Acer | Aspire 4230 | Acer Aspire 4230 Quick Start Guide

Aspire Σειρά 4530/4230
Γρήγορος οδηγός
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Aspire Σειρά Γρήγορος οδηγός 4530/4230
Αρχική Έκδοση: 04/2008
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC Aspire Σειρά 4530/4230
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
3
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
Z05
Machine type:
Aspire 4530/4230
SKU number:
Aspire 4530/4230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:
Acer Representitive
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
4
CE Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: Notebook PC
Trade Name: Acer
Model Number: Z05
Machine Type: Aspire 4530/4230
SKU Number: Aspire 4530/4230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following
EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure
that production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
•
•
•
•
•
•
EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
•
•
EN60950-1:2001 + A11:2004
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
EN60065:2002 (Applied to product with TV function)
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the
Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the followingharmonized
standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
•
•
•
•
EN60950-1:2001+ A11:2004
EN50371:2002
Article 3.1(b) EMC
•
•
•
EN301 489-1 V1.4.1
EN301 489-3 V1.4.1
EN301 489-17 V1.2.1
Article 3.2 Spectrum Usages
•
•
•
•
EN300 220-3 V1.1.1
EN300 328 V1.6.1
EN300 440-2 V1.1.2
EN301 893 V1.2.3
CE Issued Date: 29 February 2008
29 Feb 2008
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
Date
5
Όλα µε τη σειρά τους
Θα επιθυµούσαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
Acer µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουµε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη
ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Το έντυπο Γενικός Οδηγός Χρήσης Σειράς Aspire περιέχει χρήσιµες πληροφορίες
που ισχύουν για όλα τα µοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά
θέµατα όπως Empowering Technology της Acer, χρήση πληκτρολογίου, Ήχος, κ.λ.π.
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι λόγω της φύσης του, ο Γενικός Οδηγός Χρήσης
καθώς και ο AcerSystem User's Guide που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται
περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισµένα µόνο µοντέλα
της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το µοντέλο που προµηθευτήκατε. Αυτές οι
περιπτώσεις σηµειώνονται στο κείµενο µε τη φράση "ορισµένα µοντέλα µόνο".
Ο τυπωµένος Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και
λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά
τον τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User's Guide. Ο οδηγός αυτός
περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα όπως τα βοηθητικά
προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης
και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά
µε την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και τις
προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. ∆ιατίθεται σε µορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουµπί
Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα προγράµµατα, και
στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User's Guide.
Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστηµένο το
πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το
Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του
AcerSystem User's Guide θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραµµα
εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε
το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το µενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
6
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο
για αρχάριους..., θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer.
Πρόσοψη
7
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μικρόφωνο
Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
Κάµερα Web για επικοινωνία βίντεο.
2
Acer Crystal Eye
3
Οθόνη απεικόνισης Αποκαλούµενη επίσης Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD),
απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή.
4
Κουµπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον
υπολογιστή.
5
Πλήκτρο
ενεργοποίησης
Εκκίνηση της τεχνολογίας ενεργοποίησης
της Acer.
6
Κουµπιά ταχείας
εκτέλεσης
Κουµπιά για την εκτέλεση συχνά
χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικός Οδηγός
Χρήσης" για περισσότερες λεπτοµέρειες.
7
Στήριγµα παλάµης
Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη
χρήση του υπολογιστή.
8
Ενδεικτικές λυχνίες
κατάστασης
∆ίοδοι φωτοεκποµπής (Light-Emitting
Diodes; LEDs) οι οποίες ανάβουν για να
δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών
του υπολογιστή και των διαφόρων
εξαρτηµάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Γενικός Οδηγός Χρήσης" για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
9
Κουµπιά κλικ
(αριστερό,
κεντρικό* και δεξιό)
Το κουµπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν
σαν τα κουµπιά, αριστερό και δεξιό, του
ποντικιού. *Το κεντρικό κουµπί εξυπηρετεί
ως συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών
αποτυπωµάτων Acer Bio-Protection που
υποστηρίζει λειτουργία ελέγχου 4
διευθύνσεων Acer FingerNav (ορισµένα
µοντέλα µόνο).
10
Ταµπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή
που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
11
Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση
δεδοµένων στον υπολογιστή.
12
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
8
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
#
1
Εικονίδιο Στοιχείο
Αναγνώστης καρτών
5-σε-1
Περιγραφή
∆έχεται Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick Pro (MS PRO), και
xD-Picture Card.
Σηµείωση: ∆υνατότητα λειτουργίας µόνο
µίας κάρτας κάθε φορά.
2
Τροχός απεριόριστου
ελέγχου έντασης
Ρύθµιση έντασης της ακουστικής εξόδου.
3
Μάνδαλο
Χρησιµοποιείται για την ασφάλιση και
απασφάλιση του καπακιού.
9
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Θύρα εξωτερικής
οθόνης
απεικόνισης (VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).
2
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
3
Θύρα µόντεµ
(RJ-11)
Συνδέεται σε τηλεφωνική γραµµή.
4
∆ύο θύρες USB 2.0 Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
5
Συνδέεται σε συσκευές µε γραµµή εξόδου
Βύσµα (τζακ)
ακουστικών/ηχείου/ ακουστικού σήµατος (π.χ. ηχεία,
γραµµής εξόδου
ακουστικά).
Υποστήριξη S/PDIF
6
Εικονίδιο
Ελληνικάη
Αριστερή πλευρά
Βύσµα (τζακ)
µικροφώνου
∆έχεται είσοδο από εξωτερικά µικρόφωνα.
Βύσµα (τζακ)
γραµµής εισόδου
∆έχεται συσκευές µε γραµµή εισόδου
ακουστικού σήµατος (π.χ. συσκευή
αναπαραγωγής ήχου από CD,
στερεοφωνικό γουόκµαν).
Υποδοχή κάρτας
ExpressCard/54
∆έχεται µία υποµονάδα ExpressCard/54.
Ελληνικάη
10
∆εξιά πλευρά
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου,
δέχεται CD ή DVD.
2
Φωτεινός ενδείκτης
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της
µονάδας οπτικού δίσκου.
3
Κουµπί εκτίναξης της
µονάδας οπτικού
δίσκου
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
από τη µονάδα.
4
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας
οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος.
Σηµείωση: Τοποθετήστε ένα µεταλλικό
συνδετήρα µέσα στην οπή έκτακτης
εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της
µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
5
Θύρα USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
6
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύµατος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρµογέα
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
7
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συµβατό µε Kensington.
11
Ελληνικάη
Πίσω πλευρά
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Θυρίδες εξαερισµού
∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή θερµοκρασία,
ακόµη και ύστερα από παρατεταµένη χρήση.
Άποψη βάσεως
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο µπαταρίας
Περιέχει τη συστοιχία µπαταριών του
υπολογιστή.
2
Λουκέτο µπαταρίας
Ασφαλίζει τη µπαταρία στη θέση της.
3
Φατνίο σκληρού
δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται µε βίδες).
4
Μάνδαλο
απασφάλισης της
µπαταρίας
Απασφαλίζει τη µπαταρία για αφαίρεση.
5
∆ιαµέρισµα µνήµης
Περιέχει την κύρια µνήµη του υπολογιστή.
Ελληνικάη
12
Προδιαγραφές
Λειτουργικό
σύστηµα
•
Πλατφόρµα
•
Windows Vista™
Πρόγραµµα AMD Better By Design, µε τις εξής δυνατότητες:
•
Επεξεργαστής Mobile AMD Turion™ 64 X2 διπλού
πυρήνα *
•
Επεξεργαστής Mobile AMD Athlon™ 64 X2 διπλού
πυρήνα *
•
Επεξεργαστής Mobile AMD Sempron™*
•
NVIDIA® nForce® MCP77MH
•
Acer InviLink™ 802.11b/g
Μνήµη
συστήµατος
•
•
Υποστήριξη DDR2 SDRAM δύο καναλιών
Μνήµη DDR2 στα 667 MHz έως και 2 GB, αναβαθµίσιµη στα
4 GB µε δύο µονάδες soDIMM*
Οθόνη
•
14,1" WXGA 1280 x 800
Γραφικά
•
NVIDIA® GeForce® 9100M G
Υποσύστηµα
αποθήκευσης
•
•
Σκληρός δίσκος 2,5"
Επιλογές µονάδας οπτικού δίσκου:
•
Μονάδα DVD-Super µε πολλαπλή διπλή
διαστρωµάτωση*
•
Σyνθετη iονUδα DVD/CD-RW*
Αναγνώστης καρτών 5-σε-1
•
Ήχος
•
•
•
•
•
Επικοινωνία
Έλεγχος
απορρήτου
∆ύο ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία Acer 3DSonic
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας
Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF (Sony/Philips Digital
Interface)
Συµβατό µε MS-Sound
Ενσωµατωµένο µικρόφωνο
•
Acer Video Conference µε τα εξής χαρακτηριστικά:
•
Ενσωµατωµένη κάµερα διαδικτύου Acer Crystal Eye*
•
Προαιρετική συσκευή τηλεφώνου Acer Xpress VoIP*
•
WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g
•
•
•
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR
LAN: Gigabit Ethernet, έτοιµη για Wake-on-LAN
Μόντεµ: 56K ITU V.92
•
Λύση ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωµάτων
Acer Bio-Protection*
Κωδικοί χρήστη για χρήστη BIOS, επόπτη, και HDD
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
•
•
13
•
Υποσύστηµα
τροφοδοσίας
•
339 (Π) x 243 (Β) x 29/39 (Υ) mm
(13,35 x 9,57 x 1,14/1,54 ίντσες)
2,40 kg (5,29 lbs.)
•
•
•
•
ACPI 3.0
48,8 W 4400 mAh
Προσαρµογέας ρεύµατος 3 ακίδων 65 W AC
Energy Star 4.0
Ειδικά πλήκτρα •
και χειριστήρια •
Πληκτρολόγιο 88/89/93 πλήκτρων
Συσκευή κατάδειξης πινακίδας αφής
∆ιεπαφή
•
Εισόδου/Εξόδου
•
•
•
•
Υποδοχή κάρτας ExpressCard™/54
•
•
•
•
•
Περιβάλλον
•
•
Αναγνώστης καρτών 5 σε 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD)
Τρεις θύρες USB 2.0
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
Βύσµα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραµµής εξόδου µε
υποστήριξη S/PDIF
Βύσµα (τζακ) µικροφώνου
Βύσµα (τζακ) γραµµής εισόδου
Θύρα Ethernet (RJ-45)
Θύρα µόντεµ (RJ-11)
Βύσµα (τζακ) εισόδου για πρασαρµογέα ρεύµατος AC
Θερµοκρασία:
•
Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
•
Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C
Υγρασία (µη συµπυκνούµενη):
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
•
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
Σηµείωση: "*" "ορισµένα µοντέλα µόνο".
Σηµείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραποµπής µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
µοντέλο που αγοράσατε.
Ελληνικάη
∆ιαστάσεις
Download PDF

advertising