Acer | RG270 | Acer RG270 User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017 . Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 01/2018
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
Magyar
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása
és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes
tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
•
A készülék az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.LTD. :ADS-40SI-19-3 19040E(VI)
DELTA ELECTRONIC INC.: ADP-40KD BBBE4
A hálózati feszültség használata
iv
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Magyar
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
weboldalt.
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
•
Ébressze fel a monitort, amikor az Aktív Ki üzemmódban van, mozgassa az egeret
vagy nyomja meg a billentyűzet egyik gombját.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
viii
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
ACER
RG 270
RG 270
X X X X X X ;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN61000-3-2:2014 Class D
EN61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 8 , 2018
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
RG 270
SKU Number:
xxxxxx;
RG 270
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vii
vii
viii
ix
x
Kicsomagolás1
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó érintkezőkiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Bemeneti forrás kiválasztása
A hangerő beállítása
A fényerő beállítása
Üzemmódok kiválasztása
A kép beállítása
A szín beállítása
A hang beállítása
A játszás beállítása
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
10
10
12
13
13
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Informatikai berendezések
újrahasznosítására vonatkozó információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Tartalomjegyzék
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
iii
Magyar
Az OSD beállítása
A rendszer beállítása Termékinformációk
Termékinformációk
Beállítások mentési helye…… (csak a Felhasználói mód
esetén)
14
15
16
16
16
Hibakeresés 17
VGA mód
DP/HDMI mód (opcionális) 17
18
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
LCD Monotor
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
Audió kábel
series/R
USER GUIDE
D-sub kábel
Hálózati adapter
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
DP kábel
(opcionális)
1
Magyar
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1 Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2 Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
• Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek
vagy egy pénzérme segítségével. (egyes típusok esetében)

2
Megjegyzés:
1. A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező esetben
megsebesítheti önmagát.
2. Győződjön meg róla, hogy olyan fali konzolt használ, amely legalább
7 cm távolságra van a faltól.
A képernyő helyzetének beállítása
Magyar
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati adapter és tápkábel
csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A vezérlőjel átállítja a monitort „energiatakarékos” üzemmódra a
képernyővezérlőről, ahogy ezt a sárga színű fény is jelzi.
Mód
LED lámpa
Világít
Kék
Készenlét/
Energiatakarékos
sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A „készenléti állásból”
a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
3
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
Csatlakozó érintkezőkiosztása
1
15 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
Leírás
Vörös
Zöld
Kék
Monitor földelés
DDC-vissza
R-föld
G-föld
B-föld
6
11
Érintkező
száma
9
10
11
12
13
14
15
Leírás
+5 V
Logikai földelés
Monitor földelés
DDC soros adat
V-szinkr.
F-szinkr.
DDC soros időzítés
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
Leírás
TMDS Adat 2+
TMDS Adat 2TMDS Adat 1 árnyékolás
TMDS Adat 0+
TMDS Adat 0TMDS Időzítés árnyékolás
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
13
CEC
14
15
17
19
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
16
18
Leírás
TMDS Adat 2 árnyékolás
TMDS Adat 1+
TMDS Adat 1TMDS Adat 0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
TMDS Időzítés Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
SDA
+5 V táp
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Leírás
ML_Sáv 0+
ML_Sáv 0GND
ML_Sáv 2+
ML_Sáv 2GND
KONFIG1
AUX CH+
AUX CHVisszatérés
5
10
15
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Leírás
GND
ML_Sáv 1+
ML_Sáv 1GND
ML_Sáv 3+
ML_Sáv 3KONFIG2
GND
Hot Plug
DP_PWR
Gyári időzítési táblázat
Mode
VGA
MAC
VESA
SVGA
XGA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
UXGA
Resolution
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
1920×1080
Refresh Rate
60
66.7
70
56
60
60
70
75
60
60
60
60
60
60
75
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Magyar
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
Üzembe helyezés
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c Csatlakoztassa a DVI-kábel
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
(3)DPkábel(opcionális,csakDP-bemenetűmodellekesetében)
a.Ellenőrizze,hogymindamonitor,mindaszámítógépKIvannakkapcsolva.
b.CsatlakoztassaaDPkábeltaszámítógéphez.
d Csatlakoztassa az audió kábelt (Választható, csak a hangbemenettel rendelkező
modelleken).
2 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
4 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DP Signal (Only DP-Input Model)
HDMI Signal (Only HDMI-Input Model)
HDMI
AUDIO IN
DP
HDMI
VGA-IN
DC IN
Megjegyzés: Hang csak a hangkimenettel rendelkező modelleken lesz
hallható.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
6
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
6 5 4 3 2 1
Külső kezelőszervek
Sz.
Ikon
Elem
Leírás
1
Bekapcsoló gomb /
visszajelző
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt
állapotot jelzi. A sárga szín a készenléti állapot és az
energiatakarékos üzemmód jelzésére szolgál.
2
OSD funkciók
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg
újra, hogy belépjen az OSD menütételei közé.
3
Bemenet gomb
Nyomja meg a bemeneti források közötti váltáshoz.
4
Hangerőgomb
Nyomja meg a hangerőbeállító skála aktiválásához.
5
Fényerő
Nyomja meg a gombot a Fényerő vezérlő
megnyitásához és a kívánt fényerőszint beállításához.
6
Mód
Nyomja meg az Üzemmód menü aktiválásához.
FreeSync:
Lehetővé teszi, hogy a FreeSync-támogatással rendelkező grafikus forrás dinamikusan
beállítsa a kijelző képfrissítési sebességét a jellemző tartalomfrissítési sebességek alapján az
energiahatékony, szinte teljesen szakadozásmentes és alacsony késleltetésű kijelzőfrissítés
érdekében.
7
A gyorsmenü használata
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A termék tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyőn megjelenő menü) segítségével módosíthatók az LCD-monitor
beállításai. Nyomja meg a MENÜ gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből
módosítható a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános
jellegű beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
Nyomjon meg egy tetszőleges funkcióbillentyűt (Üzemmódok, Fényerő, Hangerő, Bemenet
vagy Menü) a gyorsmenü megnyitásához.
A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások gyors módosítását.
Ikon
8
Elem
Leírás
Menü
Nyomja meg a Menü gombot az OSD-menü aktiválásához.
Bemenet
A Bemenet gomb megnyomásával választhat a monitorhoz
csatlakoztatott különböző videoforrások közül. (Opcionális,
csak a D-sub típusú modell vagy a HDMI-bemenettel rendelkező modell esetén)
Ha az Automatikus forrás ki van kapcsolva,
nyomja meg a „Bemenet” gyorsgombot a Bemeneti forrás menü
megnyitásához. A felhasználó módosíthatja a bemeneti forrást,
vagy az „Automatikus forrás” funkciót vezérelheti.
Hangerő
A gomb megnyomásával beléphet a Hangerő beállítási
funkciójába.
A felhasználó hozzárendelhet egy másik funkciót a „Rendszer ->
Gyorsgomb-hozzárendelés” opciónál.
Fényerő
A gomb megnyomásával beléphet a fényerő beállítási
funkciójába.
A felhasználók hozzárendelhetnek egy másik funkciót a
„Rendszer -> Gyorsgomb-hozzárendelés” opciónál.
Üzemmódok
Nyomja meg a gombot a Játék üzemmód vezérlőjének
aktiválásához.
Bemeneti forrás kiválasztása
Input
Auto Source
Magyar
Input
HDMI
On
1. Az Automatikus forrás alapértelmezett beállítása „Be” értékre van állítva; lehetővé teszi,
hogy egymás utáni sorrendben automatikusan megkeresse a jelforrást.
2. Ha az Automatikus forrás ki van kapcsolva, nyomja meg a „Bemenet” gyorsbillntyűt a
Bemeneti forrás menü megjelenítéséhez. A felhasználó módosíthatja a bemeneti forrást,
vagy az „Automatikus forrás” funkciót vezérelheti.
A hangerő beállítása
Nyissa meg a Hangerő vezérlőt, és állítsa be a hangerőt a nyilak segítségével. Ha végzett, a
ikonnal egy szintet visszaléphet.
99
Megjegyzés: Ha a középső pozíción kívül más beállításokra módosítja
a hangerő vezérlőjét, illetve a hangszínszabályzót, akkor a fülhallgató/
fejhallgató kimeneti feszültsége megnőhet, ami megnövelheti a
hangnyomásszintet.
A fényerő beállítása
Nyissa meg a Fényerő vezérlőt, és állítsa be a fényerőt a nyilak segítségével. Ha végzett, a
ikonnal egy szintet visszaléphet.
99
9
Üzemmódok kiválasztása
Magyar
Nyissa meg az Üzemmód vezérlőt, kapcsolja be vagy ki az Üzemmód opciót a beállítási
nyilak segítségével (KI/BE), majd válassza ki, melyik profilt szeretné használni (további
tudnivalókért tekintse meg az OSD-ről szóló részt).
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
A Funkció oldal
Nyissa meg a Funkció oldalt a Kép, Szín, Hang, Játék, OSD vagy Rendszer funkciók
kiválasztásához, majd adja meg a kívánt beállításokat a nyilak segítségével. Ezen az oldalon
ikonnal egy
a monitorral kapcsolatos rendszerinformációkat is megtekintheti. Ha végzett, a
szintet visszaléphet.
A kép beállítása
Game Mode - Action
V.Position
Focus
13
Clock
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a Kép elemet az OSD-menüben. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A skálák által jelzett értékeken a / gombbal változtathat.
10
4. A Kép menü segítségével a Fényerő, a Kontraszt, a Kék fény, a Fekete erősítése, az
ACM, Szuperélesség, Automatikus konfigurálás, V/F pozíció, Fókusz és Órajel.
Magyar
5. Fényerő: A fényerőt 0 és 100 közötti értékre állíthatja be.
Megjegyzés: Beállítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyt.
6. Kontraszt: A kontrasztot 0 és 100 közötti értékre állíthatja be.
Megjegyzés: Beállítja a világos és sötét területek közötti eltérés
mértékét.
7. Fekete erősítése: A fekete szintet 0 és 10 közötti értékre állíthatja be. A fényerő
növelésével korrigálhatja az árnyékokat anélkül, hogy módosítaná a világosabb részeket.
Megjegyzés: Ha a kép nagyon világos, vagy kevés árnyékos részt
tartalmaz, akkor ez a beállítás nem eredményez észrevehető változást a
képen.
8. Kék fény: Kiszűri a kék fényt a szemek védelme érdekében. Beállíthatja, hogy a kék fény
milyen mértékben legyen látható. A következő lehetőségek közül választhat: 80%, 70%,
60% vagy 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át.
Az optimális védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
9. ACM: Be- vagy kikapcsolhatja az ACM funkciót. Az ACM alapértelmezés szerint ki van
kapcsolva.
10. Szuper élesség: Be- vagy kikapcsolhatja a Szuper élességet. A Szuper élesség
technológiája nagy felbontású képeket szimulál, amelyet úgy ér el, hogy megnöveli
az eredeti forrás képpontsűrűségét, hogy a képek élesebben és tisztábban legyenek
láthatók.
11. Automatikus konfigurálás: A gomb megnyomásával aktiválhatja az Automatikus beállítás funkciót .
Az Automatikus beállítás funkció a V. pozíció, F. pozíció, Órajel és Fókusz beállítására használható.
( Csak a VGA-port on áll rendelkezésre.)
12. V. pozíció: A kép vízszintes pozíciójának módosítására szolgál.
13. F. pozíció: A kép függőleges pozíciójának módosítására szolgál.
14. Fókusz: Átállíthatja az órajelfázist az ADC-re.
15. Órajel: Módosíthatja az ADC órajel gyors zárolását.
11
A szín beállítása
Magyar
Mode - Standard
Picture
Gamma
Color
Color Temp.
Audio
R Gain
50
Gaming
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
Information
G Bias
50
B Bias
50
Save Settings to...
2.2
Blue Light
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a Szín elemet az OSD-menüből. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A / gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4. A Gamma mód lehetővé teszi, hogy beállítsa a fényesség tónusát. Az alapértelmezett
érték 2.2 (szabványos érték a Windows esetében).
5. Színhőmérséklet: Az alapértelmezett beállítás a meleg. A következők közül választhat:
Hideg, Normál, Meleg, Kék fény vagy Felhasználói.
6. 6 tengelyes telítettség: Beállíthatja a piros, zöld, kék, sárga, bíbor és ciánkék szín
telítettségét.
7. 6 tengelyes színárnyalat: Beállíthatja a piros, zöld, kék, sárga, bíbor és ciánkék szín
színárnyalatát.
12
A hang beállítása
Game mode - Action
Volume
99
Magyar
Picture
Color
Audio
Gaming
OSD
System
Information
Save Settings to...
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a Hang elemet az OSD-menüből. Ezután
navigáljon a Hangerő oldalsávhoz.
3. A / gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4. Hangerő: Beállíthatja a hangerőt.
A játszás beállítása
Standard
Normal
On
VRB
Save Settings to...
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a Játék elemet az OSD-menüből. Ezt követően
keresse meg a módosítani kívánt beállítást.
3. A / gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4. Túlhajtás: A Ki, Normál vagy Extrém opciók közül választhat.
13
5. FreeSync: Kiválaszthatja, hogy a FreeSync támogatva legyen-e. Alapértelmezés szerint a
támogatás be van kapcsolva.
Magyar
Megjegyzés: FreeSync beállítás
• Ha a Free-Sync „BE” értékre van állítva, akkor a
Túlhajtás opció automatikusan átvált „Normál” értékre.
• Ha a Free-Sync „KI” értékre van állítva, akkor a
felhasználó a következő három beállítás egyikét adhatja
meg a Túlhajtás funkcióhoz: (a) Extrém (b) Normál (c) Ki
6. Célpont: Megjeleníthet egy célpontot a képernyőn a lövöldözős játékokban.
,
7. VRB: Ha az VRB beállítása Normál vagy Szélsőséges a dinamikus kép finom vonalai tisztán kivehetővé válnak
viszont a fényerő csökken, és az alapértelmezett beállítás az „Ki” lesz.
Megjegyzés V RB
beállítás
• Az VRB és a FreeSync nem lehet egyidejűleg engedélyezve. Ha a FreeSync
be van kapcsolva , az VRB „Kikapcsolt” állapotú lesz.
• Ha az VRB beállítása „Be”, akkor a Fényerő, Kék fény és ACM
csak akkor módosítható, ha átállítja „Ki” állapotra.
• Az VRB akkor engedélyezett, ha az Input Timing (Bemeneti időzítés) = 75 Hz.
Ha a bemeneti időzítés kisebb, mint 75 Hz, az VRB kiszürkítve látható, és le van tiltva.
Az OSD beállítása
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombokkal válassza ki az OSD elemet az OSD-menüből. Ezt követően keresse
meg a módosítani kívánt beállítást.
3. A / gombok segítségével módosíthatja a skálák által jelzett értékeket.
4. Nyelv: Beállíthatja az OSD-menü nyelvét.
5. OSD-időtúllépés: Beállíthatja az OSD-menü kikapcsolásának késleltetési idejét.
6. Átlátszóság: Az átlátszóságot a Játék mód használatakor válassza ki. Az átlátszósághoz
a következő beállításokat adhatja meg: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
7. Képfrissítési sebesség sz.: Megjelenítheti a képernyőn a panel aktuális képfrissítési
sebességét.
