Acer | H277HU | Acer H277HU User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός χρήστη
Ελληνικά
Πνευματικά δικαιώματα © 2015. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική έκδοση: 11/2015
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα
ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων.
Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο
χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα
που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα
ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου,
καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: _______________________________
Αύξοντας αριθμός: _ ______________________________
Ημερομηνία αγοράς: ______________________________
Τόπος αγοράς: __________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα
προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους
προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
• Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει κατά την
αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και έπειτα ανάψτε την
ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
• Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
• Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ίσως να
περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξης του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
• Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα από
την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης
σας.
• Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
iii
Προσβασιμότητα
Ελληνικά
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εύκολη
πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί
να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
• Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσότου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς
ενόχληση.
• Αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά
σας.
• Να μειώνετε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
• Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε ήχους που προέρχονται από
το περιβάλλον.
• Να μειώνετε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
• Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί
να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
• Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό? για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ
να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη
παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από
ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισμός.
• Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
• Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
• Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με κραδασμού
που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές συσκευές.
• Ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γι' αυτή την οθόνη, ενώ δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μια από τις ακόλουθες ηλεκτρικές τροφοδοσίες:
Delta Electronics, Inc.: ADP-90MD H (90W) (H277HU)
Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.: ADS-110CL-19-3 190090G (90W) (H277HU)
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
• Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
• Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε
αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
iv
Ελληνικά
• Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν
ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά
την αντοχή της ασφάλειας.
• Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Αν χρησιμοποιείτε
πολύπριζα, το φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου
του πολύπριζου.
• Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το βύσμα
ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος είναι
σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος. Μην τοποθετήσετε
το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πρέπει να
αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο καλώδιο τροφοδοσίας
καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο
UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστων τιμών 7 A 125 V, εγκεκριμένο από
VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
• Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
v
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός
σας. Οι σπίθες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά σε αντλίες
αερίου σε πρατήρια καυσίμων. Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών
συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή
σε μέρη όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν
συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω
από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών,
οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο
αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά
από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε τις
καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για
να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της
Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE),
επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
vi
Δήλωση Pixel LCD
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά,
μερικά pixel μπορεί περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία.
Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
• Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 5 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
• Αφυπνίστε την οθόνη όταν βρίσκεται στη λειτουργία Απενεργοποίηση, μετακινήστε το
ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα
ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το
λαιμό ή την πλάτη:
• μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
• πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
• πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
• δυσκαμψία ή σφίξιμο
• αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.
Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
• αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
• αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
• σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε
ενέργεια στους μυς των ποδιών
vii
Φροντίδα της όρασης σας
Ελληνικά
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της
όρασης.
Οφθαλμοί
• Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
• Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
• Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Οθόνη
• Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
• Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης έτσι
ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
• Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
• Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
• τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το
παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
• ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή περσίδων
• χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
• αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
• χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
• χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
• Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
• Να αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας
πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
• Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
• Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
• Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
• Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείστε ένα υγιές σώμα.
viii
Acer Incorporated
Ελληνικά
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l.
Viale De Gasperi 88/A
20017 Mazzo di Rho ( MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
ACER
Model Number:
H227HU xxxxxx;
SKU Number:
H227HU xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)






To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
December. 23, 2015
Date
ix
Acer America Corporation
Ελληνικά
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
H277HU
SKU Number:
H277HU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Αποσυσκευασία
Σύναψη της βάσης (για επιλεγμένα μοντέλα)
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Καλώδιο USB 3.1 τύπου C 24 ακίδων
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Εγκατάσταση
Έλεγχοι χρήστη
Έλεγχοι πίνακα
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Χρήση των μενού της OSD Μενού εικόνας
Μενού OSD
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
x
1
2
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
8
9
10
10
10
11
11
12
Ελληνικά
Οδηγίες ασφάλειας
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Καθαρισμός της οθόνης σας
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής
Οδηγίες απόρριψης
Δήλωση Pixel LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Φροντίδα της όρασης σας
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σαςiii
Μενού ρυθμίσεων
Μενού πληροφοριών
Ελληνικά
Επίλυση προβλημάτων
Λειτουργία HDMI/DP (προαιρετική)
13
14
15
15
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Καλώδιο USB 3.1 τύπου C
(Προαιρετικό)
Καλώδιο DP
(Προαιρετικό)
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
Καλώδιο Τροφοδοσίας
Ελληνικά
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία
και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να
μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
Προσαρμογέας ΕΡ
1
Ελληνικά
Σύναψη της βάσης (για επιλεγμένα μοντέλα)
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη με προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τεμάχιο
πανιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.

1 Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της οθόνης στη βάση.
2 Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
• Ασφαλίστε τη βάση στο σταθερό βραχίονα της οθόνης στρέφοντας τη λευκή βίδα
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο γλωσσίδι ή ένα κατάλληλο κέρμα. (για επιλεγμένα
μοντέλα)
Σημείωση: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση προς
αποφυγή τραυματισμού σας.

2
Προσαρμογή θέσης οθόνης
5
15
Ελληνικά
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης,
μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της οθόνης
χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις
άκρες τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η
οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω
ή 5 μοίρες προς τα κάτω όπως φαίνεται από το παρακάτω
βέλος.
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
• Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι
του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
• Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε περιοχές με
τάση 100/120 V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
• Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
• Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V ΕΡ:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
• Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το
σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην
οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "εξοικονόμησης ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου από
το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από το μπλε φως που αναβοσβήνει.
Λειτουργία
Ενεργό
Αναμονή/Εξοικονόμηση
ενέργειας
Λυχνία LED
Μπλε
Μπλε που
αναβοσβήνει
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα
διατηρηθεί μέχρι να ανιχνευτεί ένα σήμα ελέγχου
ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.
Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάσταση
“εξοικονόμηση ενέργειας” πίσω στην κατάσταση
«αναμμένη» είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Ενδεικτική λυχνία LED
3
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Ελληνικά
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC. Το
DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη
πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις
που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο DDC2B.
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Αριθ.
Ακίδων
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2+
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
Δεδομένα TMDS 0+
Δεδομένα TMDS 0Θωράκιση ρολογιού TMDS
CEC
SCL
Γείωση DDC/CEC
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
θερμώ
Αριθ.
Ακίδων
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
Δεδομένα TMDS 1+
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
Ρολόι TMDS +
Ρολόι TMDS Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
SDA
Τροφοδοσία +5 V
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Αριθ.
Ακίδων
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
4
Περιγραφή
ML_Lane 0+
ML_Lane 0Γείωση
ML_Lane 2+
ML_Lane 2Γείωση
CONFIG1
AUX CH+
AUX CHΕπιστροφή
Αριθ.
Ακίδων
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Περιγραφή
Γείωση
ML_Lane 1+
ML_Lane 1Γείωση
ML_Lane 3+
ML_Lane 3CONFIG2
Γείωση
Hot Plug
DP_PWR
Ελληνικά
Καλώδιο USB 3.1 τύπου C 24 ακίδων
Αριθ.
Ακίδων
Αντιστοίχιση σημάτων
A1
GND
A2
A3
Αριθ.
Ακίδων
Αντιστοίχιση σημάτων
B12
GND
SSTXp1
B11
SSTXp1
SSTXn1
B10
SSTXn1
A4
VBUS
B9
VBUS
A5
CC1
B8
CC1
A6
Dp1
B7
Dp1
A7
Dn1
B6
Dn1
A8
SBU1
B5
SBU1
A9
VBUS
B4
VBUS
A10
SSTXn2
B3
SSTXn2
A11
SSTXp2
B2
SSTXp2
A12
GND
B1
GND
5
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Ελληνικά
H277HU
Λειτουργία
640x480 στα 60Hz
800x525
31,469
59,94
25,175
640x480 στα 72Hz
832x520
37,861
72,809
31,5
640x480 στα 75Hz
840x500
37,5
75
31,5
MAC
640x480 στα 66,66Hz
864x525
35
66,667
30,24
VESA
720x400 στα 70Hz
900x449
31,469
70,087
28,322
800x600 στα 56Hz
1024x625
35,156
56,25
36
800x600 στα 60Hz
1056x628
37,879
60,317
40
800x600 στα 72Hz
1040x666
48,077
72,188
50
800x600 στα 75Hz
1056x625
46,875
75
49,5
832x624 στα 74,55Hz 1152x667
VGA
SVGA
MAC
XGA
MAC
VESA
6
Ανάλυση
Ονομαστική
Ανάλυση Οριζόντια Κατακόρυφη
τιμή ρολογιού
(σύνολο συχνότητα συχνότητα
εικονοστοιχείων
κουκκίδων)
(KHz)
(Hz)
(MHz)
49,722
74,55
57,28
1024x768 στα 60Hz
1344x806
48,363
60,004
65
1024x768 στα 70Hz
1328x806
56,476
70,069
75
1024x768 στα 75Hz
1312x800
60,023
75,029
78,75
1152x870 στα 75Hz
1456x915
68,681
75,062
100
1152x864 στα 75Hz
1600x900
67,5
75
108
1280x960 στα 60Hz
1800x1000
60
60
108
63,981
60,02
108
60
74,25
SXGA
1280x1024 στα 60Hz 1688x1066
VESA
1280x720 στα 60Hz
1650x750
45
WXGA
1280x800 στα 60Hz
1680x831
49,702
59,81
83,5
WXGA+
1440x900 στα 60Hz
1904x934
55,935
59,887
106,5
WSXGA+ 1680x1050 στα 60Hz 2240*1089
65,29
59,954
146,25
FHD
1920X1080 στα 60Hz 2200x1125
67,5
60
148,5
QHD
2560x1440 στα 60Hz 2720x1481
88,787
59,951
241,5
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που
Ελληνικά
δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
α Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο
(1) Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
(2) Καλώδιο HDMI (Προαιρετικό, μόνο στο μοντέλο με Είσοδο HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
(3) Καλώδιο DP (Προαιρετικό, μόνο μοντέλο με είσοδο DP)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
(4) Καλώδιο USB 3.1 τύπου C (Προαιρετικό, μόνο μοντέλα USB με είσοδο τύπου C)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB Type-C™ στην οθόνη και το άλλο άκρο
στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας.
(5) Θύρα USB 3.1 τύπου A (Προαιρετικό, μόνο μοντέλα με είσοδο τύπου Α)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB τύπου A σε μια θύρα της οθόνης σας και
το άλλο άκρο στις περιφερειακές συσκευές σας (ποντίκι, διανομέας USB κτλ.). Για
να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB 3.1 τύπου A της οθόνης, εκτελέστε πρώτα το
βήμα (4).
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή
α Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή ρεύματος.
β Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην οθόνη και το άλλο σε μια σωστά
γειωμένη πρίζα.
3 Ανάψτε την Οθόνη και τον Υπολογιστή
Ανάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή, Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
4 Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
∄ֻ
HDMI
HDMI
USB 3.1 (Type A port )
-supporting fast charge
USB 3.1( Type C port)
HDMI
USB 3.1 (Type A port )
DP
USB (Type C)
HDMI
DP
USB (Type A)
USB (Type A)
Power Jack
Σημείωση: Η έξοδος ήχου αφορά μόνο στο μοντέλο με έξοδο ήχου.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
7
Ελληνικά
Έλεγχοι χρήστη
54 3 2 1
Έλεγχοι πίνακα
Αριθ. Στοιχείο
Περιγραφή
1
Πλήκτρο/δείκτης
τροφοδοσίας
2
< / > Πλήκτρο
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη
Το μπλε υποδηλώνει ότι υπάρχει τροφοδοσία. Το μπλε που
αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πλοηγηθείτε στην επιθυμητή
λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε
τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο < / > για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.
8
3
Πλήκτρο Μενού/
Εισαγωγής
Πατήστε για να προβληθεί το μενού OSD. Πατήστε το ξανά για να
εισάγετε επιλογή στο μενού OSD.
4
Πλήκτρο Αυτόματο/ • Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, πατήστε αυτό το πλήκτρο
Έξοδος
για να εξέλθετε από το μενού OSD.
• Όταν το μενού OSD είναι ανενεργό, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για δυο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Αυτόματη Προσαρμογή και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει
αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το ρολόι της
οθόνης σας. (Για λειτουργία VGA μόνο)
5
Πλήκτρο
Εξουσιοδότηση
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση,
πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
AUTO
Ελληνικά
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Input
Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα λειτουργίας (Empowering, Αυτόματο ή Μενού) για να
ανοίξετε το μενού συντόμευσης. Το μενού συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα
τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή πρόσβαση.
Εικονίδιο Στοιχείο
Empowering
AUTO
Αυτόματο
Μενού
Input
Περιγραφή
Πατήστε το κουμπί Empowering (Ενεργοποίηση) για να ανοίξει
το Acer eColor Management και να μπείτε στις λειτουργίες
σεναρίου.
Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματο για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Αυτόματη Προσαρμογή και η οθόνη θα
βελτιστοποιήσει αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το
ρολόι της οθόνης σας. (Για λειτουργία VGA μόνο)
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ενεργοποιήσετε το μενού
OSD.
Ένταση
Πατήστε το πλήκτρο Ένταση για να προσαρμόσετε την ένταση
ήχου. (Προαιρετικό, Μόνο το μοντέλο εισόδου ήχου)
Είσοδος
Πατήστε το πλήκτρο Είσοδος για να επιλέξετε από
διαφορετικές πηγές βίντεο οι οποίες μπορούν να συνδεθούν
στην οθόνη σας. (Προαιρετικό, μόνο το Μοντέλο Διπλής
Εισόδου ή το Μοντέλο Εισόδου HDMI)
9
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
Ελληνικά
1 Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το κουμπί
για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
3 Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να εξέλθετε από το
Acer eColor Management.
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Τύπος
λειτουργίας
Λειτουργία
χρήστη
Λειτουργία ECO
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή των
ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ώστε να μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας.
Τυπική λειτουργία Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εμφάνιση τυπικών δυνατοτήτων
εγγενούς οθόνης.
Λειτουργία
γραφικών
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των παραμικρών
λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωηρά
χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Λειτουργία ταινίας Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή λεπτομέρεια.
Παρουσίαση υπέροχων οπτικών σκηνών, ακόμη και σε
ακατάλληλα φωτισμένα περιβάλλοντα.
10
Ελληνικά
Χρήση των μενού της OSD
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Η οθόνη LCD που διαθέτετε είναι εξοπλισμένη με μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ώστε
να πραγματοποιείτε πλήθος προσαρμογών και ρυθμίσεων.
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το μενού OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τον εξωχρονισμό της OSD και τις
γενικές ρυθμίσεις.
Μενού εικόνας
Το Μενού εικόνας χρησιμοποιείται για προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Blue Light
Brightness
70
Contrast
Colour Temp
6-axis Saturate
Off
6-axis Hue
50
Blue Light
Gamma
2.2
sRGB mode
Off
Super Sharpness
Off
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
Εικόνα και πατήστε το πλήκτρο Μενού
για να εισέλθετε στο μενού Εικόνα.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στο μενού Εικόνα: Acer ecolor Management,
Μπλε λυχνία, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμός 6 αξόνων, Απόχρωση 6 αξόνων,
Λειτουργία sRGB, Υπερ-ευκρίνεια και Θερμοκρασία χρώματος.
3 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές Εικόνα και
πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στο υπομενού.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε/ επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το
πλήκτρο Αυτόματο για επιβεβαίωση.
11
Μενού OSD
Ελληνικά
Το μενού OSD χρησιμοποιείται για προσαρμογή της θέσης του μενού OSD και της ρύθμισης
εξωχρονισμού.
OSD
OSD Timeout
10
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
να εισέλθετε στο μενού OSD.
OSD και πατήστε το πλήκτρο Μενού για
3 Για να προσαρμόσετε τη Ορ. Θέση / Κάθ. Θέση του OSD, πατήστε το πλήκτρο Μενού για
να εισέλθετε στο υπομενού του.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε τη θέση στόχου και πατήστε το πλήκτρο
Αυτόματο για επιβεβαίωση.
12
Μενού ρυθμίσεων
Setting
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
OD
Reset
Normal
ACM
OFF
Input
HDMI
DTS
Ελληνικά
Το Μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιείται για προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων για σήμα
εισαγωγής ρεύματος όπως ο λόγος διαστάσεων, η γλώσσα OSD κτλ.
OFF
Language
English
Power Off
ON
USB charge
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
Ρύθμιση και πατήστε το πλήκτρο Μενού
για να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στο μενού Ρυθμίσεις: Ευρεία λειτουργία,
DDC/CI, OD, ACM, Εισαγωγή, DTS, Γλώσσα, Επαναφορά, Φόρτιση μέσω USB με
απενεργοποιημένη τροφοδοσία.
3 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές Ρυθμίσεις και
πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στο υπομενού.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε/ επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το
πλήκτρο Αυτόματο για επιβεβαίωση.
13
Μενού πληροφοριών
Ελληνικά
Το μενού πληροφοριών προβάλει τις βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD.
Information
Information
2560x1440
1920x1080
H:68KHz V:60Hz
H:68KHz V:60Hz
HDMI Input
HDMI Input
S/N:ETRLA00803104000502400
S/N:ETRLA00803104000502400
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Για να προβληθούν οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD, πατήστε το πλήκτρο < / >
για να επιλέξετε
14
Πληροφορίες.
Επίλυση προβλημάτων
Ελληνικά
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε διάγνωση
του προβλήματος.
Λειτουργία HDMI/DP (προαιρετική)
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Επιδιόρθωση
Μπλε
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ΕΡ είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Μπλε που
αναβοσβήνει
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/iαναμονής.
Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στον ιστότοπο http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε
με την άδεια της DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το Σύμβολο, & η ονομασία DTS και το
Σύμβολο μαζί είναι κατατεθέντα σήματα και η ονομασία DTS Sound είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc.
© DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
15
Download PDF

advertising