Acer | B346C | Acer B346C Quick Start Guide

Ελληνικά
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (ΟΓΕ) Οθόνης Υγρών
Κρυστάλλων της Acer
Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας
Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
•
Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
•
Ψεκάστε ένα διάλειμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε αυτή.
Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ούτε να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Η επισκευή
οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της
οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Βγάλτε αμέσως την οθόνη σας από την πρίζα και ενημερώστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποια
από τις παρακάτω συνθήκες:
•
Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει υποστεί ζημία.
•
Έκχυση υγρού στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτίθεται σε βροχή.
•
Η οθόνη LCD ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημία.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη
LCD
Καλώδιο
τροφοδοσίας
Καλώδιο
Καλώδιο
Καλώδιο
Εγχειρίδιο
Καλώδιο
Καλώδιο
Καλώδιο
Quick
start
HDMI
MHL
DVI-DL
γρήγορης
ήχου
DP
USB
guide
(προαιρετικό) (προαιρετικό) (προαιρετικό) (προαιρετικό) (προαιρετικό) (προαιρετικό) εκκίνησης
MHL
LCD MONITOR
B346C
User Guide
Quick Guide
Σύναψη της οθόνης στη βάση
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία
Συνάψτε το βραχίονα στη βάση (για επιλεγμένα μοντέλα).
Γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσει. Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει κλειδώσει πάνω στο βραχίονα (για επιλεγμένα
μοντέλα).
Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα στρέφοντας τη βίδα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο γλωσσίδι ή κατάλληλο
κέρμα (για επιλεγμένα μοντέλα).
Συνδέοντας την οθόνη σας σε έναν υπολογιστή
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του
υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στο HDMI και/ή το DVI-D (προαιρετικό)
και/ή την υποδοχή εισόδου DP (προαιρετικό) της οθόνης, και το
HDMI και/ή το DVI-D (προαιρετικό) και/ή την υποδοχή εξόδου DP
(προαιρετικό) της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε
τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου σήματος. Ή, συνδέστε το
καλώδιο MHL (Μόνο για το μοντέλο εισόδου MHL) (προαιρετικό) στη
φορητή συσκευή.
Προαιρετικό: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) στην
οθόνη LCD και τη θύρα γραμμής εξόδου στον υπολογιστή με το
καλώδιο ήχου.
Συνδέστε το καλώδιο USB (Προαιρετικό)
Συνδέστε το καλώδιο USB 3.0 στη θύρα για ταχύτερη φόρτιση.
Συνδέστε το καλώδιο USB 3.0 στη θύρα.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της
οθόνης σε κοντινή πρίζα ρεύματος.
USB3.0 port
-supporting fast charge
£¨
USB3.0 port
(
)
USB
USB
Εξωτερικοί έλεγχοι
Πλήκτρο ισχύος
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδηλώνει ότι υπάρχει
τροφοδοσία. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας.
3&4 </>
Μείον / Συν
Εάν το OSD είναι ενεργό, πατήστε τα πλήκτρα Μείον ή Συν για να εναλλάξετε
μεταξύ των επιλογών του OSD. Εάν το OSD είναι ανενεργό, πατήστε τα πλήκτρα
Μείον ή Συν για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου. (Προαιρετικό)
5
Μενού Λειτουργίες OSD Πατήστε για να προβληθεί το OSD. Πατήστε ξανά για να εισαγάγετε επιλογή στο
OSD.
6
PIP
Πλήκτρο
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης ΡΙΡ για να ενεργοποιήσετε τη
συντόμευσης
λειτουργία εικόνα σε εικόνα.
εικόνα σε εικόνα
7
Πλήκτρο
Εξουσιοδότηση
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Κοινοποιήσεις FCC
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται για μία ψηφιακή
συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα εν λόγω όρια έχουν καθοριστεί ώστε
να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί
να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή
προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το
άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
•
•
•
•
Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές
προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης
2006/95/ΕΚ και την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό,τι αφορά στη θέσπιση
πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την
ενέργεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται
η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση
συμμόρφωσης με τα όρια της Κατηγορίας Β μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη
πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την
αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί
αυτό το προϊόν.
Για να αποτραπεί βλάβη στην οθόνη, μην ανασηκώνετε την οθόνη από τη βάση της.
Συνθήκες λειτουργίας
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. H λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο
συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει
να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Για Καναδούς χρήστες
CANICES-3(B)/NMB-3(B)
Ελληνικά
1&2
Ελληνικά
Απόρριψη εξοπλισμού αποβλήτων από το χρήστη σε ιδιωτική οικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή τη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, είναι ευθύνη
σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένα
σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η
ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβληθέντος εξοπλισμού σας κατά την στιγμή
της απόρριψης θα βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι
ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό
αποβλήτων σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την
υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάσταση από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν.
Μήνυμα προειδοποίησης για μαγνήτες
Magnet
Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληροί δίσκοι, συσκευές USB,
υπολογιστές tablet, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια,
ακουστικά, ηχεία, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικές κάρτες ταυτότητας, κ.λπ.,
είναι ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία και ενδέχεται να καταστραφούν μόνιμα
ή προσωρινά αν εκτεθούν σε μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι πολύ ισχυρό.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά ή απευθείας
πάνω στο μαγνητικό πεδίο της βάσης της οθόνης.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ορ. Συχνότητα
Έγχρωμη TFT LCD
34" Π (86,614cm)
0,312mm (Ορ) x 0,310mm (Καθ)
300cd/m2 (Κλασική)
100.000.000:1Μέγ. (ACM)
178° (Ο) 178° (Κ) (CR ≥ 10, Κλασικό)
6ms (GTG, Κλασικός)
Εναλλαγή σε επίπεδο
Ψηφιακή διεπαφή
30KHz–99KHz(DVI),15KHz-75KHz(HDMI&MHL),15KHz99KHz(DP)
56-76Hz(DVI), 23-76Hz (HDMI&MHL&DP)
Χρώματα 16,7Μ
300MHz
2560x1080 @60Hz
VESA DDCCI/DDC2B
B
79 (kWh)
43W (τυπ.)
0,43W (τυπ.)
Κάθ. Συχνότητα
Χρώματα οθόνης
Ρολόι κουκκίδας
Μέγ. Ανάλυση
Plug & Play
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
*Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Κατάσταση ON
Κατανάλωση ισχύος
Λειτουργία ύπνου
@200cd/m2
Λειτουργία
0,33W (τυπ.)
ΑΝΕΝΕΡΓΟ/Αναμονή
DVI-DL 24 ακίδων (Μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)
DisplayPort 20 ακίδων (Μόνο μοντέλο DP)
Συνδετήρας Εισόδου
HDMI 19 ακίδων (Μόνο μοντέλο HDMI)
USB Hub / USB3.0 x 4 (Μόνον το μοντέλο USB)
MHL (Μόνον το Μοντέλο MHL)
Ψηφιακό σήμα (Μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)
Σήμα Βίντεο Εισόδου
Σήμα DP (Μόνο μοντέλο DP)
Σήμα HDMI (μόνον μοντέλο Εισόδου HDMI)
Ηχεία
3W x 2 (Μόνο μοντέλο εισόδου ήχου, Κλασικό)
Μέγιστο Μέγεθος Οθόνης
Οριζόντια: 800mm
Κάθετα: 335mm
100-240V~, 50/60Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° έως 35°C
Θερμ αποθήκευσης: -20° έως 60°C
Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 10% έως 85%
827 (Π) x 590 (Υ) x 267 (Β) mm
10,6kg Μονάδα (καθαρό)
Κλίση: -5° έως +25°
Περιστροφή: Ναι
Ρύθμιση ύψους: 150mm
Αποσπώμενο πέλμα βάσης: Αποσπώμενος βραχίονας με βίδα
αποδέσμευσης περιστροφής προδιαγραφών -60° έως +60°.
Πηγή ρεύματος
Περιβαλλοντικά θέματα
Διαστάσεις
Βάρος (Καθ. Β.)
Προδ. μηχανισμού
Ελληνικά
Πλαίσιο LCD
Σύστημα οδήγησης
Μέγεθος
Ύψος εικονοστοιχείου
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast (Αντίθεση)
Γωνία θέασης
Χρόνος Ανταπόκρισης
Τύπος Πίνακα
Βίντεο
Ελληνικά
Διακόπτης/Πλήκτρα
Κουμπί Τροφοδοσίας
MENU (ΜΕΝΟΥ)/ENTER
Contrast (Αντίθεση)
Brightness (Φωτεινότητα)
ACM On/Off (Ενεργό/Ανενεργό)
6-axis Saturate (Κορεσμός 6
αξόνων)
6-axis Hue (Απόχρωση 6
αξόνων)
(Θερμό) χρώμα
(Ψυχρό) χρώμα
Εξωτερικοί έλεγχοι:
Functions
(Λειτουργίες)
PIP
Πλήκτρο Ε (Empowering)
[Εξουσιοδότηση]
Θερμοκρασία χρώματος RGB
Language (Γλώσσα)
OSD Timeout (Εξωχρονισμός
OSD)
Επιλογή σήματος εισόδου
DDCCI Ενεργό/Ανενεργό
Πληροφορίες που προβάλλονται
στην οθόνη
Reset (Επαναφορά)
Έξοδος
* Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς
R33037
N214
*Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη συνήθη κατανάλωση ενέργειας των 4 ωρών
την ημέρα, 365 ημερών τον χρόνο.
Download PDF