie model z wyjściem audio)
Maksymalny rozmiar ekranu
W poziomie:697mm
W pionie:392mm
Źródło zasilania
100-240V~, 50/60Hz
Environmental
Considerations
Temperatura pracy: Od 5°C do 35°C
Temperatura przechowywania: Od -20°C do 60°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 85%
Wymiary
746,7 (szer.) x 595,7(wys.) x 290(głęb.)mm
Waga:
11kg Unit (netto)
Specyfikacje mechanizmów
Pochylenie: Od -5° do +20°(tylko w najwyższym punkcie dostępne jest 20
stopni odchylenia dla kąta wzniesienia)
Obrót: Od -20° do +20°
Regulacja wysokości: 115 mm
Obracanie: Tak
Zdejmowalna podpórka: Tak (zdejmowalna podpórka ze śrubowym
mechanizmem zwalniającym)
Zewnętrzne elementy
sterujące
Funkcje
Brightness (Jasność)
Contrast (Kontrast)
Black Boost
Blue Light (Niebieskie światło)
ACM
HDR
Super Sharpness (Super
ostrość)
Gamma
Colour Temp (Temperatura
barwowa)
Modes (Tryby)
Color Space (Przestrzeń
barwowa)
Grayscale Mode (Tryb skali
szarości)
6-axis Hue (6 osiowa barwa)
6-axis Saturate (6 osiowe
nasycenie)
Volume (Głośność)
Mute (Wyciszenie)
OD
FreeSync
Refresh Rate Num (Szybkość
odświeżania)
Language (Język)
OSD Timeout (Zakończenie czasu
wyświetlania OSD)
Transparency (Przezroczystość)
Input (Wejście)
Auto Source (Źródło automatyczne)
DP Format (Format DP)
Wide mode (Tryb Szeroki)
PIP/PBP
Hotkey Assigment (Przypisanie
przycisku skrótu)
DDC/CI
HDMI Black level (Poziom czerni HDMI)
Reset (Resetuj)
Quick start mode (Tryb szybkiego
uruchamiania)
LED Control (Kontrola LED)
USB 3.0
Power-off USB charge (Wyłączenie
ładowania przez USB)
* Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.
* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Download PDF

advertising