Acer | E2400HY | Acer E2400HY Quick Start Guide

Fontos biztonsági tudnivalók
Kérjük olvassa el figyemlesen a következő útmutatásokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD monitor képernyőjének tisztítsához:
z
Kapcsolja ki az LCD monitort és húzza ki a tápkábelt.
z
Fújjon be nem oldószeres tisztítószert egy rongyra és tisztítsa meg a képernyőt óvatosan.
Ne helyezze az LCD monitort ablak mellé. A monitor esőnek, nedvességnek vagy napfénynek való
kitevése súlyosan károsíthatja azt.
Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A túlzott nyomás állandó károsodást okozhat a képernyőnek,
Ne távolítsa el a fedőlapot vagy ne próbálja saját maga javítani, Minden javítást végezzen
szakképzett szakember.
Tárolja az LCD monitort olyan helységben, amelynek hőmérséklete -20° és 60℃ (-4° és 140°F)
között van. Az LCD monitornak ezen a hőmérsékleti tartományon kívül való tárolása állandó
károsodást eredményezhet,
Azonnal húzza ki a monitort és hívjon szakembert, ha a következők bármelyike előfordul:
z
A Monitor-RC jelkábel megtörik vagy megsérül.
z
Folyadék ömlik az LCD monitorra vagy a monitor esőnek van kitéve.
z
Az LCD monitor vagy ennek háza károsodik.
Csomag tartalma
LCD
monitor
Tápkábel
VGA kábel
Gyors
üzembehelye
zési útmutató
DVI kábel
(opcionális)
E2400HY
A monitornak a talpra szerelése
1.
2.
Vegye ki a monitort a csomagolásból
Heylezze a monitort képernypvel lefele egy stabil asztalra, szerelje fel a talpat a monitorra.
A monitor csatlakoztatása a
számítógéphez
1.
2.
3.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a
számítógép tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a VGA és/agy DVI-D
(opcionális) bemeneti csatlakozóhoz és a
számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy
DVI-D (opcionális) kimeneti csatlakozójához.
Szorítsa meg a csavarokat a jelkábel
csatlakozóján.
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor
tápkábelét a közeli elektromos aljzathoz.
DVI
VGA IN
Hulgarian
Acer LCD Monitor gyors üzembehelyezési útmutató
Hulgarian
5
4
3
2
1
Külső vezérlések
1
2
3
4
5
Tápellátás gomb / kijelző
Ki/bekapcsolja a monitort. A kék szín bekapcsolt állapotot jelöl.
A narancs szín készenléti/energiatakarékos üzemmódot jelöl.
Bemenet / >gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot,
hogy bemeneti jel forrást váltson (opció).
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Menüelem beállításának megváltoztatása
Menü / <gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot a
főmenü megjelenítéséhez.
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Menüelem beállításának megváltoztatása
Auto / Enter gomb
Amikor a funckió menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombt két
másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót és
a monitor automatikusan optimizálja a kijelző helyzetét,
fókuszt és órát.
Amikor a főmenü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot, hogy
az OSD menüben kiválasszon egy lehetőséget.
Táp / Exit gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot,
hogy megnyissa az Acer ecolor Management OSD menüt és
hozzáférjen a forgatókönyv módhoz.
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Amikor a főmenü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot, hogy a
kilépjen a jelenlegi OSD menüből.
Szabályok és biztonsági előírások
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát
okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor
a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül
egy vagy több alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a
vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv,
a 2006/95/EKkisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés:
Árnyékolt
kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés:
Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy
ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés:
Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des
utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Leselejtezett felszerelés háztartási szemétbe dobása az Európai Unióban
Ez a jelzés a terméken arra utal, hogy a terméket nem szabad a háztartási szemétbe
dobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a leselejtezett felszerelést olyan kijelölt
begyűjtőnek adja át, amelyik elekromos és elektonikus eszközök újrahasznosításval
foglalkozik. A leselejtezés pillanatában végzett külön begyűjtése és újrahasznosítása a
készüléknek elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és biztosítja, hogy olyan
módon történik az újrahasznosítás, amely védi a környezetet és az emberi egészséget.
Bővebb információkért, hogy hol adhatja le leselejtezendő felszerelését, kérjük vegye fel
a kapcsolatot a helyi önkormányzat irodájával, a háztartási szemétbegyűjtő
szolgáltatóval vagy az üzlettel, ahonnan a terméket vásárolta.
Mágnesre való figyelmezteés
Bizonyos elektonikai eszközök, úgy mint merevlemezek, USB készülékek,
tablettagépek, laptopok, mobiltelefonok, órák, fülhallgatók, hangszórók,
hitelkártyák, mágneses azonosítókártyák, stb. érzékenyek a mágneses
mezőkre és véglegesen sérülhetnek vagy ideiglenesen
működésképtelenné válhatnak, ha túl erős mágneses mezőnek teszik ki.
Az elektonikai eszközöket ne tegye közel, vagy közvetlenül a monitor
aljának mágneses területére.
Hulgarian
CE
megfelelőségi
nyilatkozat
Download PDF

advertising