Acer | RT280K | Acer RT280K User Manual

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
Acer
Οδηγός Χρήστη
&RS\ULJKW‹
$FHU,QFRUSRUDWHG
$OO5LJKWV5HVHUYHG
$FHU/&'0RQLWRU8VHU
V*XLGH
2ULJLQDO,VVXH
&KDQJHVPD\EHPDGHSHULRGLFDOO\WRWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVSXEOLFDWLRQZLWKRXWREOLJDWLRQ
WRQRWLI\DQ\SHUVRQRIVXFKUHYLVLRQVRUFKDQJHV6XFKFKDQJHVZLOOEHLQFRUSRUDWHGLQQHZ
HGLWLRQVRIWKLVPDQXDORUVXSSOHPHQWDU\GRFXPHQWVDQGSXEOLFDWLRQV7KLVFRPSDQ\PDNHV
QRUHSUHVHQWDWLRQVRUZDUUDQWLHVHLWKHUH[SUHVVHGRULPSOLHGZLWKUHVSHFWWRWKHFRQWHQWV
KHUHRIDQGVSHFLILFDOO\GLVFODLPVWKHLPSOLHGZDUUDQWLHVRIPHUFKDQWDELOLW\RUILWQHVVIRUD
SDUWLFXODUSXUSRVH
5HFRUGWKHPRGHOQXPEHUVHULDOQXPEHUSXUFKDVHGDWHDQGSODFHRISXUFKDVHLQIRUPDWLRQLQ
WKHVSDFHSURYLGHGEHORZ7KHVHULDOQXPEHUDQGPRGHOQXPEHUDUHUHFRUGHGRQWKHODEHO
DIIL[HGWR\RXUFRPSXWHU$OOFRUUHVSRQGHQFHFRQFHUQLQJ\RXUXQLWVKRXOGLQFOXGHWKHVHULDO
QXPEHUPRGHOQXPEHUDQGSXUFKDVHLQIRUPDWLRQ
1RSDUWRIWKLVSXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHGVWRUHGLQDUHWULHYDOV\VWHPRUWUDQVPLWWHGLQ
DQ\IRUPRUE\DQ\PHDQVHOHFWURQLFDOO\PHFKDQLFDOO\E\SKRWRFRS\UHFRUGLQJRURWKHUZLVH
ZLWKRXWWKHSULRUZULWWHQSHUPLVVLRQRI$FHU,QFRUSRUDWHG
$FHU/&'0RQLWRU8VHU
V*XLGH
0RGHOQXPEHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HULDOQXPEHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHRISXUFKDVHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3ODFHRISXUFKDVHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$FHUDQGWKH$FHUORJRDUHUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI$FHU,QFRUSRUDWHG2WKHUFRPSDQLHV
SURGXFWQDPHVRUWUDGHPDUNVDUHXVHGKHUHLQIRULGHQWLILFDWLRQSXUSRVHVRQO\DQGEHORQJWR
WKHLUUHVSHFWLYHFRPSDQLHV
iii
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες
LCD
Τα παρακάτω είναι φυσιολογικές ενδείξεις της οθόνης LCD και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
•
Λόγω της φύσης του φωτός φθορισμού, η οθόνη μπορεί να τρεμοσβήνει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε τον διακόπτη ρεύματος και κατόπιν ανάψτε τον ξανά
για να βεβαιωθείτε ότι εξαφανίστηκε το τρεμοσβήσιμο.
•
Μπορεί να αντιμετωπίσετε μία ελαφρώς ανόμοια φωτεινότητα στην οθόνη
ανάλογα με το πρότυπο του επιτραπέζιου υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
•
Η οθόνη LCD έχει 99,99% ή περισσότερα αποτελεσματικά εικονοστοιχεία.
Μπορεί να περιλαμβάνουν βλάβες της τάξης του 0,01% ή λιγότερο όπως ένα
εικονοστοιχείο που λείπει ή που ανάβει συνέχεια.
Λόγω της φύσης της οθόνης LCD, μπορεί να παραμείνει κάποιο μετείκασμα
από την προηγούμενη οθόνη αφού αλλάξει η εικόνα, όταν η ίδια εικόνα
προβάλλεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επανέρχεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή σβήνοντας τον διακόπτη για λίγες ώρες.
•
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Παρακαλούμε ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες όταν καθαρίζετε την οθόνη:
•
•
Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίζετε την οθόνη και το
μπροστινό και πλαϊνό τμήμα του περιβλήματος.
Συνδέοντας/αποσυνδέοντας τη συσκευή
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας από την οθόνη LCD:
•
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν είναι συνδεδεμένη με την βάση της πριν συνδέσετε
καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τροφοδοσίας AC.
•
Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη LCD και ο υπολογιστής είναι σβηστοί πριν
συνδέσετε κάποιο καλώδιο ή βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
iv
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από την συσκευή,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά και
χωρίς παραμορφώσεις.
•
Αφού ορίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε μετά που έχουν συνηθίσει
τα αυτιά σας.
•
Περιορίστε τον χρόνο που ακούτε μουσική σε δυνατή ένταση.
•
•
Αποφύγετε να αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον
όταν έχει πολύ θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι
δίπλα σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για αερισμό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεμφερή επιφάνεια. Αυτό το
προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισμός.
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε τη ζημιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στις
εσωτερικές συσκευές.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
v
•
•
•
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε μια πρίζα ρεύματος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονομαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών
καλωδίων. Το φις ταιριάζει μόνο σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε
πως η πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
καλώδιου τροφοδοσίας. Μην τοποθετήσετε το φις σε μια πρίζα ρεύματος που
δεν έχει γείωση. Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση
μιας πρίζας ρεύματος που δεν είναι σωστά γειωμένη μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου
SPT-2, ελάχιστων τιμών 7A 125V, εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του,
μέγιστο μήκος 4,5 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρμένο
•
•
•
•
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
vi
•
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί
εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το
προϊόν στην κανονική κατάσταση.
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και
ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του
οχήματός σας. Οι σπίθες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή
πυρκαγιά που να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Σβήνετε τη
συσκευή σας κοντά σε αντλίες βενζίνης σε βενζινάδικα. Τηρείτε τους περιορισμούς
σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και
διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται
εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα,
σήμανση. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων,
εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που
χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας
περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
vii
Δήλωση εικονοστοιχείων LCD
Η μονάδα LCD παράγεται με τεχνικές παρασκευής μεγάλης ακρίβειας. Ωστόσο,
ορισμένα εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να μην προβάλλονται ή να
εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες κουκκίδες. Αυτό δεν επηρεάζει την
καταγραφόμενη εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Αυτό το προϊόν απεστάλη με ενεργοποιημένη τη διαχείριση ενέργειας.
•
Ενεργοποιήστε την Κατάσταση αναμονής της οθόνης κάθε 15 λεπτά
αδράνειας του χρήστη.
•
Ενεργοποιήστε την Κατάσταση αναμονής του υπολογιστή κάθε 30 λεπτά
αδράνειας του χρήστη.
•
Βγάλτε τον υπολογιστή από την κατάσταση Αναμονής πατώντας το
πλήκτρο ενεργοποίσης.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση.
Οι χρήστες του υπολογιστή μπορεί να παραπονεθούν για κουρασμένα μάτια και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης να
τραυματιστούν μετά από πολλές ώρες εργασίας στον υπολογιστή. Οι μεγάλες
περίοδοι εργασίας, η κακή θέση του σώματος, οι κακές συνήθειες εργασίας, οι
ακατάλληλες συνθήκες εργασίας, η προσωπική υγεία και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο τραυματισμού.
viii
Η λανθασμένη χρήση του υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα, σε τενοντίτιδες, τενοντοθηκίτιδες ή άλλες μυοσκελετικές
ανωμαλίες. Τα παρακάτω συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στις παλάμες, τους
καρπούς, τα χέρια, τους ώμους, τον λαιμό ή την πλάτη.
•
•
•
•
•
μούδιασμα ή κάψιμο ή αίσθηση αιμωδίας.
πόνος, ενόχληση ή ευαισθησία στο δέρμα
πόνος, οίδημα ή παλμοί
ακαμψία ή σφίξιμο
κρυώματα ή αδυναμία
Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα ή άλλη προκύπτουσα ή επίμονη δυσφορία και/ή
πόνο που συνδέεται με την χρήση του υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως έναν
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Στην παρακάτω ενότητα παρέχονται συμβουλές για πιο άνετη χρήση του
υπολογιστή.
Εντοπίζοντας τη ζώνη άνεσής σας
Βρείτε τη ζώνη άνεσή σας προσαρμόζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα για τα πόδια ή αυξάνοντας το ύψος της καρέκλας
σας για να φτάσετε στη μέγιστη δυνατή άνεση. Τηρήστε τις παρακάτω συμβουλές:
•
•
•
αποφύγετε να μένετε πολύ ώρα σε μία σταθερή θέση
αποφύγετε κλίνετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
να στέκεστε και να περπατάτε τακτικά για να απομακρύνετε το πιάσιμο στους
μύες των ποδιών σας
Φροντίζοντας την όρασή σας
Η πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, τα λάθος γυαλιά ή φακοί επαφής, το να
χάνεται το βλέμα σας σε ένα σημείο, ο υπερβολικός φωτισμός στο δωμάτιο, οι
οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρές γραμματοσειρές και οι οθόνες με χαμηλή
αντίθεση μπορεί να επιβαρύνουν τα μάτια σας. Στις παρακάτω ενότητες παρέχονται
συμβουλές για το πώς να μην κουράζετε πολύ τα μάτια σας.
Μάτια
Ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
•
•
•
Κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη
και εστιάζοντας σε ένα μακρινό σημείο.
Ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Προβολή
•
Κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
•
•
•
Κρατάτε το κεφάλι σας σε ένα πιο ψηλό σημείο από την επάνω γωνία της
οθόνης ούτως ώστε τα μάτια σας να κοιτάζουν προς τα κάτω όταν κοιτάζουν
στο κέντρο της οθόνης.
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και/ή την αντίθεση της οθόνης σε ένα άνετο
επίπεδο για καλύτερη αναγνωσιμότητα του κειμένου και ευκρίνεια των
γραφικών.
Εκμηδενίστε το αλληθώρισμα και τους αντικατοπτρισμούς:
ix
•
•
•
τοποθετώντας την οθόνη σας κατά τρόπο που το πλαϊνό να βρίσκεται
προς το παράθυρο ή κάποια φωτεινή πηγή.
•
ελαχιστοποιώντας το φως του δωματίου χρησιμοποιώντας κουρτίνες,
περσίδες ή στορ.
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας ένα φως γραφείου
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης θαμπάδας
χρησιμοποιώντας ένα φως επικέντρωσης στην οθόνη, όπως ένα χαρτόνι
που να επεκτείνεται από το επάνω μπροστινό τμήμα της οθόνης
Αποφύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε μία ασυνήθιστη γωνία θέασης.
Αποφύγετε να κοιτάτε σε πηγές φωτός, όπως ανοιχτά παράθυρα, για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Αναπτύσσοντας καλές συνήθειες εργασίας
Αναπτύξτε τις παρακάτω συνήθειες εργασίας για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή
σας πιο άνετη και παραγωγική.
•
Κάντε μικρά διαλύματα ανά τακτά και συχνά διαστήματα.
•
•
•
Πραγματοποιείτε μερικές ασκήσεις έκτασης.
Αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά γίνεται.
Να γυμνάζεστε τακτικά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μ ην την σηκώνετε από τη βάση
της.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
RT280K
RT280K XXXXXX;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Sep,3,2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device com plies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device ma y not cause harmful in terference, and (2)
this device m ust accept any interferen ce receiv ed, incl uding interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
RT280K
RT280K xxxxxx ;
SKU Number:
Name of Responsible Party:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
1
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Συνδέοντας/αποσυνδέοντας τη συσκευή
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Δήλωση εικονοστοιχείων LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση.
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Άνοιγμα της συσκευασίας
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Κανάλι Δεδομένων Προβολής (DDC)
Connector pin assignment
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Εγκατάσταση
Χειριστήρια Χρήστη
Πως να προσαρμόσετε μία ρύθμιση
Διαχείριση του Acer eColor
Χρήστης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάσταση HDMI
Κατάσταση DVI/DP
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
xi
1
2
3
5
5
5
6
8
9
10
11
12
13
15
15
16
1
Παρακαλούμε ελέγξτε εάν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να
αποστείλετε ή να μεταφέρετε την οθόνη στο μέλλον.
Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων LCD
Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο DP
(Προαιρετική)
RT280K
RT0 Series
USER GUIDE
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετική)
Καλωδίου ήχου
(Προαιρετική)
Καλώδιο DVI
(Προαιρετική)
Καλωδίου 0+/
(Προαιρετική)
MHL
Καλώδιο για
εναλλασσόμενο ρεύμα
Ελληνικά
Άνοιγμα της συσκευασίας
Ελληνικά
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Τοπο
: Τοποθ τ
τη
στην δια υθ
. Στη σ
β ση πρ το π
ρ
ο
πρ τη φο του ρολογι . Συ ξ τη β δα
: Αν
τα
το
ριγ και πι
τη
ια π ριστρ
την οθ νη
την δια κ
θυνση.
