Acer | RG270 | Acer RG270 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1 Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tar
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
•
SOHA NE ÖNTSÖN VAGY PERMETEZZEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A
TARTÓRA.
•
KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZERT AZ LCD-KIJELZŐN VAGY A
TARTÓN.
•
Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használata következtében keletkező
károkért.
2 Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
3 Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4 Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
5 Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6 Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
7 Győződjön meg róla, hogy olyan fali konzolt használ, amely legalább 7 cm távolságra van a faltól.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Hálózati
adapter
Hálózati (AC) HDMI-kábel
tápkábel
(opcionális)
VGA-kábel
(opcionális)
Audio kábel
(opcionális)
LCD Monotor RG0 series-RG240Y
USER GUIDE
A monitor felszerelése a talpra
1
2
3
4
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
Csak a képernyőt vegye ki a csomagból, és helyezze egy tiszta, stabil felületre, a kijelzővel lefelé.
Rögzítse a tartónyakkal ellátott monitortalpat az ezüst csavarok meghúzásával (a talp alján).
Csatlakoztassa az állványt a képernyőhöz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1 Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa az audiokábelt. (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező
típus) (Opcionális)
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
x2
Vezérlőpulton található kezelőszervek
Magyar
Sz.
Ikon
Elem
Leírás
1
Bekapcsoló gomb Be - és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
/ visszajelző
jelzi. A sárga szín a készenléti állapot és az energiatakarékos
üzemmód jelzésére szolgál.
2
OSD-funkciók
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a következő funkcióra szeretne navigálni a
Funkciómenüben.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg ezt a gombot
a kiválasztáshoz vagy a következő funkcióra történő
navigáláshoz.
3
Bemenet
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a bevitelkiválasztási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztáshoz vagy az előző funkcióra történő navigáláshoz.
4
Volume
(Hangerő)
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a hangerőbeállítási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megnyithatja
a kijelölt funkciót az OSD-ben.
5
Fényerő
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a fényerőbeállítási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg az előző menübe
való visszatéréshez vagy az aktuális menüből való kilépéshez.
6
Mód
a. Amikor a Főoldal aktív, nyomja meg a Játék üzemmód
vezérlőjének aktiválásához.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg az aktuális
menüből való kilépéshez.
6
5
4
3
2
1
FreeSync:
képfrissítési sebességét a jellemző tartalomfrissítési sebességek alapján az energiahatékony, szinte teljesen
szakadozásmentes és alacsony késleltetésű kijelzőfrissítés érdekében.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít
és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú
kommunikációban. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy jelen LCD monitor megfelel a következő előírásokban megfogalmazott alapvető
követelményeknek és az egyéb vonatkozó követelményeknek: az elektromágneses zavartűrésre (EMC) vonatkozó
2014/30/EU irányelv, az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, a veszélyes anyagok
használatát korlátozó (RoHS) 2011/65/EU irányelv, valamint a termékek környezetbarát kialakítását és csökkentett
energiafelhasználását célzó keretrendszer felállítását előíró 2009/125/EK irányelv.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért
a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal,
a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a
monitort a talpánál fogva.
Magyar
FCC felhívások
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising