Acer | Extensa 4630 | Acer Extensa 4630Z Guia de Início Rápido

Komputer Extensa Serii 4630/
4630Z/4230/4230Z
Skrócony poradnik
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skrócony poradnik komputera serii Extensa 4630/4630Z/4230/4230Z
Wydanie oryginalne: 07/2008
Firma oferuje niniejszą publikację bez żadnej gwarancji, jawnej lub dorozumianej, co do
treści w niej zawartych oraz dorozumianej gwarancji wartości handlowej lub przydatności do
określonego celu. Pomimo podjętych starań co do zapewnienia poprawności informacji
zawartych w niniejszej publikacji, firma zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie błędy (w
tym, ale nie tylko, błędy w pisowni lub faktyczne itp.) jakie może ona zawierać.
Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku
powiadamiania kogokolwiek o wprowadzonych poprawkach lub zmianach. Zmiany, o których
mowa, zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej instrukcji lub dodatkowych dokumentach i
publikacjach. Firma nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i
domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu
oraz miejsce zakupu Numer seryjny i oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej
do komputera. Cała korespondencja związana z urządzeniem powinna zawierać numer seryjny,
oznaczenie modelu i informacje dotyczące zakupu.
Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub
transmitować, w jakiejkolwiek formie ani z użyciem jakichkolwiek środków elektronicznych,
mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez
wcześniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated.
Notebook PC serii Extensa 4630/4630Z/4230/4230Z
Oznaczenie modelu: ___________________
Numer seryjny: _______________________
Data zakupu: _________________________
Miejsce zakupu: _______________________
Acer oraz logo Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów
lub znaki towarowe innych firm użyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i są one
własnością odpowiednich firm.
3
Na początek
Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w
zakresie mobilnego przetwarzania.
Instrukcje
Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:
Jako pierwszy można wymienić poster Dla początkujących..., który pomoże
użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.
Ogólnego podręcznika użytkownika urządzenia serii Extensa zawiera przydatne
informacje dotyczące wszystkich modeli serii Extensa. Obejmuje podstawowe
zagadnienia, takie jak technologia Empowering firmy Acer, używanie klawiatury,
dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny podręcznik użytkownika oraz
AcerSystem User Guide, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji
lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w
zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych
modelach”.
Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer
może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User
Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów,
jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz
rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat
gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem
przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie
Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim
notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:
1 Kliknij
Start, Wszystkie programy, AcerSystem.
2 Kliknij AcerSystem User Guide.
Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie
programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu
Adobe Reader, kliknięcie AcerSystem User Guide spowoduje uruchomienie
instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy
wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania
programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.
4
Zapoznanie z notebookiem Acer
Polski
Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w posterze Dla
początkujących..., przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer.
Widok z góry
1
2
3
4
5
6
13
12
11
7
8
10
9
5
5
#
Ikona
Opis
Mikrofon
Wewnętrzny mikrofon do rejestracji dźwięku.
2
Acer Crystal Eye
Kamera internetowa do komunikacji wideo
(tylko dla wybranych modeli).
3
Ekran wyświetlacza Nazywany jest także wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD),
wyświetla informacje wyjściowe komputera.
4
Klawisz
Empowering
Do uruchamiania funkcji Acer Empowering.
5
Wskaźniki stanu
Diody świecące (Light-Emitting Diodes; LEDs),
które świecą wskazując stan różnych funkcji i
komponentów komputera. Więcej szczegółowych
informacji można znaleźć w Ogólnym
podręczniku użytkownika.
6
Głośniki
Lewy i prawy głośnik zapewniają możliwość
słuchania stereofonicznego dźwięku.
7
Klawiatura
Służy do wprowadzania danych do komputera.
8
Podparcie
nadgarstków
Wygodne podparcie dłoni podczas używania
komputera.
9
Przyciski kliknięć
(lewy, środkowy* i
prawy)
Działanie lewego i prawego przycisku jest
podobne do działania lewego i prawego przycisku
myszki.
*Centralny przycisk działający jako czytnik
odcisków palców Acer Bio-Protection z
4-kierunkowym mechanizmem sterowania Acer
FingerNav (tylko dla wybranych modeli).
10
Touchpad
Urządzenie wskazujące, wrażliwe na dotyk o
działaniu podobnym do myszki komputerowej.
11
Przycisk zasilania
Umożliwia włączanie i wyłączanie komputera.
12
Klawisze szybkiego Przyciski przeznaczone do uruchamiania często
używanych programów. Więcej szczegółowych
uruchamiania
informacji można znaleźć w Ogólnym
programów
podręczniku użytkownika.