14
Megjegyzés: Ha a FreeSync „Be” értékre van állítva, akkor az F.
frekvencia megváltozik az OSD-ben.
Magyar
A rendszer beállítása
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a Beállítás elemet az OSD-menüben.
Ezt követően keresse meg a módosítani kívánt beállítást.
3. A / gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4. Bemenet: Válassza ki a forrást a VGA vagy HDMI vagy DP opció közül.
5. Automatikus forrás: Az alapértelmezett beállítás a „be”. Automatikusan megkeresi a
rendelkezésre álló bemeneti forrásokat.
6. DP-formátum: Az alapértelmezett beállítás a DP1.2. A felhasználók a DP1.1 vagy a DP1.2
közül választhatnak a támogatáshoz.
7. Széles mód: KIválaszthatja az aktuálisan használt képernyőarányt. A következő
lehetőségek közül választhat: Teljes, Képarány és 1:1
8. Gyorsgomb-hozzárendelés: A felhasználó hozzárendelhet különböző funkciókat
(Fényerő / Kontraszt / Kék fény / Hangerő / Túlhajtás / Gamma) a felhasználó által
definiálható gombhoz: 1. és 2. gomb.
9. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitorbeállítások megadását a számítógépen lévő szoftveren
keresztül.
Megjegyzés: A DDC/CI – amely a Display Data Channel/Command
Interface rövidítése – lehetővé teszi a monitor vezérlőinek elküldését
szoftveren keresztül.
10. HDMI fekete szint beállítása: A felhasználók kiválaszthatják a fekete szín szintjét a HDMIforráshoz. A Normál és az Alacsony opció közül lehet választani.
11. Gyorsindítási üzemmód: Válassza a Ki vagy a Be lehetőséget. Az alapértelmezett
beállítás a „Ki”. Kapcsolja be a rendszerindítási sebesség növeléséhez.
15
Termékinformációk
Magyar
Mode - Standard
Picture
Main Source
HDMI
Color
Resolution
1920x1080
Audio
H/V Frequency
H 66KHz V 60 Hz
Gaming
Mode
Standard
OSD
S/N
System
Information
Reset All Settings
Save Settings to...
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki az Információk lehetőséget a monitorral és az
aktuális bemenettel kapcsolatos alapvető információk megtekintéséhez.
3. Az összes beállítás visszaállítása alaphelyzetbe: Visszaállíthatja az egyéni
színbeállításokat a gyári alapértékekre.
Beállítások mentési helye…… (csak a Felhasználói mód
esetén)
Mode - User
Picture
Input
Color
Auto Source
Audio
DP Format
DP1.2
Gaming
Wide Mode
Full
OSD
Hot Key Assignment
System
DDC/CI
Information
HDMI Black Level Setting
Save Settings to...
Quick Start Mode
HDMI
On
On
Normal
Off
1. Nyomja meg a MENÜ gombot az OSD megnyitásához.
2. A / gombok segítségével válassza ki a „Beállítások mentési helye...” elemet az OSDmenüből. Ezután keresse meg azt az elemet, amelyet módosítani szeretne, majd nyomja
ikont a megnyitásához.
meg a
3. Beállítás mentése a Játék módba: Három olyan profil áll rendelkezésre, amely
felhasználó által definiálható. Miután eldöntötte, hogy milyen beállításokra van szüksége,
mentse el őket, és a rendszer a későbbiekben elő tudja hívni a mentett beállításokat,
amikor bekapcsolja a játék üzemmódot.
16
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Labilis kép
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek
hiánya miatt nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl nagy a
képernyőn.)
Kék
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és F.
helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a
monitort.
17
HDMI/DP mód (opcionális)
Magyar
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
18
Magyar
Probléma
Download PDF

advertising