Acer | ER320HQ | Acer ER320HQ User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 06/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Típusszám:_____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja:_______________________________
Vásárlás helye:__________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
Magyar
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Magyar
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása
és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes
tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
iv
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
•
Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
•
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártó:Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd: ADS-65BI-19-3 19050G (50W)
Gyártó:Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd: ADS-65AL-19-3 19065G (65W)
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító
kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott
összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel
nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Magyar
A hálózati feszültség használata
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző.
Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést
és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
Magyar
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
vi
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Magyar
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba.
A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme
érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from
Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability címen talál információkat.
vii
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
Aktiválja a kijelző Alvó módját 15 perces felhasználói tétlenség után.
•
Aktiválja a számítógép Alvó módját 30 perces felhasználói tétlenség után.
•
Ébressze fel a számítógépet az Alvó módból a bekapcsoló gomb megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
viii
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Magyar
Vegye figyelembe a következőket:
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
ix
Jó munkagyakorlat kialakítása
Magyar
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
x
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
A kényelmes tartás
Látása gondozása
Jó munkagyakorlat kialakítása
Kicsomagolás
A talp felszerelése
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása Energiatakarékosság
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó érintkezőkiosztása
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
ix
x
1
2
2
3
3
3
4
Gyári időzítési táblázat
Telepítés
Felhasználói kezelőszervek
5
6
7
Az OSD menük használata 10
Hibaelhárítás
14
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Kép menü
OSD menü
Beállítások menü
Információ menü
VGA mód
DVI mód
7
8
9
9
9
10
11
12
13
14
15
Magyar
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
iii
Kicsomagolás
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hálózati (AC) tápkábel
D-sub kábel
DVI kábel (opcionális)
Hálózati adapter
HDMI-kábel
(opcionális)
1
Audió kábel (opcionális)
A talp felszerelése
Magyar
Megjegyzés: Vegye ki a monitort és a monitortalpat a csomagolásból.
Óvatosan helyezze a monitort kijelzőjével lefelé egy stabil felületre –
használjon egy kendőt, nehogy megkarcolódjon a kijelző.
1
3
2
4
Eltávolítás: Végezze el a lépéseket fordított sorrendben a talp eltávolításához.
A képernyő helyzetének beállítása
A nézési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor dőlésszögét: mindkét kezével fogja
meg a monitor két oldalát, ahogy a képen is látható, és döntse meg a monitort. A monitort
25 fokkal hátra és 5 fokkal előre döntheti.
5
5
2
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékosság
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül
3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
3
Csatlakozó érintkezőkiosztása
5
10
6
11
Magyar
1
15
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
Leírás
Érintkező
száma
Leírás
Vörös
9
+5 V
Logikai földelés
2
Zöld
10
3
Kék
11
Monitor földelés
4
Monitor földelés
12
DDC soros adat
5
DDC-vissza
13
V-szinkr.
6
R-föld
14
F-szinkr.
7
G-föld
15
DDC soros időzítés
8
B-föld
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
Leírás
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adatok 2-
13
NC
2
TMDS adatok 2+
14
+5 V táp
3
TMDS adat 2/4 árnyékolás
15
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
4
NC
16
Hot-plug érzékelés
5
NC
17
TMDS adatok 0-
6
DDC időzítés
18
TMDS adatok 0+
7
DDC adatok
19
TMDS adat 0/5 árnyékolás
8
NC
20
NC
9
TMDS adatok 1-
21
NC
10
TMDS adatok 1+
22
TMDS időzítés árnyékolás
11
TMDS adat 1/3 árnyékolás
23
TMDS időzítés +
12
NC
24
DDC TMDS időzítés -
4
Magyar
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
Leírás
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adatok 2+
2
TMDS adat 2 árnyékolás
3
TMDS adatok 2-
4
TMDS adatok 1+
5
TMDS adat 1 árnyékolás
6
TMDS adatok 1-
7
TMDS adatok 0+
8
TMDS adat 0 árnyékolás
9
TMDS adatok 0-
10
TMDS időzítés +
11
TMDS időzítés árnyékolás
12
TMDS időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
Gyári időzítési táblázat
Mód
5
Felbontás
1
VGA
640x480
60
Hz
2
SVGA
800x600
60
Hz
3
XGA
1024x768
60
Hz
4
SXGA
1280x1024
60
Hz
5
VESA
1280x720
60
Hz
6
WXGA
1280x800
60
Hz
7
WXGA+
1440x900
60
Hz
8
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
9
FHD
1920x1080
60
Hz
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Magyar
Lépések
1 Kábel(ek) csatlakoztatása
a
Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is le van kapcsolva.
b
Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a DVI kábelt (opcionális, csak kettős-bemenetű modellek esetében) a
számítógéphez.
d
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (opcionális, HDMI-bemenetű modellek esetében) a
számítógéphez.
e
Csatlakoztassa az audio kábelt (Választható, csak a hangbemenettel rendelkező
modelleken) a számítógéphez.
2 Az adapter csatlakoztatása
a
Csatlakoztassa a váltóáramú kábelt az adapterhez.
b
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, a másik végét pedig egy
megfelelően földelt, váltóáramú hálózati aljzatba.
3 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet. Ez a sorrend nagyon fontos.
4 H
a a monitor nem működik megfelelően, akkor a hiba azonosításához lásd a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
HDMI
DVI-D IN
VGA IN AUDIO IN
HD MI
HD MI
AUDIO
AUDIO IN
VGA
DVI-IN
HDMI
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
6
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
5
4
3
2
1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
7
Sz.
Elem
Leírás
1
Üzemkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort.
gomb / Bekapcsolt A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó sárga a
állapotot jelző fény készenléti/ energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2
< / > gomb
3
Menü / Enter gomb Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra,
hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
5
Empowering gomb Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához. Nyomja
meg a < / > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD menüt, nyomja meg ezt a gombot
és tartsa lenyomva két másodpercig az Automata beállítás
funkció aktiválásához, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak
VGA módban)
AUTO
Magyar
A gyorsmenü használata
Input
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menu gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
AUTO
Input
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto.
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak VGA módban)
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Hangerő
Nyomja a Hangerő gombot a hangerő állításához. (opcionális,
Kizárólag Audió bemenettel rendelkező)
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI bemenet
Amikor a források közt lépked, az alábbi üzenetek jelennek
meg a képernyő jobb felső részén, hogy jelezzék az aktuálisan
kiválasztott bemeneti forrást. Eltelhet 1-2 másodperc, mire a kép
megjelenik.
VGA vagy DVI
Ha a VGA vagy DVI bemenetet választja, de nem csatlakoztatja
a VGA és DVI kábeleket, egy lebegő párbeszédpanel fog
megjelenni: “Nincs csatlakoztatott kábel” vagy “Nincs jel”
8
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Magyar
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
Adjust/Exit
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
9
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
Az OSD menük használata
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből
módosítható a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás.
Kép menü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Color Temp
Blue Light
Auto config
OFF
Brightness
BlueLight
100
Contrast
50
H.Position
0
V.Position
0
Focus
0
Clock
0
Exit
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
A következő lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer eColor Management, Kék fény,
Fényerő, Kontraszt, Vízszintes pozíció, Függőleges pozíció, Fókusz, Óra.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Kék fény: kiszűrheti a kék fényt a különböző kék fényt jelölő arányok beállításával - 80%,
70%, 60%, 50%.
10
OSD menü
Magyar
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
Exit
10
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Az OSD vízszintes/függőleges pozíciójának beállításához nyomja meg a Menü gombot az
almenübe való belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a célpozíció beigazításához, majd nyomja meg az Auto
gombot a megerősítéshez.
11
Beállítások menü
Magyar
A Beállítások menü az aktuális bemeneti jel általános beállításaihoz használható, például a
képarány, az OSD nyelv stb. beállításához.
Setting
Wide Mode
DDC/CI
OD
Full
ON
Normal
ACM
OFF
Input
VGA
Language
A
c
AuuttooSS
oo
urucree
Quick Start Mode
English
Englis
nglis
ON
ON
OFF
Reset
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a Menu gombot az OSD menü megjelenítéséhez.
Nyomja meg a < / > gombot a
Beállítások kiválasztásához, majd nomja meg a
Menu gombot, hogy belépjen a Beállítások menübe.
A következő lehetőségek érhetők el a Beállítások menüben: Széles mód, DDC/CI, LE,
ACM, Bemenet, Nyelv, Automatikus forrás, Gyorsindítás mód és Visszaállítás.
Nyomja meg a < / > gombot a Beállítások opció átlapozásához, majd nomja meg a
Menu gombot, hogy belépjen az almenüjébe.
Nyomja meg a < / > gombot a beállítás módosításához/kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja meg az Auto gombot.
5.
Széles mód: Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban használja. A lehetőségek
a Teljes, Aspektus és az 1:1 arány.
6.
DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó szoftverből történő
megadását.
Megjegyzés: DDC/CI az Adatcsatorna/Parancsfelület megjelenítésének
a rövidítése, amely lehetővé teszi a monitor vezérlését a szoftveren
keresztül.
7.
LE: Válassza ki a Ki, Normál vagy Extrém lehetőséget.
8.
ACM: Az ACM be- és kikapcsolása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
9.
Bemenet: Válassza ki a forrást a VGA, DVI vagy HDMI lehetőségből.
10. Nyelv: Állítsa be az OSD menü nyelvét.
12
11. Auto forrás: Alapértelmezésben „Be” van kapcsolva, támogatni tudja a jelforrás
automatikus keresését.
12. Gyorsindítás mód: Válassza a Ki vagy a Be lehetőséget. Alapértelmezetten „Ki” van
kapcsolva. Kapcsolja be az indítási sebesség növeléséhez.
Magyar
Információ menü
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
1920x1080
H:68KHz V:60Hz
VGA Input
S/N:ETRLA00803104000502400
Exit
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
13
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Bizonytalan kép
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus adapter és
a monitor tulajdonságai kompatibilisek,
mivel általában ez okozza a bemeneti jel
frekvenciájának eltérését.
Abnormális kép
Hiányzó kép, nem
középen lévő kép,
a képernyőhöz
képest túl nagy
vagy túl kicsi kép.
Az OSD menü használatával, állítsa be a
fókuszt, az órát, a V-pozíciót és a F-pozíciót a
nem szabványos jelekkel.
Ellenőrizze a kijelző beállításait a rendszerben.
Hiányzó kép esetén, kérjük, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercet a kép méretének
beállítása után, mielőtt módosítja vagy
leválasztja a jelkábelt vagy kikapcsolja a
monitort.
14
DVI/HDMI mód (opcionális)
Probléma
Magyar
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
15
Download PDF

advertising