Acer | Aspire 3750 | Acer Aspire 3750Z Quick Start Guide

Σειρά φορητών υπολογιστών
Aspire
Γρήγορος οδηγός
© 2011 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών Aspire
Αρχική Έκδοση: 02/2011
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
3
Όλα µε τη σειρά τους
Θα επιθυµούσαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
Acer µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουµε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα εγκατάστασης σας βοηθά να ξεκινήσετε µε την
εγκατάσταση του υπολογιστή σας.
Ο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire περιέχει χρήσιµες πληροφορίες που
ισχύουν για όλα τα µοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέµατα
όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.λ.π. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι
λόγω της φύσης του ο Γενικός Οδηγός Χρήσης αναφέρεται περιστασιακά σε
λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισµένα µόνο µοντέλα της σειράς, αλλά όχι
απαραίτητα στο µοντέλο που προµηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις επισηµαίνονται
στο κείµενο µε τη φράση "ορισµένα µοντέλα µόνο".
Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου
σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο ο υπολογιστής µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά
σας, ανατρέξτε στο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire. Ο οδηγός αυτός
περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα όπως τα βοηθητικά
προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης
και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά
µε την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. ∆ιατίθεται σε µορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1
Κάντε κλικ στο
2
Κάντε κλικ στην επιλογή Aspire Generic User Guide.
Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > AcerSystem.
Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το
πρόγραµµα Adobe Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το Adobe
Reader στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Aspire
Generic User Guide, θα εκτελεστεί πρώτα το πρόγραµµα
εγκατάστασης του Adobe Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε
το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Reader, ανατρέξτε
στο µενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
4
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα
εγκατάστασης, θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή της Acer.
Κάτοψη
1
9
2
3
8
4
5
6
7
5
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μικρόφωνο
Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
2
Οθόνη απεικόνισης
Καλείται επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
(Liquid-Crystal Display, LCD), απεικονίζει την
έξοδο του υπολογιστή (Η διαµόρφωση
ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε το
µοντέλο).
3
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον
υπολογιστή. ∆ηλώνει την κατάσταση
τροφοδοσίας του υπολογιστή.
4
Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιείται για την καταχώριση
δεδοµένων στον υπολογιστή.
5
Επιφάνεια αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή
που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
6
Κουµπιά κλικ
(αριστερό και δεξιό)
Το κουµπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν
σαν τα κουµπιά, αριστερό και δεξιό, του
ποντικιού.
7
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
∆ηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας
∆ηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας του
υπολογιστή.
1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη
φόρτιση της µπαταρίας µετατρέπεται σε
πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισµένη: Η ενδεικτική λυχνία
είναι µπλε όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται
µε εναλλασσόµενο ρεύµα (AC).
Ενδεικτική λυχνία
HDD
∆ηλώνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η
µονάδα σκληρού δίσκου.
Ενδεικτική λυχνία
επικοινωνίας
Υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής
ασύρµατης σύνδεσης του υπολογιστή.
8
Ηχεία
Παρέχει στερεοφωνικό ήχο.
9
Ενσωµατωµένη
διαδικτυακή κάµερα
Κάµερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
6
Πλήκτρα συντόµευσης
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί πλήκτρα συντόµευσης ή συνδυασµούς πλήκτρων για
πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η
φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόµευσης, πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο
<Fn> πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασµού πλήκτρων συντόµευσης.
Πλήκτρο
συντόµευσης
Εικονίδιο Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <F3>
Επικοινωνία
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις
συσκευές επικοινωνίας του
υπολογιστή.
<Fn> + <F4>
Αναµονή
Θέτει τον υπολογιστή σε
λειτουργία αναµονής.
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή οθόνης Μεταγωγή της εξόδου οθόνης
µεταξύ οθόνης απεικόνισης,
εξωτερικού µόνιτορ (εάν υπάρχει)
ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
<Fn> + <F7>
Εναλλαγή
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
Επιφάνειας Αφής την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή ηχείων Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα
ηχεία.
<Fn> + < >
Αύξηση
φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της
οθόνης.
<Fn> + < >
Μείωση
φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της
οθόνης.
<Fn> + < >
Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + < >
Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <Home>
Αναπαραγωγή/
Παύση
Αναπαραγωγή ή παύση ενός
επιλεγµένου αρχείων µέσων.
<Fn> + <Pg Up>
∆ιακοπή
∆ιακοπή αναπαραγωγής του
επιλεγµένου αρχείου µέσων.
Απενεργοποιεί τον οπίσθιο
φωτισµό της οθόνης απεικόνισης
για εξοικονόµηση ενέργειας.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για
επιστροφή.
7
Εικονίδιο Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <Pg Dn>
Προηγούµενο
Επιστροφή στο προηγούµενο
αρχείο µέσων.
<Fn> + <End>
Επόµενο
Πηδήξτε στο επόµενο αρχείο
µέσων.
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
1
#
1
Εικονίδιο Στοιχείο
Αναγνώστης καρτών
πολλών-σε-1
2
Περιγραφή
∆έχεται Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
PRO (MS PRO) και xD-Picture Card (xD).
Σηµείωση: Πιέστε για αφαίρεση/
τοποθέτηση της κάρτας. Μπορεί να
χρησιµοποιείται µόνο µία κάρτα κάθε φορά.
2
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
∆ηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας
∆ηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας του
υπολογιστή.
1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη
φόρτιση της µπαταρίας µετατρέπεται σε
πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισµένη: Η ενδεικτική
λυχνία είναι µπλε όταν ο υπολογιστής
τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα
(AC).
Ενδεικτική λυχνία
HDD
∆ηλώνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η
µονάδα σκληρού δίσκου.
Ενδεικτική λυχνία
επικοινωνίας
Υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής
ασύρµατης σύνδεσης του υπολογιστή.
Ελληνικάη
Πλήκτρο
συντόµευσης
Ελληνικάη
8
Αριστερή πλευρά
1
#
1
2
Εικονίδιο Στοιχείο
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
3
4
5
6
Περιγραφή
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συµβατό µε Kensington.
Σηµείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της
κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα
αµετακίνητο αντικείµενο όπως ένα τραπέζι
ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού.
Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και
γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την
κλειδαριά. ∆ιατίθενται επίσης µερικά
µοντέλα χωρίς κλειδί.
2
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύµατος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρµογέα
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
3
Θύρα HDMI
Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο
υψηλής ανάλυσης.
4
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).
5
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
6
Τζακ µικροφώνου
∆έχεται εισόδους από εξωτερικά
µικρόφωνα.
Βύσµα (τζακ)
ακουστικών/ηχείου
Συνδέεται σε συσκευές ήχου (π.χ. ηχεία,
ακουστικά).
9
Ελληνικάη
∆εξιά πλευρά
1
#
2 3
Εικονίδιο Στοιχείο
4
5
6
7
Περιγραφή
1
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται
CD ή DVD.
2
Φωτεινή ένδειξη
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της µονάδας
οπτικού δίσκου.
3
Κουµπί εκτίναξης της Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
µονάδας οπτικού
από τη µονάδα.
δίσκου
4
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος.
Σηµείωση: Τοποθετήστε ένα µεταλλικό
συνδετήρα µέσα στην οπή έκτακτης
εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της
µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
5
Θύρα USB 3.0
Συνδέεται σε συσκευές USB.
Η θύρα USB 3.0 διακρίνεται από την µπλε
υποδοχή της.
6
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
7
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
Πληροφορίες για το USB 3.0
•
Υποστηρίζει τη φόρτιση µέσω USB σε κατάσταση απενεργοποίησης, σας
επιτρέπει εποµένως να φορτίζετε υποστηριζόµενες φορητές συσκευές όσο ο
φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
•
Καθορίζεται από την προδιαγραφή USB 3.0 (SuperSpeed USB).
•
Οι συσκευές χωρίς πιστοποίηση USB 3.0 ενδέχεται να µην είναι συµβατές.
Ελληνικάη
10
Όψη βάσης
1
4
2
3
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο µπαταρίας
Περιέχει το πακέτο µπαταρίας του
υπολογιστή.
2
Φατνίο µονάδας
επικοινωνίας
Περιέχει τη µονάδα επικοινωνίας του
υπολογιστή (η σύνθεση ενδέχεται να
ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο).
3
∆ιαµέρισµα µνήµης
Περιέχει την κύρια µνήµη του υπολογιστή.
Φατνίο σκληρού
δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται µε βίδες).
Μάνδαλο/λουκέτο
απασφάλισης
µπαταρίας
Απασφαλίζει τη µπαταρία για αφαίρεση.
Εισαγάγετε κατάλληλο εργαλείο στο
µάνδαλο και σύρετε για να απασφαλίσετε.
4
Περιβάλλον
•
Θερµοκρασία:
•
•
•
Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
Υγρασία (άνευ συµπύκνωσης):
•
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%
Download PDF

advertising