Acer | G277HU | Acer G277HU User Manual

Οθόνη LCD της Acer
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2014. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αρχική Έκδοση: 07/2014
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες περί ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις περί οθονών LCD
Τα ακόλουθα είναι φυσιολογικά όσον αφορά την οθόνη LCD και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Λόγω της φύσης του φωτισμού φθορισμού, η οθόνη ενδέχεται να τρεμουλιάζει
στη διάρκεια της αρχικής χρήσης. Κλείστε το διακόπτη ρεύματος και ανοίξτε τον
ξανά ώστε να εξαφανιστεί το τρεμούλιασμα.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρή έλλειψη ομοιόμορφης φωτεινότητας στην
οθόνη αναλόγως του μοτίβου της επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή και περισσότερα ενεργά pixel. Ενδέχεται να
περιλαμβάνει ψεγάδια σε ποσοστό 0,01% ή και λιγότερο, όπως ένα pixel που
λείπει ή ένα pixel που παραμένει φωτισμένο πάντα.
•
Λόγω της φύσεως της οθόνης LCD, ενδέχεται να παραμείνει ένα είδωλο της
προηγούμενης οθόνης μετά από την αλλαγή της εικόνας, όταν η ίδια εικόνα
απεικονίζεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επαναφέρεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή κλείνοντας το διακόπτη ρεύματος για μερικές ώρες.
Καθαρισμός του μόνιτορ
Παρακαλούμε τηρήστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες κατά τον καθαρισμό του
μόνιτορ:
•
Να αποσυνδέετε πάντα το μόνιτορ πριν από τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σφουγγίσετε την οθόνη και την
πρόσοψη όπως και τις πλευρές του περιβλήματος.
iv
Πρόσβαση
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύματος
στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισμού. Όταν απαιτείται να διακόψετε
την τροφοδοσία στον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
Ασφαλής ακρόαση
Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες.
•
Αυξήστε την ένταση βαθμιαία, έως ότου μπορείτε να ακούτε καθαρά και άνετα
και χωρίς παραμόρφωση.
•
Μετά από τη ρύθμιση της στάθμης της έντασης, μην την αυξάνετε αφού έχουν
προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
•
•
•
Περιορίστε το χρονικό διάστημα που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που
μιλούν κοντά σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν
το προϊόν πέσει. ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.
Παρέχονται θυρίδες και ανοίγματα για εξαερισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από
υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίζονται ούτε να
καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται με την
τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια
επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω
από σώμα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή μέσα σε ενσωματωμένη εγκατάσταση
εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός.
Ποτέ μην ωθήσετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρίδων του περιβλήματος καθώς ενδέχεται να ακουμπήσουν σε
επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να
προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη χύσετε οποιουδήποτε είδους
υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Να μην τo χρησιμοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον
δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναμενόμενο βραχυκύκλωμα ή
ζημία στις εσωτερικές συσκευές.
Ο μετασχηματιστής προορίζεται μόνο για αυτήν την οθόνη, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα από τα εξής τροφοδοτικά:
Κατασκευαστής: Delta Electronics Inc., Μοντέλο: ADP-65VH D
Κατασκευαστής: Chicony Power Technology Co., Ltd., Μοντέλο: A11-065N1A
v
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να
πατούν το καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύματος του εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή
έντασης ρεύματος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα
στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας πάρα
πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος της διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος είναι εφοδιασμένο με
γειωμένο βύσμα τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε γειωμένη παροχή
ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη πριν
συνδέσετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη συνδέσετε το βύσμα σε μη
γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει επίσης καλή προστασία
έναντι ξαφνικού θορύβου παραγόμενου από άλλες παρακείμενες
ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις
αυτού του προϊόντος.
•
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο σετ καλωδίων
τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση του σετ καλωδίων τροφοδοσίας,
φροντίστε το νέο καλώδιο τροφοδοσίας να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αποσπώμενος τύπος, αναγραφή UL/πιστοποίησης CSA, τύπος SPT-2,
προδιαγραφή 7 A 125 V κατ’ ελάχιστο, εγκεκριμένο από VDE ή το αντίστοιχό
του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
vi
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σημεία επικίνδυνης τάσης ή
άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέμψτε τις
επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί
•
•
•
•
•
χύθηκε υγρό μέσα στο προϊόν
το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζημιά
το προϊόν παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
Σημείωση: Να ρυθμίζετε μόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού, διότι η ακατάλληλη ρύθμιση
άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά
απαιτείται εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για την
επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.
Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο με δυνητικά εκρηκτική
ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες
συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε
τέτοιους χώρους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά στις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων. Να
τηρείτε τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού σε
αποθήκες καυσίμων και χώρους φύλαξης και διανομής, εργοστάσια χημικών ουσιών
ή σε μέρη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές με
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα επισημαίνονται συχνά, αλλά όχι πάντα, ρητώς.
Περιλαμβάνουν χώρους κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ουσιών, οχήματα που χρησιμοποιούν
υγροποιημένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και
χώρους όπου η ατμόσφαιρα περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως κόκκους,
σκόνη ή μεταλλικές πούδρες.
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά εξαρτήματα.
Φυλάξτε τα μακριά από τα μικρά παιδιά.
vii
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer δηλώνει την ισχυρή δέσμευσή της όσον αφορά την περιβαλλοντική
προστασία και θεωρεί την ανακύκλωση, με τη μορφή διάσωσης και απόρριψης
χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μία από τις πλέον υψηλές προτεραιότητες της
εταιρείας στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Εμείς, στην Acer, γνωρίζουμε πολύ καλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αγωνιζόμαστε συνεχώς για την
ταυτοποίηση και παροχή βέλτιστων διαδικασιών λειτουργίας με σκοπό τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας.
Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια κατά την ανακύκλωση, παρακαλούμε
μεταβείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη όλων των υπόλοιπων προϊόντων μας.
Οδηγίες περί απόρριψης
Μην πετάτε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίμματα
κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση και να
διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος,
παρακαλούμε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς περί άχρηστου
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
Δήλωση εικονοστοιχείου (pixel) LCD
Η μονάδα LCD παράγεται με τεχνικές κατασκευής υψηλής-ακρίβειας . Παρόλα αυτά,
μερικά εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν αστοχία ή να
εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν επηρεάζει την καταγεγραμμένη
εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
viii
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιημένο για διαχείριση ισχύος.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής της οθόνης μετά από 15 λεπτά
αδράνειας από τον χρήστη.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής του υπολογιστή μετά από 30
λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
•
Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιμότητας από την
κατάσταση αναμονής πιέζοντας το κουμπί τροφοδοσίας.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωματικού τραυματισμού μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι μακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώματος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.
Η εσφαλμένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
μυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώμους, αυχένα ή πλάτη:
μούδιασμα ή μία αίσθηση καψίματος ή κνησμού
άλγος, ερεθισμό ή ευαισθησία
πόνο, πρήξιμο ή έντονη σφύξη
δυσκαμψία ή σφίξιμο
ψυχρότητα ή αδυναμία
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συμπτώματα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίμονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε
αμέσως έναν ιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
•
•
•
•
•
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισμός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώματός σας ρυθμίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του μόνιτορ, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσματος
ώστε να επιτύχετε μέγιστο βαθμό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συμβουλές:
•
•
•
να αποφεύγετε την παραμονή σε μία σταθερή θέση του σώματος για μεγάλο
χρονικό διάστημα
να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται ή
κόπωση των μυών στα κάτω άκρα
ix
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθμός φωτισμού ενός δωματίου, οι οθόνες με
κακή εστίαση, τα πολύ μικρά γράμματα και οι οθόνες με χαμηλό βαθμό αντίθεσης
μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί μείωσης της οπτικής κόπωσης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
•
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων
απομακρύνοντας το βλέμμα σας από το μόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
μακρινό σημείο.
Να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά ώστε να παραμένουν υγρά.
Οθόνη
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
•
•
•
•
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σημείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα μάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου και καθαρότητα των
γραφικών.
