Acer | P5281 | Acer P5281 User Manual

Προβολέας της Acer
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/
P5290/P5281 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Προβολέας της Acer P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 09/2010
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες,
σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Προβολέας Acer Σειρά P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281
Αριθμός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθμός: _____________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυμία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισμό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε ένα
στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύματος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα
βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό? για να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την
υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να
καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση
του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
iv
•
•
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας
υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν εισάγετε το φις του μετασχηματιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA,
εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε
αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί.
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά.
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής.
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του.
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το
έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν
τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 10000 πόδια.
Βγάλτε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
ΜΗΝ ΚΛΕΊΝΕΤΕ ΣΥΧΝΆ ΑΠΌΤΟΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ Ή ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΒΟΛΈΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΊΖΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ. Η καλύτερη
πρακτική είναι να περιμένετε να σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την
τροφοδοσία.
Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι
αερισμού με βρομιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζημιά στα μάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναμμένος ο προβολέας.
Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή
ακόμα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάμπα, πατήστε το
HIDE (Απόκρυψη) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάμπα θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάμπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μην λειτουργείτε τις λάμπες μετά την ονομαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει μόνο του τη διάρκεια ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστεί το
προειδοποιητικό μήνυμα.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών της Λάμπας)"
από το μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD)
μετά την αντικατάσταση της λάμπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν.
vii
•
•
Το μοναδικό εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάμπα που έχει
το δικό της αφαιρούμενο καπάκι. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο
επαγγελματικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλλει αναστραμμένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιμοποιείτε μόνο το κιτ μονταρίσματος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί με
ασφάλεια.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:
Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και θα
πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή ομοσπονδιακών νόμων. πολιτειακούς ή
ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ένωση
Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη των λαμπών, επισκεφτείτε την τοποθεσίαwww.lamprecycle.org
viii
Όλα με τη σειρά τους
Σημειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι να μην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό
της μονάδας.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη μονάδα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως
μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει μόνο του τη ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε
πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστούν τα προειδοποιητικά μηνύματα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών της Λάμπας)" από το
μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την
αντικατάσταση της λάμπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάμπας".
Όλα με τη σειρά τους
viii
Σημειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας ελέγχου
5
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
6
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
9
9
Σύνδεση του προβολέα για ασύρματη λειτουργία
11
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
12
Ενεργοποίηση του προβολέα
12
Απενεργοποίηση του προβολέα
13
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
14
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
14
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
15
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
19
Πώς να λάβετε μία προτιμώμενη θέση εικόνας
ρυθμίζοντας τη μετατόπιση του φακού
23
Χειριστήρια Χρήστηs
28
Μενού εγκατάστασης
28
Acer Empowering Technology
29
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
30
Image (Εικόνα)
32
Management (Διαχείριση)
35
Setting (Ρυθμίσεις)
35
Audio (Ρυθμίσεις ήχου)
38
Περιεχόμενα
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σαςiii
Timer (Χρονόμετρο)
39
Language (Γλώσσα)
39
Παραρτήματα
40
Αντιμετώπιση προβλημάτων
40
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
44
Αντικατάσταση της Λάμπας
45
Εγκατάσταση Οροφής
46
Τεχνικά χαρακτηριστικά
49
Καταστάσεις συμβατότητας
51
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας
55
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι
αξιοσημείωτες λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281: Εγγενής ανάλυση 1024 x 768 XGA
P5390W: Εγγενής ανάλυση 1280 x 800 WXGA
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290/
P5281)
Υποστηρίζει τον λόγο διαστάσεων Πλήρες /4:3/16:9/L.Box (P5390W)
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγματικά χρώματα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σα να σου μιλούν
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Presentation (Παρουσίαση),
Standard (Κλασσικός), Video (Βίντεο), User (Χρήστης)) δίνουν τη δυνατότητα
για την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συμβατό με NTSC / PAL / SECAM και με υποστήριξη HDTV (720p, 1080i,
1080p)
•
Ο σχεδιασμός τοποθέτησης της λυχνίας σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης
αντικατάστασης της λυχνίας
•
Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονομίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάμπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management)
για εύκολη προσαρμογή των ρυθμίσεων.
•
Εξοπλισμένο με συνδέσεις HDMITM οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η προχωρημένη ψηφιακή τραπεζοειδής παραμόρφωση προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
Τηλεχειριστήριο με όλες τις λειτουργίες
•
Φακοί προβολής με χειροκίνητη εστίαση και μεγέθυνση έως και 1,6x (P5271/
P5271i/P5271n/P5290/P5390W/P5281)
•
2x ψηφιακό ζουμ και λειτουργία μετακίνησης pan
•
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft ® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows® 7 OS
•
Χειροκίνητη ρύθμιση μετατόπισης φακού
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.
OPEN
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
Control
Προβολέας με καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Καλώδιο composite video
Καλώδιο DVI-D
Κάρτα ασφαλείας
#A
#B
Acer Projector
0
201
ight
copyr
rI
Ace
nc.
s
ht
Rig
All
Quick Start Guide
rv
se
Re
ed
.h
ttp
://w
ww
.ac
e
r.co
m
2 x Οδηγός χρήστη(CD
άσύρµατου για τη P5271i)
Τηλεχειριστήριο (#B για το
P5271i)
2 x Σύvτοµος οδηγός
(Σύvτοµος οδηγός ασύρµατου
για το P5271i)
2 x Μπαταρίες
Θήκη μεταφοράς
USB PnS (στο
τηλεχειριστήριο για το P5271i)
Προσαρμογέας WiFi USB
(για το P5271i, προαιρετικό)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
4
7
8 9
5 6 7
10
OPE
Lens
LENS SHIFT
Shift
11
N
ol
Contr
PROJECTO
R
1
#
Περιγραφή
3
2
#
Περιγραφή
1
Καπάκι φακού
7
Δέκτες τηλεχειριστηρίου
2
Κουμπί ανύψωσης
8
Πίνακας ελέγχου
3
Πόδι ανύψωσης
9
Κουμπί τροφοδοσίας
4
Φακός ζουμ
10 Δακτύλιοι ελέγχου μετατόπισης φακού
5
Δαχτυλίδι ζουμ
11
6
Δακτύλιος εστίασης
Τροχός ρύθμισης κλίσης
Ελληνικά
4
Πίσω πλευρά
22
21
1
2
USB
DVI
3
5
6 7 8 9 10
HDMI
HDMI
USB
4
DVI
VGA OUT
VGA OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
RS232
AUDIO IN 2
RESET
DC OUT
16 17 11 18 19 20 21
#
Περιγραφή
WIRED REMOTE
POWER
LAN
LAN
VGA IN 2
12
#
13
14 15
Περιγραφή
1
Υποδοχή USB
14
Σύνδεση εισόδου ενσύρματου
χειριστηρίου IR
2
Σύνδεση εισόδου DVI (για ψηφιακό
σήμα με λειτουργία HDCP)
15
Θύρα Kensington™ Lock
3
Σύνδεση HDMI
Τα παρακάτω στοιχεία είναι μόνο για το P5271i:
4
Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης
(έξοδος VGA)
16
USB B
5
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήματος
Υπολογιστή/HDTV/SCART/Component
Video (είσοδος VGA 1)
17
USB A1
6
Σύνδεση εισόδου S-video
18
Κουμπί Reset
7
Σύνδεση εισόδου Composite video
19
USB A2
8
Σύνδεση εισόδου ήχου (VGA IN 1/
Component/Composite/S-Video/HDMI)
20
Λυχνία LED τροφοδοσίας για ασύρματο
9
Υποδοχή RS232
Το παρακάτω στοιχείο είναι μόνο για τα P5271i
και P5271n:
Τοπικό δίκτυο (θύρα RJ45 για 10/100M
Ethernet)
10 Σύνδεση εξόδου ήχου
21
11 Πρίζα ρεύματος
Το παρακάτω στοιχείο είναι μόνο για το
P5271n:
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήματος
12 Υπολογιστή/HDTV/SCART/Component
Video (είσοδος VGA 2)
22
13 Σύνδεση εισόδου ήχου
Έξοδος DC
5
1
2
6
RESYNC
LAMP
TEMP
SOURCE
3
7
8
MENU
3
4
9
5
#
Λειτουργία
Περιγραφή
1
LAMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
2
RESYNC
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την πηγή
εισόδου.
3
KEYSTONE
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την
παραμόρφωση που προκαλείται από την κλίση του
προβολέα.
•
4
MENU
•
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το μενού της
OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη
λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από
το μενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
5
POWER
Δείτε τα περιεχόμενα στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
6
TEMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερμοκρασίας
7
SOURCE
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε ανάμεσα
στις πηγές RGB, Component, SVideo, Composite,
SCART, HDTV και HDMI™.
8
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
Χρησιμοποιήστε τo
για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
9
Κουμπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
Ελληνικά
Πίνακας ελέγχου
Ελληνικά
6
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
7
2(#)
3
4
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Στέλνει σήματα στον προβολέα.
FREEZE
HIDE
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε "HIDE" για να κρύψετε
την εικόνα, πατήστε ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την πηγή εισόδου.
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε από τις πηγές RGB,
Component, SVideo, Composite, SCART, HDTV και HDMI™.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
5
6
RESYNC
SOURCE
7
POWER
8
ASPECT RATIO
9
ZOOM
Κουμπί λέιζερ
10(#)
11
12
Κουμπί
Empowering
KEYSTONE
13
MENU
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26(*)
27
28
29(*)
30(*)
Περιγραφή
Πομπός
υπέρυθρων
Δείκτης λέιζερ
Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
Για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία εικόνας (Αυτόματη/ 4:3/
16:9)
Κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνας του προβολέα.
Σημαδέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και
κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το
δείκτη λέιζερ.
Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στην Ιαπωνική αγορά.
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView, eTimer,
ePower Management.
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την παραμόρφωση που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (± 40 μοίρες).
•
Πατήστε το “MENU” για να ανοίξει το μενού της OSD,
πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία του μενού
της OSD ή για έξοδο από το μενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
PAGE
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προβολέας είναι
συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
RGB
Πατήστε το "RGB" για βελτιστοποίηση για φυσικά χρώματα.
BRIGHTNESS
Πατήστε "BRIGHTNESS" για να ρυθμίστε τη φωτεινότητα της
εικόνας.
CONTRAST
Πατήστε την επιλογή "CONTRAST" για να ελέγξετε τη διαφορά
ανάμεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας.
COLOR
Πατήστε το "COLOR" για να ρυθμίσετε τη χρωματική
θερμοκρασία της εικόνας.
VGA
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση VGA.
Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/ 1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
COMPONENT
Πατήστε το "COMPONENT" για να αλλάξετε την πηγή σε
Component βίντεο. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει YPbPr (480p/
576p/ 720p/1080i) και YCbCr (480i/576i).
S-VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε S-video.
VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
DVI
Για να μεταβείτε στην πηγή DVI-D.
HDMI™
Για αλλαγή πηγής σε HDMI™. (για το μοντέλο που έχει σύνδεση
HDMI™)
MUTE
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
WIRELESS
Πατήστε το "WIRELESS" για εμφάνιση της εικόνας που
μεταδίδεται ασύρματα από τον υπολογιστή στον προβολέα
μέσω του βοηθητικού προγράμματος "Acer eProjection
Management". (για ασύρματο μοντέλο)
Πληκτρολόγιο 0~9 Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις
"Ασφαλείας".
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να
επιλογής
επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
κατεύθυνσης
Τέσσερα πλήκτρα Για επιλογή των αρχείων πολυμέσων σε τέσσερις
επιλογής
κατευθύνσεις.
κατεύθυνσης
VOLUME
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου.
Ελληνικά
#
1
Ελληνικά
8
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
39(*)
Πατήστε το "HDMI™/DVI" για να αλλάξετε πηγή σε
HDMI™/DVI.
Back
Πατήστε "BACK" για να επιστρέψετε στη βασική
προβολή.
Enter
Πατήστε το "ENTER" για να αναπαραχθεί το αρχείο
πολυμέσων.
Prev (Προηγ.)
Πατήστε "Προηγ." για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
ευρετήριο ή σελίδα στην προβολή λίστας αρχείων.
Next (Επόμενο) Πατήστε "Επόμενο" για να επιστρέψετε στο επόμενο
ευρετήριο ή σελίδα στην προβολή λίστας αρχείων.
Play/Pause
Πατήστε το "Αναπαραγωγή/Παύση" για να
(Αναπαραγωγή / αναπαραχθεί/διακοπεί το αρχείο πολυμέσων.
Παύση)
Stop (Διακοπή)
Πατήστε το "Διακοπή" για να σταματήσει η
αναπαραγωγή του αρχείου πολυμέσων.
SD/USB A
Πατήστε "SD/USB A" για αλλαγή πηγής σε USB A. (χωρίς
λειτουργία SD)
USB B
Πατήστε το "USB B" για να αλλάξετε την πηγή σε USB B.
40(*)
LAN/WiFi
41(*)
Mouse button
(Κουμπί
ποντικιού)
31(*)
32(*)
33(*)
34(*)
35(*)
36(*)
37(*)
38(*)
HDMI™/DVI
Πατήστε το "LAN/WiFi"για εμφάνιση της εικόνας που
μεταδίδεται ενσύρματα ή ασύρματα από τον υπολογιστή
στον προβολέα μέσω του βοηθητικού προγράμματος
"Acer eProjection Management". (Λειτουργία WiFi μόνον
για το P5271i)
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με τον προβολέα.
Σημείωση: "#" Η περιοχή της Ιαπωνίας δεν υποστηρίζεται.
"*" Μόνο για το P5271i.
Σημείωση:
9
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Συσκευή DVD, Αποκωδικοποιητής,
δέκτης HDTV
Συσκευή αναπαραγωγής
DVD
DVI
W
R
Έξοδος S-video
R B G
USB
USB
HDMI
12
Έξοδος βίντεο
DVI-D
10
9
6
D-Sub
Y
R B G
8
2
4
USB
HDMI
DVI-D
D-Sub
11
3
5
4
HDTV adapter
RS232
RS232
Y
HDMI
USB
DVI
VGA OUT
RESET
USB A1
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
RS232
AUDIO IN 2
USB B
WIRED REMOTE
POWER
USB A2
LAN
VGA IN 2
USB
12
D-Sub
2
7
14
R
13
D-Sub
15
#
16
Διαδίκτυο
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
W
USB
1
VGA
#
Περιγραφή
9 Καλώδιο HDMI
2 Καλώδιο VGA
10 Καλώδιο 3 RCA component
3 Καλώδιο composite video
11 Καλώδιο RS232
4 Καλώδιο USB
12 Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
Προσαρμογέας VGA σε Component/
5
προσαρμογέας HDTV
13 Καλώδιο τοπικού δικτύου
6 Καλώδιο S-Video
14
Υποδοχή καλωδίου ήχου για ενσύρματο
χειριστήριο
7 Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
15 Ποντίκι
8 Καλώδιο DVI
16 Δίσκος/stick USB
Ελληνικά
10
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με
τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός
με τον προβολέα.
11
3
HDMI
USB
DVI
VGA OUT
RESET
USB A1
POWER
USB A2
LAN
VGA IN 2
1
2
Internet
#
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
2 Καλώδιο τοπικού δικτύου
3 Προσαρμογέας WiFi USB
Σημείωση: Μόνον για το P5271i
AUDIO OUT
AUDIO IN 1
VGA IN 1
S-VIDEO
VIDEO
RS232
AUDIO IN 2
USB B
WIRED REMOTE
Ελληνικά
Σύνδεση του προβολέα για ασύρματη
λειτουργία
Ελληνικά
12
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Power (Τροφοδοσίας)" στον
πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει μπλε. (Εικόνα #2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εμφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώματος)" και "Source
(Πηγής)", αυτό σημαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν
συγκεκριμένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήματος
εισόδου.
•
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (Δεν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη,
παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήματος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Source
(Πηγή)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας κουμπί πηγής
στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές.
2
Κουμπί τροφοδοσίας
OPE
Lens
LENS SHIF
T PRO
JECTOR
1
Καπάκι φακού
Shift
ol
Contr
N
13
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Please press power button again to
complete the shutdown process (Παρακαλούμε πατήστε ξανά το κουμπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερματισμού)."
Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
μετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήματος.
3
Όσο παραμένει συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, μπορείτε να πατήσετε
το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αμέσως τον προβολέα
εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης.
4
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σημαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
5
Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύματος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρμανση προβολέα. Η λάμπα θα σβήσει σύντομα αυτόματα)."
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερμανθεί. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα ανάψει
σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο
επισκευών.
•
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλμα ανεμιστήρα.
Η λάμπα θα σβήσει σύντομα αυτόματα)."
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεμιστήρα. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα
αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο
επισκευών.
Σημείωση: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα και η ένδειξη
LED της λάμπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο μεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
14
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουμπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης (Εικόνα #3) για μικρορύθμιση
της γωνίας προβολής.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Χαμηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουμπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης (Εικόνα #3) για μικρορύθμιση
της γωνίας προβολής.
1
Κουμπί
απελευθέρωσης
ποδιού ανύψωσης
2
Πόδι ανύψωσης
3
Τροχός ρύθμισης κλίσης
15
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή
απόσταση από την οθόνη.
•
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281 Παράδειγμα: Αν ο προβολέας είναι 3
μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνα
ανάμεσα σε 56 και 91 εκατοστά.
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 181 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 μέτρων.
Μεγ Μ
οθόν έγεθος
ης
Ελαχ
Μ
οθόν έγεθος
ης
B
91"
56"
Ύψος: 181cm
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
Ύψος:
111cm
C
A
3m
Επιθυμητ Απόσταση
Εικόνα: Σταθερή απόσταση με διαφορετικό ζουμ και μέγεθος οθόνης.
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
Ελληνικά
16
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Μέγεθος οθόνης
Επιθυμητ
ά
Απόστασ
η (μέτρα) Διαγώνιος
(ίντσες)
<A>
<B>
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
(Ελαχ ζουμ)
£S (εκ) x Υ
(εκ)
Κορυφή
(Μεγ ζουμ)
Από τη βάση
Από τη βάση
έως την
Διαγώνιος
έως την
κορυφή της
(ίντσες) £S (εκ) x Υ (εκ) κορυφή της
εικόνας (εκ)
<B>
εικόνας (εκ)
<C>
<C>
1,5
28
57 x 43
55
46
93 x 69
90
2
37
76 x 57
74
61
123 x 93
120
2,5
47
95 x 71
92
76
154 x 116
150
3
56
114 x 85
111
91
185 x 139
181
3,5
65
133 x 99
129
106
216 x 162
211
4
75
152 x 114
148
122
247 x 185
241
4,5
84
170 x 128
166
137
278 x 208
271
5
93
189 x 142
185
152
309 x 231
301
6
112
227 x 170
222
182
370 x 278
361
7
130
265 x 199
259
213
432 x 324
421
8
149
303 x 227
295
243
494 x 370
481
9
168
341 x 256
332
273
556 x 417
542
10
186
379 x 284
369
304
617 x 463
602
11
205
417 x 313
406
334
679 x 509
662
12
224
455 x 341
443
365
741 x 556
722
Αναλογία Ζουμ: 1,6x
17
P5390W Παράδειγμα: Αν ο προβολέας είναι 3 μέτρα από την οθόνη, είναι
δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνα ανάμεσα σε 66 και 107
εκατοστά.
P5390W
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 180 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 μέτρων.
Μεγ Μ
οθόν έγεθος
ης
Ελαχ
Μ
οθόν έγεθος
ης
B
107"
66"
Ύψος: 180cm
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
Ύψος:
111cm
C
A
3m
Επιθυμητ Απόσταση
Εικόνα: Σταθερή απόσταση με διαφορετικό ζουμ και μέγεθος οθόνης.
Ελληνικά
•
Ελληνικά
18
P5390W
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Επιθυμητ
(Ελαχ ζουμ)
(Μεγ ζουμ)
ά
Από τη βάση
Από τη βάση
Απόστασ
έως την
Διαγώνιος
έως την
η (μέτρα) Διαγώνιος
(ίντσες) £S (εκ) x Υ (εκ) κορυφή της
(ίντσες) £S (εκ) x Υ (εκ) κορυφή της
<A>
<B>
εικόνας (εκ)
<B>
εικόνας (εκ)
<C>
<C>
1,5
33
71 x 44
56
54
115 x 72
90
2
44
95x 59
74
71
154x 96
120
2,5
55
118 x 74
93
89
192 x 120
150
3
66
142 x 89
111
107
231 x 144
180
3,5
77
166 x 104
130
125
269 x 168
210
4
88
190 x 118
148
143
308 x 192
240
4,5
99
213 x 133
167
161
346 x 216
270
5
110
237 x 148
185
179
385 x 240
300
6
132
284 x 178
222
214
462 x 288
361
7
154
332 x 207
259
250
538 x 337
421
8
176
379 x 237
296
286
615 x 385
481
9
198
427 x 267
333
321
692 x 433
541
10
220
474 x 296
370
357
769 x 481
601
11
242
521 x 326
407
393
846 x 529
661
12
264
569 x 355
444
429
923 x 577
721
Αναλογία Ζουμ: 1,6x
19
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
A
50"
Επιθ
υμ
εικόν ητό μέγε
ας
θο
ς
D
Ύψος
Από τη βάση έως την κορυφή
της εικόνας
1,6 m
2,7 m
C
B
Επιθυμητ Απόσταση
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυμητό μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουμ. Για παράδειγμα: για να λάβετε ένα
μέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 1,6 μέτρων και
2,7 μέτρων από την οθόνη και ρυθμίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουμ.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
Ελληνικά
20
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
Διαγώνιος (ίντσες)
Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
£S (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουμ
<B>
Ελαχ ζουμ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
30
61 x 46
1,0
1,6
59
40
81 x 61
1,3
2,1
79
50
102 x 76
1,6
2,7
99
60
122 x 91
2,0
3,2
119
70
142 x 107
2,3
3,8
139
80
163 x 122
2,6
4,3
158
90
183 x 137
3,0
4,8
178
100
203 x 152
3,3
5,4
198
120
244 x 183
4,0
6,4
238
150
305 x 229
4,9
8,0
297
180
366 x 274
5,9
9,7
357
200
406 x 305
6,6
10,7
396
250
508 x 381
8,2
13,4
495
300
610 x 457
9,9
Αναλογία Ζουμ: 1,6x
594
21
Ελληνικά
P5390W
A
50"
Επιθ
υμ
εικόν ητό μέγε
ας
θο
ς
D
Ύψος
Από τη βάση έως την κορυφή
της εικόνας
1,4 m
2,3 m
C
B
Επιθυμητ Απόσταση
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυμητό μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουμ. Για παράδειγμα: για να λάβετε ένα
μέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 1,4 μέτρων και
2,3 μέτρων από την οθόνη και ρυθμίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουμ.
Ελληνικά
22
P5390W
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
Διαγώνιος (ίντσες)
Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
£S (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουμ
<B>
Ελαχ ζουμ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
30
65 x 40
0,8
1,4
50
40
86 x 54
1,1
1,8
67
50
108 x 67
1,4
2,3
84
60
129 x 81
1,7
2,7
101
70
151 x 94
2,0
3,2
118
80
172 x 108
2,2
3,6
135
90
194 x 121
2,5
4,1
151
100
215 x 135
2,8
4,5
168
120
258 x 162
3,4
5,5
202
150
323 x 202
4,2
6,8
252
180
388 x 242
5,0
8,2
303
200
431 x 269
5,6
9,1
337
250
538 x 337
7,0
11,4
421
300
646 x 404
8,4
Αναλογία Ζουμ: 1,6x
505
23
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με τη μετατόπιση φακού για τη ρύθμιση της θέσης
της προβαλλόμενης εικόνας προς τα δεξιά και αριστερά ή προς τα επάνω και προς
τα κάτω χωρίς να σας ζητηθεί να μετακινήσετε φυσικά τον προβολέα.
Δακτύλιος
κατακόρυφης
μετατόπισης
φακού
Δακτύλιος
οριζόντιας
μετατόπισης
φακού
Σημείωση:Οι αριθμοί που εμφανίζονται σε αυτή την ενότητα είναι μόνον για
λόγους αναφοράς και όχι ως τιμές προσέγγισης. Τα νούμερα ανάμεσα στις
μονάδες μπορεί να διαφέρουν λόγω της ανοχής συναρμολόγησης.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε μία προτιμώμενη θέση εικόνας
ρυθμίζοντας τη μετατόπιση του φακού
Ρύθμιση της οριζόντιας ή της κάθετης θέσης εικόνας
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281
Το κατακόρυφο ύψος της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί από 5% έως 30% του ύψους
της εικόνας. (Η ελάχιστη κατακόρυφη μετατόπιση εικόνας τοποθετείται στο 5% του
ύψους εικόνας πάνω από το κέντρο του φακού του προβολέα.)
Με τους φακούς στην κεντρική θέση η οριζόντια θέση εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί
στα αριστερά ή στα δεξιά κατά έως το 30% του πλάτους εικόνας.
25%
100% (H)
100% (H)
25%
Οθόνη
Ύψος οθόνης
Ελληνικά
24
Μέγιστη μετατόπιση
5%
Απόσταση (L)
Αριστερή πλευρά (30%Π) Πλάτος οθόνης (100%Π)
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
Δεξιά πλευρά (30%Π)
25
130%(V), 0%(H)
-5%(H)
-15%(H)
5%(H)
120%(V)
15%(H)
30%(H)
105%(V)
-30%(H)
H x 30%
H x 30%
H
H x 5%
H x 5%
V x 25%
V
V
Μέγ.
μετατόπιση =
V x 30%
Ελάχ. μετατόπιση = V
x 5%
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
Ελληνικά
Σημείωση:Η μέγιστη μετατόπιση της ρύθμισης της κάθετης (οριζόντιας) εικόνας
μπορεί να περιοριστεί από την οριζόντια (κάθετη) θέση της εικόνας. Αναφερθείτε
στο παρακάτω διάγραμμα.
P5390W
Το κατακόρυφο ύψος της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί από 5% έως 25% του ύψους
της εικόνας. (Η ελάχιστη κατακόρυφη μετατόπιση εικόνας τοποθετείται στο 5% του
ύψους εικόνας πάνω από το κέντρο του φακού του προβολέα.)
Με τους φακούς στην κεντρική θέση η οριζόντια θέση εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί
στα αριστερά ή στα δεξιά κατά έως το 15% του πλάτους εικόνας.
20%
100% (H)
100% (H)
20%
Οθόνη
Ύψος οθόνης
Ελληνικά
26
Μέγιστη μετατόπιση
5%
Απόσταση (L)
ΑριστερήLeft
πλευρά
(15%Π) Πλάτος
(100%W)
Side (15%W)
Screenοθόνης
Width (100%Π)
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
ΔεξιάSide
πλευρά
(15%Π)
Right
(15%W)
27
125%(V), 0%(H)
-4%(H)
-10%(H)
4%(H)
115%(V)
10%(H)
15%(H)
105%(V)
-15%(H)
H x 15%
H x 15%
H
H x 4%
H x 4%
V x 20%
V
V
Μέγ.
μετατόπιση =
V x 30%
Ελάχ. μετατόπιση = V
x 5%
RESYNC
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
Ελληνικά
Σημείωση:Η μέγιστη μετατόπιση της ρύθμισης της κάθετης (οριζόντιας) εικόνας
μπορεί να περιοριστεί από την οριζόντια (κάθετη) θέση της εικόνας. Αναφερθείτε
στο παρακάτω διάγραμμα.
Ελληνικά
28
Χειριστήρια Χρήστηs
Μενού εγκατάστασης
Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο όταν
στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (Δεν υπάρχει είσοδος σήματος)".
Οι επιλογές του μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις και αλλαγές για το μέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Power (Τροφοδοσία)" στον
πίνακα ελέγχου.
2
Πατήστε το κουμπί του μενού στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων
βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το μενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθμίσεις τραπεζίου
• Ρυθμίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε μια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθμίσετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υπομενού για ρύθμιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα κατά την έξοδο από το μενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί του μενού για έξοδο από το μενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
29
Κουμπί Empowering
Το Κουμπί Acer Empowering παρέχει τρεις
μοναδικές λειτουργίες της Acer, οι οποίες
είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer
Management", "Acer eOpening
Management" και "Acer ePower
Management". " "για περισσότερο από
ένα δευτερόλεπτο για να εκτελέσετε το
κύριο μενού της προβολής στην οθόνη για
να αλλάξετε τη λειτουργία του.
Διαχείριση του Acer eView
Πατήστε το " "για να εκτελέσετε
τουπομενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαχείριση του Acer eTimer
Πατήστε το" " για να εκτελέσετε το
υπομενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
μια λειτουργία υπενθύμισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαχείριση του Acer eOpening
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
eOpening Management".
To "Acer eOpening Management"
επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την
οθόνη Εκκίνησης με μια εικόνα της
επιλογής του. Παρακαλούμε ανατρέξτε
στην ενότητα Προβολή στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
ePower Management".
Το "Acer ePower Management" προσφέρει
στο χρήστη μια συντόμευση για
εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της
λάμπας και του προβολέα. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ελληνικά
Acer Empowering Technology
Ελληνικά
30
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.
Χρήση των μενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στο
Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού
•
στοιχείου στο μενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υπομενού για ρύθμιση των
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
•
Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και
ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η
οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου. Το μενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα
αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.
Βασικό
μενού
Ρύθμιση
Υπομενού
31
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Ελληνικά
Color (Χρώμα)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
Presentation (Παρουσίαση): Για παρουσίαση σε συναντήσεις.
•
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
•
Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον.
•
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall Color (Χρώμα Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώμα
ανάλογα με τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές,
τοίχου)
συμπεριλαμβανομένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού
μπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθμίζει την απόκλιση
του χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου για να εμφανίζεται ο
σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Σε υψηλότερη χρωματική
θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαμηλότερη χρωματική
(Χρωματική
θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερμοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με μεγαλύτερη
τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Color R (Χρώμα Κ) Ρυθμίζει το κόκκινο χρώμα.
Color G (Χρώμα Π) Ρυθμίζει το πράσινο χρώμα.
Color B (Χρώμα Μ) Ρυθμίζει το μπλε χρώμα.
Saturation
(Κορεσμός)
Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσμένο χρώμα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να μειώσετε την ποσότητα του χρώματος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος
Ελληνικά
32
Tint (Χροιά)
Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
στην εικόνα.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Σημείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία του υπολογιστή ή τη λειτουργία HDMI.
Image (Εικόνα)
Projection
(Προβολή)
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας
•
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Μπροστά-Οροφή
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την
εικόνα για προβολή όταν είναι προσαρτημένος στην οροφή.
•
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε να προβάλετε
από πίσω από μια διαφανή οθόνη.
•
Πίσω-Οροφή
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και
γυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την
προβολή πίσω από μια διαφανή οθόνη με τον προβολέα κρεμασμένο
από την οροφή.
•
Aspect Ratio
(Αναλογία
Εικόνας)
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιμάτε.
Auto (Αυτόματο): Διατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους
της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για να
χωρέσει στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα pixel.
•
Full (Πλήρης Εικόνα): Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας για να καλύπτει
όλη την οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε
ύψος (800 pixels).
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιμοποιώντας αναλογία 16:9.
•
L.Box: Διατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήματος και
εστίασης επί 1.333 φορές.
•
33
H. Position
(Οριζόντια θέση)
V. Position (Κάθετη
θέση)
•
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
•
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει στην
προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Tracking
(Ευθυγράμμιση)
Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος του προβολέα με αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Sharpeness
(Ευκρίνεια)
Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
•
3D
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DLP
3D.
3D Sync Invert
(3D Sync
Αναστροφή)
•
On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ χρησιμοποιείτε
γυαλιά DLP 3D, αποσβεστήρα τετράδας (NVIDIA/ATI…) κάρτα
γραφικών και αρχείο μορφής HQFS ή DVD με την αντίστοιχη μονάδα
αναπαραγωγής SW.
•
Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
Εάν δείτε μία διακριτή ή επικαλυπτόμενη εικόνα ενώ φοράτε τα γυαλιά DLP
3D, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Invert (Αναστροφή)" για να λάβετε
την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας
για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
Σημείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία HDMI ή Βίντεο.
Σημείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία HDMI ή τη λειτουργία υπολογιστή.
Σημείωση: Η λειτουργία 3D (3Δ) υποστηρίζεται για συγκεκριμένους χρονισμούς
πηγών VGA/DVI/HDMI και Component/VIDEO/S-VIDEO. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τους χρόνους 3Δ, δείτε τον πίνακα χρονισμού.
Σημείωση: Χρειάζονται οι σωστές ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής 3D
της κάρτας γραφικών για σωστή 3D.
Σημείωση: Οι μονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το
DDD TriDef Media Player μπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D μορφής.
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράμματα αναπαραγωγής από την
παρακάτω ιστοσελίδα:
•
•
•
Αναπαραγωγή βίντεο 3Δ:
http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html
Stereoscopic Player: http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
DDD TriDef Media Player:
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Ελληνικά
Keystone (Θεμέλιο) Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (± 40 μοίρες)
Ελληνικά
34
Σημείωση: Funkcija "3D Sync Invert (3D Sync Αναστροφή)" dostupna je samo
kad je omoguζen 3D prikaz.
Σημείωση: Υπάρχει μία εικόνα υπενθύμισης, εάν το 3D εξακολουθεί να είναι
ενεργοποιημένο όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Προσαρμόστε τη
ρύθμιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.
35
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός
της λάμπας του προβολέα, πράγμα το οποίο θα μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάμπας. Επιλέξτε το
"Off (Απενεργοποιημένη) " για να επιστρέψετε στην κανονική
κατάσταση λειτουργίας.
High Altitutde (Υψηλό Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Υψόμετρο)
Υψηλό Υψόμετρο. Λειτουργεί τους ανεμιστήρες σε πλήρη ταχύτητα
συνεχόμενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό
υψόμετρο.
Auto Shutdown
(Αυτόματος
τερματισμός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος
μετά από τον καθορισμένο χρόνο. (σε λεπτά)
Lamp Hour Elapse
(Ώρες Χρήσης
Λάμπας)
Εμφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάμπα (σε ώρες).
Lamp Reminding
(Υπενθύμιση
Λάμπας)
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εμφάνιση μιας υπενθύιμισης
για αλλαγή της λάμπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναμενόμενης
διάρκειας της ζωής της.
Lamp Hour Reset
(Μηδενισμός Ωρών
Λάμπας)
Πατήστε το κουμπί
μετά που θα επιλέξετε το "Yes(Ναι)" για να
μηδενίσετε το μετρητή ωρών της λάμπας στις 0 ώρες.
Setting (Ρυθμίσεις)
Menu Location
(Θέση Μενού)
Source Lock
(Κλείδωμα Πηγής)
Επιλέξτε τη θέση του μενού στην οθόνη προβολής.
Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο "Off (Απενεργοποιημένη)", ο
προβολέας θα αναζητάει άλλα σήματα αν χαθεί το τρέχον σήμα
εισόδου. Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο "On (Ενεργοποιημένη)", θα
"lock (κλειδώσει)" στο τρέχον κανάλι πριν να πατήσετε το κουμπί
"Source (Πηγή)" thστο τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.
Ελληνικά
Management (Διαχείριση)
Ελληνικά
36
Startup Screen
(Εισαγωγική Οθόνη)
Screen Capture
(Καταγραφή
Οθόνης)
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Security
(Ασφάλεια)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την οθόνη
εκκίνησης που προτιμάτε. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση, οι αλλαγές θα
ισχύσουν μετά που θα βγείτε από το μενού της OSD.
•
Acer: Η προεπιλεγμένη οθόνη εκκίνησης για τον προβολέα της
Acer.
•
User (Χρήστης): Χρήση της αποθηκευμένης εικόνας από τη
λειτουργία "Screen Capture (Καταγραφή Οθόνης)".
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την οθόνη
εκκίνησης. Για να καταγράψετε την εικόνα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ως οθόνη εκκίνησης, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Προσοχή:
Πριν να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα, βεβαιωθείτε πως το
"Keystone (Τραπέζιο)" έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή 0 και η
αναλογία εικόνας έχει οριστεί σε 4:3. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Χρώμα".
•
Αλλάξτε την "Startup Screen (Οθόνη Εκκίνησης)" από την
προεπιλεγμένη ρύθμιση "Acer" σε "User (Χρήστη)".
•
Πατήστε την "Screen Capture (Καταγραφή Οθόνης)" για να
αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης.
•
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της
ενέργειας. Επιελέξτε το "Yes (Ναι)" για να χρησιμοποιήσετε την
τρέχουσα εικόνας ως προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης. Το εύρος
καταγραφής είναι η κόκκινη ορθογωνική περιοχή. Επιλέξτε το "No
(Όχι)" για να ακυρώσετε την καταγραφή οθόνης και να κλείσετε την
προβολή στην οθόνη (OSD).
•
Εμφανίζεται ένα μήνυμα, που δηλώνει πως η καταγραφή οθόνης
είναι σε εξέλιξη.
•
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή οθόνης, το μήνυμα εξαφανίζεται
και εμφανίζει η αρχική προβολή.
•
Η προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης, όπως φαίνεται παρακάτω,
ισχύει όταν υπάρχει νέα είσοδος σήματος ή όταν επανεκκινήσετε
τον προβολέα.
Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1,
CC2, CC3, CC4, (το CC1 εμφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα
της περιοχής σας).
Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιηθεί η ιδιότητα
υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνον όταν επιλεγεί ένα σήμα
composite βίντεο ή μία είσοδος S-Video και η μορφή συστήματος είναι
NTSC.
<Σημείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η
λειτουργία αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto
(Αυτόματο)" .
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια χρήσιμη λειτουργία ασφαλείας για
να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Security (Ασφαλείας)". Aυ
δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε
πρώτα τον "Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης Διαχειριστή)"
πριν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ασφαλείας. Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ενότητα "User Password (Κωδικός Πρόσβασης
Χρήστη)" για περισσότερες λεπτομέρειες.
•
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "User Password (Κωδικός
Πρόσβασης Χρήστη)" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφαλείας)" είναι "On (Ενεργοποιημένη)", ο
διαχειριστής μπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
Πατήστε το
ή το
για να επιλέξετε το διάστημα του
χρονικού ορίου.
•
Το εύρος τιμών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
•
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το
χρήστη να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
•
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Timeout (Min.)
(Χρονικού Ορίου (Λεπτά))" είναι η "Off (Απενεργοποιημένη)".
•
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα
ζητήσει από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν
ανάψει ο προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορούν να
γίνουν δεκτοί τόσο ο "User Password (Κωδικός Πρόσβασης
Χρήστη)" όσο και ο "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης Διαχειριστή)".
37
•
Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό
πρόσβασης στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "MENU
(ΜΕΝΟΥ)" για επιβεβαίωση.
•
Πατήστε το
για διαγραφή χαρακτήρα.
•
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εμφανίζεται το
"Confirm Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8
χαρακτήρες.
•
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging power
cord (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μόνο μετά τη σύνδεση
του καλωδίου τροφοδοσίας)", ο προβολέας θα ζητάει από το
χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης μόνο κάθε φορά
συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας.
•
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns
on (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο
προβολέας)", ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό
πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιεί τον προβολέα.
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)
Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator
Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης Διαχειριστή)" όσο και στο
"Enter Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον "Administrator Password
(Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)".
•
VGA OUT (Standby)
(ΈΞΟΔΟΣ VGA
(Αναμονή))
Reset (Επαναφορά)
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον "Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" είναι η"1234".
Αν ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης Διαχειριστή, ακολουθήστε τα
παρακάτω για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωμένος ένας μοναδικός "Universal Password
(Γενικός Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας
(παρακαλούμε δείτε τα εξαρτήματα στη συσκευασία). Αυτός ο
μοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα γίνεται
αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από
το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθμό,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών της Acer.
Lock User Startup Screen (Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη)
•
ΠΗ προεπιλογή για το Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη είναι
"OFF (ανενεργό)". Αν το κλείδωμα αρχικής οθόνης χρήστη είναι
"ON (ενεργό)", οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν την
αρχική οθόνη και αποφεύγεται η αυθαίρετη αλλαγή της από
άλλους χρήστες. Επιλέξτε το "OFF (ανενεργό)" για κλειδώμα της
αρχικής οθόνης.
•
Η προεπιλογή είναι "Off" (Ανενεργό). Επιλέξτε το "On"
(Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση VGA OUT
(ΈΞΟΔΟΣ VGA).
•
Πατήστε το κουμπί
και επιλέξτε το “Ναι” για επιστροφή των
παραμέτρων προβολής όλων των μενού στις προεπιλεγμένες
WiFi/LAN
•
εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
Η προεπιλογή είναι "On (Eνεργό)". Επιλέξτε το "Off
(Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση
Ασύρματο / LAN (Τοπική σύνδεση). (μόνο για το P5271i)
Ελληνικά
Σημείωση: ThΑυτή η λειτουργίακαταγραφήςοθόνης περιορίζεται μόνο σε
αναλογία εικόνας 4:3.
Σημείωση: Για τα μοντέλα XGA, για να λάβετε την καλύτερη ποιότητα για την
εικόνα που θέλετε, προτείνουμε ο χρήστης να ρυθμίσει από πριν την ανάλυση
υπολογιστή σε 1024 x 768
Σημείωση: Για μοντέλα WXGA, προτείνουμε ο τελικός χρήστης να ορίσει την
ανάλυση του υπολογιστή σε 1280 x 800 πριν να χρησιμοποιήσει αυτή τη
λειτουργία.
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User
Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
Ελληνικά
38
WiFi/LAN IP/Mask
•
WiFi/LAN Reset
(Επαναφορά WiFi/
LAN)
Auto Screen
(Αυτόματη οθόνη)
•
Καθορισμός της διεύθυνσης Ασύρματο / IP και της Μάσκας.
(μόνο για τα P5271i/P5271n)
Λειτουργία επαναφοράς LAN ή Ασύρματου. (μόνο για τα P5271i/
P5271n)
•
Η προεπιλογή είναι On (Ενεργοποιημένη), η κίνηση προς τα
κάτω/επάνω της ηλεκτρονικής οθόνης θα συνδέεται με την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Προβολέα (μόνο για το
P5271i)
Audio (Ρυθμίσεις ήχου)
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)
•
•
•
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ένταση.
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για σίγαση της έντασης
ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιημένη)" για επαναφορά της
έντασης ήχου.
Power On/Off Volume
(Ένταση στο Άναμμα/
Σβήσιμο)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
ειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
προβολέα.
Alarm Volume (Ένταση
Συναγερμών)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
των προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
39
Ελληνικά
Timer (Χρονόµετρο)
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
για να ξεκινήσει/σταµατήσει ο
χρονοδιακόπτης.
Timer Period (Χρονικό
∆ιάστηµα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να ρυθµίσετε το χρονικό
διάστηµα του χρονοδιακόπτη.
Timer Volume (Ένταση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
ειδοποιήσεων όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης
και τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει.
Timer Display (Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να επιλέξετε ποια
λειτουργία προβολής του χρονοδιακόπτη θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
προτιµάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
40
Παραρτήματα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Προβλήματα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP))
Επίλυση
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάμπας".
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.
•
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισμός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Από το "My Computer (Ο υπολογιστής μου)",
ανοίξτε τον "Control Panel (Πίνακα ελέγχου)" και
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Οθόνη)".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Advanced Properties
(Ιδιότητες για προχωρημένους)".
Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης είναι
μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Change (Αλλαγή)" στην
καρτέλα "tab (Οθόνη)".
•
Κάντε κλικ στο "Show all devices (Εμφάνιση όλων
των συσκευών)". Έπειτα, επιλέξτε το "Standard
monitor types (Συνηθισμένοι τύποι οθόνης)" στο
κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο
κουτί "Models (Μοντέλα)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x
1200).
41
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα
(για φορητούς
υπολογιστές)
•
•
•
4
5
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εμφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεμοπαίζει
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν χρησιμοποιείται
μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο
απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για περισσότερες
πληροφορίες.
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό Apple®
Mac® OS : Στο System Preferences (Προτιμήσεις
συστήματος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε το
Video Mirroring (Κατοπτρισμός εικόνας) στο "On (ενεργό)".
•
Ρυθμίστε το "Tracking (Συντονισμό)" για να τη διορθώσετε.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Ρύθμιση εικόνας)" για
περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης στον
υπολογιστή σας.
•
6
Η εικόνα έχει μια
κάθετη γραμμή
που τρεμοπαίζει
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισμός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2 (παραπάνω)
για να ρυθμίσετε την ανάλυση του υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου. Παράδειγμα:
[Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3],
Toshiba [Fn]+[F5 ]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει η
οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό περιλαμβανομένου
του προβολέα.
•
•
Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Ρύθμιση εικόνας)"
για περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της κάρτας
γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον προβολέα.
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη
•
•
•
8
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη
κατά την προβολή
μιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι κωδικοποιημένη
σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας, μπορεί να χρειαστεί να
κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3,
παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας. Ρυθμίστε
τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9 (ευρεία) στη
συσκευή DVD σας.
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού.
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται εντός της
απαιτούμενης απόστασης από 1,5 έως 9,9 μέτρα (P5271/
P5271i/P5271n/P5290/P5281) από τον προβολέα και 1,5 έως
8,4 μέτρα (P5390W) από τον προβολέα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "How to Get a Preferred Image Size by Adjusting
(Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ)" για περισσότερες
πληροφορίες.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
42
9
10
11
Η εικόνα είναι πολύ
μικρή ή πολύ
μεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραμμένη
•
Ρυθμίστε το μοχλό ζουμ στο πάνω μέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" στο τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image setting
(Ρυθμίσεις εικόνας) --> Aspect Ratio (Αναλογία
εικόνας)" και δοκιμάστε άλλες ρυθμίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το πλήκτρο "Keystone (Διόρθωση τραπεζίου
/ " στο τηλεχειριστήριο μέχρι οι πλευρές να γίνουν
κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήματα με τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταματάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάμπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Replacing the
Lamp (Αντικατάσταση της Λάμπας)".
43
#
1
Συνθήκες
Μήνυμα
Υπενθύμιση Μηνύματος
Fan Fail (Σφάλμα Ανεμιστήρα) - ο ανεμιστήρας του συστήματος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρμανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να μπορέσετε να το
χρησιμοποιήσετε.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάμπας) - η λάμπα σε λίγο
φτάνει στη μέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιμαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντομα.
Ελληνικά
Μηνύματα OSD
Ελληνικά
44
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύματα LED
Λυχνία LED
Λυχνία LED
Θερμοκρασί
ας
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
ΜΠΛΕ
Αναμονή
(έχει συνδεθεί το
καλώδιο ρεύματος)
--
--
V
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
--
--
V
Επανάληψη λάμπας
--
--
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
Turning off
(κατάσταση ψύξης)
--
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
Turning off
(η ψύξη ολοκληρώθηκε)
--
--
V
--
Σφάλμα (βλάβη
θερμοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλμα (βλάβη
κλειδώματος
ανεμιστήρα)
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
V
Σφάλμα (βλάβη λάμπας)
V
--
--
V
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
--
V
Μήνυμα
Σφάλμα (βλάβη τροχού
χρώματος)
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
45
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάμπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάμπας. Θα εμφανίσει το προειδοποιητικό
μήνυμα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάμπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιμης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)"
Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε τη λάμπα όσο το δυνατό συντομότερα. Όταν
δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε τη λάμπα όσο το δυνατό συντομότερα.
Προειδοποιήσεις: Ο θάλαμος της λάμπας είναι ζεστός! Αφήστε τον
να κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάμπα!
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
LENS SHIFT
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
Lens
PROJECTOR
Shift
l
Contro
l
Contro
1
2
4
3
1
OPEN
LENS SHIFT
PROJECTOR
Lens
Shift
2
l
Contro
Για αλλαγή της λάμπας
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Βρείτε τα κουμπιά "ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ" στις δύο πλευρές του προβολέα και
πατήστε τα ταυτόχρονα. (Εικόνα #1)
5
Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα. (Εικόνα #2)
6
Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη μονάδα της λάμπαςXκαι τραβήξτε
τη γραμμή της λάμπαςY. (Εικόνα #3)
7
Τραβήξτε έξω τη μονάδα της λάμπας. (Εικόνα #4)
Για να αντικαταστήσετε τη μονάδα της λάμπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα
αντίστροφα.
Προειδοποιήσεις: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μη
ρίξετε τη λάμπα και μην ακουμπήσετε το γλόμπο της. Αν πέσει, ο
γλόμπος μπορεί να σπάσει και να σας τραυματίσει.
Ελληνικά
Αντικατάσταση της Λάμπας
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα μοντάρισμα
οροφής, παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δομικά γερό τμήμα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση μονταρίσματος.
2
m
13 m
m 0
m
1
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται βίδες. Παρακαλούμε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
τεσσάρων κυλίνδρων.
130 mm
8,4
,9
49mm
mm
Ελληνικά
46
47
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αριθμό βιδών για το μέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα μονταρίσματος σε οροφή.
Σημείωση: Συνιστάται να αφήσετε μια λογική απόσταση ανάμεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανομή
θερμότητας. Χρησιμοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Ελληνικά
3
5
Ρυθμίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Σημείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
μοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαμβάνονται βίδες διαμέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
P5271/P5271i/
P5271n/P5390W/
P5290/P5281
Βίδα Τύπου B
Τύπος Ροδέλας
Διάμετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαμηλή
3
25
V
V
60,00mm
Ελληνικά
48
160,00mm
49
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.
Σύστημα προβολής
DLP®
Ανάλυση
P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5281: Εγγενής: XGA
(1024 x 768), Μέγιστη: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680 x 1050)
P5390W:Εγγενής: WXGA (1280 x 800), Μέγιστη: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Συμβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συμβατότητα βίντεο
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
4:3 (εγγενής), 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290/
P5281)
Πλήρες /4:3/16:9/L.Box (P5390W)
Προβαλλόμενα χρώματα
1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φακοί προβολής
F/ 2,41-3,2, f = 18,39mm - 29,42mm, 1,6X χειροκίνητο
ζουμ φακού (P5271/P5271n/P5290/P5390W/P5271i/
P5281)
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
28" (0,71 m) - 300" (7,62 m) (P5271/P5271i/P5271n/
P5290/P5281)
33" (0,84 m) - 300" (7,62 m) (P5390W)
Απόσταση προβολής
4,9' (1,5 m) - 32,4' (9,9 m) (P5271/P5271i/P5271n/
P5290/P5281)
4,9' (1,5 m) - 27,6' (8,4 m) (P5390W)
Αναλογία ρίψης
61"@2m (1,62 - 2,64:1) (P5271/P5271i/P5271n/P5290/
P5281)
71"@2m (1,30 - 2,11:1) (P5390W)
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης
30 k - 100 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 120 Hz
Τύπος λάμπας
P5271/P5271i/P5271n: Λάμπα 230W που αντικαθίσταται
από το χρήστη
P5290/P5390W/P5281: Λάμπα 280W που
αντικαθίσταται από το χρήστη
Διόρθωση τραπεζίου
+/- 40 μοίρες
Ήχος
Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 2 W x 1
Βάρος
4,5kg (9,6Ibs.)
Διαστάσεις (B x Π x Υ)
341 χλστ x 120 χλστ x 261 χλστ (13,4" x 4,7" x 10,3")
Τηλεχειριστήριο
Λειτουργία δείκτη λέιζερ
Ψηφιακό Ζουμ
2X
Τροφοδοτικό
Είσοδος ρεύματος 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
P5271: 320W
P5290/P5390W/P5281: 380W
P5271i: 325W
Ελληνικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ελληνικά
50
Θερμοκρασία λειτουργίας
5ºC έως 35ºC / 41ºF έως 95ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρίζα ρεύματος x1
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Είσοδος VGA x2
Είσοδος Composite x1
S-Video x1
Έξοδος VGA x1
HDMI x1
DVI-D x1: με υποστήριξη HDCP
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x2
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x1
Υποοδοχή RS232 3-pin ελαχ. διαμ. x1
USB x1: για τηλεχειριστήριο
Τα παρακάτω στοιχεία είναι μόνο για τη σειρά P5271i:
•
RJ45 x 1
•
USB B, USB A1, USB A2 x 1
Τα παρακάτω στοιχεία είναι μόνο για το P5271n:
•
RJ45 x 1
•
Υποδοχή DC x 1
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας
Καλώδιο VGA x1
Καλώδιο DVI-D x1
Καλώδιο composite video x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x 2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x 2 (Ασύρματο CD για
το P5271i)
•
Σύvτοµος οδηγός x 2 (Σύvτοµος οδηγός
ασύρµατου για το P5271i)
•
•
•
Κάρτα ασφαλείας x 1
•
Μπαταρία με εύχρηστο οδηγό PnS x1 (για το
P5271i)
Φίλτρο σκόνης x1
Προσαρμογέας WiFi USB x1 (για το P5271i,
προαιρετικό)
* Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση.
51
Ελληνικά
Καταστάσεις συμβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
Ελληνικά
52
2
VGA Αναλογική – Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB*
1920x1080-EIA
1024x600
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
66,60
37,30
Σημείωση: "*" Υποστηρίζεται μόνον 1080P@60Hz (με μειωμένο
χρονισμό κένωσης).
3
VGA Αναλογική – Σήμα Component
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480p
720x480
59,94
31,47
576p
720x576
50
31,25
720p
1280x720
60
45,00
720p
1280x720
50
37,50
1080i
1920x1080
60 (30)
33,75
1080i
1920x1080
50 (25)
33,75
1080p
1920x1080
60
67,50
1080p
1920x1080
50
56,26
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
119,51
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,61
B. DVI Ψηφιακή (Δ/Υ)
C. HDMI Ψηφιακή
1
Σήμα HDMI - PC (όπως και το DVI)
Λειτουργίες
VGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
53
XGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
119,804
75
85
60
72
75
85
75
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
98,80
67,50
77,10
64,00
77,90
79,98
91,15
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός (όπως και το DVI)
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080-RB*
1920x1080-EIA
1024x600
Κ,Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
60
60
60
Ο,Συχνότητα [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
63,30
47,71
66,60
66,60
37,30
Σημείωση: "*" Υποστηρίζεται μόνον 1080P@60Hz (με μειωμένο
χρονισμό κένωσης).
Ελληνικά
SVGA
Ελληνικά
54
3
HDMI - Σήμα βίντεο
Λειτουργίες
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
Ανάλυση
720x480(1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ο.Συχνότητα:
Κ.Συχνότητα:
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
59,94
50 (25)
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
Ο.Συχνότητα [KHz]
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,26
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή
συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των Κανονισμών FCC. Αυτά τα
όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεμβολές σε
μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει
ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες,
μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη
συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για
βοήθεια.
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι
συνδεδεμένος ο δέκτης.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων
για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν
πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν
τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως
αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να
ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal
Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται
στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Ελληνικά
Προειδοποιήσεις κανονισμών &
ασφαλείας
Αγγλικά
55
Ελληνικά
56
Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συμμορφώνεται με τις
θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για μοντέλα με
ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας οποιασδήποτε
χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις,
αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο
LAN και/ή μονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
b
Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, περιλαμβανομένης
παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία αυτής της
συσκευής.
Λειτουργία στην συχνότητα των 2.4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, αυτή η
συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση
σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και περιορισμούς στη
χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο στη χώρα
χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DNX0811/DNX0814/DWX0815
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Sep. 20, 2010
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:
P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290/P5281
series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising