Acer | P166HQL | Acer P166HQL Quick Start Guide

Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
• Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén található váltóáramú hálózat
feszültségével.
• Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhet ő elektromos aljzathoz.
• Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képerny ő megsérülhet, amennyiben leejtik, erősen megütik vagy
éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
• A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
• Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelz őt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa olyan helyen, ahol az
emberek nem botlanak bele.
• Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést okozhat.
• Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát, csak minősített szerviztechnikus nyithatja fel.
• Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
• A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében, a nyílásokat nem szabad
lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelz őt ágyon, díványon, szőnyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz,
lezárja a ház alján lév ő szellőzőnyílásokat. Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kell ő
szellőztetést.
• Ne tegyék ki a monitort eső hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül vizes lesz, azonnal
kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves
ruhával tisztítsák meg.
• Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy szagokat éreznek, azonnal
áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos
betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelel ő helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az elektromos aljzatba.
Ellenőrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat m űködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelz ője ég de nincs kép a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelel ően csatlakoztatta a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelel ően működik.
Kapcsolja ki a monitort és ellenőrizze a videokábel érintkezőit. Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült el.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót.
LCD-monitor Gyors üzembe helyezési útmutatója
Magyarul
Biztonsági utasítások
Download PDF

advertising