Acer | Aspire 5538 | Acer Aspire 5538 Quick Start Guide

Σειρά Aspire 5538
Γρήγορος οδηγός
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire 5538
Αρχική Έκδοση: 06/2009
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Αυτό το φυλλάδιο έχει εξεταστεί για ακρίβεια. Παρόλο που η Acer προβαίνει σε όλες τις λογικές
προσπάθειες για την εκτύπωση του παρόντος φυλλαδίου με ακρίβεια, η Acer δε φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν ακούσια σφάλματα ή λανθασμένες εκτυπώσεις. Η αξιοπιστία της Acer σχετικά με το
παρόν φυλλάδιο εμπίπτει σε κάθε περιορισμό αξιοπιστίας που ορίζεται στην ισχύουσα εγγύηση του
προϊόντος.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC σειράς Aspire 5538
Αριθμός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθμός: _____________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
3
Όλα με τη σειρά τους
Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη
ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Το έντυπο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire περιέχει χρήσιμες πληροφορίες
που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά
θέµατα, όπως χρήση πληκτρολογίου, Ήχος κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω
της φύσης του, ο Γενικός Οδηγός Χρήσης καθώς και ο AcerSystem User Guide
που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες
που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που
προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση
"ορισμένα μοντέλα μόνο".
Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου
σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά
σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User Guide. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του
συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την
αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την
εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις
προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουμπί
Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, και
στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User Guide.
Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα
Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader
στον υπολογιστή σας, η επιλογή του AcerSystem User Guide θα εκτελέσει
πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά
με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
4
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο
για αρχάριους..., θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer.
Κάτοψη
5
Περιγραφή
1
Κάµερα διαδικτύου Κάμερα Web για επικοινωνία βίντεο.
Acer Crystal Eye
2
Μικρόφωνο
Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
3
Οθόνη
απεικόνισης
Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD),
απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή
(Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το
μοντέλο).
4
Κουμπί/ενδεικτική Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή. /
Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
λυχνία
υπολογιστή.
τροφοδοσίας
5
Πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων
στον υπολογιστή.
6
Ταμπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που
λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7
Κουμπιά κλικ
(αριστερό και
δεξιό)
Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν
τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
8
Στήριγμα παλάμης Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη
χρήση του υπολογιστή.
9
Εναλλαγή
Επιφάνειας Αφής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική
επιφάνεια αφής.
10
Πλήκτρο
επικοινωνίας
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις λειτουργίες WLAN.
Εφεδρικό κλειδί
Εκτελεί το Acer Backup Management για
διαδικασία εφεδρείας δεδομένων σε τρία βήματα.
HDD (σκληρό
δίσκο)
Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα του
σκληρού δίσκου.
11
Κουμπί εκτίναξης
Πιέστε για να εκτινάξετε τον οπτικό δίσκο από τον
οδηγό.
12
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
Ελληνικάη
# Εικονίδιο Στοιχείο
Ελληνικάη
6
Πλήκτρα συντόμευσης
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για
πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η
φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο <Fn> πριν πατήσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων
συντόμευσης.
Πλήκτρο
Εικονίδιο Λειτουργία
συντόμευσης
Περιγραφή
<Fn> + <F2>
Ιδιότητες
συστήµατος
Εκκινεί το Ιδιότητες συστήµατος για
εµφάνιση πληροφοριών του
συστήµατος.
<Fn> + <F3>
Bluetooth
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη
λειτουργία Bluetooth (ορισμένα
μοντέλα μόνο).
<Fn> + <F4>
Κατάσταση
αναμονής
Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση
αναμονής ‘η αδρανοποίησης (Sleep).
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή
οθόνης
Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ
οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού
μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό
της οθόνης απεικόνισης για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να
επιστρέψετε.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή
ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα
ηχεία.
<Fn> + < >
Αύξηση
Φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + < >
Μείωση
Φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + < >
Αύξηση
έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + < >
Μείωση
έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
7
Στοιχείο
Περιγραφή
1
#
Εικονίδιο
Μπαταρία
Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του
υπολογιστή.
1. Φόρτιση: η ενδεικτική λυχνία κατά τη
φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε
πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισμένη: η ενδεικτική
λυχνία μετατρέπεται σε μπλε όταν
βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC).
2
Αναγνώστης
καρτών 5-σε-1
Δέχεται Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick PRO (MS PRO), και
xD-Picture Card (xD).
Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/
τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα
λειτουργίας μόνο μίας κάρτας κάθε φορά.
Πίσω πλευρά
#
1
Εικονίδιο Στοιχείο
Φατνίο μπαταρίας
Περιγραφή
Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του
υπολογιστή.
Ελληνικάη
Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό
Ελληνικάη
8
Αριστερή πλευρά
#
Εικονίδιο
1
Στοιχείο
Περιγραφή
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συμβατό με Kensington.
Σημείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της
κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα
αμετακίνητο αντικείμενο όπως ένα
τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου
συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην
εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να
ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται
επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.
2
Θυρίδες εξαερισμού
Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή
θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από
παρατεταμένη χρήση.
3
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
Θύρα HDMI
Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο
υψηλής ανάλυσης.
5
Θύρα USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
6
Βύσμα (τζακ)
μικροφώνου
Δέχεται εισόδους από εξωτερικό
μικρόφωνο.
Βύσμα (τζακ)
ακουστικών/ηχείων/
γραμμής εξόδου με
υποστήριξη S/PDIF
Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή
εξόδου ακουστικού σήματος
(π.χ. ηχεία, ακουστικά).
4
HDMI
9
#
Εικονίδιο
Ελληνικάη
Δεξιά πλευρά
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου,
δέχεται CD ή DVD.
2
Φωτεινός ενδείκτης
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της
μονάδας οπτικού δίσκου.
3
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Εκτίναξη του συρταριού της μονάδας
οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος.
Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό
συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης
εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της
μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο
υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
4
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
5
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet
10/100/1000.
6
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύματος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Ελληνικάη
10
Άποψη βάσεως
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο μπαταρίας
Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του
υπολογιστή.
2
Λουκέτο μπαταρίας
Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
3
Διαμέρισμα μνήμης
Περιέχει την κύρια μνήμη του
υπολογιστή.
4
Φατνίο σκληρού δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του
υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
5
Θυρίδες εξαερισμού και
ανεμιστήρας ψύξης
Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή
θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από
παρατεταμένη χρήση.
Σημείωση: Μην καλύπτετε ή
παρεμποδίζετε το άνοιγμα του
ανεμιστήρα.
6
Μάνδαλο απασφάλισης
της μπαταρίας
Απασφαλίζει τη μπαταρία για
αφαίρεση.
11
Λειτουργικό
σύστημα
•
Γνήσια Windows Vista®
Πλατφόρμα
•
Πρόγραμμα AMD Better By Design, με τις εξής
δυνατότητες:
•
Επεξεργαστής AMD Athlon™ 64 X2 διπλού
πυρήνα*
•
•
•
•
Επεξεργαστής AMD Athlon™ 64*
Σύνολο τσιπ AMD M780G
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
Μνήμη
συστήματος
•
•
Υποστήριξη SDRAM δύο καναλιών
Οθόνη
•
Αναλογία οθόνης 16:9
•
15,6" HD 1366 x 768
Γραφικά
•
Γραφικά ATI Radeon™ HD 3200*
ATI Mobility Radeon™ HD 4330*
Ήχος
•
•
•
Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF (Sony/Philips
Digital Interface)
•
Συμβατό με MS-Sound
•
•
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
•
Μονάδα DVD-Super με πολλαπλή διπλή
διαστρωμάτωση
•
•
Αναγνώστης καρτών 5-σε-1
•
WLAN:
Υποσύστημα
αποθήκευσης
Επικοινωνία
Μνήμη DDR2 στα 667 MHz έως και 2 GB, αναβαθμίσιμη
στα 4 GB με δύο μονάδες soDIMM*
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας
Σκληρός δίσκος 2,5"
Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye
•
•
Έλεγχος
απορρήτου
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
•
WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate (EDR)*
•
•
LAN: Gigabit Ethernet, έτοιμη για Wake-on-LAN
•
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
Κωδικοί χρήστη για χρήστη BIOS, επόπτη, και HDD
Ελληνικάη
Προδιαγραφές
Ελληνικάη
12
Διαστάσεις
και βάρος
Υποσύστημα
τροφοδοσίας
Ειδικά πλήκτρα
και χειριστήρια
Διεπαφή
Εισόδου/Εξόδου
Περιβάλλον
•
380 (Π) x 259 (Β) x 26,4/30,8 (Υ) mm
(14,82 x 10,1 x 1,02/1,2 ίντσες)
•
βάρους 2,4 kg (5,3 lbs) με συστοιχία έξι μπαταριών
ιόντων Λιθίου
•
ACPI 3.0
•
48,84 W 4400 mAh
•
Προσαρμογέας ρεύματος 3 ακίδων 65 W AC
•
•
ENERGY STAR®*
•
•
Συσκευή κατάδειξης πινακίδας αφής
•
Θύρα USB 2.0
•
Θύρα HDMI™ με υποστήριξη HDCP
•
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
•
Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραμμής εξόδου με
υποστήριξη S/PDIF
•
Βύσμα (τζακ) μικροφώνου
•
Θύρα Ethernet (RJ-45)
•
•
Βύσμα (τζακ) εισόδου για πρασαρμογέα ρεύματος AC
Πληκτρολόγιο 103/104/107 πλήκτρων
Αναγνώστης καρτών 5 σε 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
Θερμοκρασία:
•
•
•
Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
•
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
Σημείωση: * Oρισµένα µοντέλα µόνο.
Σημείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραπομπής μόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
μοντέλο που αγοράσατε.
Download PDF

advertising