13
Klawisze
pomocnicze
Trzy klawisze pomocnicze, zapewniające dostęp
do funkcji ochrony i zrządzania. Zwiększają
bezpieczeństwo oraz usprawniają pracę. Więcej
szczegółowych informacji można znaleźć w
Ogólnym podręczniku użytkownika.
Polski
Element
1
6
Zbliżenie z przodu
Polski
4
1
#
Ikona
1
2 3
Element
Opis
Gniazdo wejścia
liniowego
Służy do przyłączania urządzeń liniowego
wejścia audio (np. odtwarzacz audio CD,
walkman stereo, odtwarzacz mp3).
Gniazdo mikrofonowe Służy do przyłączania sygnału z
zewnętrznych mikrofonów.
Służy do przyłączania urządzeń liniowego
wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).
Gniazdo słuchawki/
głośniki/wyjścia
liniowego
2
przełącznik
Włącza/wyłącza funkcję Bluetooth
komunikacji Bluetooth (tylko dla wybranych modeli).
3
Przełącznik
komunikacji
bezprzewodowa sieć
lokalna
Włącza/wyłącza funkcję komunikacji
bezprzewodowa sieć lokalna.
4
Zatrzask
Blokuje i zwalnia pokrywę.
Widok z tyłu
1
#
Ikona
2
Element
Opis
1
Gniazdo zasilania
prądem stałym
Służy do przyłączenia zasilacza sieciowego
prądu przemiennego.
2
Szczeliny
wentylacyjne
Umożliwiają utrzymanie niskiej temperatury
komputera nawet podczas długotrwałego
używania.
7
Widok z lewej strony
#
3
4
5
6 78
Element
Opis
1
Złącze Acer
EasyPort IV
Służy do podłączenia do Acer EasyPort IV
(tylko dla wybranych modeli).
2
Port Ethernet
(RJ-45)
Służy do przyłączania do sieci komputerowej
typu Ethernet 10/100/1000.
3
Port zewnętrznego
wyświetlacza
(VGA)
Służy do przyłączania urządzenia
wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor,
projektor LCD).
port HDMI
Obsługuje połączenia cyfrowego wideo o
wysokiej rozdzielczości (tylko dla wybranych
modeli).
5
Port USB 2.0
Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0
(np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
6
Czytnik kart
pamięci 5-w-1
Obsługuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS),
Memory Stick Pro (MS PRO) i xD-Picture Card.
4
Ikona
2
HDMI
Uwaga: Naciśnij, aby usunąć/zainstalować
kartę. Jednorazowo można obsługiwać tylko
jedną kartę.
7
Gniazdo kart PC
Card
Obsługa jednej karty PC Card Typ II.
8
Przycisk
wysuwania karty
PC Card z gniazda
Wysuwa kartę PC Card z gniazda.
Polski
1
8
Polski
Widok z prawej strony
1
#
Ikona
2
345
6 7
Element
Opis
1
Gniazdo blokady
Kensington
Do przyłączenia blokady zabezpieczenia
komputera, zgodnej z systemem
Kensington.
2
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje
dyski CD lub DVD.
3
Wskaźnik dostępu
do dysku
optycznego
Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
4
Przycisk
wysuwania
napędu
optycznego
Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
5
Otwór wysuwania
awaryjnego
Umożliwia wysunięcie tacy napędu
optycznego, kiedy komputer jest
wyłączony.
Uwaga: Wsuń spinacz do otworu
wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia
tacy napędu optycznego, kiedy komputer
jest wyłączony.
6
Port USB 2.0
Służy do przyłączania urządzeń
obsługujących standard USB 2.0
(np. mysz USB, kamera USB)
(tylko dla wybranych modeli).
7
Port modemu
(RJ-11)
Służy do przyłączania linii telefonicznej.
9
Widok od strony podstawy
6
5
3
4
Element
Opis
1
#
Ikona
Wnęka na akumulator
Mieści pakiet akumulatora zasilającego
komputer.
2
Blokada akumulatora
Blokuje akumulator na swoim miejscu.
3
Wnęka na pamięć
Mieści główną pamięć komputera.
4
Wnęka na dysk twardy
Mieści dysk twardy komputera
(zabezpieczona śrubami).
5
Szczeliny wentylacyjne
Umożliwiają utrzymanie niskiej
temperatury komputera nawet podczas
długotrwałego używania.
6
Przycisk zwalniania
akumulatora
Zwalnia akumulator w celu wyjęcia.
Polski
1
2
10
Dane techniczne
•
Oryginalny Windows Vista™
Platforma
•
Technologia procesorów Intel® Centrino® 2*, obejmująca:
Polski
System
operacyjny
Pamięć
systemowa
•
Procesory Intel® Core™ 2 Duo*
•
Chipset Mobile Intel® PM45/GM45 Express*
•
Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*
•
Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350
(Oferta ważna do wyczerpania dostaw)
•
Procesor dwurdzeniowe Intel® Pentium®*
•
Procesor Intel® Celeron®*
•
Chipset Mobile Intel® GL40 Express*
•
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
•
Acer InviLink™ 802.11b/g*
•
•
Obsługa dwukanałowej pamięci SDRAM
Do 2 GB pamięci DDR2 667 MHz z możliwością
rozbudowy do 4 GB za pomocą modułów soDIMM
Wyświetlacz
•
14,1" WXGA 1280 x 800
Grafika
•
Chipset Mobile Intel® GL40 Express*
•
Chipset Mobile Intel® GM45 Express*
•
NVIDIA® GeForce® 9300M GS*
•
•
Dysk twardy 2,5"
Opcje napędu optycznego:
•
Napęd Blu-ray Disc™/Napęd DVD-Super Multi
double-layer*
•
Napęd DVD-Super Multi double-layer*
•
Napęd DVD/CD-RW combo*
Czytnik kart pamięci 5-w-1
•
•
•
•
Dwa wbudowane głośniki stereofoniczne Acer 3DSonic
Obsługa standardu High-Definition audio
Zgodność ze standardem MS Sound
Wbudowany mikrofon
Podsystem
pamięci masowej
•
Audio
11
Komunikacja
•
•
Funkcja Acer Video Conference, w tym:
•
Wbudowana kamera internetowa Integrated Acer
Crystal Eye*
•
Opcjonalny telefon Acer Xpress VoIP*
WLAN:
Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*
•
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
•
Acer InviLink™ 802.11b/g*
•
WiFIi®/WiMAX™: Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350
(Oferta ważna do wyczerpania dostaw)
•
WPAN: Zintegrowany układ Bluetooth® 2.0+Enhanced
Data Rate (EDR)*
LAN: Gigabit Ethernet, obsługa funkcji Wake-on-LAN
Modem: 56K ITU V.92
•
•
Ochrona
prywatności
•
•
Wymiary
•
•
Czytnik odcisków palców Acer Bio-Protection*
Hasła użytkownika i administratora BIOS oraz dostępu do
dysku twardego
Gniazdo blokady Kensington
•
•
338 (szer.) x 247 (gł.) x 31/41 (wys.) mm
(13,31 (szer.) x 9,72 (gł.) x 1,22/1,61 (wys.) cala)
2,35 kg (5,17 Ibs) z akumulatorem 6-ogniwowym*
2,51 kg (5,53 Ibs) z akumulatorem 9-ogniwowym*
Podsystem
zasilania
•
•
•
•
•
•
ACPI 3.0
48,8 W 4400 mAh*
79,9 W 4800 mAh*
3-stykowy zasilacz sieciowy prądu przemiennego 65 W*
3-stykowy zasilacz sieciowy prądu przemiennego 90 W*
ENERGY STAR 4.0
Urządzenia
wejściowe
•
•
Klawiatura z 88-/89-/93-klawiszami
Urządzenie wskazujące touchpad
Interfejs wejścia/
wyjścia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Złącze Acer EasyPort IV*
Gniazdo kart PC Card (Typ II)
Czytnik odcisków palców Acer Bio-Protection*
Czytnik kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD)
Port USB 2.0
Port HDMI™ z obsługą HDCP*
Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)
Gniazdo słuchawki/głośniki/wyjścia liniowego
Gniazdo mikrofonowe
Gniazdo wejścia liniowego
Port Ethernet (RJ-45)
Port modemu (RJ-11)
Gniazdo zasilania prądem stałym dla zasilacza
sieciowego prądu przemiennego
Polski
•
12
Warunki
środowiska
•
Polski
•
Temperatura:
•
Podczas pracy: 5 °C do 35 °C
•
Podczas przechowywania: -20 °C do 65 °C
Wilgotność (bez kondensacji pary):
•
Podczas pracy: 20% do 80%
•
Podczas przechowywania: 20% do 80%
Uwaga: * tylko dla wybranych modeli.
Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały podane tylko w celach
informacyjnych. Dokładna konfiguracja komputera PC zależy od
zakupionego modelu.
Download PDF

advertising