Acer | P206HV | Acer P206HV Quick Start Guide

Magyar
1.
1-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2
Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
3.
4.
5.
Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Magyar
LAMP Disposal
/$036,16,'(7+,6352'8&7&217$,10(5&85<$1'
0867%(5(&<&/('25',6326('2)$&&25',1*72
/2&$/67$7(25)('(5$//$:6)25025(,1)250$7,21
&217$&77+((/(&7521,&,1'8675,(6$//,$1&($7
:::(,$(25*)25/$0363(&,),&',6326$/
,1)250$7,21&+(&.:::/$035(&<&/(25*
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió
területén A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum
annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási
hulladéktól eltér módon kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket
köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyjtése
és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez, valamint
biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve
biztonságos feldolgozását. Abegyjtés pontos helyérl bvebb tájékoztatást a
lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes szemételtakarító
vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Download PDF

advertising