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
τοποθετώντας την οθόνη με τρόπο ώστε η μία πλευρά της να είναι
στραμμένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισμού
•
ελαχιστοποιώντας το φωτισμού του δωματίου με τη βοήθεια κουρτινών,
σκιάστρων ή ρολών
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας μία πηγή φωτός εργασίας
αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
χρησιμοποιώντας ένα αντιθαμβωτικό γείσο, όπως ένα τεμάχιο χαρτονιού
που εκτείνεται από την πάνω άκρη του μπροστινού μέρους της οθόνης
Να αποφεύγετε τη ρύθμιση της οθόνης σε μία άβολη γωνία παρατήρησης.
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέμμα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για μακρές χρονικές περιόδους.
Ανάπτυξη καλών συνηθειών εργασίας
Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να
αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Να προγραμματίζετε σύντομα διαλείμματα σε κανονικά διαστήματα και συχνά.
•
•
•
Να εκτελείτε ορισμένες ασκήσεις έκτασης.
Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα της συσκευασίας ....................................................................... 1
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης ................................................................. 2
Προσαρμογή θέσης οθόνης .................................................................... 2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας................ 3
Προφυλάξεις ασφαλείας .......................................................................... 3
Καθαρίζοντας την οθόνη σας .................................................................. 3
Εξοικονόμηση Ενέργειας......................................................................... 4
DDC ........................................................................................................ 4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου.................................................................... 5
Κλασικό καλώδιο χρονισμού ................................................................... 8
Εγκατάσταση......................................................................................... 10
MHL (Mobile High-Definition Link) (Μόνον για μοντέλα εισόδου MHL). 11
Χειριστήρια Χρήστη ............................................................................... 12
Επίλυση Προβλημάτων ......................................................................... 19
Άνοιγμα της συσκευασίας
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που
χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.



LCD Οθόνη
Καλώδιο
Τροφοδοσίας
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)



Σύντομος Οδηγός για
τα Πρώτα Βήματα
Μετασχηματιστής
ρεύματος
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
EL-1



Καλώδιο ήχου
(Προαιρετικό)
DP Καλώδιο
(Προαιρετικό)
Καλώδιο MHL
(Προαιρετικό)
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη με προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τεμάχιο πανιού
ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
2:
1:
Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω
οθόνης στη βάση.
στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
κλίση της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις
άκρες τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5 μοίρες προς τα
κάτω όπως φαίνεται από το παρακάτω βέλος.
EL-2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας
•
•
•
•
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που
χρησιμοποιείτε είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε
περιοχές με τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. ∆εν απαιτείται κάποια
ρύθμιση από το χρήστη.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή και το
άλλο άκρο σε μία πρίζα ρεύματος.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL,
καλώδιο τύπου SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A,
250 V. Το σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας
για τη χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Προφυλάξεις ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου μεγάλου βάρους αντικειμένου
πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζημιά στο καλώδιο.
Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
Μην καλύπτετε τις οπές ή τα ανοίγματα αερισμού της οθόνης, Πάντα να
τοποθετείτε την οθόνη σε μέρος όπου υπάρχει επαρκής αερισμός.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε σημείο όπου το
ηλιακό φως ή άλλες πηγές φωτός μπορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη.
Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς κάτω από το ύψος των ματιών σας.
Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη μεταφορά της.
Αποφύγετε τα χτυπήματα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι
εύθραυστη.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη
βάση της.
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον
καθαρισμό της οθόνης σας.
• Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το
μπροστά και πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
• ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
ΟΘΟΝΗ Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.
• ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ
ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.
EL-3
•
Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημία που ενδέχεται να
προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αμμωνία ή την
αλκοόλη.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία "Εξοικονόμησης Ενέργειας" από το σήμα
ελέγχου από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώμα
της λυχνίας LED τροφοδοσίας.
Κατάσταση
Λυχνία LED
Αναμμένο
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνουν μέχρι να ανιχνευτεί ένα
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος
ανάκτησης από την κατάστασης Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση
Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
DDC
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης
και Άμεσης Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά
με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον
αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο DDC2B.
