Acer | R271 | Acer R271 User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός χρήστη
Ελληνικά
Πνευματικά δικαιώματα © 2014. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική έκδοση: 09/2014
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα
ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων.
Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο
χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα
που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα
ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου,
καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: _______________________________
Αύξοντας αριθμός: _ ______________________________
Ημερομηνία αγοράς: ______________________________
Τόπος αγοράς: __________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα
προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους
προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
• Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει κατά την
αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και έπειτα ανάψτε την
ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
• Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
• Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ίσως να
περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξης του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
• Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα από
την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης
σας.
• Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
iii
Προσβασιμότητα
Ελληνικά
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εύκολη
πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί
να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
• Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσότου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς
ενόχληση.
• Αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά
σας.
• Να μειώνετε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
• Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε ήχους που προέρχονται από
το περιβάλλον.
• Να μειώνετε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
• Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί
να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
• Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό? για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ
να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη
παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από
ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισμός.
• Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
• Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
• Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με κραδασμού
που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές συσκευές.
• Ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γι' αυτή την οθόνη, ενώ δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μια από τις ακόλουθες ηλεκτρικές τροφοδοσίες:
Κατασκευή: Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd: ADS-40SG-19-3 19030G LF (30W)
Κατασκευή: DELTA ELECTRONICS INC.: ADP30AD BA (30W)
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
• Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
• Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε
αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
iv
Ελληνικά
• Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν
ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά
την αντοχή της ασφάλειας.
• Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Αν χρησιμοποιείτε
πολύπριζα, το φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου
του πολύπριζου.
• Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το βύσμα
ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος είναι
σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος. Μην τοποθετήσετε
το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πρέπει να
αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο καλώδιο τροφοδοσίας
καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο
UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστων τιμών 7 A 125 V, εγκεκριμένο από
VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
• Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
v
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός
σας. Οι σπίθες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά σε αντλίες
αερίου σε πρατήρια καυσίμων. Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών
συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή
σε μέρη όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν
συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω
από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών,
οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο
αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά
από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε τις
καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για
να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της
Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE),
επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
vi
Δήλωση Pixel LCD
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά,
μερικά pixel μπορεί περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία.
Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
• Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 15 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
• Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου του υπολογιστή εντός 30 λεπτών από την αδράνεια
του χρήστη.
• Αφυπνίστε τον υπολογιστή από τη λειτουργία Ύπνου πατώντας το πλήκτρο ισχύος.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα
ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το
λαιμό ή την πλάτη:
• μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
• πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
• πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
• δυσκαμψία ή σφίξιμο
• αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.
Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
• αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
• αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
• σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε
ενέργεια στους μυς των ποδιών
vii
Φροντίδα της όρασης σας
Ελληνικά
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της
όρασης.
Οφθαλμοί
• Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
• Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
• Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Οθόνη
• Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
• Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης έτσι
ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
• Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
• Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
• τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το
παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
• ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή περσίδων
• χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
• αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
• χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
• χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
• Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
• Να αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας
πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
• Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
• Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
• Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
• Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείστε ένα υγιές σώμα.
viii
Ελληνικά
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it






Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
xxxxxx;
SKU Number:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015 .
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
ix
Acer America Corporation
Ελληνικά
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
R271
SKU Number:
R271
xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Αποσυσκευασία
Σύναψη της βάσης (για επιλεγμένα μοντέλα)
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Αντιστοίχιση ακίδων συνδέσμου
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Εγκατάσταση
Έλεγχοι χρήστη
Έλεγχοι πίνακα
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Χρήση των μενού της OSD Μενού εικόνας
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
x
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
8
9
10
10
10
11
11
Ελληνικά
Οδηγίες ασφάλειας
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Καθαρισμός της οθόνης σας
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής
Οδηγίες απόρριψης
Δήλωση Pixel LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Φροντίδα της όρασης σας
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Ελληνικά
Μενού OSD
Μενού ρυθμίσεων
Μενού πληροφοριών
Επίλυση προβλημάτων
Λειτουργία VGA
Λειτουργία DVI/HDMI (Προαιρετικό)
12
13
14
15
15
16
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Καλώδιο D-Sub
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
(Προαιρετικό)
Ελληνικά
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία
και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να
μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
Καλώδιο ήχου
(Προαιρετικό)
Καλώδιο Τροφοδοσίας
Προσαρμογέας ΕΡ
1
Ελληνικά
Σύναψη της βάσης (για επιλεγμένα μοντέλα)
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη με προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τεμάχιο
πανιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.

1 Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της οθόνης στη βάση.
2 Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
• Ασφαλίστε τη βάση στο σταθερό βραχίονα της οθόνης στρέφοντας τη λευκή βίδα
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο γλωσσίδι ή ένα κατάλληλο κέρμα. (για επιλεγμένα
μοντέλα)
Σημείωση: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση προς
αποφυγή τραυματισμού σας.

2
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Ελληνικά
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης,
μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της οθόνης
χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις
άκρες τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η
οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω
ή 5 μοίρες προς τα κάτω όπως φαίνεται από το παρακάτω
βέλος.
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
• Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι
του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
• Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε περιοχές με
τάση 100/120 V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
• Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
• Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V ΕΡ:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
• Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το
σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην
οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "εξοικονόμησης ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου από
το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από το μπλε φως που αναβοσβήνει.
Λειτουργία
Ενεργό
Αναμονή/ Εξοικονόμηση
ενέργειας
Λυχνία LED
Μπλε
Μπλε που
αναβοσβήνει
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα
διατηρηθεί μέχρι να ανιχνευτεί ένα σήμα ελέγχου
ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.
Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάστασης
Ενεργού «Σβησίματος» πίσω στην κατάσταση
«Αναμμένης» είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
3
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Ελληνικά
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Αντιστοίχιση ακίδων συνδέσμου
Καλώδιο σήματος έγχρωμης
οθόνης 15-ακίδων
Αριθ.
Ακίδων
1
2
3
4
5
6
7
8
Περιγραφή
Κόκκινο
Πράσινο
Μπλε
Γείωση οθόνης
Επιστροφή DDC
Γείωση κόκκινου
Γείωση πράσινου
Γείωση Μπλε
1
6
11
Αριθ.
Ακίδων
9
10
11
12
13
14
15
5
10
15
Περιγραφή
+5 V
Γείωση λογικής διάταξης
Γείωση οθόνης
Σειριακά δεδομένα- DDC
H-Sync (Οριζ. Συγχρ.)
V-Sync (Κάθ. Συγχρ.)
Σειριακό ρολόι-DDC
Καλώδιο σήματος έγχρωμης
οθόνης 24-ακίδων
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
1
Δεδομένα TMDS 22
Δεδομένα TMDS 2+
Δεδομένα TMDS προστατευτικό
3
2/4
4
NC
5
NC
6
Ρολόι DDC
7
Δεδομένα DDC
8
NC
9
Δεδομένα TMDS 110
Δεδομένα TMDS 1+
Δεδομένα TMDS προστατευτικό
11
1/3
12
NC
4
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
13
NC
14
Τροφοδοσία +5 V
15
Ανίχνευση DVI
16
17
18
19
20
21
22
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
Δεδομένα TMDS 0Δεδομένα TMDS 0+
Δεδομένα TMDS προστατευτικό 0/5
NC
NC
Θωράκιση ρολογιού TMDS
23
Ρολόι TMDS +
24
Ρολόι DDC TMDS -
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης
19-ακίδων
19
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2+
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
Δεδομένα TMDS 0+
Δεδομένα TMDS 0Θωράκιση ρολογιού TMDS
CEC
SCL
Γείωση DDC/CEC
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
θερμώ
Αριθ.
Ακίδων
2
4
6
8
10
12
14
16
18
18 16 1412 10 8 6 4 2
Ελληνικά
Αριθ.
Ακίδων
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
Δεδομένα TMDS 1+
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
Ρολόι TMDS +
Ρολόι TMDS Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
SDA
Τροφοδοσία +5 V
5
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Ελληνικά
Αριθ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6
Λειτουργία
VGA
MAC
VESA
SVGA
XGA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
UXGA
VESA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x960
1280x1024
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
1600x1200
1920x1080
Ρυθμός ανανέωσης
60
72
66,7
70
56
60
72
60
70
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που
Ελληνικά
δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
α Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
γ Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο
(1) Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
(2) Καλώδιο DVI (Προαιρετικό, μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο DVI στον υπολογιστή.
(3) Καλώδιο HDMI (Προαιρετικό, μόνο στο μοντέλο με Είσοδο HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
δ Συνδέστε το καλώδιο ήχου (προαιρετικό, μόνο μοντέλο με είσοδο ήχου).
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή
α Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή ρεύματος.
β Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην οθόνη και το άλλο σε μια σωστά
γειωμένη πρίζα.
3 Ανάψτε την Οθόνη και τον Υπολογιστή
Ανάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή, Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά
σημαντική.
4 Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
Σημείωση: Η έξοδος ήχου αφορά μόνο στο μοντέλο με έξοδο ήχου.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
7
Ελληνικά
Έλεγχοι χρήστη
Έλεγχοι πίνακα
Αριθ. Στοιχείο
Περιγραφή
1
Πλήκτρο/ δείκτης
τροφοδοσίας
2
< / > Πλήκτρο
Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε την οθόνη
Το μπλε υποδηλώνει ότι υπάρχει τροφοδοσία. Το μπλε που
αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πλοηγηθείτε στην επιθυμητή
λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιλέξετε
τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο < / > για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.
8
3
Πλήκτρο Μενού /
Εισαγωγής
Πατήστε για να προβληθεί το μενού OSD. Πατήστε το ξανά για να
εισάγετε επιλογή στο μενού OSD.
4
Πλήκτρο Αυτόματο / • Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, πατήστε αυτό το πλήκτρο
Έξοδος
για να εξέλθετε από το μενού OSD.
• Όταν το μενού OSD είναι ανενεργό, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για δυο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Αυτόματη Προσαρμογή και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει
αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το ρολόι της
οθόνης σας.
5
Πλήκτρο
Εξουσιοδότηση
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση,
πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
AUTO
Ελληνικά
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Input
Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα λειτουργίας (Empowering, Αυτόματο ή Μενού) για να
ανοίξετε το μενού συντόμευσης. Το μενού συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα
τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή πρόσβαση.
Εικονίδιο Στοιχείο
Empowering
AUTO
Αυτόματο
Μενού
Input
Περιγραφή
Πατήστε το κουμπί Empowering (Ενεργοποίηση) για να ανοίξει
το Acer eColor Management και να μπείτε στις λειτουργίες
σεναρίου.
Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματο για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Αυτόματη Προσαρμογή και η οθόνη θα
βελτιστοποιήσει αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το
ρολόι της οθόνης σας.
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ενεργοποιήσετε το μενού
OSD.
Ένταση
Πατήστε το πλήκτρο Ένταση για να προσαρμόσετε την ένταση
ήχου. (Προαιρετικό, Μόνο το μοντέλο εισόδου ήχου)
Είσοδος
Πατήστε το πλήκτρο Είσοδος για να επιλέξετε από
διαφορετικές πηγές βίντεο οι οποίες μπορούν να συνδεθούν
στην οθόνη σας. (Προαιρετικό, μόνο το Μοντέλο Διπλής
Εισόδου ή το Μοντέλο Εισόδου HDMI)
9
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
Ελληνικά
1 Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το κουμπί
για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
3 Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να εξέλθετε από το
Acer eColor Management.
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Τύπος
λειτουργίας
Λειτουργία
χρήστη
Λειτουργία ECO
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή των
ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ώστε να μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας.
Τυπική λειτουργία Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εμφάνιση τυπικών δυνατοτήτων
εγγενούς οθόνης.
Λειτουργία
γραφικών
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των παραμικρών
λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με
ζωηρά χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Λειτουργία ταινίας Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή λεπτομέρεια.
Παρουσίαση υπέροχων οπτικών σκηνών, ακόμη και σε
ακατάλληλα φωτισμένα περιβάλλοντα.
10
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Η οθόνη LCD που διαθέτετε είναι εξοπλισμένη με μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ώστε
να πραγματοποιείτε πλήθος προσαρμογών και ρυθμίσεων.
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το μενού OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τον εξωχρονισμό της OSD και τις
γενικές ρυθμίσεις.
Μενού εικόνας
Το Μενού εικόνας χρησιμοποιείται για προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Color Temp
Blue Light
Auto config
On
Brightness
70
Contrast
50
H.Position
20
V.Position
50
Focus
70
Clock
50
BlueLight
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
Εικόνα και πατήστε το πλήκτρο Μενού
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
για να εισέλθετε στο μενού Εικόνα.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στο μενού Εικόνα: Acer ecolor Management,
Μπλε φως, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ο. Θέση, Κ. Θέση, Εστίαση, Ρολόι, Θερμοκρασία
Χρώματος και Αυτόματη Διαμ.
3 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές Εικόνα και
πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στο υπομενού.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε/ επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το
πλήκτρο Αυτόματο για επιβεβαίωση.
5 Γαλάζιο φως: Φιλτράρει το γαλάζιο φως ρυθμίζοντας το λόγο εμφάνισης γαλάζιου φωτός 80%, 70%, 60%, 50%.
11
Ελληνικά
Χρήση των μενού της OSD
Μενού OSD
Ελληνικά
Το μενού OSD χρησιμοποιείται για προσαρμογή της θέσης του μενού OSD και της ρύθμισης
εξωχρονισμού.
OSD
OSD Timeout
10
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
να εισέλθετε στο μενού OSD.
OSD και πατήστε το πλήκτρο Μενού για
3 Για να προσαρμόσετε τη Ορ. Θέση / Κάθ. Θέση του OSD, πατήστε το πλήκτρο Μενού για
να εισέλθετε στο υπομενού του.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε τη θέση στόχου και πατήστε το πλήκτρο
Αυτόματο για επιβεβαίωση.
12
Μενού ρυθμίσεων
Ελληνικά
Το Μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιείται για προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων για σήμα
εισαγωγής ρεύματος όπως ο λόγος διαστάσεων, η γλώσσα OSD κτλ.
Setting
Wide Mode
DDC/CI
OD
Full
ON
Normal
ACM
OFF
Input
VGA
Language
English
Reset
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
Ρύθμιση και πατήστε το πλήκτρο Μενού
2 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να επιλέξετε
για να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στο μενού Ρυθμίσεις: Ευρεία λειτουργία, DDC/CI,
OD, ACM, Εισαγωγή, Γλώσσα και Επαναφορά.
3 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές Ρυθμίσεις και
πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στο υπομενού.
4 Πατήστε το πλήκτρο < / > για να προσαρμόσετε/ επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το
πλήκτρο Αυτόματο για επιβεβαίωση.
13
Μενού πληροφοριών
Ελληνικά
Το μενού πληροφοριών προβάλει τις βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD.
Information
H:68KHz V:60Hz
HDMI Input
S/N:ETRLA00803104000502400
1 Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2 Για να προβληθούν οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD, πατήστε το πλήκτρο < / >
για να επιλέξετε
14
Πληροφορίες.
Επίλυση προβλημάτων
Ελληνικά
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε διάγνωση
του προβλήματος.
Λειτουργία VGA
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Επιδιόρθωση
Μπλε
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Μπλε που
αναβοσβήνει
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/iαναμονής.
Ασταθής εικόνα
Μπλε
Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της κάρτας γραφικών και
της οθόνης ή αν υπάρχει ασυμφωνία στη
συχνότητα του σήματος εισόδου.
Μη φυσιολογική
εικόνα (Απουσία
εικόνας, εκτός
κέντρου, πολύ
μεγάλη ή πολύ μικρή
στην οθόνη.)
Μπλε
Χρήση του μενού OSD, προσαρμογή εστίασης,
ρολόι, Ο. θέση και Κ. θέση χωρίς βασικά
σήματα.
Ελέγξτε τη ρύθμιση προβολής στο σύστημά
σας. Σε περίπτωση απουσίας εικόνας,
επιλέξτε διαφορετική ανάλυση ή κάθετο ρυθμό
ανανέωσης.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα αφού
ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας πριν αλλάξετε
ή αποσυνδέσετε το καλώδιο σήματος ή σβήσετε
την οθόνη.
15
Λειτουργία DVI/HDMI (Προαιρετικό)
Ελληνικά
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Επιδιόρθωση
Μπλε
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ΕΡ είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Μπλε που
αναβοσβήνει
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/iαναμονής.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising