Acer | P238HL | Acer P238HL User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 2/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
• Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártó: Delta Electronics Inc., Típus: ADP-40PH BB (P238HL típus)
Gyártó: Asian Power Devices Inc. Típus: DA-40A19 (P238HL Típus)
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
iv


Magyar
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar

Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően

vi
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
weboldalt.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
• A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
• A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Acer Incorporated
Magyar
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
And,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name: Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
P238HL
P238HL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production
units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of
ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2012.
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Feb. 01, 2012
Date
ix
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel.: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Magyar
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
P238HL
SKU Number:
P238HL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person: Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.: 254-298-4147
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
x
Kicsomagolás
1
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
6
7
8
A képernyő helyzetének beállítása
Fali szerelőkészlet
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó érintkezőkiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Hangerő kezelés
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Az OSD menük használata Kép menü
2
2
3
3
3
4
4
4
5
8
9
9
10
10
10
11
11
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
A monitor tisztítása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
Robbanásveszélyes környezet
További biztonsági információ
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
A kényelmes tartás
Látása gondozása
Jó munkagyakorlat kialakítása
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Magyar
OSD menü
Beállítás menü
Információ menü
Hibakeresés
VGA mód
DVI/HDMI mód (opcionális)
12
13
14
15
15
16
Kicsomagolás
LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
VGA kábel
Hálózati adapter
Hálózati (AC) tápkábel
Audio kábel
(Opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
DVI-kábel
(Opcionális)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
1
A képernyő helyzetének beállítása
Magyar
1 Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
2 Helyezze a monitort egy stabil felületre álló helyzetbe.
3 Húzza ki az állvány a moitortól, hogy a monitor dőlését be tudja
állítani. A monitor 10 - 30 fok között állítható tetszés szerint.
• A maximális dőlésszög: 27°~31°.
• A minimális dőlésszög: 10°~14°.
Fali szerelőkészlet
A fali szerelőkészlet elemei (külön kapható) lehetővé teszik a monitor falra való rögzítését.
Részletes információkért a fali szerelésről, lásd a fali szerelőkészlettel szállított utasításokat.
Figyelem! Ne szerelje a fali szerelő készletet bekapcsolt
monitorral. Ez személyi sérülést okozhat áramütés
következtében.
1 Vásároljon egy VESA-kompatibilis fali keretet.
2 Keresse meg a falon a monitor ideális helyzetét.
3 Rögzítse a fali szerelőkeretet biztonságosan a falra.
4 A négy hátulsó és középső szerelőlyuk segítségével rögzítse a monitort a keretre.
HDMI 1
2
HDMI 2
VGA IN
AUDIO-OUT
DC IN
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Magyar
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a kék
színnel villogó lámpa mutat.
Mód
Világít
Készenlét/
Energiatakarékos
LED lámpa
Kék
Villogó kék
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy
egeret nem működtetik. A „készenléti állásból” a
„visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
LED kijelző
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
3
Csatlakozó érintkezőkiosztása
Magyar
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
1
6
11
Érintkező Tűkiosztás
száma
Vörös video bemenet
1
2
Zöld video bemenet
5
10
15
Érintkező Tűkiosztás
száma
10
9
+5 V
Földelés
3
Kék video bemenet
11
Nincs csatlakozás
4
Földelés
12
(SDA)
5
VGA észlelés
13
Vizszintes szinkron
6
Vörös video földelés
14
Függőleges szinkron
7
Zöld video földelés
15
(SCL)
8
Kék video földelés
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező Leírás
száma
4
Érintkező Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
Érintkező Leírás
száma
TDMS negatív diferenciál
1
bemenet, 2. csatorna
TDMS pozitív diferenciál
2
bemenet, 2. csatorna
Logikai földelés
3
Érintkező Leírás
száma
Foglalt. Nincs csatlakozás
13
14
Tápellátás
15
Dugasz érzékelés
4
Foglalt. Nincs csatlakozás
16
SENS Tű, Felső átmegy
5
Foglalt. Nincs csatlakozás
17
6
DDC2B órajel
18
7
DDC2B adat
19
TDMS negatív diferenciál bemenet,
0. csatorna
TDMS pozitív diferenciál bemenet,
0. csatorna
Logikai földelés
8
Foglalt. Nincs csatlakozás
20
Foglalt. Nincs csatlakozás
9
21
Foglalt. Nincs csatlakozás
22
Logikai földelés
11
TDMS negatív diferenciál
bemenet, 1. csatorna
TDMS pozitív diferenciál
bemenet, 1. csatorna
Logikai földelés
23
12
Foglalt. Nincs csatlakozás
24
TDMS pozitív diferenciál bemenet,
referencia órajel
TDMS negatív diferenciál bemenet,
referencia órajel
10
Magyar
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
5
Magyar
Gyári időzítési táblázat
Mód
Felbontás
(aktív képpont)
Felbontás
(összes
képpont)
Vízszintes
Frekvencia
(KHz)
Függőleges
Frekvencia
(Hz)
Névleges
képpont
Órajel (MHz)
VESA
640x480@60Hz
800 x 525
31,469
59,941
25,175
MAC
640x480@66,66Hz
864x525
35
66,66
30,24
VESA
720x400@70Hz
900x449
31,469
70,087
28,322
800x600@56Hz
1024 x 625
35,156
56,250
36,000
800x600@60Hz
1056 x 628
37,879
60,317
40,000
1024x768@60Hz
1344x806
48,363
60,004
65,000
1024x768@70Hz
1328x806
56,476
70,069
75,000
SVGA
XGA
VESA
1152x864@75Hz
1600x900
67,5
75
108
SXGA
1280x1024@60Hz
1688x1066
63,981
60,020
108,000
VESA
1280x720@60Hz
1664x746
44,760
60,000
74,481
WXGA
1280x800@60Hz
1680x831
49,702
59,810
83,500
WXGA+
1440x900@60Hz
1904x931
55,935
59,887
106,500
WSXGA+
1680x1050@60Hz
2240*1089
65,290
59,954
146,250
1920x1080@60Hz
2576x1120
67,158
59,963
173,000
1920x1080@60Hz
2200x1125
67,500
60,000
148,500
UXGA
6
Üzembe helyezés
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c Csatlakoztassa a DVI-kábel
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) DVI-kábel (opcionális, Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI-kábelt a számítógéphez.
(3) HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
2 Csatlakoztassa az audio kábelt (opcionális, csak az audio bemenettel rendelkező típus
esetében)
a Csatlakoztasson fejhallgatót a monitor audio portjához.
Megjegyzés: Audio kimenet csak HDMI bemeneti jel esetében elérhető.
3 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
4 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
5 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
7
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
5 4 3
2 1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
Elem
1
Üzemkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort.
gomb / Bekapcsolt A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
állapotot jelző fény energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2
8
+ / - gomb
Leírás
Nyomja meg a + / - gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához.
Nyomja meg a + / - gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
3
Menü / Enter gomb Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra,
hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
5
Empowering gomb Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg ezt a gombot és tartsa
lenyomva két másodpercig az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
AUTO
Magyar
A gyorsmenü használata
Input
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menü gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a kép
helyzetét, fókuszát és időzítését.
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Hangerő
Nyomja a Hangerő gombot a hangerő állításához. (opcionális,
Kizárólag Audió bemenettel rendelkező)
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz. (Opcionális, Csak a kettős
bemenettel rendelkező típus vagy HDMI-bemenettel rendelkező
típus)
AUTO
Input
Hangerő kezelés
Kezelési utasítás
1 Nyomjon meg bármely funkciógombot (Tápellátás gomb, Auto gomb vagy Menu gomb) a
gyorsmenü megnyitásához.
2 Válassza a
a hangerő menühöz való hozzáféréshez.
Volume
95
3 Nyomja meg a + / - gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.
9
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Magyar
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Nyomja meg a + / - gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
10
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
Magyar
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.

Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép menü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Acer eColor Management
Brightness
100
Contrast
50
H.Position
50
V.Position
50
Focus
60
Clock
50
Colour Temp
Warm
Auto Config
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a + / - gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management, Fényerő,
Kontraszt, Vízszintes helyzet, Függőleges helyzet, Fókusz, Időzítés, Színhőmérséklet és
Auto. konfig..
3 Nyomja meg a + / - gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja meg
a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a + / - gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
11
OSD menü
Magyar
Az OSD menüben állítható be az OSD időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
10
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a +
/ - gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Nyomja meg a + / - gombot a célhelyzet beállításához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
4 Az OSD időtúllépés beállításához nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő
belépéshez.
5 Nyomja meg a + / - gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
12
Beállítás menü
Magyar
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
ACM
OFF
Input
Language
VGA
English
Reset
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a + / - gombot a
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Beállítás menüben: Széles mód, DDC/CI, ACM,
Bemenet, Nyelv és Alaphelyzet.
3 Nyomja meg a + / - gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd
nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a + / - gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
13
Információ menü
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
1280x1024
H:64kHz V:60Hz
VGA
S/N:
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a +
Információ kiválasztásához.
14
/ - gombot az
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Kék
Elhárítás
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek
hiánya miatt nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép nincs Kék
középen, túl kicsi vagy
túl nagy a képernyőn.)
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és F.
helyzet értékeit.
Labilis kép
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a monitort.
15
DVI/HDMI mód (opcionális)
Magyar
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Kék
Elhárítás
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
16
Download PDF

advertising