Acer | CB241HYK | Acer CB241HYK User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός Χρήστη
Πνευματικά δικαιώματα © 2015. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οδηγός Χρήστη Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων της Acer
Αρχική έκδοση: 01/2015
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα
ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων.
Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο
χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα
που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα
ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου,
καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated.
Οδηγός Χρήστη Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων της Acer
Αριθμός μοντέλου: ___________________________________
Αύξοντας αριθμός: ___________________________________
Ημερομηνία αγοράς: _________________________________
Τόπος αγοράς: ______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα
προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους
προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
•
Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει κατά την
αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και έπειτα ανάψτε την
ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
•
Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
•
Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Μπορεί να
περιλαμβάνουν βλάβες της τάξης του 0,01% ή λιγότερο όπως ένα εικονοστοιχείο που
λείπει ή που ανάβει συνέχεια.
•
Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα
από την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν προβάλλεται για
πολλές ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με
την αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της
οθόνης σας:
•
Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
•
Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
Συνδέοντας/αποσυνδέοντας τη συσκευή
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της τροφοδοσίας
από την οθόνη LCD:
•
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν είναι συνδεδεμένη με την βάση της πριν συνδέσετε καλώδιο
τροφοδοσίας στην πρίζα τροφοδοσίας AC.
•
Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη LCD και ο υπολογιστής είναι σβηστοί πριν συνδέσετε κάποιο
καλώδιο ή βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από το
σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
iii
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εύκολη
πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί
να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσότου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς
ενόχληση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα
αυτιά σας.
•
Να μειώνετε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε ήχους που προέρχονται από
το περιβάλλον.
•
Να μειώνετε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
•
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό? για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ
να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη
παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από
ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισμός.
•
Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές
συσκευές.
“Σε οθόνες με γυαλιστερές στεφάνες, ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει την τοποθέτηση της
οθόνης, επειδή η στεφάνη ενδέχεται να προκαλεί ενοχλητικές αντανακλάσεις από το γύρω
φως και λαμπερές επιφάνειες.”
iv
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
•
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο
καλώδιο.
•
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν
ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά
την αντοχή της ασφάλειας.
•
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Αν χρησιμοποιείτε
πολύπριζα, το φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου
του πολύπριζου.
•
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος.
Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι
χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος
που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε
ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πρέπει
να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο καλώδιο
τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: αποσπώμενου τύπου,
αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστων τιμών
7 A 125 V, εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,5 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
v
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί.
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
•
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
•
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά.
•
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής.
•
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του.
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός
σας. Οι σπίθες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως
αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά σε αντλίες
αερίου σε πρατήρια καυσίμων. Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών
συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή
σε μέρη όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν
συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω
από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών,
οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο
αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά
από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
vi
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε τις
καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να ελαχιστοποιηθεί η
μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε
να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της
Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την
τοποθεσία http://www.acer-group.com/public/Sustainability
Δήλωση Pixel LCD
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά,
μερικά pixel μπορεί περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία.
Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 15 λεπτών από την αδράνεια
του χρήστη.
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου του υπολογιστή εντός 30 λεπτών από την
αδράνεια του χρήστη.
•
Αφυπνίστε τον υπολογιστή από τη λειτουργία Ύπνου πατώντας το πλήκτρο ισχύος.
vii
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα
ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το
λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.
Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε
ενέργεια στους μυς των ποδιών
Φροντίδα της όρασης σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της
όρασης.
viii
Οφθαλμοί
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
•
Σε οθόνες με γυαλιστερές στεφάνες, ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει την τοποθέτηση
της οθόνης, επειδή η στεφάνη ενδέχεται να προκαλεί ενοχλητικές αντανακλάσεις από το
γύρω φως και λαμπερές επιφάνειες.
Οθόνη
•
Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης
έτσι ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
•
τ οποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το
παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή
περσίδων
•
χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
•
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
•
χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
•
ρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω
χ
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Να αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας
πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείστε ένα υγιές σώμα.
ix
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it






Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
CB241HYK
SKU Number:
CB241HYK xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Feb. 1, 2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
CB241HYK
SKU Number:
B241HYK xxxxxx (“x”
C
= 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America
Corporation
Address of Responsible Party:
3 33 West San Carlos St.
Suite 1500 San Jose, CA
95110 U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Καθαρισμός της οθόνης σας
Συνδέοντας/αποσυνδέοντας τη συσκευή
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής
Οδηγίες απόρριψης
Δήλωση Pixel LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Φροντίδα της όρασης σας
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Αποσυσκευασία
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Αντιστοίχιση ακίδων συνδέσμου
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Εγκατάσταση
Έλεγχοι χρήστη
Acer eColor Management
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD
Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας
Ρύθμιση θέσης OSD
Προσαρμογή της ρύθμισης
Πληροφορίες προϊόντος
Επίλυση προβλημάτων
Λειτουργία DVI (Dual Link) / HDMI
Λειτουργία DP
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
vi
vii
vii
viii
viii
viii
ix
x
xi
1
2
3
5
5
5
6
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
16
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Καλώδιο DP (προαιρετικό)
Καλώδιο HDMI (προαιρετικό)
Καλώδιο DVI (Dual Link)
(προαιρετικό)
Καλώδιο Τροφοδοσίας
Καλώδιο ήχου (προαιρετικό)
Καλώδιο MHL (προαιρετικό)
Ελληνική
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία
και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να
μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Ελληνική
Τοποθέτηση: Tοποθετήστε τη βάση στην ίδια ευθεία με το στήριγμα και πιέστε τη βάση προς
το επάνω μέρος.
της οθόνης και κατόπιν περιστρέψτε τη βάση δεξιόστροφα. Σφίξτε τις βίδες δεξιόστροφα.
Κατάργηση: Αντιστρέψτε τα βήματα για αφαίρεση της βάσης.
Προειδοποίηση:
• Οι παρακάτω ενέργειες δεν επιτρέπονται κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά: Ρύθμιση
ύψους, κλίση, οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή, βάσει των απαιτήσεων ασφαλείας.
• Για να αποτρέψετε το σπάσιμο του εύθραυστου πλαισίου κατά τη μετακίνηση και την
αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, πρέπει αρχικά να τραβήξετε την κεφαλή της οθόνης
στην επάνω θέση και να την τοποθετήσετε στο τραπέζι οριζόντια.
2
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΘΈΣΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
•
Ελληνική
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος/κλίση/
περιστροφή/κίνηση της οθόνης.
Προσαρμογή ύψους
Αφού πατήσετε στο επάνω μερος της οθόνης, μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος της
οθόνης.
1
2
150 mm
•
Κλίση
Δείτε στην παρακάτω εικόνα για ένα παράδειγμα του εύρους κλίσης.
Μόνον στο υψηλότερο σημείο μπορεί να προσφεθούν 35 μοίρες ανάκλισης για τη γωνία
ανύψωσης.
5o o
3
•
Περιστροφή
Ελληνική
Με την ενσωματωμένη βάση, μπορείτε να περιστρέψετε την οθο΄νη για την πιο άνετη γωνία
θέασης.
60o
•
60
Περιστροφή οθόνης
Πριν περιστρέψετε την οθόνη, ανυψώστε τη στην επάνω θάη και κατόπιν πιέστε την προς
πίσω στη μέγιστη κλίση.
Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει η οθονη στις 90°.
90o
150
4
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε
είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε περιοχές
με τάση 100/120 V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο AC και το άλλο άκρο στην
έξοδο AC.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V ΕΡ:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο καλωδίων που αποτελείται από καλώδιο H05VV-F και
ένα βύσμα με ονομαστική τιμή 10 A/250 V. Το σύνολο καλωδίων θα πρέπει να φέρει
τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για την χώρα στην οποία έχει εγκατασταθεί ο
εξοπλισμός.
Ελληνική
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα μπει σε κατάσταση «εξοικονόμησης ενέργειας» μέσω του σήματος ελέγχου από
τον διακόπτη της οθόνης όπως υποδεικνύεται από το πορτοκαλί LED ενέργειας.
Λειτουργία
Λυχνία LED
Ενεργό
Μπλε
Εξοικονόμηση ενέργειας
Πορτοκαλί
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθεί μέχρι να ανιχνευτεί ένα σήμα ελέγχου
ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάστασης
Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
5
Αντιστοίχιση ακίδων συνδέσμου
Ελληνική
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
1
Δεδομένα TMDS 2+
2
Δεδομένα TMDS
προστατευτικό 2
3
Δεδομένα TMDS 2-
4
Δεδομένα TMDS 1+
5
Δεδομένα TMDS
προστατευτικό 1
6
Δεδομένα TMDS 1-
7
Δεδομένα TMDS 0+
8
Δεδομένα TMDS
προστατευτικό 0
9
Δεδομένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού
TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης
εν θερμώ
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Χρωματιστό καλώδιο MHL 20-ακίδων*
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
Περιγραφή
MHL+
9
MHL-
18
VBUS
19
CBUS
5
ΓΕΙΩΣΗ
11
ΓΕΙΩΣΗ
17
ΓΕΙΩΣΗ
* Μόνο για μοντέλα MHL
6
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
7
Ελληνική
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24 ακίδων*
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
1
Δεδομένα TMDS 2-
13
Δεδομένα TMDS 3+
2
Δεδομένα TMDS 2+
14
Τροφοδοσία +5 V
3
Δεδομένα TMDS
προστατευτικό 2/4
15
GND (επιστροφή για +5 V hsync.
vsync)
4
Δεδομένα TMDS 4-
16
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
5
Δεδομένα TMDS 4+
17
Δεδομένα TMDS 0-
6
Ρολόι DDC
18
Δεδομένα TMDS 0+
7
Δεδομένα DDC
19
Δεδομένα TMDS προστατευτικό 0/5
8
NC
20
Δεδομένα TMDS 5-
9
Δεδομένα TMDS 1-
21
Δεδομένα TMDS 5+
10
Δεδομένα TMDS 1+
22
Θωράκιση ρολογιού TMDS
11
Δεδομένα TMDS
προστατευτικό 1/3
23
Ρολόι TMDS +
12
Δεδομένα TMDS 3-
24
Ρολόι DDC TMDS -
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20 ακίδων*
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
Περιγραφή
Περιγραφή
Αρ. ΑΚΙΔΩΝ
1
Λωρίδα0(p)
11
ΓΕΙΩΣΗ
2
ΓΕΙΩΣΗ
12
Λωρίδα3(n)
3
Λωρίδα0(n)
13
Διαμ1
4
Λωρίδα1(p)
14
Διαμ2
5
ΓΕΙΩΣΗ
15
AUX_CH (n)
6
Λωρίδα1(n)
16
ΓΕΙΩΣΗ
7
Λωρίδα2(p)
17
AUX_CH (p)
8
ΓΕΙΩΣΗ
18
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
9
Λωρίδα3(n)
19
Επιστροφή ρεύματος DP
10
Λωρίδα3(p)
20
Ρεύμα DP
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
7
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Ελληνική
Λειτουργία
1
VGA
640x480@60Hz
2
VGA
640x480@72Hz
3
VGA
640x480@75Hz
4
MAC
640x480@66,66Hz
5
VESA
720x400@70Hz
6
SVGA
800x600@56Hz
7
SVGA
800x600@60Hz
8
SVGA
800x600@72Hz
9
SVGA
800x600@75Hz
10
MAC
832x624@74,55Hz
11
XGA
1024x768@60Hz
12
XGA
1024x768@70Hz
13
XGA
1024x768@75Hz
14
MAC
1152x870@75Hz
15
VESA
1152x864@75Hz
16
VESA
1280x960@60Hz
17
SXGA
1280x1024@60Hz
18
SXGA
1280x1024@75Hz
19
VESA
1280x720@60Hz
20
WXGA
1280x800@60Hz
21
WXGA+
1440x900@60Hz
22
WSXGA+
1680x1050@60Hz
23
FHD
1920x1080@60Hz
24
UHD
3840x2160@30Hz
25*
UHD
3840x2160@60Hz
* DisplayPort και HDMI 2.0 μόνο
8
Εγκατάσταση
Ελληνική
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που
δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
a
Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
b
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (μόνον για μοντέλα διπλής εισόδου).
(1) Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
(2) Σ
υνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI (Dual Link) 24 ακίδων στην πίσω
πλευρά της οθόνης και το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
c
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (μόνον για μοντέλα DP).
(1) Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
(2) Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DP 20 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης
και το άλλο άκρο στην θύρα του υπολογιστή.
d
Καλώδιο HDMI (μόνο μοντέλο με είσοδο HDMI ή MHL).
(1) Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι σβηστά.
(2) Συνδέστε το καλώδιο HDMI ή MHL στον υπολογιστή.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα
ρεύματος AC.
3 Π
ροαιρετικό: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της οθόνης LCD και την
θύρα εξόδου της γραμμής του υπολογιστή με το καλώδιο ήχου.
4 Ανάψτε την Οθόνη και τον Υπολογιστή
Ανάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή, Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
5 Ε
άν η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα επίλυσης
προβλημάτων για τη διάγνωση του προβλήματος.
HDMI
HDMI
AUDIO
AUDIO IN
DP
HDMI
DVI(Dual Link)
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
9
Έλεγχοι χρήστη
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να υποδείξει ότι ενεργοποιήθηκε η τροφοδοσία.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
AUTO
Input
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξει το μενού συντόμευσης. Το μενού συντομεύσεων
σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή πρόσβαση.
Empowering:
Πατήστε το πλήκτρο Empowering για να ανοίξει το OSD του Acer eColor Management και για
να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
AUTO Κλείσιμο OSD
Αν το OSD είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το AUTO για να κλείσετε το OSD.
MENU Λειτουργίες OSD
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
INPUT Πλήκτρο Input
Πατήστε το πλήκτρο "Input" (Είσοδος) για να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών πηγών
βίντεο που μπορεί να συνδεθούν στην οθόνη σας.
(α) Είσοδος HDMI
(β) Είσοδος DVI (Dual Link)
(γ) Είσοδος DP
Καθώς μετακινήστε στις εισόδους θα δείτε τα παρακάτω μηνύματα επάνω δεξιά στην οθόνη
σας για να υποδειχθεί η τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου. Μπορεί να χρειαστούν 1 ή 2
δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
HDMI ή DVI (Dual Link) ή DP
10
Αν επιλεγεί οποιαδήποτε είσοδος DVI (Dual Link), αλλά τα καλώδια DVI (Dual Link) δεν είναι
συνδεδεμένα, ένα κινητό πλαίσιο διαλόγου επισημαίνει: “Δεν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο”
ή “Δεν υπάρχει σήμα”.
Acer eColor Management
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
Adjust/Exit
Οδηγίες λειτουργίας
Βήμα 1: Πατήστε το πλήκτρο " " για να ανοίξετε το μενού Acer eColor Management στην
οθόνη και να μπείτε στις καταστάσεις σεναρίου
Βήμα 2: Πατήστε το «
Οφελημάτων.
»
/ ή το/«
» για να επιλέξετε την κατάσταση Ιδιοτήτων και
Βήμα 3: Πιέστε το Πλήκτρο "AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)" για επιβεβαίωση της λειτουργίας και έξοδος
από το μενού eColor.
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Εικονίδιο Στοιχείο Υπο
Κεντρικού Μενού Υπο Μενού
Μενού
Δ/Υ
Δ/Υ
Δ/Υ
Δ/Υ
Δ/Υ
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Οι ρυθμίσεις
Λειτουργία
μπορούν να μικρο-συντονιστούν για να
χρήστη
ταιριάζουν σε οποιαδήποτε κατάσταση.
ECO Mode Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ώστε να μειώσει
(Λειτουργία την κατανάλωση ενέργειας.
ECO)
Προεπιλεγμένη Ρύθμιση. Εμφάνιση
Τυπική
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης.
