Acer | XF270H | Acer XF270H User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2014 . Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2014
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iv
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
vii
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú
munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Acer
XF270H
XF270H
xxxxxx;
Sep.25,2015
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
XF270H
SKU Number:
XF270H xx xxxx ;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
1
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése/leszerelése
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
Display Data Channel (DDC)
Connector pin assignment
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Felhasználói
Hibakeresés és -elhárítás
HDMI mód
DVI/DP mód
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
xi
1
2
3
5
5
5
6
8
9
10
11
12
13
15
15
16
1
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
HDMI kábel
(Opcionális)
Audió kábel
(Opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
DVI kábel
(Opcionális)
USB kábel
(Opcionális)
DP kábel
(Opcionális)
Hálózati tápkábel
MHL kábel
(Opcionális)
MHL
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
2
A TALP FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA
Szerelés Állítsa egy vonalba az állványt és a talpat, majd a talpat taszítsa a
monitor felé, majd fordítsa el jobbra. Szorítsa meg a csavart jobbra.
Eltávolítás: A talp eltávolításához ismételje meg a lépéseket fordított
sorrendbe.
3
Annak érdekében, hogy a legjobb pozÍcióból nézze a képet, állíthatja a
magasságát, dőlésszőgét, illetve, elfordíhatja azt.
·
Magasság állítása
Nyomja meg a monitor tetejét, tolja jobbra a zárat és állíthatja a monitor
magasságát.
1
2
150 mm
·
Lehajtás
Kérjük tanulmányozza az alábbi ábrát a lehajtási távolságról.
Csak a legmagasabb ponton ajánlható fel 35 fokos dőlési szög.
5o 35o
Magyar
KÉPERNY Ő POZÍCIÓ ÁLLÍTÁSA
Magyar
4
·
Forgatás
A beépített állványon elfordíthatja a monitort a legkényelmesebb nézési
szögbe.
60o
·
60
Monitor dőlése
A kijelző elforgatása előtt emelje a legfelső helyzetébe, majd teljesen tolja vissza. Fordítsa jobbra, amíg a monitor 90 fokban megáll.
90o
150
5
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás
körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
7
English
24-pin color display signal cable*
PIN No.
1
Description
PIN No.
Description
TMDS data 2-
13
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
20-pin color display signal cable*
PIN No.
Description
PIN No.
Description
1
Lane0(p)
11
GND
2
GND
12
Lane3(n)
3
Lane0(n)
13
Config1
4
Lane1(p)
14
Config2
5
GND
15
AUX_CH (n)
6
Lane1(n)
16
GND
7
Lane2(p)
17
AUX_CH (p)
8
GND
18
Hot Plug Detect
9
Lane3(n)
19
DP Power_Return
10
Lane3(p)
20
DP Power
* only for certain models
19-Pin Color Display Signal Cable*
PIN
Meaning
PIN
Meaning
1.
TMDS Data2+
10.
TMDS Clock+
2.
TMDS Data2 Shield
11.
TMDS Clock Shield
3.
TMDS Data2-
12.
TMDS Clock-
4.
TMDS Data1+
13.
CEC
5.
TMDS Data1 Shield
14.
Reserved (N.C. on device)
6.
TMDS Data1-
15.
SCL
7.
TMDS Data0+
16.
SDA
8.
TMDS Data0 Shield
17.
DDC/CEC Ground
9.
TMDS Data0-
18.
+5V Power
19.
Hot Plug Detect
* only for certain models
*19-Pin Color Display Signal Cable
PIN NO.
DESCRIPTION
7.
MHL+
9.
MHL-
18.
VBUS
19.
CBUS
5, 11, 17
GND
*Only for MHL models
8
English
Standard timing table
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VGA
MA&
9(6$
SVGA
SVGA
XGA
XGA
V(6$
SXGA
9(6$
WXGA
WXGA+
WSXGA+
8XGA
8XGA
8XGA
8XGA
*)RU'9,DQG'3LQSXWRQO\
)RU'3LQSXWRQO\
VESA MODES
Resolution
640x480
60Hz
640x4802Hz
x00
Hz
800x600
56Hz
800x600
60Hz
1024x768
60Hz
1024x768
70Hz
1x
75Hz
1280x1024
60Hz
1280x0
60Hz
1280x800
60Hz
1440x900
60Hz
1680x1050
60Hz
1x
60Hz
10x
60Hz
1x
0Hz*
10x
Hz*
English
8
*Only for MHL-Model
Mode
Resolution
1
640×480@60Hz
2
720×480@60Hz
3
4
720×576@50Hz
800×600@60Hz
5
1024×768@60Hz
6
1280×720@60Hz
7
1280×720@50Hz
8
9
10
1920×1080@30Hz
1920×1080@60Hz
1920×1080@50Hz
9
Üzembe helyezés
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
HDMI kábel (Csak HDMI bemenetű modelleknél)
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettős bemenettel rendelkező
típusnál).
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
c
2
3
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
Csatlakoztassa az USBkábelt (opcionális)
A gyorstöltéshez csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz.
Csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz.
4
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
5
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
USB3.0 port
-supporting
fast charge
USB3.0 port
USB
USB
2
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
1&2
Főkapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
3
Funkciógomb
/
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg újra, hogy belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
4
Funkciógomb
/
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg ismét az Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
5
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja
meg ismét a Hangerőbeállítás funkció használatához.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az
OSD választható elemei közé.
/
6
Funkciógomb
/
7
Funkciógomb
/
8
a. Nyomja meg a Funkció menü megtekintéséhez. Nyomja
meg újra az Overdrive funkció aktiválásához, majd állítsa
Normál vagy Extrém módra.
b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál
(kilépés az OSD menüből).
a. Ha a Main page (Főoldal) aktív, nyomja meg a Játék mód
vezérlő aktiválásához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
jelenetmód kiválasztásához.
G-SYNC (csak DP):
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információkért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
3440x1440@100Hz:
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX960 BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
9
Magyar
3440x1440@60Hz:
A gyorsmenü használata
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyő-) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai. Nyomja meg
a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható a
képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
Játék mód
10
1.
OD (overdrive - túlhajtás) opciók
2.
Hangerő
3.
Bemenetválasztás
4.
Funkció menü
A Játékmód be- vagy kikapcsolása
Magyar
Nyissa meg a Játékmód kezelőszerveit, majd kapcsolja be vagy ki a Játékmódot a nyilak (KI/
BE) segítségével, majd válassza ki, mely felhasználói profilt kívánja használni (lásd az OSD
fejezetet bővebb tájékoztatásért).
Az OD beállítás módosítása
Nyissa meg az OD kezelőszervet és állítsa be az OD kívánt mértékét a nyilakkal. Ha
elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
OD
Off
Normal
Extreme
Hangerő beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő) kezelőszervet és állítsa be a Volume (Hangerő) kívánt
mértékét a nyilakkal. Ha elkészült, nyomja meg a
Volume
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
71
Bemenetválasztás
Nyissa meg az Input (Bemenet) kezelőszervet és állítsa be az Input (Bemenet) kívánt elemét
a nyilakkal. Ha elkészült, nyomja meg a
HDMI
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
DP
11
A Funkció oldal
Nyissa meg a Funkció oldalt a Picture (Kép), Color (Szín), OSD és Setting (Beállítás)
funkciók beállításának elvégzéséhez a nyilak segítségével. A monitor rendszeradatait is
Magyar
ezen az oldalon tekintheti meg. Ha elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel
feljebb lépjen.
Picture (Kép)
Picture
Acer eColor Management
Brightness
27
Contrast
50
Blue Light
Off
Dark boost
Off
Adaptive Contrast
Off
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Picture (Kép) elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3.
A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
4.
A Kép menüben elvégezheti az Acer eColor, Fényerő, Kontraszt, Kékfény, Sötét
erősítés és Adaptív kontraszt értékének beállítását.
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény
mértékének módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb
fokú védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
8.
12
Sötét erősítés: erősíti a megjelenített sötét árnyalatok amplitúdóját – a fekete kevésbé
fekete lesz. Minél magasabb a szint, annál nagyobb fokú az erősítés.
Adaptív kontraszt: Ez a módszer általában növeli számos kép átfogó kontrasztértékét
különösen, ha a kép hasznos adatait egymáshoz közel álló kontrasztértékek képviselik.
Ez lehetővé teszi, hogy a kisebb kontrasztú területeken nagyobb kontrasztértéket
érhessenek el.
Ez a módszer hasznos lehet az egyaránt világos vagy sötét hátterű, illetve előterű
képeken. A módszer különösen a csontszerkezet jobb kivehetőségét eredményezheti
röntgenfelvételeken, illetve nagyobb részletességet nyújthat a túl- vagy alulexponált
fényképeken.
13
Magyar
9.
Color (Szín)
Color
Gamma
Magyar
Colour Temp
Saturation
2.2
Warm
100
6-axis color
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Color (Szín) elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett
érték 2,2 (Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők
közül választhat: Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
6.
Színtelítettség: a színtelítettség 0 és 200 között módosítható.
7.
6 tengelyes szín: A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös színek telítettségi
értéke egymástól függetlenül állítható 0 és 155 között, ami a kép színeinek minőségét
módosítja.
14
OSD
OSD
English
OSD Timeout
120
Refresh rate num
Off
Transparency
Off
Magyar
Language
Game mode
Aim point
Off
1. Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az OSD elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
4. Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5. OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához
való.
6. Refresh rate num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális képfrissítési
sebességét a képernyőn.
7. Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén.
Az átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
8. Game mode (Játékmód): Három felhasználói profil érhető el. Ha eldöntötte, mely
beállításokat kívánja használni, mentse őket és a rendszer a jövőben előhívja őket,
amikor bekapcsolja a játékmódot és megnyomja az 1, 2 vagy 3 gombot.
9. Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn kövőldözős játékokhoz.
15
Setting (Beállítás)
Setting
Input
Magyar
DTS
OD
HDMI
On
Normal
Ambient Light
Wide Mode
Aspect
Over Clock
Deep Sleep
Reset
Power-off
Off
USB charge
1.
A Setting (Beállítások) menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el, pl. Input (Bemenet) és OD szint.
2.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
3.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Beállítások elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
4.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
5.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a DP In, HDMI opciók közül.
6.
DTS: A DTS hang On (be-), illetve Off (kikapcsolása). A monitor hátulján két beépített 7
W-os hangszóróval rendelkezik. A DTS hang többrétegű, hihetetlen hangzást kínál.
7.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
8.
Ambient light (Környezeti megvilágítás): A megvilágítási hatások, színek és stílus
beállításához való.
9.
Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az
opciók: Képarány és 1:1.
10. Órajel-túlhajtás: Az X34 túlhajtható (a végfelhasználó kockázatára) nagyobb frissítési
sebességre, mint amelyet a kártya műszaki adatai hirdetnek. Ez a funkció lehetővé
teszi az ilyen működést
* Az újraindítást követően használja az NVIDIA Vezérlőpultot a maximális frissítési
sebesség beállításához. Ha nincs kép, válassza le a DisplayPort™-kábelt, és használja
a monitor képernyőmenüjét egy alapértelmezett frissítési sebesség kiválasztásához.
11. Mély alvás: Igény szerint be- és kikapcsolhatja az alvó módot, ha a HDMI- vagy DPforrás a bemenet.
Be (alapértelmezett mód): A monitor 12 perc elteltével alvó módba lép, ha nincs HDMIvagy DP-forrás bemenet.
Ki: A monitor nem lép alvó módba, amíg nincs HDMI- vagy DP-forrás bemenet.
12. Reset (Alaphelyzet): Az egyedi színbeállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza.
13. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): On or Off (Be- vagy
kikapcsolás).
16
Termékinformációk
Information
1920x1080
Max Refresh Rate
60 Hz
Mode
Normal
Magyar
Resolution
1. Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza az Information (Információ) elemet, hogy
megjelenítse a monitor általános adatait és aktuális bemenetét.
17
15
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
DP mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van
kapcsolva
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
DP sorba kapcsolás és ismétlő funkciók
A DisplayPort sávszélesség korlátozások azt jelentik, hogy vagy 2 monitor (2560 x
1440 felbontás) vagy 4 monitor (1920 x 1080 felbontás) van sorba kapcsolva. A
sorba kapcsolás funkció csak a DP jelzéssel működik.
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Download PDF

advertising