Acer | KA250HQ | Acer KA250HQ User Manual

2
INPUT Input gomb
Használja az Input” (Bemenet) billentyűt a monitorhoz csatlakoztatott,
három videó jelforrás közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI-D bemenet (c) HDMI bemenet
Ahogy végiglépked a bemenetek között, a következ üzeneteket fogja látni a képerny
jobb fels részén, amelyek a jelenleg kiválasztott bemeneti jelforrást jelzik. Az
üzenet megjelenéséig 1-2 másodperc is eltelhet.
VGA vagy DVI-D vagy HDMI
Ha a VGA vagy DVI-D vagy HDMI bemenetet választják ki és mind a VGA, mind a
DVI-D, mind a kábel le van választva, az alábbi lebeg párbeszédpanel fog
megjelenni: „No Cable Connect” (Nem csatlakozik a kábel) vagy „No
Signal” (Nincs jel)
5 Blue Light (Kékfény): KiszŴri a kékfényt, hogy megvédje látását a
megjelenített kékfény mértékének módosításával -- 80%, 70%,
60% vagy 50%.
Download PDF

advertising