Acer | BX340CK | Acer BX340CK Quick Start Guide

Magyar
Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCDmonitor
Hálózati
tápkábel
HDMI-kábel
(opcionális)
DP-kábel
(opcionális)
USB-kábel
(opcionális)
MHL-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési
guide
útmutató
MHL
BX340CK
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Szerelje a talpat az alapzathoz. (egyes típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (egyes típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (egyes
típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor HDMI és/
vagy DP (opcionális) csatlakozójához, majd a másik végét a
számítógép grafikus kártyájának HDMI és/ vagy DP (opcionális)
csatlakozójához.
Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Vagy csatlakoztassa az MHL-kábelt (Kizárólag MHL-bemenettel
rendelkező típus esetén) (opcionális) a hordozható eszközhöz.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó aljzathoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy
közeli konnektorba.
Külső kezelőszervek
Főkapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
3&4 </>
Mínusz / Plusz
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD lehetőségei
közötti váltáshoz. Ha az OSD nem látható, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz
gombot a hangerő állításához. (Opcionális)
5
Menü OSD funkciók
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen az
OSD menütételei közé.
6
PIP
Kép a képben
gyorsgomb
A PIP gyorsgomb segítségével aktiválhatja a kép a képben funkciót.
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
7
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv,
a 2006/95/EK kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CANICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Magyar
1&2
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
Méret
Pixelméret
Brightness (Fényerő)
Contrast (Kontraszt)
Látószög
Válaszidő
Panel típusa
Videó
V. frekvencia
F. frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Energiahatékonysági osztály
*Éves energiafogyasztás
BEKAPCSOLT
állapotban
Energiafogyasztás
2
@200 cd/m
Alvó mód
Ki/Készenléti mód
Színes TFT LCD
34" W (8cm)
0, mm (V) x 0, mm (F)
30 cd/m2 (jellemző)
100 000 000:1 Max. (ACM)
178° (V) 178°(F) (CR ≥ 10, jellemző)
6 ms (GTG, jellemző)
Síkbeli kapcsolás
Digitális csatolófelület
1% szín
300 MHz
'3
VESA DDCCI/DDC2B
&
(kWh) (kizárólag HDMI-bemenettel rendelkező típus)
3 W (jell.)
0, W (jell.)
0, W (jell.)
Bemeneti csatlakozó
20 érintkezős DisplayPort (kizárólag DP-bemenettel rendelkező
típus)
19 érintkezős HDMI (kizárólag HDMI-bemenettel rendelkező típus)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
MHL (Csak MHL-bemenettel rendelkező típus)
Bemeneti videojel
DP-jel (Kizárólag DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI-jel (kizárólag HDMI-bemenettel rendelkező típus)(opcionális)
Hangszórók
3 W x 2 (Csak audió bemenettel rendelkező típus, jellemző)
Maximális képernyőméret
Vízszintes: 800 mm
Függőleges: 335 mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20° – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 85%
827 (Sz) x 5 (Ma) x (Mé) mm
kg készülék (nettó)
Döntés: -5° – +5°
Magasság-beállítás: 10 mm
Leszerelhető talp: Csavarral rögzített, leszerelhető monitortalp;
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Kapcsoló/Gombok
Külső kezelőszervek:
Funkciók
Főkapcsoló gomb
Bal(<) / Jobb(>)
MENU/ENTER
PIP
E (Empowering) gomb
Kontraszt
Fényerő
ACM Be/Ki
6 tengelyes telítettség
6 tengelyes színezet
Szuper élesség
(Meleg) szín
(Hideg) szín
RGB színhőmérséklet
Nyelv
OSD időtúllépés
Bemeneti jelválasztás
DDCCI Be/Ki
Információ megjelenítése
Alaphelyzet
Kilépés
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabványoknak való megfelelés
R33037
N214
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Azévesenergiafogyasztástjellemzőenergiafogyasztásalapjánkalkulálják,napi4óra,évi365napihasználat
mellett.
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising