Acer | P196WV | Acer P196WV Quick Start Guide

Magyar
1.
2.
3.
4.
5.
1-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2
Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt
konnektorhoz.
Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DVI
D-Sub
3
D-Sub
DVI
1-1
1-2
2
3 2
1-2
1-1
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Magyar
LAMP Disposal
/$036,16,'(7+,6352'8&7&217$,10(5&85<$1'
0867%(5(&<&/('25',6326('2)$&&25',1*72
/2&$/67$7(25)('(5$//$:6)25025(,1)250$7,21
&217$&77+((/(&7521,&,1'8675,(6$//,$1&($7
:::(,$(25*)25/$0363(&,),&',6326$/
,1)250$7,21&+(&.:::/$035(&<&/(25*
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék
elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja
le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és
újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az
egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a
begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
megvásárolta.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising