Acer | Aspire 5749 | Acer Aspire 5349 Quick Start Guide

Σειρά φορητών υπολογιστών
Aspire
Γρήγορος οδηγός
∆ήλωση προϊόντος
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το προϊόν, συνιστάται να το δηλώνετε αµέσως.
Αυτό σας παρέχει ορισµένα χρήσιµα πλεονεκτήµατα, όπως:
•
Ταχύτερη εξυπηρέτηση από τους εκπαιδευµένους εκπροσώπους µας.
•
Ιδιότητα µέλους στην κοινότητα της Acer: λήψη προωθήσεων προϊόντων και
συµµετοχή σε έρευνες πελατών.
•
Τελευταίες ειδήσεις από την Acer.
Βιαστείτε και εγγραφείτε, καθώς σας περιµένουν και άλλα πλεονεκτήµατα!
Πώς θα εγγραφείτε
Για να δηλώσετε το προϊόν σας Acer, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.acer.com. Επιλέξτε
τη χώρα σας, κάντε κλικ στο ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ και ακολουθήστε τις απλές οδηγίες.
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το προϊόν σας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εγκατάστασης ή µπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εγγραφή της επιφάνειας
εργασίας.
Μετά τη δήλωση του προϊόντος, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail µε σηµαντικά
στοιχεία που θα πρέπει να φυλάξετε σε ασφαλές µέρος.
Αγορά αξεσουάρ Acer
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουµε ότι το πρόγραµµα επέκτασης
εγγύησης της Acer και τα αξεσουάρ φορητού υπολογιστή είναι διαθέσιµα online.
Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και βρείτε αυτό που χρειάζεστε στο
store.acer.com.
Το κατάστηµα της Acer βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και, δυστυχώς, ενδέχεται να
µην είναι διαθέσιµο σε κάποιες περιοχές. Ελέγχετε τακτικά για να διαπιστώσετε πότε θα
είναι διαθέσιµο στη χώρα σας.
© 2011 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών Aspire
Αρχική έκδοση: 06/2011
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
3
Θα επιθυµούσαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε το φορητό
υπολογιστή της Acer µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών σας για
φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer,
έχουµε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα εγκατάστασης σας βοηθά να ξεκινήσετε µε την
εγκατάσταση του υπολογιστή σας.
Ο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire περιέχει χρήσιµες πληροφορίες
που ισχύουν για όλα τα µοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει
βασικά θέµατα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.λ.π.
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι λόγω της φύσης του ο Γενικός Οδηγός
Χρήσης αναφέρεται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που
αφορούν ορισµένα µόνο µοντέλα της σειράς, αλλά όχι απαραίτητα στο
µοντέλο που προµηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις επισηµαίνονται στο
κείµενο µε τη φράση "ορισµένα µοντέλα µόνο".
Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες
του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς
Aspire. Ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε
θέµατα όπως τα βοηθητικά προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά
δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιµετώπιση προβληµάτων.
Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση καλής
λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. ∆ιατίθεται σε µορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή
σας. Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1
Κάντε κλικ στο
Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > AcerSystem.
2
Κάντε κλικ στην επιλογή Aspire Generic User Guide.
Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το
πρόγραµµα Adobe Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το Adobe
Reader στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Aspire
Generic User Guide, θα εκτελεστεί πρώτα το πρόγραµµα
εγκατάστασης του Adobe Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε
το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Reader, ανατρέξτε
στο µενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
Όλα µε τη σειρά τους
Ελληνικάη
4
Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer
Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα
εγκατάστασης, θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου σας
φορητού υπολογιστή της Acer.
Κάτοψη
1
2
3
9
4
5
6
7
8
5
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
Ενσωµατωµένη
διαδικτυακή κάµερα
Κάµερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία.
2
Οθόνη απεικόνισης
Καλείται επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
(Liquid-Crystal Display, LCD), απεικονίζει
την έξοδο του υπολογιστή (Η διαµόρφωση
ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε το
µοντέλο).
3
Κουµπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον
υπολογιστή.
4
Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιείται για την καταχώριση
δεδοµένων στον υπολογιστή.
5
Επιφάνεια αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή
που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
6
Μικρόφωνο
Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
∆ηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας
∆ηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας του
υπολογιστή.
1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη
φόρτιση της µπαταρίας µετατρέπεται σε
πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισµένη: Η ενδεικτική
λυχνία γίνεται µπλε όταν βρίσκεται σε
λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
8
Κουµπιά κλικ
(αριστερό και δεξιό)
Το κουµπιά, αριστερό και δεξιό,
λειτουργούν σαν τα κουµπιά, αριστερό και
δεξιό, του ποντικιού.
9
Ηχείο
Παρέχει ήχο.
1
7
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
6
Πλήκτρα συντόµευσης
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί πλήκτρα συντόµευσης ή συνδυασµούς
πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του
υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόµευσης, πιέστε παρατεταµένα το
πλήκτρο <Fn> πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασµού πλήκτρων
συντόµευσης.
Πλήκτρο
συντόµευσης
Εικονίδιο Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <F3>
Επικοινωνία
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις
συσκευές επικοινωνίας του
υπολογιστή.
<Fn> + <F4>
Αναµονή
Θέτει τον υπολογιστή σε
λειτουργία αναµονής.
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή οθόνης
Μεταγωγή της εξόδου οθόνης
µεταξύ οθόνης απεικόνισης,
εξωτερικού µόνιτορ (εάν υπάρχει)
ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον οπίσθιο
φωτισµό της οθόνης απεικόνισης
για εξοικονόµηση ενέργειας.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για
επιστροφή.
<Fn> + <F7>
Εναλλαγή
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
Επιφάνειας Αφής την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα
ηχεία.
<Fn> + < >
Αύξηση
φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της
οθόνης.
<Fn> + < >
Μείωση
φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της
οθόνης.
<Fn> + < >
Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + < >
Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <Home>
Αναπαραγωγή/
Παύση
Αναπαραγωγή ή παύση ενός
επιλεγµένου αρχείων µέσων.
7
Εικονίδιο Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <Pg Up>
∆ιακοπή
∆ιακοπή αναπαραγωγής του
επιλεγµένου αρχείου µέσων.
<Fn> + <Pg Dn>
Προηγούµενο
Επιστροφή στο προηγούµενο
αρχείο µέσων.
<Fn> + <End>
Επόµενο
Πηδήξτε στο επόµενο αρχείο
µέσων.
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
1
#
1
2
2
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
Τζακ µικροφώνου
∆έχεται εισόδους από εξωτερικά
µικρόφωνα.
Βύσµα (τζακ)
ακουστικών/ηχείου
Συνδέεται σε συσκευές ήχου (π.χ. ηχεία,
ακουστικά).
Συσκευή ανάγνωσης
καρτών 2-σε-1
∆έχεται Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC).
Σηµείωση: Πιέστε για αφαίρεση/
τοποθέτηση της κάρτας. Μπορεί να
χρησιµοποιείται µόνο µία κάρτα κάθε φορά.
Ελληνικάη
Πλήκτρο
συντόµευσης
Ελληνικάη
8
Αριστερή πλευρά
1
#
Εικονίδιο Στοιχείο
2
3
4
5
Περιγραφή
1
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύµατος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρµογέα
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
2
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).
3
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100.
4
Θύρα HDMI
Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο
υψηλής ανάλυσης.
5
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
∆εξιά πλευρά
1
#
Εικονίδιο Στοιχείο
2
3 45
6
Περιγραφή
1
Θύρες USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
2
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται
CD ή DVD.
3
Φωτεινή ένδειξη
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της
µονάδας οπτικού δίσκου.
9
4
5
Εικονίδιο Στοιχείο
Κουµπί εκτίναξης της
µονάδας οπτικού
δίσκου
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
από τη µονάδα.
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος.
Σηµείωση: Τοποθετήστε ένα µεταλλικό
συνδετήρα µέσα στην οπή έκτακτης
εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της
µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο
υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
6
Περιγραφή
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συµβατό µε Kensington.
Σηµείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της
κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα
αµετακίνητο αντικείµενο όπως ένα τραπέζι
ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού.
Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και
γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την
κλειδαριά. ∆ιατίθενται επίσης µερικά
µοντέλα χωρίς κλειδί.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
10
Όψη βάσης
1
2
#
3
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο µπαταρίας
Περιέχει το πακέτο µπαταρίας του
υπολογιστή.
2
Λουκέτο µπαταρίας
Ασφαλίζει τη µπαταρία στη θέση της.
3
Λουκέτο απασφάλισης
Απασφαλίζει τη µπαταρία για αφαίρεση.
µπαταρίας
Περιβάλλον
•
Θερµοκρασία:
•
•
•
Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
Υγρασία (άνευ συµπύκνωσης):
•
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%
Download PDF