για να
τη
.
ΡΥΘΜΙΣ ΗΘΕΣΗΣ ΤΗ ΣΟΘΟΝΗΣ
σ
τη
ψο /
ιστη δυ
θ ση προ
/ π ριστροφ /π ριστρο
,
κ
να
90°(pivot) τ
· Κλσηί
Το π
ι
δ
του ρ
κλ
Η κλίση 35 μοιρών για τη γωνία ανύψωσης είναι εφικτή μόνο στο ανώτ
ατο σημείο.
-5 o 15 o
Ελληνικά
Για να α
ιτου
οθ ν .
.
5
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας που
χρησιμοποιείτε ανήκει στον σωστό τύπο που απαιτείται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη έχει γενική παροχή ρεύματος που επιτρέπει την λειτουργία σε μία
περιοχή ισχύος 100/120 V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται ρύθμιση από τον
χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο AC και το άλλο
άκρο στην έξοδο AC.
•
Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε σύνολο καλωδίων που βρίσκεται στη λίστα UL, καλώδιο τύπου
SVT και πρίζα με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο καλωδίων που αποτελείται από καλώδιο H05VV-F
και ένα βύσμα με ονομαστική τιμή 10 A/250 V. Το σύνολο καλωδίων θα πρέπει
να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για την χώρα στην οποία έχει
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η οθόνη θα μπει σε κατάσταση «εξοικονόμησης ενέργειας» μέσω του σήματος
ελέγχου από τον διακόπτη της οθόνης όπως υποδεικνύεται από το πορτοκαλί LED
ενέργειας.
Λειτουργία
Φωτεινή ένδειξη LED
On
Μπλε
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Πορτοκαλί
Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθεί μέχρι να εντοπιστεί κάποιο
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος
επιστροφής από τη κατάσταση «εξοικονόμησης ενέργειας» στο «on» είναι περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Κανάλι Δεδομένων Προβολής (DDC)
Για να γίνει η εγκατάσταση πιο εύκολη όσο το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC, η οθόνη ισχύει το Plug and Play. Το DDC είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη ενημερώνει αυτόματα το σύστημα του
κεντρικού υπολογιστή σχετικά με τις δυνατότητές του, για παράδειγμα, τις αναλύσεις
που υποστηρίζονται και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Ελληνικά
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ελληνικά
6
&RQQHFWRUSLQDVVLJQPHQW
SLQ&RORU'LVSOD\6LJQDOFDEOH
3,11R
'HVFULSWLRQ
3,11R
'HVFULSWLRQ
70'6'DWD
70'6'DWD6KLHOG
70'6'DWD²
70'6'DWD
70'6'DWD6KLHOG
70'6'DWD²
70'6'DWD
70'6'DWD6KLHOG
70'6'DWD²
70'6&ORFN
70'6&ORFN6KLHOG
70'6&ORFN²
&(&
5HVHUYHG1&RQGHYLFH
6&/
6'$
''&&(&*URXQG
93RZHU
+RW3OXJ'HWHFW
RQO\IRUFHUWDLQPRGHOV
7
Ελληνικά
SLQFRORUGLVSOD\VLJQDOFDEOH
3,11R
'HVFULSWLRQ
3,11R
'HVFULSWLRQ
70'6GDWD
1&
70'6GDWD
9SRZHU
70'6GDWDVKLHOG
*1'UHWXUQIRU9KV\QFYV\QF
1&
+RWSOXJGHWHFWLRQ
1&
70'6GDWD
''&FORFN
70'6GDWD
''&GDWD
70'6GDWDVKLHOG
1&
1&
70'6GDWD
1&
70'6GDWD
70'6FORFNVKLHOG
70'6GDWDVKLHOG
70'6FORFN
1&
''&70'6FORFN
SLQFRORUGLVSOD\VLJQDOFDEOH
3,11R
'HVFULSWLRQ
3,11R
'HVFULSWLRQ
/DQHS
*1'
*1'
/DQHQ
/DQHQ
&RQILJ
/DQHS
&RQILJ
*1'
$8;B&+Q
/DQHQ
*1'
/DQHS
$8;B&+S
*1'
+RW3OXJ'HWHFW
/DQHQ
'33RZHUB5HWXUQ
/DQHS
'33RZHU
RQO\IRUFHUWDLQPRGHOV
Ελληνικά
8
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Λειτουργία
Ανάλυση
1
VGA
640x480@60Hz
2
VGA
640x480@72Hz
3
VGA
640x480@75Hz
4
MAC
640x480@66.66Hz
5
VESA
720x400@70Hz
6
SVGA
800x600@56Hz
7
SVGA
800x600@60Hz
8
SVGA
800x600@72Hz
9
SVGA
800x600@75Hz
10
MAC
832x624@74.55Hz
11
XGA
1024x768@60Hz
12
XGA
1024x768@70Hz
13
XGA
1024x768@75Hz
14
MAC
1152x870@75Hz
15
VESA
1152x864@75Hz
16
VESA
1280x960@60Hz
17
SXGA
1280x1024@60Hz
18
SXGA
1280x1024@75Hz
19
VESA
1280x720@60Hz
20
WXGA
1280x800@60Hz
21
WXGA+
1440x900@60Hz
22
WSXGA+
1680x1050@60Hz
23
FHD
1920x1080@60Hz
24
UHD
3840x2160@30Hz
25 UHD
3840x2160@60Hz
DisplayPort and HDMI 2.0 only
9
Για να εγκαταστήσετε την οθόνη στο σύστημα του κεντρικού υπολογιστή σας,
παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Βήματα
1
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
a
b
c
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένα.
Καλώδιο HDMI (μόνο για το μοντέλο HDMI)
Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (μόνον για μοντέλα διπλής εισόδου).
(1)
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένα.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος
της οθόνης και το άλλο άκρο στην θύρα του υπολογιστή.
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (μόνον για μοντέλα DP).
(2)
d
2
3
(1)
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένα.
(2)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DP 20 ακίδων στο πίσω μέρος
της οθόνης και το άλλο άκρο στην θύρα του υπολογιστή.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη και μετά σε μία σωστά γειωμένη
έξοδο AC.
Προαιρετικά: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN)
της οθόνης LCD και την θύρα εξόδου της γραμμής του
υπολογιστή με το καλώδιο ήχου.
4
Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή
Ενεργοποιήστε την οθόνη αρχικά και μετά τον υπολογιστή. Αυτή η αλληλουχία
είναι πολύ σημαντική.
5
Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
επίλυσης προβλημάτων για τη διάγνωση του προβλήματος.
----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:Ηέξοδοςήχουυπάρχειμόνονγιατομοντέλοεξόδουήχου.Παρακαλούμεελέγξτετοεγχειρίδιοχρήστηγια
περισσότερεςοδηγίες.
FreeSync (Μόνο DP): ΕπιτρέπεισεμίαπηγήγραφικώνπουυποστηρίζεταιαπόFreeSync
ναπροσαρμόσειδυναμικάτονρυθμόανανέωσηςπουβασίζεταιστουςτυπικούςρυθμούς
πλαισίουπεριεχομένουγιαενημέρωσηαποδοτικής,εικονικάχωρίςκόλλημακαιχαμηλής
λανθάνουσαςπροβολής.
Ελληνικά
Εγκατάσταση
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξει το μενού συντόμευσης. Το μενού
συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή
πρόσβαση.
empowering (ενεργοποίηση):
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
PIP (πλήκτρο συντόμευσης Εικόνα μέσα σε εικόνα)
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης PIP για να ενεργοποιή σετε τη λειτουργία
PIP (εικόνα μέσα σε εικόνα).
MENU Λειτουργίες OSD :
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
INPUT Πλήκτρο Input:
Πατήστε το πλήκτρο “Input” (Είσοδος) για να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών
πηγών βίντεο που μπορεί να συνδεθούν στην οθόνη σας.
(α) Είσοδος HDMI (β) Είσοδος DVI-D (γ) Είσοδος DP (d) Mini-DP
Καθώς μετακινήστε στις εισόδους θα δείτε τα παρακάτω μηνύματα επάνω δεξιά
στην οθόνη σας για να υποδειχθεί η τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου.Μπορεί να
χρειαστούν 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
HDMI ή DVI-D ή DP
Εάν επιλεγεί η είσοδος DVI-D και δεν είναι συνδεδεμένο ούτε το καλώδιο
ούτε το DVI-D, εμφανίζεται ένα μετακινούμενο πλαίσιο διαλόγου όπως φαίνεται
παρακάτω: “No Cable Connect” (Κανένα συνδεδεμένο καλώδιο) ή “No Signal” (Χωρίς
σήμα)
EL-13
$FHU H&RORU 0DQDJHPHQW 26'
Οδηγίες λειτουργίας
Δυνατότητες και πλεονεκτήµατα
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Κεντρικού
Υπο Μενού
Μενού
Στοιχείο
Υπο
Μενού
Περιγραφή
N/A
Χρήστης
Ορίζεταια από το χρήστη. Μικροµετρική
µεταβολή των ρυθµίσεων ώστε να ταιριάζουν
σε κάθε περίσταση
N/A
Λειτουργία
ECO
Επιλέγει τ ις ρυθμίσεις για μείωση της
κατανάλωσης ρεύματος.
N/A
Τυπικό
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Εμφάνιση
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
N/A
Γραφικά
N/A
Ταινία
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων
και φωτογραφιών με ζωηρά χρώματα και
ευκρινείς λεπτομέρειες
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα
EL-14
Επιλογή ρυθµίσεων OSD
-------------------------------------------------------------------Σηµείωση: Το περιεχόµενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραποµπής και µόνο. Οι πραγµατικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το OSD για να ρυθµίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθµίσεις OSD. Για προηγµένες ρυθµίσεις, παρακαλούµε ανατρέξτε στην
επόµενη σελίδα:
Ρύθµιση της ποιότητας εικόνας
Blue Lighe
OFF
100
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
2 Πιέστε τα πλήκτρα / επιλέξτε
µεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
3 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα / για να ρυθµίσετε τις κλίµακες
δροµέων.
4 Το µενού Εικόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε τις
τρέχουσες λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερµοκρασία
χρώµατος, Αυτόµατη ρύθµιση παραµέτρων όπως και άλλες ιδιότητες
που έχουν σχέση µε την εικόνα.
5. Κορεσμός 6 αξόνων: Ρυθμίστε τον κορεσμό του κόκκινου, του πράσινο
υ, του μπλε, του κίτρινου, του ματζέντα και του κυανού Απόχρωση 6 αξόνων:
Ρυθμίστε την απόχρωση για το κόκκινο, το πράσ ινο, το μπλε, το κίτρινο,
το ματζέντα και το κυανό.
EL-15
Ρύθµιση θέσης OSD
Language
OFF
120
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
OSD από την
απεικόνιση στην οθόνη. Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε
να ρυθµίσετε.
EL-16
Επιλογή της ρύθµισης
PIP/PBP
FULL
Reset
ON
OFF
OD
DP Format
Normal
DP1.2
Auto Source
OFF
Quick Start Mode
OFF
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
3
5
/
, επιλέξτε
Ρύθµιση από το OSD.
Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
Το µενού Ρύθµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα µενού
της οθόνης και άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις.
ΕπιλέξτεΕΝΕΡΓΑΝΕΝΕΡΓφορτίο86%Απενεργοποίησηςγιαναενεργοποιήσετε
απενεργοποιήσετετηλειτουργία φόρτισηςτου86%Απενεργοποίησης
Επιλέξτε PIP για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας PIP. Η πηγή του
σήματος PIP πρέπει να επιλέγεται χειροκίνητα.
6 Κατά τη χρήση της λειτουργίας PIP, η "Λειτουργία ευρείας οθόνης", το "ACM"
θα είναι ε νεργοποιημένες για την οθόνη της κύριας πηγής.
7 Η "Λειτουργία ευρείας οθόνης" δεν υποστηρίζεται κατά τη χρήση της λειτουργίας
PBP.
EL-17
Επιλογή της ρύθµισης
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
/
, επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD.
Ακολούθως εµφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την
τρέχουσα είσοδο.
EL-18
15
Πριν στείλετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, παρακαλούμε ελέγξτε την λίστα
προβλημάτων που βρίσκεται παρακάτω για αν δείτε εάν μπορείτε να διαγνώσετε
μόνοι σας το πρόβλημα.
Κατάσταση HDMI/DVI/DP
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται καμία
εικόνα
Κατάσταση
LED
Επισκευή
Μπλε
Χρησιμοποιώντας την OSD,
προσαρμόστε την φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Off
Ελέγξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
AC είναι σωστά συνδεδεμένο με την
οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος βίντεο
είναι σωστά συνδεδεμένο με το πίσω
μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή
είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Download PDF

advertising