Acer | XF250Q | Acer XF250Q Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő DVI-D
(opcionális) és/vagy HDMI/MHL (opcionális) és/vagy DP (opcionális)
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus
kártyájának DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI/MHL (opcionális)és/
vagy DP (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a
jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
DVI-D IN
HDMI 2.0
DP
AUDIO IN
2
FreeSync (csak DP/HDMI): Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai
forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a tartalom jellemző képsebességétől
függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
Külső kezelőszerveks
1&2
Üzemkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
3
Funkciógomb
Magyar
/
4
Funkciógomb
Input /
5
Funkciógomb
/
6
Funkciógomb
/
7
Funkciógomb
/
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Hangerőbeállítás funkció megnyitásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a kiválasztásához
vagy a következő funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a kiválasztásához
vagy az előző funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy belépjen
a Funkciók menü következő elemébe.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
a. Nyomja meg ezt a gombot a Funkciók menü megtekintéséhez. Nyomja
meg újra az Overdrive funkció aktiválásához, majd Normál vagy Extrém
módra állításához.
b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
a. Ha a Főoldal aktív, nyomja meg a Játék mód vezérlő aktiválásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód
kiválasztásához.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
TFT Color LCD
24.5"W (62cm)
0.283(H) x 0.283(V)mm
400cd/m2(Typical)
100,000,000:1Max. (ACM)
170° (H) 160° (V) (CR=10)
1ms (G to G)
TN
Magyar
Megjegyzés: Perifériák
Videó
Magyar
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
Plug & Play
Energiagazdaságossági besorolás
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti csatlakozó
Bemeneti videojel
Hangszórók
Digitális csatoló
HDMI:30-255KHz,
DVI:30-180KHz,
DP:255-255KHz
HDMI: 30-240Hz,
DVI:30-144Hz,
DP:30-240Hz
16.7M szín
330MHz(DVI)600MHz(HDMI2.0/DP)
HDMI/DP:1920x1080@240Hz,
DVI: 1920x1080@144Hz
VESA DDCCI/DDC2B
B
56 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
26.5W(typ.)
0.5W(typ.)
0.45W(typ.)
24 érintkezős DVI-DL (kizárólag kettős bemenettel rendelkező
típusnál)
HDMI/MHL (kizárólag HDMI/MHL rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
Digitális jel (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál)
HDMI/MHL jel (kizárólag HDMI/MHL rendelkező típusnál)
DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
2W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Kapcsoló/Gombok
Külső
Kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
Vízszintes:544mm
Függőleges:303mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
567 (Sz) x 386.4~536.4(Ma) x 244.9(Mé)mm
6.51kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +35° között (Csak a készülék legmagasabb pontján
mérhető 35 fokos dőlésszög)
Elforgatás: -60° és +60° között
Magasság-állítás: 150mm
Forgatás: sí
Leszerelhetõ talp: csavarral rögzített, leszerelhető monitortalp
Overdrive
Főkapcsoló gomb
Játék mód
Bemenetválasztó kapcsoló
Főmenü OSD
Hangerő
Jobb/Bal oldali lap
Black level (Feketeszint)
Blue Light (Kékfény)
ACM
Super Sharpness
(Szuperélesség)
Gamma
Input (Bemenet)
OD
HDMI Black level (HDMI
feketeszint)
Quick start mode(Gyorsindítási
mód)
Power-off USB charge(USBtöltés kikapcsolt állapotban)
Colour Temp (Színhőm.)
sRGB mode (sRGB mód)
6-axis Saturate (6 tengelyes
telítettség)
6-axis Hue (6 tengelyes színezet)
Language (Nyelv)
OSD Timeout (OSD időtúllépés)
Refresh rate num (Képfrissítési
sebesség sz.)
Transparency (Átlátszóság)
Game mode (Játék mód)
Aim point (Célpont)
Wide Mode (Széles mód)
DDC/CI
Reset (Alaphelyzet)
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Download PDF

advertising