EL-4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
Περιγραφή
∆εδομένα TMDS 2∆εδομένα TMDS 2+
∆εδομένα TMDS 2/4
Θωράκιση
Αρ. ακίδας
13.
14.
Περιγραφή
NC
Τροφοδοσία +5 V
15.
Logic Ground
4.
NC
16.
5.
6.
NC
Ρολόι DDC
17.
18.
7.
∆εδομένα DDC
19.
8.
9.
10.
NC
∆εδομένα TMDS 1∆εδομένα TMDS 1+
∆εδομένα TMDS 1/3
Θωράκιση
NC
20.
21.
22.
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
θερμώ
∆εδομένα TMDS 0∆εδομένα TMDS 0+
∆εδομένα TMDS 0/5
Θωράκιση
NC
NC
Θωράκιση ρολογιού TMDS
23.
Ρολόι TMDS +
24.
Ρολόι DDC TMDS-
3.
11.
12.
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
EL-5
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
3.
4.
Περιγραφή
∆εδομένα TMDS 2+
Ασπίδα TMDS data 2
∆εδομένα TMDS 2∆εδομένα TMDS 1+
5.
Ασπίδα TMDS data 1
6.
7.
8.
9.
∆εδομένα TMDS 1∆εδομένα TMDS 0+
Ασπίδα TMDS data 0
∆εδομένα TMDS 0-
Αρ. ακίδας
Περιγραφή
10.
Ρολόι TMDS +
11.
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12.
Ρολόι TMDS13.
CEC
∆εσμευμένο (N.C. στη
14.
συσκευή)
15.
SCL
16.
SDA
17.
Γείωση DDC/CEC
18.
Τροφοδοσία +5 V
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
19.
θερμώ
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων*
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7.
MHL+
9.
MHL-
18.
VBUS
19.
CBUS
5, 11, 17
ΓΕΙΩΣΗ
* μόνο για ορισμένα μοντέλα MHL
EL-6
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων*
Αρ. ακίδας
Περιγραφή
Αρ. ακίδας
Περιγραφή
1.
Lane0(p)
11.
GND
2.
GND
12.
Lane3(n)
3.
Lane0(n)
13.
Config1
4.
Lane1(p)
14.
Config2
5.
GND
15.
AUX_CH (n)
6.
Lane1(n)
16.
GND
7.
Lane2(p)
17.
AUX_CH (p)
8.
GND
18.
Hot Plug Detect
9.
Lane3(n)
19.
DP Power_Return
10.
Lane3(p)
20.
DP Power
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
EL-7
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Λειτουργία
Ανάλυση
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
VGA
640 x 480
72
Hz
3
VGA
640 x 480
75
Hz
4
MAC
640 x 480
66.66
Hz
5
VESA
720 x 400
70
Hz
6
SVGA
800 x 600
56
Hz
7
SVGA
800 x 600
60
Hz
8
SVGA
800 x 600
72
Hz
9
SVGA
800 x 600
75
Hz
10
MAC
832 x 624
74.55
Hz
11
XGA
1024 x 768
60
Hz
12
XGA
1024 x 768
70
Hz
13
XGA
1024 x 768
75
Hz
14
MAC
1152 x 870
75
Hz
15
VESA
1152 x 864
75
Hz
16
VESA
1280 x 960
60
Hz
17
SXGA
1280 x1024
60
Hz
18
SXGA
1280 x1024
75
Hz
19
VESA
1280 x 720
60
Hz
20
WXGA
1280 x 800
60
Hz
21
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
22
WSXGA+
1680 x 1050
60
Hz
23
FHD
1920 x 1080
60
Hz
24
QHD
2560 x 1440
60
Hz
EL-8
* μόνο για ορισμένα μοντέλα MHL
Λειτουργία
Ανάλυση
1
640 x 480 @60Hz
2
720 x 480p @60Hz
3
720 x 576p @50Hz
4
800 x 600 @60Hz
5
1024 x 768 @60Hz
6
1280 x 720p @60Hz
7
1280 x 720p @50Hz
8
1920 x 1080i @60Hz
9
1920 x 1080i @50Hz
10
1920 x 1080p @30Hz
11
720 (1440) x 480i @60Hz
12
720 (1440) x 576i @50Hz
EL-9
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα
βήματα που δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1. 1-1 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με ∆ιπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του 24-pin DVI καλωδίου στο πίσω μέρος της
οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
1-2 Συνδέστε το καλωδίου HDMI (μόνο για το μοντέλο HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
ή συνδέστε καλώδιο MHL (Μόνον το μοντέλο εισόδου MHL) (Προαιρετικό)
στη φορητή συσκευή
1-3 Συνδέστε το καλωδίου DP (μόνο για το μοντέλο DP)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το Καλώδιο ήχου (Προαιρετικό)
3. Συνδέστε το μετασχηματιστή
α. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή ρεύματος.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην οθόνη και το άλλο σε μια
σωστά γειωμένη πρίζα.
4. Ανάψτε την οθόνη και τον υπολογιστή
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
Η τήρηση της σειράς είναι πολύ σημαντική.
5. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
DC-IN
AUDIO-IN
DP
DVI-D IN
HDMI
DC
HDMI
DVI
DP
DC-IN
AUDIO-IN
DP
EL-10
DVI-D IN
HDMI
MHL (Mobile High-Definition Link) (Μόνον για μοντέλα εισόδου
MHL)
Το Mobile High-Definition Link είναι μία ψηφιακή διεπαφή για την εκπομπή βίντεο
και ήχου από εξωτερική φορητή συσκευή. Είναι επίσης δυνατή η φόρτιση μίας
φορητής συσκευής (5 V @ 500 mA).
Σύνδεση των συσκευών
Συνδέστε το καλώδιο με πιστοποίηση MHL στη θύρα HDMI® (MHL) της οθόνης και
τη θύρα εξόδου HDMI® της φορητής συσκευής.
DC-IN
AUDIO-IN
DP
DVI-D IN
HDMI
MHL
DC
MHL
Χρήση του MHL
Οι φορητές συσκευές με πιστοποίηση MHL θα προβάλλουν αυτόματα
περιεχόμενο στην οθόνη, υπό την προϋπόθεση ότι η οθόνη εξόδου και οι μορφές
ήχου υποστηρίζονται από την φορητή συσκευή.
Όταν η φορητή συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη θα
μαυρίσει ή θα τεθεί σε κατάταση αναμονής, ανάλογα με το σήμα εξόδου της
φορητής συσκευής.
Λόγω της διαφοράς στο μέγεθος και την ανάλυση ανάμεσα στην οθόνη και τη
φορητή συσκευή, ίσως δείτε ότι η ποιότητα προβολής δεν είναι τόσο καθαρή όσο
εμφανίζεται στην φορητή συσκευή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της
μορφής εξόδου της φορητής συσκευής.
Η οθόνη αυτή λαμβάνει μόνον περιεχόμενο από την φορητή συσκευή. ∆εν είναι σε
θέση να ελέγξει την φορητή συσκευή.
EL-11
Χειριστήρια Χρήστη
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχουs
Εικονίδιο
Στοιχείο
Κουμπί/
ενδεικτική
λυχνία
τροφοδοσίας
Λειτουργίες
OSD
/
Περιγραφή
Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την
οθόνη.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
Πιέστε για προβολή του OSD.
Πλην/Συν
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε το κουμπί Πλην ή Συν
για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών του OSD.
OD
Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
OD και να ορίσετε την Κανονική ή Ακραία κατάσταση.
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε το για να εισαγάγετε μια
επιλογή.
Φωτεινότητα
Πιέστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το στοιχείο ελέγχου
Φωτεινότητα και να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο. Εάν
το OSD είναι ενεργό, πιέστε το για να εξέλθετε από το
OSD.
Πλήκτρο
Empowering
Πιέστε το πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το OSD
του Acer eColor Management και να αποκτήσετε
πρόσβαση στις καταστάσεις σεναρίου.
EL-12
Acer eColor Management OSD
Οδηγίες λειτουργίας
Βήμα 1:Πιέστε το Πλήκτρο “
” για να ανοίξετε το Αcer eColor Management
OSD και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου
Βήμα 2:Πιέστε “” ή “” για να επιλέξετε τη λειτουργία
∆υνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Κεντρικού
Μενού
Εικονίδιο
Στοιχείο
Υπο Μενού Υπο Μενού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Χρήστης
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή
των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε
περίσταση
Λειτουργία Επιλέγει τις ρυθμίσεις για μείωση της
κατανάλωσης ρεύματος.
ECO
Τυπικό
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εμφάνιση
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Γραφικά
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών.
Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωηρά
χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Ταινία
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα.
EL-13
Επιλογή ρυθμίσεων OSD
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των ρυθμίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθμίσεις OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επόμενη
σελίδα:
Ρύθμιση Φωτεινότητα
Ανοίξτε το στοιχείο ελέγχου Φωτεινότητα και ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας
χρησιμοποιώντας τα βέλη ρύθμισης. Μόλις τελειώσετε, πιέστε Έξοδος για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
Ρύθμιση της λειτουργίας OD
Ανοίξτε το στοιχείο ελέγχου OD και επιλέξτε τη ρύθμιση OD χρησιμοποιώντας τα
βέλη ρύθμισης. Μόλις τελειώσετε, πιέστε Έξοδος για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο επίπεδο.
EL-14
Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων.
4 Το μενού Εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τις τρέχουσες
λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερμοκρασία χρώματος, Γαλάζιο φως,
Κορεσμός 6 αξόνων, Απόχρωση 6 αξόνων, όπως και άλλες ιδιότητες που
έχουν σχέση με την εικόνα.
5 Γαλάζιο φως: Φιλτράρει το γαλάζιο φως ρυθμίζοντας το λόγο εμφάνισης
γαλάζιου φωτός - 80%, 70%, 60%, 50%
6 Κορεσμός 6 αξόνων: Ρυθμίζει τον κορεσμό των χρωμάτων κόκκινο, πράσινο,
μπλε, κίτρινο, πορφυρό και κυανό.
7 Απόχρωση 6 αξόνων: Ρυθμίζει την απόχρωση των χρωμάτων κόκκινο,
πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορφυρό και κυανό.
8 Η κατάσταση Γάμμα χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τόνου λαμπρότητας. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,2. (Τυπική τιμή για Windows)
9 Με την τεχνολογία Σούπερ ευκρίνεια είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων
υψηλής ευκρίνειας ενισχύοντας την πυκνότητα των pixel της αρχικής πηγής. Οι
εικόνες γίνονται πιο ευκρινείς και καθαρές.
EL-15
Ρύθμιση θέσης OSD
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
Ρύθμιση από το
OSD. Ακολούθως μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
EL-16
Επιλογή της ρύθμισης
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Ρύθμιση από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Το μενού Ρυθμίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα
μενού της οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις, όπως Εισαγωγή και επίπεδο
OD.
EL-17
Επιλογή της ρύθμισης
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την τρέχουσα
είσοδο.
EL-18
Επίλυση Προβλημάτων
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να
κάνετε διάγνωση του προβλήματος.
(DVI/HDMI/DP Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα Κατάσταση
∆ιορθωτική ενέργεια
∆εν υπάρχει εικόνα
Αναμμένο LED
•
Σβηστό LED
•
•
Το LED είναι πορτοκαλί
•
•
Μη κανονικός ήχος
(Μόνον το μοντέλο
εισόδου ήχου)
(Προαιρετικό)
∆εν υπάρχει ήχος, ή η
ένταση του ήχου είναι
πολύ χαμηλή
EL-19
•
•
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε
τη φωτεινότητα και την αντίθεση
στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους
ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη
τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος
βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο
στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο
υπολογιστής.
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το
καλώδιο ήχου με τον υπολογιστή.
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης
ήχου στον υπολογιστή είναι στο
ελάχιστο και δοκιμάστε να την
αυξήσετε.
G277HU
G277HU
Jul. 31, 2014
EL-20
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
G277HU
SKU Number:
G277HU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
EL-21
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by
the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products
and services worldwide that help customers save money, conserve energy and
improve the quality of our environment. The more energy we can save through
energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or http://
www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
• Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
EL-22
Download PDF

advertising