Acer | VG240Y | Acer VG240Y Quick Start Guide

Ελληνικά
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG) Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων
της Acer
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
•
Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
•
Ψεκάστε ένα διάλειμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε αυτή.
Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ούτε να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Η επισκευή
οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -20° έως 60°C(-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της
οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Βγάλτε αμέσως την οθόνη σας από την πρίζα και ενημερώστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποια
από τις παρακάτω συνθήκες:
•
Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει υποστεί ζημία.
•
Έχει χυθεί υγρό στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
•
Η οθόνη LCD ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημία.
Προσάρτηση της οθόνης στη βάση
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
Тоποθετήστε το πόδι στήριξης στη βάση. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Στρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσει. Σιγουρευτείτε ότι η βάση είναι ασφαλισμένη στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα
μοντέλα)
Ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα στρέφοντας τη βίδα με το ενσωματωμένο εργαλείο ή ένα κατάλληλο νόμισμα. (σε
επιλεγμένα μοντέλα)
Συνδέοντας την οθόνη σας σε έναν υπολογιστή
1.
2.
3.
4.
5.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του
υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου HDMI
(προαιρετικό) και/ή DP (προαιρετικό) και/ή VGA (προαιρετικό)
της οθόνης και την υποδοχή εξόδου HDMI (προαιρετικό) και/ή DP
(προαιρετικό) και/ή VGA (προαιρετικό) της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου
σήματος.
Προαιρετικά: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της οθόνης
LCD και την θύρα εξόδου της γραμμής του υπολογιστή με το καλώδιο
ήχου.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Βάλτε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της οθόνης
σας σε μία κοντινή ηλεκτρική πρίζα.
Σημείωση: Η έξοδος ήχου υπάρχει μόνον για το μοντέλο
εξόδου ήχου. Παρακαλούμε ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήστη για
περισσότερες οδηγίες.
1
2
3
4
5
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου
1
Πλήκτρο ισχύος
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδηλώνει ότι υπάρχει
τροφοδοσία. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας.
2
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
b.
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
4
Πλήκτρο Λειτουργίας
/X
5
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Πατήστε για εμφάνιση της Βασικής σελίδας. Πατήστε ξανά για να εισάγετε
τη λειτουργία πλήκτρο άμεσης πρόσβασης1.
Όταν είναι ενεργό το Μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το πλήκτρο για
εμφανιστούν οι βασικές πληροφορίες για την οθόνη και την τρέχουσα
είσοδο ή για επαναφορά των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χρώματος στις
εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Πατήστε για εμφάνιση της Βασικής σελίδας. Πατήστε ξανά για να εισάγετε
τη λειτουργία πλήκτρο άμεσης πρόσβασης2.
Όταν είναι ενεργό το Μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε τη λειτουργία σεναρίου ή τη λειτουργία παιχνιδιού.
Πατήστε για να προβληθεί η Κύρια σελίδα. Πατήστε ξανά για είσοδο στη
λειτουργία Επιλογής εισόδου.
Όταν είναι ενεργό το Μενού λειτουργιών, με αυτό το κουμπί θα
πραγματοποιηθεί έξοδος από το μενού OSD.
Πατήστε για να προβληθεί η Κύρια σελίδα. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε
στην επόμενη λειτουργία στο Μενού Λειτουργίας.
Το κουμπί μίας εναλλαγής στην πίσω πλευρά της οθόνης λειτουργεί σαν
joystick. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα, πατήστε απλά το κουμπί σε
τέσσερις κατευθύνσεις. Πατήστε το κουμπί για την επιλογή που θέλετε.
Το κόκκινο υποδεικνύει τη λειτουργικότητα. Το γκρι υποδεικνύει τη μη
λειτουργικότητα.
FreeSync:
Επιτρέπει σε μία πηγή γραφικών που υποστηρίζεται από FreeSync να προσαρμόσει δυναμικά τον ρυθμό
ανανέωσης που βασίζεται στους τυπικούς ρυθμούς πλαισίου περιεχομένου για ενημέρωση αποδοτικής,
εικονικά χωρίς κόλλημα και χαμηλής λανθάνουσας προβολής.
Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας
Ειδοποίηση της FCC
Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή
κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να
παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα
συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές
στις ραδιοεπικοινωνίες.Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και
επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
•
•
•
•
Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι
συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.
Δήλωση Συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU,
καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65 /ΕΕ και την Οδηγία 2009/125 /ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ενός
πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την
ενέργεια.
Ειδοποίηση:
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να
γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.
Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι
Ελληνικά
3
a.
Ελληνικά
πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν
τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές
στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν
την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, για τον
χειρισμό αυτού του προϊόντος.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις
ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2)
αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση: Καναδοί χρήστες
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε ιδιωτική κατοικία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή τη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα. Αντ’ αυτού, είναι ευθύνη
σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό που θέλετε να απορρίψετε παραδίδοντάς τον σε ένα
καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του αποβληθέντος ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβληθέντος
εξοπλισμού σας κατά την στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών
πόρων και εξασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στους οποίους
μπορείτε να απορρίψετε τον αποβληθέντα εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας., την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Προδιαγραφές
Πίνακας LCD
Σύστημα πλοήγησης
LCD με χρώματα TFT
Μέγεθος
23.8"W (60cm)
Ύψος εικονοστοιχείου
0.2745 mm (Ορ) x 0.2745 mm (Καθ)
Φωτεινότητα
250 cd/m2 (Κλασικό)
Αντίθεση
100,000,000:1Max. (ACM)
Γωνία θέασης
178° (Ορ)/178° (Κάθ) (CR=10)(Κλασικό)
Χρόνος Ανταπόκρισης
1ms (MPRT)
Τύπος Πίνακα
Εναλλαγή σε επίπεδο(In-Plane Switching)
Βίντεο
Αναλογική Διάδραση R, G, B
Ορ-Συχνότητα:
30-85KHz
Καθ- Συχνότητα:
48-75Hz
Χρώματα οθόνης
Χρώματα 16.7M
Ρολόι κουκίδας
180MHz
Μέγ. Ανάλυση
1920x1080 @75Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Κλάσση ενεργειακής απόδοσης
A
* Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
28 (kWh) (για μοντέλο εισόδου HDMI)
Καταv άλωση
εvέργειας @200cd/
m2
Συνδετήρας Εισόδου
Κατάσταση λειτουργίας
Ενεργοποίησης
16W(typ.)
Λειτουργία αναμονής
0.38W(typ.)
Ανενεργό/Κατάσταση
λειτουργίας Αναμονής
0.33W(typ.)
D-Sub
HDMI (μόνοv για μοντέλα HDMI)
DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP)
Αναλογικό: 0,7p-p(κανονικό), 75 OHM, Θετικό
HDMI σήμα (μόνοv για μοντέλα HDMI)
DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP)
Ηχεία
2W x 2
Είσοδος Ήχου (Μόνον το μοντέλο Εισόδου Ήχου)
Ήχος
Έξοδος Ήχου (Μόνον το μοντέλο Εξόδου Ήχου)
Μέγιστο Μέγεθος Οθόνης
Οριζόντια:527.04mm
Κάθετα:296.46 mm
Πηγή Ενέργειας
100-240V~, 50/60Hz
Περιβαλλοντικά θέματα
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C ως 40°C
Θερμ αποθήκευσης: -20°C ως 60°C
Υγρασία λειτουργίας: 20% ως 80%
Διαστάσεις
540 (πλάτος) x 412 (ύψος) x 240 (πάχος) mm
Βάρος (Καθ. Β.)
4.04kg Μονάδα (καθαρό)
Προδ. μηχανισμού
Κλίση: -5° έως +20°
Περιστροφή: Όχι
Ρύθμιση ύψους: Όχι
Άξονας: Όχι
Αποσπώμενο πέλμα βάσης: ναί
Εξωτερικοί
Διακόπτες:
Λειτουργία
Φωτεινότητα
Αντίθεση
Ενίσχυση μαύρου
Μπλε φως
ACM
Σούπερ Ευκρίνεια
Αυτόματης διαμόρφωσης
Οριζ. θέση
Κάθ. θέση
Εστιαση
Ρολοι
Γάμα
Θερμ. Χρώματος
Λειτουργίες
Λειτουργία sRGB
Λειτουργία κλίμακας γκρι
Απόχρωση 6 αξόνων
Κορεσμός 6 αξόνων
Ένταση ήχου
Σίγαση
Over Drive
FreeSync
MPRT
Σημείο στόχος
Αριθμός ρυθμού ανανέωσης
Γλώσσα
Εξωχρονισμός OSD
Διαφάνεια
Κλειδώματος OSD
Είσοδος
Αυτόματος πηγή
Ευρεία λειτουργία
Πλήκτρο συντόμευσης αναθέσεις
DDC/CI
Στάθμη μαύρου HDMI
Λειτουργία γρήγορης έναρξης
Επαναφορά
* Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.
*Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες ανά ημέρα, 365 ημέρες ετησίως.
Ελληνικά
Σήμα Βίντεο Εισόδου
Download PDF

advertising