Acer | H226HQL | Acer H226HQL User Manual

Οθόνη LCD της Acer
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αρχική Έκδοση: 09/2012
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες περί ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις περί οθονών LCD
Τα ακόλουθα είναι φυσιολογικά όσον αφορά την οθόνη LCD και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Λόγω της φύσης του φωτισμού φθορισμού, η οθόνη ενδέχεται να τρεμουλιάζει
στη διάρκεια της αρχικής χρήσης. Κλείστε το διακόπτη ρεύματος και ανοίξτε τον
ξανά ώστε να εξαφανιστεί το τρεμούλιασμα.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρή έλλειψη ομοιόμορφης φωτεινότητας στην
οθόνη αναλόγως του μοτίβου της επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή και περισσότερα ενεργά pixel. Ενδέχεται να
περιλαμβάνει ψεγάδια σε ποσοστό 0,01% ή και λιγότερο, όπως ένα pixel που
λείπει ή ένα pixel που παραμένει φωτισμένο πάντα.
•
Λόγω της φύσεως της οθόνης LCD, ενδέχεται να παραμείνει ένα είδωλο της
προηγούμενης οθόνης μετά από την αλλαγή της εικόνας, όταν η ίδια εικόνα
απεικονίζεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επαναφέρεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή κλείνοντας το διακόπτη ρεύματος για μερικές ώρες.
Καθαρισμός του μόνιτορ
Παρακαλούμε τηρήστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες κατά τον καθαρισμό του
μόνιτορ:
•
Να αποσυνδέετε πάντα το μόνιτορ πριν από τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σφουγγίσετε την οθόνη και την
πρόσοψη όπως και τις πλευρές του περιβλήματος.
iv
Πρόσβαση
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύματος
στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισμού. Όταν απαιτείται να διακόψετε
την τροφοδοσία στον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
Ασφαλής ακρόαση
Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες.
•
Αυξήστε την ένταση βαθμιαία, έως ότου μπορείτε να ακούτε καθαρά και άνετα
και χωρίς παραμόρφωση.
•
Μετά από τη ρύθμιση της στάθμης της έντασης, μην την αυξάνετε αφού έχουν
προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
•
•
•
Περιορίστε το χρονικό διάστημα που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που
μιλούν κοντά σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν
το προϊόν πέσει. ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.
Παρέχονται θυρίδες και ανοίγματα για εξαερισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από
υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίζονται ούτε να
καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται με την
τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια
επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω
από σώμα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή μέσα σε ενσωματωμένη εγκατάσταση
εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός.
Ποτέ μην ωθήσετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρίδων του περιβλήματος καθώς ενδέχεται να ακουμπήσουν σε
επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να
προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη χύσετε οποιουδήποτε είδους
υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Να μην τo χρησιμοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον
δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναμενόμενο βραχυκύκλωμα ή
ζημία στις εσωτερικές συσκευές.
Ο μετασχηματιστής προορίζεται μόνο για αυτήν την οθόνη, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα από τα εξής τροφοδοτικά:
Κατασκευαστής: Delta Electronics Inc., Μοντέλο : ADP-40PH BB
Κατασκευαστής: T PV Electronics( Fu jian) CO,. LTD , Μοντέλο: ADPC1940 Κατασκευαστής:
Μοντέλο:
v
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να
πατούν το καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύματος του εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή
έντασης ρεύματος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα
στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας πάρα
πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος της διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος είναι εφοδιασμένο με
γειωμένο βύσμα τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε γειωμένη παροχή
ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη πριν
συνδέσετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη συνδέσετε το βύσμα σε μη
γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει επίσης καλή προστασία
έναντι ξαφνικού θορύβου παραγόμενου από άλλες παρακείμενες
ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις
αυτού του προϊόντος.
•
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο σετ καλωδίων
τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση του σετ καλωδίων τροφοδοσίας,
φροντίστε το νέο καλώδιο τροφοδοσίας να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αποσπώμενος τύπος, αναγραφή UL/πιστοποίησης CSA, τύπος SPT-2,
προδιαγραφή 7 A 125 V κατ’ ελάχιστο, εγκεκριμένο από VDE ή το αντίστοιχό
του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
vi
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σημεία επικίνδυνης τάσης ή
άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέμψτε τις
επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί
•
•
•
•
•
χύθηκε υγρό μέσα στο προϊόν
το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζημιά
το προϊόν παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
Σημείωση: Να ρυθμίζετε μόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού, διότι η ακατάλληλη ρύθμιση
άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά
απαιτείται εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για την
επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.
Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο με δυνητικά εκρηκτική
ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες
συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε
τέτοιους χώρους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά στις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων. Να
τηρείτε τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού σε
αποθήκες καυσίμων και χώρους φύλαξης και διανομής, εργοστάσια χημικών ουσιών
ή σε μέρη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές με
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα επισημαίνονται συχνά, αλλά όχι πάντα, ρητώς.
Περιλαμβάνουν χώρους κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ουσιών, οχήματα που χρησιμοποιούν
υγροποιημένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και
χώρους όπου η ατμόσφαιρα περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως κόκκους,
σκόνη ή μεταλλικές πούδρες.
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά εξαρτήματα.
Φυλάξτε τα μακριά από τα μικρά παιδιά.
vii
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer δηλώνει την ισχυρή δέσμευσή της όσον αφορά την περιβαλλοντική
προστασία και θεωρεί την ανακύκλωση, με τη μορφή διάσωσης και απόρριψης
χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μία από τις πλέον υψηλές προτεραιότητες της
εταιρείας στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Εμείς, στην Acer, γνωρίζουμε πολύ καλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αγωνιζόμαστε συνεχώς για την
ταυτοποίηση και παροχή βέλτιστων διαδικασιών λειτουργίας με σκοπό τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας.
Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια κατά την ανακύκλωση, παρακαλούμε
μεταβείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη όλων των υπόλοιπων προϊόντων μας.
Οδηγίες περί απόρριψης
Μην πετάτε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίμματα
κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση και να
διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος,
παρακαλούμε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς περί άχρηστου
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm.
Δήλωση εικονοστοιχείου (pixel) LCD
Η μονάδα LCD παράγεται με τεχνικές κατασκευής υψηλής-ακρίβειας . Παρόλα αυτά,
μερικά εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν αστοχία ή να
εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν επηρεάζει την καταγεγραμμένη
εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
viii
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιημένο για διαχείριση ισχύος.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής της οθόνης μετά από 15 λεπτά
αδράνειας από τον χρήστη.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής του υπολογιστή μετά από 30
λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
•
Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιμότητας από την
κατάσταση αναμονής πιέζοντας το κουμπί τροφοδοσίας.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωματικού τραυματισμού μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι μακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώματος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.
Η εσφαλμένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
μυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώμους, αυχένα ή πλάτη:
μούδιασμα ή μία αίσθηση καψίματος ή κνησμού
άλγος, ερεθισμό ή ευαισθησία
πόνο, πρήξιμο ή έντονη σφύξη
δυσκαμψία ή σφίξιμο
ψυχρότητα ή αδυναμία
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συμπτώματα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίμονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε
αμέσως έναν ιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
•
•
•
•
•
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισμός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώματός σας ρυθμίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του μόνιτορ, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσματος
ώστε να επιτύχετε μέγιστο βαθμό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συμβουλές:
•
•
•
να αποφεύγετε την παραμονή σε μία σταθερή θέση του σώματος για μεγάλο
χρονικό διάστημα
να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται ή
κόπωση των μυών στα κάτω άκρα
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθμός φωτισμού ενός δωματίου, οι οθόνες με
κακή εστίαση, τα πολύ μικρά γράμματα και οι οθόνες με χαμηλό βαθμό αντίθεσης
μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί μείωσης της οπτικής κόπωσης
ix
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων
απομακρύνοντας το βλέμμα σας από το μόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
μακρινό σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά ώστε να παραμένουν υγρά.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
•
•
•
•
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σημείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα μάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου και καθαρότητα των
γραφικών.
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
τοποθετώντας την οθόνη με τρόπο ώστε η μία πλευρά της να είναι
στραμμένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισμού
•
ελαχιστοποιώντας το φωτισμού του δωματίου με τη βοήθεια κουρτινών,
σκιάστρων ή ρολών
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας μία πηγή φωτός εργασίας
αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
χρησιμοποιώντας ένα αντιθαμβωτικό γείσο, όπως ένα τεμάχιο χαρτονιού
που εκτείνεται από την πάνω άκρη του μπροστινού μέρους της οθόνης
Να αποφεύγετε τη ρύθμιση της οθόνης σε μία άβολη γωνία παρατήρησης.
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέμμα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για μακρές χρονικές περιόδους.
Ανάπτυξη καλών συνηθειών εργασίας
Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να
αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Να προγραμματίζετε σύντομα διαλείμματα σε κανονικά διαστήματα και συχνά.
•
•
•
Να εκτελείτε ορισμένες ασκήσεις έκτασης.
Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.
Προειδοποιητικό μήνυμα για μαγνητικό πεδίο
Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως μονάδες σκληρού δίσκου, συσκευές USB,
υπολογιστές tablet, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, ακουστικά, ηχεία,
πιστωτικές κάρτες, μαγνητικές ταυτότητες κ.τ.λ., είναι ευαίσθητες στα μαγνητικά πεδία και
μπορεί να υποστούν μόνιμη ή ζημία ή να απενεργοποιηθούν προσωρινά όταν εκτεθούν
σε πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν θα πρέπει να
τοποθετούνται κοντά ή μέσα στη μαγνητική περιοχή της βάσης της οθόνης.
Μαγνήτης
Μαγνήτης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα της συσκευασίας ....................................................................... 1
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης ................................................................. 2
Προσαρμογή θέσης οθόνης .................................................................... 2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας................ 3
Προφυλάξεις ασφαλείας .......................................................................... 3
Καθαρίζοντας την οθόνη σας .................................................................. 3
Εξοικονόμηση Ενέργειας......................................................................... 4
DDC ........................................................................................................ 4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου.................................................................... 5
Κλασικό καλώδιο χρονισμού ................................................................... 7
Εγκατάσταση........................................................................................... 8
Χειριστήρια Χρήστη .................................................................................10
Επίλυση Προβλημάτων ......................................................................... 16
Άνοιγμα της συσκευασίας
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που
χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
• LCD Οθόνη
•
Καλώδιο
Τροφοδοσίας
•
Καλώδιο D-Sub
(Προαιρετικό)
•
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)
·
Καλώδιο ήχου
(Προαιρετικό)
·
Καλώδιο MHL
(Προαιρετικό)
·
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
MHL
•
Μετασχηματιστής
ρεύματος
•
Εγχειρίδιο Χρήστη
•
Σύντομος Οδηγός για
τα Πρώτα Βήματα
2, Acer Inc. All rights reserved.
©201
H236HL
H226HQL
LCD Monitor
P/N:MC.LX111.002
This CD contains
H236HL/H226HQL
• User’s manual
• Quick Start Guide
• Acrobat Reader
• Register your product
WWW.acer.com
EL-1
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη με προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τεμάχιο πανιού
ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
1:
2:
Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω
οθόνης στη βάση.
στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
κλίση της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις
άκρες τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5 μοίρες προς τα
κάτω όπως φαίνεται από το παρακάτω βέλος.
EL-2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας
•
•
•
•
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που
χρησιμοποιείτε είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε
περιοχές με τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια
ρύθμιση από το χρήστη.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή και το
άλλο άκρο σε μία πρίζα ρεύματος.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL,
καλώδιο τύπου SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A,
250 V. Το σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας
για τη χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Προφυλάξεις ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου μεγάλου βάρους αντικειμένου
πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζημιά στο καλώδιο.
Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
Μην καλύπτετε τις οπές ή τα ανοίγματα αερισμού της οθόνης, Πάντα να
τοποθετείτε την οθόνη σε μέρος όπου υπάρχει επαρκής αερισμός.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε σημείο όπου το
ηλιακό φως ή άλλες πηγές φωτός μπορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη.
Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς κάτω από το ύψος των ματιών σας.
Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη μεταφορά της.
Αποφύγετε τα χτυπήματα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι
εύθραυστη.
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον
καθαρισμό της οθόνης σας.
• Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το
μπροστά και πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
EL-3
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία "Εξοικονόμησης Ενέργειας" από το σήμα
ελέγχου από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώμα
της λυχνίας LED τροφοδοσίας.
Κατάσταση
Λυχνία LED
Αναμμένο
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνουν μέχρι να ανιχνευτεί ένα
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος
ανάκτησης από την κατάστασης Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση
Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
DDC
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης
και Άμεσης Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά
με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον
αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο DDC2B.
EL-4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
Red (Κόκκινο)
9.
+5V
2.
Green (Πράσινο)
10.
Logic Ground
3.
Blue +9(Μπλ)ε
11.
Γείωση οθόνης
4.
Γείωση οθόνης
12.
Σειριακά δεδομέναDDC
5.
Επιστροφή DDC
13.
H-Sync (Οριζ.
Συγχρ.)
6.
R-Ground (Γείωση
κόκκινου)
14.
V-Sync (Κάθ.
Συγχρ.)
15.
Σειριακό ρολόι-DDC
7.
8.
G-Ground (Γείωση
πράσινου)
B-Ground (Γείωση
Μπλε)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 2+
Δεδομένα TMDS 2/4
Θωράκιση
Αρ. ακίδας
13.
14.
Περιγραφή
NC
Τροφοδοσία +5 V
15.
Logic Ground
4.
NC
16.
5.
6.
NC
Ρολόι DDC
17.
18.
7.
Δεδομένα DDC
19.
8.
9.
10.
NC
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 1+
Δεδομένα TMDS 1/3
Θωράκιση
NC
20.
21.
22.
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
θερμώ
Δεδομένα TMDS 0Δεδομένα TMDS 0+
Δεδομένα TMDS 0/5
Θωράκιση
NC
NC
Θωράκιση ρολογιού TMDS
23.
Ρολόι TMDS +
24.
Ρολόι DDC TMDS-
3.
11.
12.
EL-5
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
3.
4.
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2+
Ασπίδα TMDS data 2
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 1+
5.
Ασπίδα TMDS data 1
6.
7.
8.
9.
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 0+
Ασπίδα TMDS data 0
Δεδομένα TMDS 0-
Αρ. ακίδας
Περιγραφή
10.
Ρολόι TMDS +
11.
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12.
Ρολόι TMDS13.
CEC
Δεσμευμένο (N.C. στη
14.
συσκευή)
15.
SCL
16.
SDA
17.
Γείωση DDC/CEC
18.
Τροφοδοσία +5 V
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
19.
θερμώ
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
19
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7.
MHL+
9.
MHL-
18.
VBUS
19.
CBUS
5, 11, 17
ΓΕΙΩΣΗ
MHL
EL-6
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Λειτουργία
1
2
MAC
3
VESA
4
SVGA
5
SVGA
6
XGA
7
XGA
8
VESA
9
SXGA
10
VESA
11
WXGA
12
WXGA+
13
WSXGA+
14
UXGA
Ανάλυση
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
60
66.66
70
56
60
60
70
75
60
60
60
60
60
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
60
60
50
60
60
60
50
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
30
Hz
MHL
Λειτουργία
1
2
3
4
5
6
7
8
Ανάλυση
640x480
720x480p
720x576p
800x600
1024x768
1280x720p
1280x720p
1920x1080p
EL-7
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα
βήματα που δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1. 1-1 Σύνδεση του Καλωδίου Βίντεο
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
1-2 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του 24-pin DVI καλωδίου στο πίσω μέρος της
οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
1-3 Συνδέστε το καλωδίου HDMI (μόνο για το μοντέλο HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
ή συνδέστε καλώδιο MHL(Μόνον το μοντέλο εισόδου MHL)
(Προαιρετικό) στη φορητή συσκευή
1-4 Συνδέστε το Καλώδιο ήχου (Προαιρετικό) .
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή
α. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή ρεύματος.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην οθόνη και το άλλο σε μια
σωστά γειωμένη πρίζα.
3. Ανάψτε την οθόνη και τον υπολογιστή
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
Η τήρηση της σειράς είναι πολύ σημαντική.
4. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
VGA
DC-IN
HDMI
DVI-D IN
VGA IN
AUDIO IN
MHL
EL-8
MHL (Mobile High-Definition Link) (Μόνον για μοντέλα εισόδου MHL)
Το Mobile High-Definition Link είναι μία ψηφιακή διεπαφή για την εκπομπή βίντεο και ήχου από
εξωτερική φορητή συσκευή. Είναι επίσης δυνατή η φόρτιση μίας φορητής συσκευής
(5 V @ 500 mA).
Σύνδεση των συσκευών
Συνδέστε το καλώδιο με πιστοποίηση MHL στη θύρα HDMI® (MHL) της οθόνης και τη θύρα
®
εξόδου HDMI της φορητής συσκευής.
(MHL)
HDMI
VGA IN
AUDIO IN
DC-IN
HDMI
MHL
Χρήση του MHL
Οι φορητές συσκευές με πιστοποίηση MHL θα προβάλλουν αυτόματα περιεχόμενο στην οθόνη,
υπό την προϋπόθεση ότι η οθόνη εξόδου και οι μορφές ήχου υποστηρίζονται από την φορητή
συσκευή.
Όταν η φορητή συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη θα μαυρίσει ή θα τεθεί
σε κατάταση αναμονής, ανάλογα με το σήμα εξόδου της φορητής συσκευής.
Λόγω της διαφοράς στο μέγεθος και την ανάλυση ανάμεσα στην οθόνη και τη φορητή συσκευή,
ίσως δείτε ότι η ποιότητα προβολής δεν είναι τόσο καθαρή όσο εμφανίζεται στην φορητή
συσκευή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της μορφής εξόδου της φορητής συσκευής.
Η οθόνη αυτή λαμβάνει μόνον περιεχόμενο από την φορητή συσκευή. Δεν είναι σε θέση να
ελέγξει την φορητή συσκευή.
EL-9
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξει το μενού συντόμευσης. Το μενού
συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή
πρόσβαση.
empowering (ενεργοποίηση):
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
AUTO Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης.
Η λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των Οριζόντια
Θέση, κάθετη θέση, του Ρολογιού και της Εστίασης.
MENU Λειτουργίες OSD :
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου :
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.(Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου)
(Προαιρετικό)
INPUT Πλήκτρο Input:
Πατήστε το πλήκτρο “Input” (Είσοδος) για να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών
πηγών βίντεο που μπορεί να συνδεθούν στην οθόνη σας.
(α) Είσοδος VGA (β) Είσοδος DVI-D (γ) Είσοδος HDMI (d) Είσοδος HDMI MHL
Καθώς μετακινήστε στις εισόδους θα δείτε τα παρακάτω μηνύματα επάνω δεξιά
στην οθόνη σας για να υποδειχθεί η τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου.Μπορεί να
χρειαστούν 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
VGA ή DVI-D
Εάν επιλεγεί η είσοδος VGA ή DVI-D και δεν είναι συνδεδεμένο ούτε το καλώδιοVGA
ούτε το DVI-D, εμφανίζεται ένα μετακινούμενο πλαίσιο διαλόγου όπως φαίνεται
παρακάτω: “No Cable Connect” (Κανένα συνδεδεμένο καλώδιο) ή “No Signal” (Χωρίς
σήμα)
EL-10
Acer eColor Management OSD
Οδηγίες λειτουργίας
Βήμα 1:Πιέστε το Πλήκτρο “
” για να ανοίξετε το Αcer eColor Management
OSD και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου
Βήμα 2:Πιέστε “W” ή “X” για να επιλέξετε τη λειτουργία
Βήμα 3:Πιέστε το “Πλήκτρο Αuto” για επιβεβαίωση της λειτουργίας και εκτέλεση
του Auto Adjust (Αυτόματη ρύθμιση).
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Κεντρικού
Μενού
Εικονίδιο
Στοιχείο
Υπο Μενού Υπο Μενού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Χρήστης
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή
των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε
περίσταση
Λειτουργία Επιλέγει τις ρυθμίσεις για μείωση της
κατανάλωσης ρεύματος.
ECO
Τυπικό
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εμφάνιση
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Γραφικά
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών.
Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωηρά
χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Ταινία
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα.
EL-11
Επιλογή ρυθμίσεων OSD
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των ρυθμίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθμίσεις OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επόμενη
σελίδα:
Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
2 Πιέστε τα πλήκτρα W / X επιλέξτε
μεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα W / X για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων.
4 Το μενού Εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τις τρέχουσες
λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερμοκρασία χρώματος, Αυτόματη
ρύθμιση παραμέτρων όπως και άλλες ιδιότητες που έχουν σχέση με την
εικόνα.
EL-12
Ρύθμιση θέσης OSD
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
Ρύθμιση από το
OSD. Ακολούθως μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
EL-13
Επιλογή της ρύθμισης
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα W / X επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Το μενού Ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα
μενού της οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις.
EL-14
Επιλογή της ρύθμισης
Information
1920 x 1080
H:65KHz V:60Hz
VGA Input
S/N:ETL5309 1326350380B3742
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα W / X επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την τρέχουσα
είσοδο.
EL-15
Επίλυση Προβλημάτων
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να
κάνετε διάγνωση του προβλήματος.
(VGA Mode)
Τρέχουσα
Προβλήματα Κατάσταση
Διορθωτική ενέργεια
.
Αναμμένο LED
Δεν υπάρχει
Σβηστό LED
εικόνα
Το LED είναι
Μπλε που
αναβοσβήνει
Ασταθής Εικόνα
.
.
.
.
.
.
Μη
κανονική
εικόνα
Μηκανονικός
ήχος(Μόνον
το μοντέλο
εισόδου
ήχου)
(Προαιρετικό)
Η προβολή
λείπει, έχει
μετατοπιστεί το
κέντρο της, ή
είναι πολύ μικρή
ή πολύ μεγάλη
για το μέγεθος
της οθόνης
Δεν υπάρχει
ήχος,ή η
ένταση
τουήχου είναι
πολύχαμηλή
.
.
.
.
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
κάρτας γραφικών και της οθόνης ή αν υπάρχει
ασυμφωνία στη συχνότητα του σήματος εισόδου.
Χρησιμοποιώντας την OSD, ρυθμίστε την ΑΝΑΛΥΣΗ,
το ΡΟΛΟΙ, τη ΦΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, την Ο-ΘΕΣΗ και την
ΚΘΕΣΗ με σήματα που δε συμφωνούν με πρότυπα.
Χρησιμοποιώντας την OSD, στην περίπτωση που
δεν υπάρχει εικόνα πλήρους οθόνης, παρακαλούμε
επιλέξτε μια άλλη ανάλυση ή άλλο χρονισμό κάθετης
ανανέωσης.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά που ρυθμίσετε
το μέγεθος της εικόνας πριν να αλλάξετε ή να
αποσυνδέσετε το καλώδιο σήματος ή να σβήσετε την
οθόνη.
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου μετον
υπολογιστή.
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης ήχου
στονυπολογιστή είναι στο ελάχιστο και δοκιμάστε να
τηναυξήσετε.
EL-16
(DVI/HDMI/MHL Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα
Κατάσταση
Αναμμένο LED
Διορθωτική ενέργεια
.
.
Δεν υπάρχει
εικόνα
Σβηστό LED
Το LED είναι
Μπλε που
αναβοσβήνει
Μηκανονικός
ήχος(Μόνον
το μοντέλο
εισόδου
ήχου)
(Προαιρετικό)
Δεν υπάρχει
ήχος,ή η
ένταση
τουήχου είναι
πολύχαμηλή
.
.
.
.
.
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου μετον
υπολογιστή.
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης ήχου
στονυπολογιστή είναι στο ελάχιστο και δοκιμάστε να
τηναυξήσετε.
EL-17
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
H236HL/H226HQL
SKU Number:
H236HL/H226HQL xxxxxx ;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of
ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2012.
Sep. 30, 2012
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
EL-18
Acer America Corporation
:HVW6DQ&DUORV6W6XLWH6DQ-RVH
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
H236HL/H226HQL
SKU Number:
H236HL/H226HQL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
EL-19
Download PDF

advertising