λειτουργία
Βελτιώνει τα χρώματα και τονίζει τις
Κατάσταση παραμικρές λεπτομέρειες.
Γραφικών Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με
ζωηρά χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
Λειτουργία λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων
ταινίας
οπτικών σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα
φωτισμένα περιβάλλοντα.
11
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.

Το OSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OSD
για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές ρυθμίσεις OSD. Για
προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα:
Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας
Picture
Picture
Acer eColor Management
Blue Light
6-axis Saturate
Off
Brightness
100
Contrast
50
Colour Temp
Blue Light
Gamma
2.2
Super Sharpness
Off
sRGB mode
Off
Exit
12
6-axis Hue
Enter
Exit
Enter
1.
Πιέστε το πλήκτρο MENU (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα //
επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
4.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Εικόνα για να ρυθμίσετε τη Φωτεινότητα, την
Αντίθεση, τη Θερμοκρασία χρώματος τον Κορεσμό 6 αξόνων, την Απόχρωση 6 αξόνων
και λοιπές ιδιότητες σχετικές με την εικόνα.
5.
Κορεσμός 6 αξόνων: Ρυθμίστε τον κορεσμό του κόκκινου, του πράσινου, του μπλε, του
κίτρινου, του ματζέντα και του κυανού.
Απόχρωση 6 αξόνων: Ρυθμίστε την απόχρωση για το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το
κίτρινο, το ματζέντα και το κυανό.
6.
Η λειτουργία Γάμμα προορίζεται για το χρήστη, για τη ρύθμιση του Τόνου φωτεινότητας.
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,2 (τυπική τιμή για Windows).
7.
Η λειτουργία sRGB προορίζεται για χρήστες, όπως χρήστες ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών, τυπογράφους, φωτογράφους για καλύτερη απεικόνιση της συμφωνίας
χρωμάτων με την περιφερειακή συσκευή.
//
για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων.
8.
Η τεχνολογία Υπερ-ευκρίνειας μπορεί να προσομοιώνει εικόνες υψηλής ανάλυσης,
αυξάνοντας την πυκνότητα εικονοστοιχείων της αρχικής πηγής. Μπορεί να κάνει την
εικόνα ευκρινέστερη και καθαρότερη.
9.
Γαλάζιο φως: Φιλτράρει το γαλάζιο φως ρυθμίζοντας το λόγο εμφάνισης γαλάζιου φωτός
- 80%, 70%, 60%, 50%
Ρύθμιση θέσης OSD
OSD
OSD Timeout
Exit
10
Enter
1.
Πιέστε το πλήκτρο MENU (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
OSD από την απεικόνιση στην
οθόνη. Ακολούθως μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
13
Προσαρμογή της ρύθμισης
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
ACM
OFF
Input
VGA
DP Format
DP1.2
Language
English
Reset
Exit
14
Enter
1.
Πιέστε το πλήκτρο MENU (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα //
επιλέξτε
Ρύθμσιη από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3.
Το μενού Ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα μενού της
οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις.
4.
Επιλογή λειτουργίας DP, η προεπιλογή της ρύθμισης σήματος DP είναι DP1.2.
Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί το μήνυμα ρύθμισης για να επιβεβαιώσει την
επιλογή του DP1.2 ή του DP1.1.
Πληροφορίες προϊόντος
Information
3840x2160
H:135KHz V:60Hz
HDMI Input
S/N:ETL5309132635038083742
Exit
Enter
1.
Πιέστε το πλήκτρο MENU (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτροα / επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD. Ακολούθως
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την τρέχουσα είσοδο.
15
Επίλυση προβλημάτων
Ελληνική
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε διάγνωση
του προβλήματος.
Λειτουργία DVI (Dual Link) / HDMI
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
Επιδιόρθωση
λυχνίας LED
Μπλε
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή
είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Λειτουργία DP
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
Επιδιόρθωση
λυχνίας LED
Μπλε
Χρησιμοποιώντας την OSD, προσαρμόστε την
φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή
επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ΕΡ είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή
είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
16
Download PDF

advertising