Acer | P201W | Acer P201W Quick Start Guide

Magyar
P201W
1.
2.
3.
4.
1-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2
Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Magyar
P201W
LAMP Disposal
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED
OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR
MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT
WWW.EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió
területén A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum
annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási
hulladéktól eltér módon kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket
köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyjtése
és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez, valamint
biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve
biztonságos feldolgozását. Abegyjtés pontos helyérl bvebb tájékoztatást a
lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes szemételtakarító
vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Download PDF

advertising