Acer | XF251Q | Acer XF251Q User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 04/2017
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iv
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket
gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
vii
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerőltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú
munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következőket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind
megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
Használjon monitorszűrőt
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése ............................................................... 2
A fejhallgatótartó kampó felszerelése .................................................... 3
A képernyő helyzetének beállítása ........................................................ 4
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ........................ 6
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 6
A monitor tisztítása.................................................................................. 6
Energiatakarékos ................................................................................... 7
DDC ........................................................................................................ 7
Csatlakozó érintkezőkiosztása ............................................................... 8
Gyári időzítési táblázat ........................................................................... 9
Telepítés .............................................................................................. 10
Felhasználói kezelőszervek ................................................................. 11
Hibakeresés ......................................................................................... 21
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövőben szállítania kell a monitort.



LCD Monitor
HDMI kábel
(opcionális)


Gyors üzembe
helyezési útmutató
VGA kábel (opcionális)
Fejhallgatótartó
kampó
HU-1


Váltóáramú (AC)
tápkábel
Hangkábel (opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1:
2:
Az ábra szerint csatlakoztassa az
Győződjön meg arról, hogy a talp
állványkart és az alapot a monitorhoz. megfelelően rögzült a monitor
tartókarjára.
Megjegyzés: Ha fali szerelvénnyel telepíti, akkor ajánlott M4 x 10 (L) mm
csavarokat használni a monitor falohoz való rögzítéséhez.
HU-2
A fejhallgatótartó kampó felszerelése
1.
Szerelje a fejhallgatótartó kampót a
monitor tartókarjának tetejére az ábra
szerint.
2.
Győződjön meg arról, hogy a
fejhallgatótartó kampó a helyére pattant
a monitor tartókarján.
HU-3
A képernyő helyzetének beállítása
A legjobb megtekintési pozíció optimalizálásához beállíthatja a monitor
magasságát/billenését.
•
Billenés
Lásd az alábbi ábrát a billenési tartomány egy példájára.
Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 21 fokos dőlésszög.
-5° 21°
•
Magasság állítása
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a monitor magasságát.
1
2
0-115mm
HU-4
•
Monitor tengelye
Mielőtt elforgatná a kijelzőt, emelje fel azt a felső helyzetbe, majd nyomja vissza
maximálisan. Forgassa óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg meg
nem áll a monitor 90°-nál.
2
3
21°
-5°
-90°
1
0-115mm
•
Forgás
A beépített talapzattal elfordíthatja a monitort a lehető legkényelmesebb
megtekintési szögbe.
HU-5
90°
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Dugja be a tápkábel egyik végét az AC bemenetbe, a másik végét pedig az AC
kimentbe.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A váz elejét, illetve oldalát puha kendővel, óvatosan törölje le.
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ
TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú
tisztítószer használatából eredő kárért.
HU-6
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a
billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő
időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-7
Csatlakozó érintkezőkiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz*
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
ÉRINTKEZŐ
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS Időzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS Időzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS Időzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
PINKÓD
LEÍRÁS
PINKÓD
LEÍRÁS
1.
Vörös
9.
+5V
2.
Zöld
10.
Logikai földelés
3.
Kék
11.
Monitor földelése
4.
Monitor földelése
12.
DDC-soros adatok
5.
DDC-visszatérés
13.
V-szink
6.
R-földelés
14.
F-szink
7.
G-földelés
15.
DDC-soros óra
8.
B-földelés
HU-8
Gyári időzítési táblázat
Mód
Felbontás
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
MAC
640 x 480
66,66
Hz
3
VESA
720 x 400
70
Hz
4
SVGA
800 x 600
56
Hz
5
SVGA
800 x 600
60
Hz
6
XGA
1024 x 768
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
70
Hz
8
VESA
1152 x 864
75
Hz
9
SXGA
1280 x1024
60
Hz
10
VESA
1280 x 720
60
Hz
11
WXGA
1280 x 800
60
Hz
12
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
13
WSXGA+
1680 x 1050
60
Hz
14
UXGA
1920 x 1080
60
Hz
15*
UXGA
1920 x 1080
75
Hz
*Csak FreeSync Be lehetőséggel rendelkező HDMI esetében.
HU-9
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Videokábel csatlakoztatása
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA kábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a HDMI kábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található
tápcsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
D-Sub
HDMI
HDMI 1
opcionális
HU-10
HDMI 2
Felhasználói kezelőszervek
Alapvezérlő
Ikon
Elem
Leírás
Bekapcsológomb/
jelzőfény
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt
állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/
energiatakarékos módot jelzi.
OSD-funkciók
Nyomja meg az OSD megjelenítéséhez. Nyomja meg újból
a kijelölt OSD-elem megnyitásához.
Bemenet gomb
A bemeneti források közti váltásra szolgál.
Hangerő gomb
A gomb megnyomására megjelenik a hangerőcsúszka.
Fényerő
Nyomja meg a gombot a Fényerő vezérlő megnyitásához,
és a fényerő kívánt szintre állításához.
Mód
Ezzel lehet bekapcsolni a módot.
HU-11
Az OSD beállításainak módosítása
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
tényleges termékspecifikációk változhatnak.
A OSD-t (képernyőmenüt) az LCD monitor beállításainak a módosítására lehet
használni. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához. Az OSD-t a
képminőség beállítására, valamint az OSD pozíciójának és általános
beállításainak módosítására használhatja. A speciális beállításokhoz lásd a
következő oldalt:
Főoldal
1.
2.
3.
4.
5.
Mód
Fényerő
Hangerő
Bemenet választása
Funkció menü
Mód be- vagy kikapcsolása
Nyissa meg a mód vezérlőjét és kapcsolja a módot be vagy ki a beállítási nyilakkal
(OFF (KI)/ON (BE)), majd válassza ki melyik profilt szeretné használni (További
információkért lásd az OSD részt).
HU-12
A Brightness (Fényerő) beállításának módosítása
Nyissa meg a Brightness (Fényerő) képernyőmenü vezérlőjét, majd válassza ki a
Fényerő beállítását a nyilak használatával. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
Volume (Hangerő) beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő)-szabályozót, majd állítsa be a Volume
(Hangerőt) a nyilak segítségével. Amikor készen van, használja a
lehetőséget,
hogy egy szinttel visszalépjen.
Megjegyzés: A hangerőszabályozó beállítása, valamint a középső
pozícióból elmozdított beállítások megnövelhetik a fül/fejhallgató kimeneti
feszültségét, amely a hangnyomás szintjét módosíthatja.
A Input (Bemenet) kiválasztása
Nyissa meg a bemeneti szabályozót, majd válassza ki a HDMI vagy VGA
lehetőséget. Amikor készen van, használja a
lehetőséget, hogy egy szinttel
visszalépjen.
HU-13
A funkció oldal
Nyissa meg a funkció oldalt, hogy kiválassza a Picture (Kép), Color (Szín),
Audio (Hang), Gaming (Játék), OSD vagy System (Rendszer) funkciókat,
majd módosítsa a kívánt beállításokat a nyilak segítségével. Erről az oldalról
megtekintheti a monitor rendszerinformációit is. Amikor készen van, használja
a
lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.
A Picture (Kép) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD felhozásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Picture (Képet) az OSD-ből.
Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
A Picture (Kép) menüt a Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt),
Blue Light (Kék fény), Black Boost (Sötét élénkítése), ACM, H. Position
(V. helyzet), V. Position (F. helyzet), Focus (Fókusz) és Clock (Óra)
beállítására lehet használni.
5.
Brightness (Fényerő): Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát.
6.
Contrast (Kontraszt): Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
HU-14
7.
Blue Light (Kék fény): Kiszűrheti a kék fényt a különböző Blue Light (Kék
fényt) jelölő arányok beállításával - 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
8.
Black Boost (Sötét élénkítése): Ez javítja a kijelző sötét színeinek az
amplitudóját– a feketék kevésbé lesznek feketék. Minél nagyobb a szám,
annál nagyobb lesz az élénkítés.
9.
ACM: Az ACM be- és kikapcsolása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
10. H. Position (V. helyzet): Beállíthatja a vízszintes helyzetet 0 és 100 érték
között.
11. V. Position (F. helyzet): Beállíthatja a függőleges helyzetet 0 és 100 érték
között.
12. Focus (Fókusz): Beállíthatja a fókuszt 0 és 100 érték között.
13. Clock (Óra): Beállíthatja az órát 0 és 100 érték között.
HU-15
A Color (Szín) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Color (Színt) az OSD-ből. Ezután
navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
4.
A Gamma mód leheővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett
érték 2,2 (normál Windows érték).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Alapértelmezetten Warm (Meleg). A
Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kék fény) vagy a User (Felhasználó)
lehetőségek közül választhat.
6.
sRGB mód jobb színmegfeleltetés elérését teszi lehetővé a perifériás
eszközön, például digitális fényképezőgépeken vagy nyomtatókon.
7.
6-axis Hue (6 tengelyes árnyalat): Beállíthatja a red (vörös), green (zöld),
blue (kék), yellow (sárga), magenta és cyan (cián) színárnyalatát.
HU-16
8.
6-axis Saturate (6 tengelyes telítettség): Beállíthatja a red (vörös), green
(zöld), blue (kék), yellow (sárga), magenta és cyan (cián) telítettségét.
Az Audio (Hang) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki az Audio (Hang) lehetőséget az
OSD-ből. Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
4.
Volume (Hangerő): Beállítja a hangerőt.
A Gaming (Játék) beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki a Gaming (Játékot) az OSD-ből.
Ezután navigáljon a beállítani kívánt képelemhez.
3.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
HU-17
4.
Over Drive (Túlhajtás): Válassza ki a Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme
(Extrém) lehetőséget.
5.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn a lövöldözős
játékokhoz.
Az OSD beállítása
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűket használva válassza ki az OSD lehetőséget az OSD-ből.
Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
3.
Használja a / billentyűket a mozgó skálák beállításához.
4.
Language (Nyelv): Állítsa be az OSD menü nyelvét.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Állítsa be a késést az OSD menü
kikapcsolása előtt.
6.
Transparency (Áttetszőség): Válassza ki a játék mód használatakor az
Transparency (Áttetszőséget). Az áttetszőség lehet 0% (OFF (KI)), 20%,
40%, 60%, vagy 80%.
7.
Refresh rate num (Frissítési frekvencia száma): Megjelenítheti a panel
jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.
HU-18
A System (Rendszer) módosítása
1.
A System (Rendszer) menüjét használhatja például az Input (Bemenet), Wide
Mode (Széles mód) és egyéb beállítások kiválasztására.
2.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
3.
A / billentyűket használva válassza ki a System (Rendszer) lehetőséget
az OSD-ből. Ezután navigáljon a módosítani kívánt beállításhoz.
4.
Használja a / billentyűket a beállítás kiválasztásához.
5.
Input (Bemenet): Válassza ki a forrást a HDMI vagy VGA lehetőségről.
6.
Auto Source (Automatikus forrás): Automatikusan megkeresi a rendelkezésre
álló bemeneti forrást.
7.
Hot Key Assignment (Gyorsbillentyű-hozzárendelés): Válassza ki az Hot
Key 1-es (Gyorsbillentyű 1) vagy Hot Key 2-es (Gyorsbillentyű 2) funkcióját.
8.
Wide Mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban
használja. A lehetőségek a Full (Tejles) és Aspect (Aspektus).
9.
DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó
szoftverből történő megadását.
Megjegyzés: DDC/CI az Adatcsatorna/Parancsfelület megjelenítésének a
rövidítése, amely lehetővé teszi a monitor vezérlését a szoftveren
keresztül.
10. HDMI Black Level (HDMI Feketeszint): Megadhatja a fekete szzintjét a HDM
forrás alatt. A Normal (Normál) és a Low (Alacsony) lehetőségeket
választhatja.
11. Quick Start Mode (Gyors indítás üzemmód): Monitor gyors engedélyezése.
HU-19
Termékinformációk
1.
Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2.
A / billentyűk használatával válassza ki az Information (Információ)
lehetőséget, hogy megtekintse az alapvető információkat a monitor jelenlegi
bemenetéhez.
3.
Reset (Visszaállítás): Visszaállítja az összes beállítást a gyári alapértékekre.
HU-20
Hibakeresés
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(HDMI mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
•
LED BEKAPCSOLVA
LED KIKAPCSOLVA
•
•
Nincs kép
•
A LED sárga színnel
világít
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
•
•
Nincs hang vagy túl halk
HU-21
•
Az OSD segítségével állítsa a
fényerőt és a kontrasztot maximális
értékre, vagy alaphelyzetbe.
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
történt-e a hálózati tápkábel
csatlakoztatása a monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakozik-e a videó jelkábel a
monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy BE van-e
kapcsolva a számítógép.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az
audió kábel a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a
gazdagép hangereje minimálisra
van beállítva, majd próbálja meg
fokozni a hangerőt.
(VGA mód)
Problémák
Aktuális állapot
Elhárítás
Nincs kép
LED BEKAPCSOLVA
•
LED KIKAPCSOLVA
•
•
A LED sárga színnel
világít
•
•
Abnormális kép
Bizonytalan kép
•
Nincs kép, középre
tolódott vagy túl kicsi
vagy túl nagy a kijelző
mérete
•
•
•
Rendellenes hang
(Kizárólag audió
bemenettel
rendelkező típusnál)
(Opcionális)
Nincs hang vagy túl halk •
•
HU-22
Az OSD menü használatával állítsa a
maximális szintre a fényerőt és a
kontrasztot, vagy állítsa vissza a
gyári alapbeállításokat.
Ellenőrizze a főkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelően csatlakoztatva van-e a
monitorhoz.
Ellenőrizze, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakoztatva van-e a
monitor háltuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép BE
van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a grafikus adapter
és a monitor tulajdonságai
kompatibilisek, mivel általában ez
okozza a bemeneti jel
frekvenciájának eltérését.
Az OSD menü használatával, állítsa
be a FELBONTÁST, ÓRÁT,
ÓRAJELFÁZIST, V. HELYZET és
F. HELYZET elemet nem
szabványos jelekkel.
Az OSD menü használatával, abban
az esetben, ha hiányzik a teljes
képernyős kép, válasszon ki másik
felbontást vagy másik függőleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercet a kép
méretének beállítása után, mielőtt
módosítja vagy leválasztja a jelkábelt
vagy KIKAPCSOLJA a monitort.
Ellenőrizze a hangkábelt, amelyhez
a kiszolgáló számítógép
csatlakoztatva van.
Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló
számítógép hangereje minimum
helyzetben van, és próbálja
megnövelni a hangerőt.
HU-23
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
XF251Q
SKU Number:
XF251Q xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
HU-24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising