Acer | RC241YU | Acer RC241YU Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1 Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
•SOHA NE ÖNTSÖN VAGY PERMETEZZEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A
TARTÓRA.
•KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZERT AZ LCD-KIJELZŐN VAGY A
TARTÓN.
•Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használata következtében keletkező
károkért.
2 Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
3 Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4 Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
5 Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6 Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
7 Győződjön meg róla, hogy olyan fali konzolt használ, amely legalább 7 cm távolságra van a faltól.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Hálózati
adapter
DVI-DL
Hálózati (AC) HDMI-kábel
Audio kábel
(kettős kapcsolat)
tápkábel
(opcionális)
(opcionális)
kábel (opcionális)
DP kábel
(opcionális)
RC241YU
RC1 Series
USER GUIDE
A monitor felszerelése a talpra
1
2
3
4
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
Csak a képernyőt vegye ki a csomagból, és helyezze egy tiszta, stabil felületre, a kijelzővel lefelé.
Rögzítse a tartónyakkal ellátott monitortalpat az ezüst csavarok meghúzásával (a talp alján).
Csatlakoztassa az állványt a képernyőhöz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti aljzatába, valamint a
számítógépen a grafikus kártya DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) és/vagy DP (opcionális) kimeneti csatlakozójába. Ezután
húzza meg a szárnyas csavarokat a jelkábel csatlakozóján.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét
egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli
konnektorba.
Csatlakoztassa a hangkábelt (opcionális). Csatlakoztassa az audio kábelt
a monitor audio portjához.
HDMI
HDMI
DVI-IN
HDMI
DP
AUDIO IN
DVI-IN
HDMI
DP
DC IN
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van.
Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
Vezérlőpulton található kezelőszervek
Sz. Elem
1 Bekapcsoló
gomb /
visszajelző
2 < / > gomb
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt
állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/energiatakarékos
üzemmódot jelzi.
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció
megkereséséhez, illetve az aktuális funkció
beállításainak módosításához.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja
meg újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
3
Menü / Enter
gomb
4
Auto. / Kilépés • Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot,
gomb
hogy kilépjen az OSD menüből.
• Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg a
gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
5
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
5 4 3
2
1
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít
és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú
kommunikációban. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy jelen LCD monitor megfelel a következő előírásokban megfogalmazott alapvető
követelményeknek és az egyéb vonatkozó követelményeknek: az elektromágneses zavartűrésre (EMC) vonatkozó
2014/30/EU irányelv, az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, a veszélyes anyagok
használatát korlátozó (RoHS) 2011/65/EU irányelv, valamint a termékek környezetbarát kialakítását és csökkentett
energiafelhasználását célzó keretrendszer felállítását előíró 2009/125/EK irányelv.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért
a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal,
a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a
monitort a talpánál fogva.
Download PDF

advertising