Acer | BX340C | Acer BX340C Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Hálózati
tápkábel
Hangkábel MHL kábel DVI-D kábel HDMI kábel
(opcionális) (opcionális) (opcionális) (opcionális)
DP kábel
(opcionális)
Gyors
üzembe
helyezési
útmutató
USB kábel
(opcionális)
BX340C
MHL
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) és/vagy DP
(opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép
grafikus kártyájának DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális)
és/vagy DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa
meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait. Vagy csatlakoztassa az
MHL-kábelt (Kizárólag MHL-bemenettel rendelkező típus esetén)
(opcionális) a hordozható eszközhöz.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
USB3.0 port
-supporting fast charge
USB3.0 port
USB
USB
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
Külső kezelőszerveks
Magyar
1&2
Üzemkapcsoló
3&4
</>
Mínusz / Plusz
5
Menü
OSD funkciók
6
PIP
kép a képben
forró billentyű
7
Empowering
billentyú
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto. gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot,
amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és
időzítését.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
Használja a PIP gyorsbillentyűt a „kép a képben” funkció aktiválásához.
Nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód kiválasztásához.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2004/108/ EK irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2006/95/EK irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Energiagazdaságossági besorolás
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók
TFT Color LCD
34"W (87cm)
0.312(H) x 0.310(V)mm
300cd/m2(jellemző)
100,000,000:1Max. (ACM)
178° (V) 178° (F) (CR≥10)(jellemző)
6 ms (GTG, jellemző)
Síkbeli kapcsolás
Digitális csatoló
DVI:30KHz~99KHz HDMI/MHL:15KHz~75KHz DP:99KHz~99KHz
DVI:56~76Hz HDMI/MHL:23~76Hz DP:48~75Hz
16.7M szín
300MHz
2560 x 1080@75Hz
VESA DDCCI/DDC2B
B
79 (kWh)
43.6W(typ.)
0.5W(typ.)
0.45W(typ.)
MHL (kizárólag MHL rendelkező típusnál)
24 érintkezős DVI-D(kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
Digitális jel (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI jel (kizárólag HDMI rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
3W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)(jellemző)
Magyar
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Maximális képernyőméret
Magyar
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Kapcsoló/Gombot
Külső
Kezelőszervek:
Kapcsoló/Gombot
Vízszintes:800mm
Függőleges:335mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
827 (Sz) x 578 (Ma) x 309(Mé)mm
9.0kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +35° között
Magasság-állítás: 130mm
Leszerelhetõ talp: Csavarral rögzített, leszerelhető monitortalp
Üzemkapcsoló gomb PIP
Bal(<) / Jobb(>)
E (Empowering) gomb
MENÜ/ENTER
Alacsony szintű
kékfény
Kontraszt
Fényerő
ACM Be/Ki
6 tengelyes
telítettség
6 tengelyes
színárnyalat
(Meleg) szín
(Hideg) szín
RGB színhőmérséklet
Nyelv
OSD helyzet. időtúllépés
Bemeneti jelválasztás
DDCCI Be/Ki
Információ megjelenítése
Visszaállítás
Kilépés
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Szabványoknak való megfelelés
R33037
N214
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising