Acer | ET271 | Acer ET271 User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός Χρήστη
Ελληνικά
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική Έκδοση: 8/2016
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση, δίχως
την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο γι' αυτές τις αναθεωρήσεις ή
αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις του παρόντος
εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων ή δημοσιεύσεων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και το μέρος
αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου
αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία
που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό
μοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά,
μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
της Acer.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: ________________________________
Σειριακός αριθμός: ________________________________
Ημερομηνία αγοράς: _______________________________
Τόπος αγοράς: ___________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών χρησιμοποιούνται στο παρόν
μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες τους.
ii
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το διακόπτη τροφοδοσίας κι έπειτα ανάψτε
την ξανά για να σιγουρευτείτε πως έχει σταματήσει το τρεμοπαίξιμο.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ενδέχεται
να περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξεως του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
•
Εξαιτίας της φύσης των οθονών LCD, ενδέχεται να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα
από την προηγούμενη οθόνη αφού θα την έχετε σβήσει, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά κατά την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το διακόπτη τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας:
•
Αποσυνδέετε πάντα την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη καθώς και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
iii
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Ελληνικά
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από τον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Αυξάνετε σταδιακά την ένταση έως ότου να ακούτε καθαρά και άνετα, χωρίς παραμόρφωση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
•
Περιορίστε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ θόρυβο.
•
Χαμηλώστε την ένταση ήχου εάν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που μιλούν κοντά σας.
Προειδοποιήσεις
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
•
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί,
ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά
ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν
παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη
επιφάνεια.
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές
συσκευές.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
•
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο
καλώδιο.
iv
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης
δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν
ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
•
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της
προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
•
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος.
Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Ελληνικά
•
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν
χρειάζεται να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το νέο καλώδιο
τροφοδοσίας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο
στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστης τιμής 7 A 125 V, εγκεκριμένο
από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστου μήκους 4,6 μέτρων (15 ποδών).
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
•
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
•
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
•
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
v
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα
έκρηξης περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του
οχήματός σας. Οι σπινθήρες στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη
ή πυρκαγιά με πιθανό ανθρώπινο τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή κοντά σε πρατήρια, χώρους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, εγκαταστάσεις
χημικών ουσιών ή σε χώρους όπου υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες εκρήξεων. Τα μέρη
με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές
σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως
κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά
από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε
τις καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
vi
Δήλωση Pixel LCD
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 5 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
•
Αφυπνίστε την οθόνη όταν βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας Διακοπή
ενεργοποίησης, μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του
πληκτρολογίου.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδέχεται να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους έπειτα από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες.
Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους
βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Η ακόλουθη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε σταθερή στάση για πολύ ώρα
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
απομακρύνετε την ένταση από τους μύες των ποδιών σας
vii
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Παρόλα
αυτά, μερικά pixel ενδέχεται περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή
κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής
λειτουργίας.
Ελληνικά
Φροντίδα της όρασής σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πώς μπορείτε να μειώσετε την
καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας, κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μη στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη σας καθαρή.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την άνω πλευρά της οθόνης, έτσι
ώστε τα μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
•
τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλαϊνή πλευρά της να κοιτάζει
το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτινών, σκιάστρων ή
περσίδων
•
χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
•
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
•
χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης υπερβολικού φωτός
•
χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την άνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να καταστήσετε τη χρήση του
υπολογιστή σας πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείτε υγιές σώμα.
viii
Ελληνικά
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
ET271
ET271 xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
-3Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Mar,4,2017
Date
Declaration of Conformity
ix
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
ET271
SKU Number:
ET271 xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Αποσυσκευασία
Προσάρτηση της βάσης
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Τοποθέτηση
Χειριστήρια χρήστη
Εξωτερικοί έλεγχοι
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού OSD
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λειτουργία HDMI/VGA/DVI (Προαιρετικό)
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
Περιεχόμενα
Οδηγίες ασφαλείας
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Καθαρισμός της οθόνης σας
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Οδηγίες απόρριψης
Δήλωση Pixel LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Φροντίδα της όρασής σας
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission Declaration
of Conformity
x
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
8
9
11
14
14
xi
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την
άνεσή σας
iii
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο ήχου (Προαιρετικό)
ET271
ET1 Series
USER GUIDE
Καλώδιο VGA (Προαιρετικό) Καλώδιο HDMI (Προαιρετικό)
Καλώδιο τροφοδοσίας AC
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)
1
Ελληνικά
Ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία και φυλάξτε τα
υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε
στο μέλλον την οθόνη.
Ελληνικά
•
Προσάρτηση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία της.
Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη με την μπροστινή της πλευρά προς τα κάτω σε μια
σταθερή επιφάνεια -- χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ύφασμα για να αποφευχθεί η πρόκληση
χαραγών στην οθόνη.
•
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη θέση προβολής, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση
της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια σας για να κρατάτε τις άκρες της οθόνης,
όπως απεικονίζεται παρακάτω. Η οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί κατά 20 μοίρες επάνω ή
κατά 5 μοίρες κάτω.
20
2
5
Ελληνικά
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας ΕΡ
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε
είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη διαθέτει γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία σε περιοχές με
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το
σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην
οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου
από το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από την ενδεικτική λυχνία LED
πορτοκαλί χρώματος.
Κατάσταση
Φωτιστικό
Λυχνίας LED
ΕΝΕΡΓΟ
Μπλε
Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθούν μέχρι να ανιχνευτεί σήμα ελέγχου ή
να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάστασης
Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
3
Ελληνικά
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
1
6
11
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
4
5
10
15
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
1
Κόκκινη
9
+5V
2
Πράσινη
10
Γείωση (λογικό)
3
Μπλε
11
Γείωση οθόνης
4
Γείωση οθόνης
12
Σειριακά δεδομένα DDC
5
DDC-επιστροφή
13
Ορ. συγχρονισμός
6
R-γείωση
14
Καθ. συγχρονισμός
7
G-γείωση
15
Σειριακό ρολόι DDC
8
B-γείωση
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Ελληνικά
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
1
Δεδομένα TMDS 2+
2
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
3
Δεδομένα TMDS 2-
4
Δεδομένα TMDS 1+
5
Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
6
Δεδομένα TMDS 1-
7
Δεδομένα TMDS 0+
8
Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
9
Δεδομένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
Αριθ.
Περιγραφή
Ακίδων
1
Δεδομένα TMDS 2-
13
NC
2
Δεδομένα TMDS 2+-
14
τροφοδοσία +5 V
3
Δεδομένα TMDS 2/4 Θωράκιση
15
GND (επιστροφή για +5 V hsync.
vsync)
4
NC
16
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
5
NC
17
Δεδομένα TMDS 0-
6
Ρολόι DDC
18
Δεδομένα TMDS 0+
7
Δεδομένα DDC
19
Δεδομένα TMDS 0/5 Θωράκιση
8
NC
20
NC
9
Δεδομένα TMDS 1-
21
NC
10
Δεδομένα TMDS 1+
22
Θωράκιση ρολογιού TMDS
11
Δεδομένα TMDS 1/3 Θωράκιση
23
Ρολόι TMDS +
12
NC
24
Ρολόι DDC TMDS -
5
Ελληνικά
Πίνακας κανονικών χρονισμών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
UXGA
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VESA
Ανάλυση
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
60Hz
66,662Hz
70Hz
56Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Τοποθέτηση
3.
4.
5.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου HDMI (προαιρετική) και/ή VGA (προαιρετική) ή/και DVI
(προαιρετική) της οθόνης, με την υποδοχή εξόδου HDMI (προαιρετική) ή/και VGA (προαιρετική) ή/και DVI
(προαιρετική) της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου
σήματος.
(Προαιρετικό): Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) στην οθόνη LCD και τη θύρα γραμμής εξόδου στον
υπολογιστή με το καλώδιο ήχου.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα ρεύματος AC.
HDMI
DVI
VGA
AUDIO IN
2
7
Ελληνικά
1.
2.
Ελληνικά
Χειριστήρια χρήστη
1
2
3
4
5
Εξωτερικοί έλεγχοι
1
2
Input
Πλήκτρο
Λειτουργίας
Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στην επόμενη λειτουργία στο Μενού Λειτουργίας.
Πλήκτρο
Λειτουργίας
Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στη λειτουργία Επιλογής εισόδου.
Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης Έντασης ήχου.
3
Πλήκτρο
Λειτουργίας
4
Πλήκτρο
Empowering
[Εξουσιοδότηση]
5
POWER
Όταν το Μενού Λειτουργίας είναι ενεργό, πατήστε για να επιλέξετε
την κατάσταση σεναρίου.
Πλήκτρο
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδεικνύει
POWER
ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Το πορτοκαλί υποδεικνύει
(Τροφοδοσίας) ότι η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/εξοικονόμησης
ενέργειας.
Για οθόνες με γυαλιστερά σημεία, ο χρήστης θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασης της οθόνης, καθώς
μπορεί να προκαλέσουν ενοχλητικές αντανακλάσεις από το περιβάλλον φως και φωτεινές επιφάνειες.
8
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Το OSD (προβολή επί της οθόνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων της οθόνης LCD σας. Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση
και τις γενικές ρυθμίσεις OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
επόμενη σελίδα:
Κύρια σελίδα
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για είσοδο στο μενού συντομεύσεων. Το μενού
συντομεύσεων σάς επιτρέπει να επιλέγετε γρήγορα τις πιο συχνά προσβάσιμες ρυθμίσεις.
MENU Λειτουργίες OSD
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το μενού οθόνης OSD.
INPUT Πλήκτρο εισόδου
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εισόδου για να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών πηγών βίντεο
που ενδεχομένως έχουν συνδεθεί με την οθόνη σας.
(a) Είσοδος VGA
(b) Είσοδος DVI
(c) Είσοδος HDMI
Καθώς πλοηγείστε στις πηγές βλέπετε τα ακόλουθα μηνύματα στην επάνω δεξιά πλευρά
της οθόνης, τα οποία υποδεικνύουν την επιλεγμένη πηγή εισόδου. Ενδέχεται να χρειαστούν
1 έως 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
VGA ή DVI ή HDMI
Αν επιλεγεί είσοδος VGA ή DVI ή HDMI, αλλά δεν έχουν συνδεθεί τα καλώδια VGA και DVI
και HDMI, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου:
“Δεν έχει συνδεθεί καλώδιο” ή “Δεν υπάρχει σήμα”
Πλήκτρο Volume (Ένταση ήχου)
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
Empowering (Εξουσιοδότηση):
Πατήστε το πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το μενού οθόνης Acer eColor Management
και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
9
Ελληνικά
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους παραπομπής και
μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Ελληνικά
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
Βήμα 1: Πατήστε το πλήκτρο “ “ για να ανοίξετε το μενού οθόνης Acer eColor Management
και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
Βήμα 2: Πατήστε τα πλήκτρα “ ▲ “ ή “ ▼ ” για να επιλέξετε λειτουργία
Βήμα 3: Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία και να βγείτε από το
μενού eColor
Λειτουργίες
Εικονίδιο
Κύριου
Μενού
10
Εικονίδιο
ΥποΣτοιχείο Υπο-μενού
μενού
Μ/Δ
Λειτουργία χρήστη
Μ/Δ
Λειτουργία ECO
Μ/Δ
Τυπική λειτουργία
Μ/Δ
Λειτουργία γραφικών
Μ/Δ
Λειτουργία ταινίας
Περιγραφή
Ορισμός από το χρήστη. Οι ρυθμίσεις μπορούν να
προσαρμοστούν ανάλογα με τις επιθυμίες.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας.
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επαναφέρει τις βασικές
ρυθμίσεις της οθόνης
Ενισχύει τα χρώματα και τονίζει τις λεπτομέρειες. Οι
εικόνες και οι φωτογραφίες προβάλλονται με έντονα
χρώμα και τονισμένες λεπτομέρειες.
Ευκρινής προβολή σκηνών. Ευκρινείς εικόνα ακόμα
και σε χώρους με ακατάλληλο φωτισμό.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού OSD
Το μενού OSD (μενού οθόνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων της οθόνης LCD σας. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας,
τη θέση και τις γενικές ρυθμίσεις του μενού OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε
ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα:
Ρύθμιση ποιότητας εικόνας
1 Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD
2 Με τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε
Picture (Εικόνα) από το μενού OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις
4 Το μενού Εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της Brightness (Φωτεινότητας),
της Contrast (Αντίθεσης), της Colour Temp (Θερμοκρασίας χρώματος), της Auto Config
(Αυτόματης διαμόρφωσης) και άλλων ρυθμίσεων εικόνας.
11
Ελληνικά
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους παραπομπής και μόνο. Οι
πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Ελληνικά
Προσαρμογή της θέσης του μενού OSD
1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2. Με τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε
από το μενού OSD. Ακολούθως πλοηγηθείτε στη
ρύθμιση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3. Το μενού OSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της Language (Γλώσσας) μενού
και της OSD Timeout (διάρκειας εμφάνισης του μενού OSD).
Προσαρμογή Ρυθμίσεων
1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε την επιλογή
Setting (Ρυθμίσεις) από το
μενού OSD. Ακολούθως πλοηγηθείτε στη ρύθμιση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3. Το μενού Ρυθμίσεις χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση σημαντικών στοιχείων.
12
Πληροφορίες προϊόντος
Ελληνικά
1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε την επιλογή
Information (Πληροφορίες)
από το μενού OSD. Προβάλλονται οι βασικές πληροφορίες γα την οθόνη LCD.
13
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν να παραπέμψετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα
αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να προβείτε σε διάγνωση του
προβλήματος.
Λειτουργία HDMI/VGA/DVI (Προαιρετικό)
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
LED κατάστασης
Μπλε
Λύση
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τα
στην προεπιλεγμένη ρύθμισή τους.
Off
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
(Απενεργοποίηση)
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
14
Download PDF

advertising