Acer | Aspire 5534 | Acer Aspire 5534 Quick Start Guide

Σειρά Aspire 5534
Γρήγορος οδηγός
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire 5534
Αρχική Έκδοση: 08/2009
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Αυτό το φυλλάδιο έχει εξεταστεί για ακρίβεια. Παρόλο που η Acer προβαίνει σε όλες τις λογικές
προσπάθειες για την εκτύπωση του παρόντος φυλλαδίου με ακρίβεια, η Acer δε φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν ακούσια σφάλματα ή λανθασμένες εκτυπώσεις. Η αξιοπιστία της Acer σχετικά με το
παρόν φυλλάδιο εμπίπτει σε κάθε περιορισμό αξιοπιστίας που ορίζεται στην ισχύουσα εγγύηση του
προϊόντος.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC σειράς Aspire 5534
Αριθμός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθμός: _____________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
3
Όλα με τη σειρά τους
Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη
ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Το έντυπο Γενικός Οδηγός Χρήσης Aspire περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που
ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέµατα,
όπως χρήση πληκτρολογίου, Ήχος κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της
φύσης του, ο Γενικός Οδηγός Χρήσης καθώς και ο AcerSystem User Guide που
αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που
αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που
προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση
"ορισμένα μοντέλα μόνο".
Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου
σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά
σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User Guide. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του
συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την
αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την
εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις
προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουμπί
Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, και
στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User Guide.
Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα
Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader
στον υπολογιστή σας, η επιλογή του AcerSystem User Guide θα εκτελέσει
πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά
με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
4
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο
για αρχάριους..., θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer.
Κάτοψη
5
Εικ.
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Κάμερα διαδικτύου
Acer Crystal Eye
Κάμερα Web για επικοινωνία βίντεο
(ορισμένα μοντέλα μόνο).
2
Μικρόφωνο
Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
3
Οθόνη απεικόνισης
Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD),
απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή
(Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με
το μοντέλο).
4
Κουμπί/ενδεικτική
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή./
λυχνία τροφοδοσίας Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
5
Πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων
στον υπολογιστή.
6
Ταμπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που
λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7
Κουμπιά κλικ
Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν
(αριστερό και δεξιό) τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
8
Στήριγμα παλάμης
9
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία επικοινωνίας ασύρματου LAN. Δηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας ασύρματου LAN.
ασύρματου LAN
Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη
χρήση του υπολογιστή.
Εναλλαγή
επιφάνειας αφής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική
επιφάνεια αφής.
HDD (σκληρός
δίσκος)
Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα
του σκληρού δίσκου.
10
Κουμπί εκτίναξης
Πιέστε για να εκτινάξετε τον οπτικό δίσκο από
τον οδηγό.
11
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
6
Πλήκτρα συντόμευσης
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για
πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η
φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο <Fn> πριν πατήσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων
συντόμευσης.
Συντόμευση Εικ.
Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <F2>
Ιδιότητες
συστήματος
Εκκινεί το Ιδιότητες συστήματος για
εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος.
<Fn> + <F3>
Bluetooth
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Bluetooth (ορισμένα μοντέλα μόνο).
<Fn> + <F4>
Κατάσταση
αναμονής
Θέτει τον υπολογιστή σε κατάσταση
αναμονής ή αδρανοποίησης (Sleep).
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή
οθόνης
Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ
οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ
(εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της
οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση
ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
για να επιστρέψετε.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή
ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + < >
Αύξηση
φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + < >
Μείωση
φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + < >
Αύξηση
έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + < >
Μείωση
έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
7
#
Εικ.
1
Στοιχείο
Μπαταρία
Περιγραφή
1
Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του
υπολογιστή.
1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση
της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία
μετατρέπεται σε μπλε όταν βρίσκεται σε
λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2
Αναγνώστης
καρτών
πολλών-σε-1
Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard
(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO
(MS PRO), και xD-Picture Card (xD).
Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/τοποθέτηση
της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μίας
κάρτας κάθε φορά.
1. Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του
υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.
Πίσω πλευρά
# Εικ.
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο μπαταρίας Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
Ελληνικάη
Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό
Ελληνικάη
8
Αριστερή πλευρά
#
1
Εικ.
Στοιχείο
Περιγραφή
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή
συμβατό με Kensington.
Σημείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς
ασφαλείας γύρω από ένα αμετακίνητο
αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι
ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την
κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί
για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται
επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.
2
Θυρίδες εξαερισμού
Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή
θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από
παρατεταμένη χρήση.
3
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4
Θύρα USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
5
Τζακ εισόδου
μικροφώνου
Δέχεται εισόδους από εξωτερικό μικρόφωνο.
Τζακ ακουστικών/
ηχείου/γραμμής
εξόδου
Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου
ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).
9
#
Εικ.
Ελληνικάη
Δεξιά πλευρά
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται
CD ή DVD.
2
Φωτεινή ένδειξη
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας
οπτικού δίσκου.
3
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν
ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό
συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης
για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας
οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος.
4
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
5
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
6
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύματος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC).
Ελληνικάη
10
Άποψη βάσεως
Στοιχείο
Περιγραφή
1
#
Εικ.
Φατνίο μπαταρίας
Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του
υπολογιστή.
2
Λουκέτο μπαταρίας
Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
3
Διαμέρισμα μνήμης
Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4
Φατνίο σκληρού δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται με βίδες).
5
Θυρίδες εξαερισμού και
ανεμιστήρας ψύξης
Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή
θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από
παρατεταμένη χρήση.
Σημείωση: Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε
το άνοιγμα του ανεμιστήρα.
6
Μάνδαλο απασφάλισης
της μπαταρίας
Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
11
Λειτουργικό
σύστημα
•
Γνήσια Windows 7®
Πλατφόρμα
•
•
•
•
•
•
•
Επεξεργαστής AMD Athlon™ 64 X2 διπλού πυρήνα*
Οθόνη
•
•
15,6" HD 1366 x 768
Γραφικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γραφικά ATI Radeon™ HD 3200
Μνήμη
συστήματος
Υποσύστημα
αποθήκευσης
Ήχος
Επικοινωνίες
Επεξεργαστής AMD Athlon™ 64 μονού πυρήνα*
Σύνολο τσιπ AMD M780G
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
Υποστήριξη δύο καναλιών
Μνήμη DDR2 στα 667 MHz έως και 2 GB, αναβαθμίσιμη
στα 4 GB με δύο μονάδες soDIMM
Αναλογία οθόνης 16:9
Σκληρός δίσκος 2,5"
Μονάδα DVD-Super με πολλαπλή διπλή διαστρωμάτωση
Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1
Δύο ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας
Συμβατό με MS-Sound
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye*
WLAN:
•
•
Διαστάσεις
Έλεγχος
απορρήτου
Υποσύστημα
τροφοδοσίας
Ειδικά πλήκτρα
και χειριστήρια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
LAN: Gigabit Ethernet, έτοιμη για Wake-on-LAN
380 (Π) x 259 (Β) x 26,4/30,8 (Υ) mm
(14,82 x 10,1 x 1,02/1,2 ίντσες)
βάρος 2,4 kg (5,3 lbs) με πακέτο έξι μπαταριών
Κωδικοί χρήστη για χρήστη BIOS, επόπτη, και HDD
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
ACPI 3.0
48,8 W 4400 mAh
Προσαρμογέας ρεύματος 3 ακίδων 65 W AC
ENERGY STAR®*
Πληκτρολόγιο 99/100/103 πλήκτρων
Συσκευή κατάδειξης πινακίδας αφής
Ελληνικάη
Προδιαγραφές
Ελληνικάη
12
Διεπαφή
Εισόδου/Εξόδου
•
•
•
•
•
•
•
Περιβάλλον
•
Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1 (SD™, MMC, MS,
MS PRO, xD)
Θύρα USB 2.0
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
Τζακ ακουστικών/ηχείου/γραμμής εξόδου
Τζακ εισόδου μικροφώνου
Θύρα Ethernet (RJ-45)
Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) για προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Θερμοκρασία:
Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C
Υγρασία (µη συμπυκνούμενη):
•
•
•
•
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
Σημείωση: * Oρισµένα µοντέλα µόνο.
Σημείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραπομπής μόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
μοντέλο που αγοράσατε.
Download PDF

advertising