Acer G245H Quick Start Guide

Acer G245H Quick Start Guide
Monitörünüzün bağlantısını yaparken veya monitörün kullan ımı esnasında aşağıdaki güvenlik talimatlarını göz
önünde bulundurun:
•
Monitörünüzün, bulunduğunuz yerdeki mevcut AC elektrik voltajı ile aynı voltaj değerine sahip olduğundan
emin olun.
•
Monitörünüzü kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.
•
Monitörü sert bir zemin üzerine yerleştirin ve özenle kullanın. Düşürülmesi, sertçe vurulması veya sivri ya da
aşındırıcı bir nesne ile dokunulması halinde ekran hasar görebilir.
•
Monitörünüzü düşük nemliliğe sahip olan ve tozdan arınmış yerlere koyun.
•
Elektrik kablosu hasar görmüşse monitörünüzü kesinlikle kullanmayın. Elektrik kablosunun üzerine herhangi
bir nesnenin yaslanmış olmasına izin vermeyin ve kabloyu insanların üzerinden geçtiği yerlerden uzakta
bulundurun.
•
Monitör deliklerine hiçbir metal nesne sokmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
•
Elektrik çarpmasını önlemek için, monitörün iç kısımlarına kesinlikle dokunmayın. Monitörün kasasını yalnızca
yetkili bir teknisyen açmalıdır.
•
Monitörün fişini elektrik prizinden çekerken asla kablodan değil fişten kavrayın.
•
Monitör kabinindeki delikler havalandırma amaçlı olarak bırakılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek için, bu delikler
tıkanmamalı veya kapatılmamalıdır. Ayrıca monitörü yatak, kanepe, hal ı veya diğer yumuşak zeminler
üzerinde kullanmaktan kaçının. Aksi halde, kabinin altındaki havalandırma delikleri tıkanabilir Monitörü bir
kitaplık içerisine veya başka kapalı ortamların içine yerleştirirseniz, yeterli havalandırmayı sağladığınızdan
emin olun.
•
Monitörü yağmura maruz bırakmayın veya suya yakın kullanmayın. Monitör kazara ıslanırsa, fişini çekin ve
hemen bir yetkili bayi ile irtibat kurun. Gerekli olduğu durumlarda monitörün dış yüzeyini nemli bir bezle
silebilirsiniz ancak ilk olarak monitörün fişini çektiğinizden emin olun.
•
Normal bir şekilde çalışmıyorsa, özellikle monitörün içinden olağandışı sesler veya kokular geliyorsa, hemen
monitörün fişini çekin ve bir yetkili bayi veya servis merkezi ile irtibat kurun.
Monitörünüzün bir Bilgisayara Bağlanması
1. 1-1 Video Kablosunu Ba ğlayın
a. Hem monitörün hem de bilgisayar ın KAPALI olduğundan
emin olunuz.
b. Video kablosunu bilgisayara ba ğlayınız.
1-2 DVI Kablosunu Bağlayın(yalnızca Çift-Girişli Model)
a. Hem monitörün hem de bilgisayar ın KAPALI olduğundan
emin olunuz.
b. 24-iğneli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkas ına
takınız ve diğer ucunu da bilgisayar ın yuvasına bağlayınız.
1-3 HDMI Kablosu (yalnızca HDMI-Giriş Modeli)
a. Hem monitörün hem de bilgisayar ın KAPALI olduğundan
emin olunuz.
b. HDMI kablosunu bilgisayara ba ğlayın.
2. Ses Kablosunu bağlayın.(Yalnızca Ses Girişli Model) (Opsiyonel)
3. Elektrik Kablosunu Bağlayın
Elektrik kablosunu monitöre tak ınız, sonrasında bunu uygun bir
şekilde topraklanm ış olan bir AC elektrik prizine tak ınız.
4. Monitörü ve Bilgisayarı AÇIN
İlk olarak monitörü ve sonras ında bilgisayarı AÇINIZ.
Bu sırayı takip etmek çok önemlidir.
5. Eğer monitör hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, lütfen sorunu
teşhis etmek üzere sorunlar ın giderilmesi kısmına bakınız.
1-1
1-2
1-3
3
2
3
2
1-3
1-2
1-1
Sorun Giderme İpuçları
Güç Yok – Monitörün güç göstergesi kapalı.
Monitörün elektrik kablosunun, monitörün güç bağlantı noktasına ve elektrik prizine sıkı bir şekilde takılı olduğundan
emin olun.
Lamba örneğinde olduğu gibi çalışan bir elektrikli cihazda elektrik prizini test edin.
Monitörde başka bir elektrik kablosunu deneyin. Bu testi gerçekle ştirmek için bilgisayarın elektrik kablosunu
kullanabilirsiniz.
Görüntü Yok – Monitörün güç göstergesi açık ancak ekranda görüntü yok.
Video konektörünün düzgün bir şekilde bilgisayara ba ğlı olduğundan emin olun.
Bilgisayarın açık olduğundan ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
Monitörü kapatın ve video kablosunun pimlerini kontrol edin. Hiçbir pimin e ğik durumda olmadığından emin
olun.
Kullanım Detayları
Lütfen bu monitörle birlikte verilen CD-ROM’daki kullan ım kılavuzuna bak ın.
LCD Monitör Hızlı Kurulum Kılavuzu
Türkçe
Güvenlik Talimatları
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement