Acer | Aspire 5736G | Acer Aspire 5338 Quick Start Guide

Aspire Σειρά 5738/5738Z/5338
Γρήγορος οδηγός
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Aspire Σειρά Γρήγορος οδηγός 5738/5738Z/5338
Αρχική Έκδοση: 02/2009
Η εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, σχετικά με τα
περιεχόμενα του παρόντος και συγκεκριμένα αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αν και δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η παρούσα εταιρεία δεν θα φέρει καμία
απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε
τυπογραφικά ή πραγματολογικά λάθη, κ.λ.π.) που θα περιλαμβάνονται στην παρούσα
έκδοση.
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες,
σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC Aspire Σειρά 5738/5738Z/5338
Αριθμός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθμός: _____________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
3
Όλα με τη σειρά τους
Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη
ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Το έντυπο Γενικός Οδηγός Χρήσης Σειράς Aspire περιέχει χρήσιμες πληροφορίες
που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά
θέματα όπως Empowering Technology της Acer, χρήση πληκτρολογίου, Ήχος, κ.λ.π.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του, ο Γενικός Οδηγός Χρήσης
καθώς και ο AcerSystem User Guide που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται
περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα
της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι
περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".
Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου
σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά
σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User Guide. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του
συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την
αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την
εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις
προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable
Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουμπί
Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, και
στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User Guide.
Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα
Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader
στον υπολογιστή σας, η επιλογή του AcerSystem User Guide θα εκτελέσει
πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά
με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Ελληνικάη
4
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο
για αρχάριους..., θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer.
Κάτοψη
#
1
Εικονίδιο Στοιχείο
Κάµερα διαδικτύου
Acer Crystal Eye
Περιγραφή
Κάμερα Web για επικοινωνία βίντεο
(ορισμένα μοντέλα μόνο).
5
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
2
Οθόνη απεικόνισης Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display;
LCD), απεικονίζει την έξοδο του
υπολογιστή (Η σύνθεση ενδέχεται να
ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
3
Κουμπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον
υπολογιστή.
4
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία ασύρµατο
LAN επικοινωνίας
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ασύρµατο
LAN λειτουργία. Δηλώνει την κατάσταση
της επικοινωνίας ασύρµατο LAN.
Κουμπί/ενδεικτική
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
λυχνία επικοινωνίας Bluetooth. Δηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας Bluetooth (ορισμένα
Bluetooth
μοντέλα μόνο).
3G
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Κουμπί/ενδεικτική
λυχνία επικοινωνίας 3G WWAN. Δηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας 3G WWAN (ορισμένα
3G WWAN
μοντέλα μόνο).
Εφεδρικό κλειδί
5
Εκτελεί το Acer Backup Management για
διαδικασία εφεδρείας δεδομένων σε τρία
βήματα.
HDD (σκληρό δίσκο) Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η
μονάδα του σκληρού δίσκου.
Num Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock.
Caps Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock.
6
Πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση
δεδομένων στον υπολογιστή.
7
Ταμπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή
που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
8
Κουμπιά κλικ
(αριστερό,
κεντρικό* και δεξιό)
Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό,
λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και
δεξιό, του ποντικιού. *Το κεντρικό κουμπί
εξυπηρετεί ως συσκευή ανάγνωσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων Acer BioProtection που υποστηρίζει λειτουργία
ελέγχου 4 διευθύνσεων Acer FingerNav
(ορισμένα μοντέλα μόνο).
9
Ισχύς1
Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
6
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
9
Μπαταρία
10
Στήριγμα παλάμης
Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά
τη χρήση του υπολογιστή.
11
Εναλλαγή
Επιφάνειας Αφής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την
εσωτερική επιφάνεια αφής.
12
Μικρόφωνο
Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
Αύξηση έντασης/
Μείωση έντασης
Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
συστήματος.
14
Πλήκτρο Acer
PowerSmart
Θέτει τον υπολογιστή σας σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
15
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
13
+/-
1
Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας
του υπολογιστή.
1. Φόρτιση: η ενδεικτική λυχνία κατά τη
φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε
πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισμένη: η ενδεικτική
λυχνία μετατρέπεται σε μπλε όταν
βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC).
1. Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του
υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.
Πλήκτρα συντόμευσης
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για
πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η
φωτεινότητα οθόνης, η ένταση ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο <Fn> πριν πατήσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων
συντόμευσης.
Πλήκτρο
συντόμευσης
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <F2>
Ιδιότητες
συστήματος
Εκκινεί το Ιδιότητες συστήµατος για
εµφάνιση πληροφοριών του συστήµατος.
<Fn> + <F3>
Bluetooth
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Bluetooth.
<Fn> + <F4>
Κατάσταση
αναμονής
Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση
αναμονής ‘η αδρανοποίησης (Sleep).
7
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή οθόνης Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ
οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ
(εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της
οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση
ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο
για να επιστρέψετε.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + <
>
Αύξηση
Φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <
>
Μείωση
Φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <
>
Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου
(ορισμένα μοντέλα μόνο).
<Fn> + <
>
Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου
(ορισμένα μοντέλα μόνο).
Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Αναγνώστης καρτών
5-σε-1
Δέχεται Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick PRO (MS PRO),
και xD-Picture Card (xD).
Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/
τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα
λειτουργίας μόνο μίας κάρτας κάθε
φορά.
2
Μάνδαλο
Χρησιμοποιείται για την ασφάλιση και
απασφάλιση του καπακιού.
Ελληνικάη
Πλήκτρο
συντόμευσης
Ελληνικάη
8
Πίσω πλευρά
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Θυρίδες εξαερισμού
Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία,
ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
Αριστερή πλευρά
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Τζακ εισόδου συνεχούς Συνδέεται σε προσαρμογέα
ρεύματος (DC)
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2
Θύρα Ethernet (RJ-45) Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
3
HDMI
Θύρα HDMI
Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο
υψηλής ανάλυσης.
4
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
5
Θύρα USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
9
Εικονίδιο Στοιχείο
6
Περιγραφή
Βύσμα (τζακ) γραμμής
εισόδου
Δέχεται συσκευές με γραμμή εισόδου
ακουστικού σήματος (π.χ. συσκευή
αναπαραγωγής ήχου από CD,
στερεοφωνικό γουόκμαν, Αναπαραγωγή
MP3).
Βύσμα (τζακ)
μικροφώνου
Δέχεται εισόδους από εξωτερικό
μικρόφωνο.
Βύσμα (τζακ)
ακουστικών/ηχείου/
γραμμής εξόδου με
υποστήριξη S/PDIF
Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου
ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία,
ακουστικά).
Δεξιά πλευρά
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Εικονίδιο
Θύρα USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται
CD ή DVD.
3
Φωτεινός ενδείκτης
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της
μονάδας οπτικού δίσκου.
4
Κουμπί εκτίναξης της
μονάδας οπτικού
δίσκου
Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου
από τη μονάδα.
5
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Εκτίναξη του συρταριού της μονάδας
οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος.
Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό
συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης
εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της
μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο
υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
6
Θύρα μόντεμ (RJ-11) Συνδέεται σε τηλεφωνική γραμμή.
Ελληνικάη
#
Ελληνικάη
10
#
7
Εικονίδιο
Στοιχείο
Περιγραφή
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συμβατό με Kensington.
Άποψη βάσεως
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Φατνίο μπαταρίας
Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του
υπολογιστή.
2
Μάνδαλο απασφάλισης Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
της μπαταρίας
3
Λουκέτο μπαταρίας
4
Φατνίο σκληρού δίσκου Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται με βίδες).
5
Διαμέρισμα μνήμης
6
Θυρίδες εξαερισμού και Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή
ανεμιστήρας ψύξης
θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από
παρατεταμένη χρήση.
Σημείωση: Μην καλύπτετε ή
παρεμποδίζετε το άνοιγμα του
ανεμιστήρα.
Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
11
Λειτουργικό
σύστημα
•
Γνήσια Windows Vista®
Πλατφόρμα
•
Τεχνολογία επεξεργαστή Intel®Centrino® 2, µε τις εξής
δυνατότητες:
•
•
•
•
Μνήμη
συστήματος
Ήχος
Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*
Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350*
Επεξεργαστής Intel® Pentium® Mobile*
•
•
Υποστήριξη SDRAM δύο καναλιών
•
Γραφικά
Σύνολο τσιπ Mobile Intel® PM45/GM45 Express*
•
•
•
•
•
•
Οθόνη
Επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo
Επεξεργαστής Intel® Celeron® Mobile*
Σύνολο τσιπ Mobile Intel® GM45/GL40 Express*
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
Μνήμη DDR3 στα 800 MHz έως και 2 GB, αναβαθμίσιμη
στα 4 GB με δύο μονάδες soDIMM*
Μνήμη DDR3 στα 1066 MHz έως και 2 GB, αναβαθμίσιμη
στα 4 GB με δύο μονάδες soDIMM*
Μνήμη DDR3 στα 1066 MHz έως και 4 GB, αναβαθμίσιμη
στα 8 GB με δύο μονάδες soDIMM*
•
•
Αναλογία οθόνης 16:9
•
•
•
Σύνολο τσιπ Mobile Intel® GL40 Express*
•
Σύστηµα περιβάλλοντα ήχου με βελτιστοποίηση Dolby® µε
δύο ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία
Έξοδος πραγµατικού περιβάλλοντα ήχου 5.1 καναλιών
•
•
•
•
•
15,6" HD 1366 x 768
Σύνολο τσιπ Mobile Intel® GM45 Express*
NVIDIA® GeForce® G105M*
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας
Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF (Sony/Philips
Digital Interface)
Συμβατό με MS-Sound
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ελληνικάη
Προδιαγραφές
Ελληνικάη
12
Υποσύστημα
αποθήκευσης
•
•
Σκληρός δίσκος 2,5"
Επιλογές μονάδας οπτικού δίσκου:
•
Μονάδα Blu-ray Disc™/Μονάδα DVD-Super µε
πολλαπλή διπλή διαστρωµάτωση*
•
Μονάδα DVD-Super με πολλαπλή διπλή
διαστρωμάτωση*
Αναγνώστης καρτών 5-σε-1
•
Acer Video Conference με τα εξής χαρακτηριστικά:
•
Επικοινωνία
•
•
•
•
•
WWAN: UMTS/HSPA σε 850/1900/2100 MHz και 4 ζώνες
συχνοτήτων GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)*
WLAN:
Ειδικά πλήκτρα
και χειριστήρια
Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
Acer InviLink™ 802.11b/g*
WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*
•
Λύση ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων Acer BioProtection*
Κωδικοί χρήστη για χρήστη BIOS, επόπτη, και HDD
•
•
Υποσύστημα
τροφοδοσίας
Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*
•
•
•
•
•
Διαστάσεις
και βάρος
Προαιρετική συσκευή τηλεφώνου Acer Xpress VoIP*
Wi-Fi/WiMAX: Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350*
•
•
•
Έλεγχος
απορρήτου
Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye*
LAN: Gigabit Ethernet, έτοιμη για Wake-on-LAN
Μόντεμ: 56K ITU V.92, έτοιμη για Wake-on-Ring
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
383 (Π) x 250 (Β) x 26/37 (Υ) mm
(15,1 x 9,9 x 1,03/1,5 ίντσες)
βάρους 2,8 kg (6,16 lbs) με συστοιχία έξι μπαταριών
ιόντων Λιθίου
•
•
•
•
ACPI 3.0
•
•
Πληκτρολόγιο 103/104/107 πλήκτρων
48,8 W 4400 mAh
Προσαρμογέας ρεύματος 3 ακίδων 65 W AC
ENERGY STAR® 5.0*
Συσκευή κατάδειξης πινακίδας αφής
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Περιβάλλον
•
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωµάτων Acer Bio-Protection*
Αναγνώστης καρτών 5 σε 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
Θύρα USB 2.0
Θύρα HDMI™ με υποστήριξη HDCP
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραμμής εξόδου με
υποστήριξη S/PDIF
Βύσμα (τζακ) μικροφώνου
Βύσμα (τζακ) γραμμής εισόδου
Θύρα Ethernet (RJ-45)
Θύρα μόντεμ (RJ-11)
Βύσμα (τζακ) εισόδου για πρασαρμογέα ρεύματος AC
Θερμοκρασία:
•
•
•
Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C
Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
•
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
Σημείωση: * Oρισµένα µοντέλα µόνο.
Σημείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραπομπής μόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
μοντέλο που αγοράσατε.
Ελληνικάη
Διεπαφή
•
Εισόδου/Εξόδου •
Download PDF

advertising