Acer S192HQL, S182HL Quick start guide

Acer S192HQL, S182HL Quick start guide
Nederlands
1.
1-1 Sluit de videokabel aan
a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
b. Sluit de videokabel op de computer aan.
1-2 Sluit de DVI-kabel aan(Voor model met twee ingangen)
a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
b. Sluit een uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant
van de monitor en het andere op de DVI-aansluiting van de computer.
2.
Steek het andere einde van het snoer in de
aansluiting op de monitor.
3.
Zet de Monitor en de Computer aan
Zet eerst de monitor aan, daarna de computer.
Deze volgorde is zeer belangrijk.
4.
DC
D-Sub
DVI
Functioneert de monitor niet goed, lees dan het deel over
foutzoeken om de oorzaak van de storing te vinden.
DVI
D-Sub
DC IN
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Nederlands
Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers
in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet
mag worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf
verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte apparatuur bij een
inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische
apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen,
kunnen natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden
hergebruikt op een manier waarmee de volksgezondheid en het milieu worden
beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of
de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over
inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement