Acer | AL1516W | Acer AL1516W User Manual

TARTALOMJEGYZÉK
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban .............................. 1
Bevezetés ................................................................................................... 2
Jellemzők .................................................................................................... 2
Kicsomagolás ............................................................................................. 3
A talp felszerelése/leszerelése ................................................................... 4
A képernyő pozíciójának beállítása ............................................................ 4
A hálózati tápkábel csatlakoztatása ............................................................ 5
Biztonsági előriás ....................................................................................... 5
A monitor tisztítása ..................................................................................... 5
Alapvető üzemmódok ................................................................................. 6
Energiatakarékosság .................................................................................. 7
DDC .......................................................................................................... 7
Üzembe helyezés ....................................................................................... 8
Kezelőszervek ............................................................................................ 9
Hibaelhárítás .............................................................................................13
Műszaki adatok .........................................................................................15
For more information and help in recycling, please visit the following websites:
Worldwide: http://global.acer.com/about/sustainability.htm
AL1516W
FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL
KAPCSOLATBAN
Az alábbi jelenségek normálisak LCD-monitor tekintetében és nem utalnak problémára.
MEGJEGYZÉSEK
· A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
· Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő
fényereje
· Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontot .
· Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző képernyő utóképe látható maradhat
képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg. Ilyen
esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig kikapcsolva
hagyják az Üzemkapcsolót.
Hun-1
AL1516W
BEVEZETÉS
Gratulálunk az AL1516W típusú, nagy teljesítményű 15 hüvelykes, színes TFT LCDmonitor megvásárlásához. Az AL1516W monitor vibrálástól mentes, színes képet biztosít
különféle választható felbontások mellett. A jelen Felhasználói útmutató segítségével
lépésről lépésre bemutatjuk az LCD-monitor valamennyi szolgáltatását, funkcióját és
műszaki adatait. Minden bizonnyal élvezni fogja a munkát a monitorral.
JELLEMZŐK
Az AL1516W egy 15 hüvelykes intelligens, mikroprocesszorral vezérelt és formatervezett
TFT LCD-monitor, amely kompatibilis az analóg RGB (Red, Green, Blue) monitorszabványok
többségével, beleértve a PS/V-t és a PS/2-t is, illetve opcionálisan kompatibilis az Apple
Macintosh Centris, Quadra és Macintosh II sorozat jeleivel. Az LCD-monitor élénk, éles
színes grafikát képes megjeleníteni VGA, SVGA, XGA, WXGA szabványú, illetve a legtöbb
Macintosh-kompatibilis színes videokártyák segítségével.
· A monitor képes megfelelően működni a videokártya bővítése, illetve szoftverfrissítés
esetén is, mivel az automatikus pásztázási funkciója széles körben kompatibilis, így
nem kell új monitort vásárolnia.
· A beépített mikroprocesszor digitálisan vezérli az automatikus pásztázást. A vízszintes
pásztázási frekvenciák tartománya 30 KHz – 81 KHz, míg a függőleges pásztázási
frekvencia 55 Hz és 76 Hz között állítható. Valamennyi frekvencia alkalmazása esetén a
mikroprocesszor által vezérelt áramkör lehetővé teszi, hogy a monitor pontosan az
adott frekvencián működjön.
· A beépített memória a gyári beállítások tárolása mellett lehetővé teszi a felhasználói
paraméterek mentését is.
· A maximálisan elérhető felbontás WXGA (1280 x 800), ami a Windows alkalmazásokhoz
a lehető legalkalmasabb
· A kis méretű és vékony kávakonstrukció rengeteg helyet takarít meg az asztalon, így
rendben tarthatja.
Hun-2
AL1516W
KICSOMAGOLÁS
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben
szállítania kell a monitort.
·
LCD-monitor
·
·
DVI kábel
(Csak a kettős bemenettel
rendelkező típus)
·
·
Használati utasítás
·
Hálózati tápkábel
15érintk
ez
ő s
D-sub kábel
Gyors üzembe helyezési útmutató
AL1516W LCD Monitor
Hun-3
AL1516W
A talp felszerelése/leszerelése
Felszerelés:
Illessze a monitor alján lévő négy kampót
a talp megfelelő nyílásaiba.
Leszerelés:
Az ábra szerint nyomja le a négy kampót,
mielőtt eltávolítja a talpat és a nyíl
irányában távolítsa el.
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor
dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a
monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
Hun-4
AL1516W
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
·
·
·
·
·
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani
a készüléket.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220 / 240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS
· Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
· Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
· A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig megfelelően
szellőző helyen helyezze el a monitort.
· Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy más
fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt helyezze el a
monitort.
· Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
· Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
· LÁMPA ártalmatlanítása
A TERMÉKBEN LÉVŐ LÁMPA VAGY LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK EZÉRT
ÚJRAHASZNOSÍTÁSUK, ILLETVE ÁRTALMATLANÍTÁSUK A HELYI, ÁLLAMI
VAGY SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁVAL KELL, HOGY TÖRTÉNJEN.
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ELEKTRONIKAIPARI
SZÖVETSÉGGEL A WWW.EIAE.ORG CÍMEN. A LÁMPÁKRA VONATKOZÓ
ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓKAT ILLETŐEN LÁTOGASSON EL A
WWW.LAMPRECYCLE.ORG WEBLAPOT.
A MONITOR TISZTÍTÁSA
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
· A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
· A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Hun-5
AL1516W
ALAPVETŐ ÜZEMMÓDOK
Ahhoz, hogy ne kelljen a különböző üzemmódokat ismételten beállítani, a monitor a
leggyakrabban használt alapbeállításokat tartalmazza. Ezek felsorolása az alábbi táblázatban
található. Az optimális beállítás érdekében a felhasználónak tanácsos elvégeznie az
Automatikus beállítást a Windows “Full Screen” mintája segítségével. Amennyiben a
használt üzemmód nem egyezne valamelyik alapbeállítással, a felhasználó a saját beállítások
között elmentheti a tetszése szerinti üzemmódot. A monitor 9 felhasználói üzemmód tárolására
képes. A felhasználói üzemmódként történő tárolás egyetlen feltétele az, hogy az új beállítás
vízszintes, illetve függőleges frekvenciája 1 KHz-el, a szinkronjelnek pedig a polaritása
térjen el az alapértelmezett üzemmódokétól.
Tila
Resoluutio
V.taajuus
(KHz)
Kaistanleveys
(MHz)
Napaisuus
H
V
1
VGA
720 x 400
70.1
Hz
31.47
28.33
-
+
2
VGA
640 x 480
59.94
Hz
31.47
25.18
-
-
3
VESA
640 x 480
75
Hz
37.5
31.5
-
-
4
VESA
800 x 600
60.3
Hz
37.88
40
+
+
5
VESA
800 x 600
75
Hz
46.88
49.5
+
+
6
VESA
1024 x 768
60
Hz
48.36
65
-
-
7
VESA
1024 x 768
75
Hz
60.02
78.75
+
+
8
CVT-RB
1280 x 800
60
Hz
49.31
71
+
-
Hun-6
AL1516W
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
Energiafogyasztás
LED fény
BE
Normál
Zöld
Energiatakarékossági
üzemmód
<2W
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 5
másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a
DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen
keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel
rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a
DDC2B szabványt.
Hun-7
AL1516W
ÜZEMBE HELYEZÉS
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a
másikat pedig a számítógép portjához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
Hun-8
AL1516W
KEZELŐSZERVEK
3
4
4
5
1
2
Előlapon elhelyezett kezelőszervek
1. Üzemkapcsoló:
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
2. Bekapcsolt állapotot jelző LED:
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
3. empowering/Kilépés:
1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD menüből).
2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód
kiválasztásához.
4. < / > :
Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
5. MENÜ / ENTER
Aktiválja az OSD menüt, ha az OSD KI van kapcsolva, engedélyezi/kikapcsolja a beállítási
funkciót, ha az OSD BE van kapcsolva.
Hun-9
AL1516W
BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE
1. Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3. Nyomja meg a MENÜ gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
4. Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
5. A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha további
funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2. – 4. lépést.
I. Kizárólag analóg bemeneti
üzemmóddal rendelkezö típusnál
II.Kizárólag kettös bemenette
rendelkezö típusnál
A KÉP BEÁLLÍTÁSA
Az ellenőrző LED-ek működésének leírása
Fömenü
ikon
Almenü
Almenü
tétel
Kontraszt
Leírás
A képernyön lévö kép elötere és háttere közötti
kontrasztarány beállítására szolgál.
Fényerö
A képernyön lévö képek hátterének fényerejét
állítja be.
Focus
A kép fókuszát állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
Idözítés
A kép idözítését állítja be.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
Hun-10
AL1516W
Fömenü
ikon
Almenü
Almenü
tétel
Leírás
V. helyzet
A vízszintes helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban ál rendelkezésre)
V. Position
A függöleges helyzet beállítására szolgál.
(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)
N/A
Meleg
A színhömérséklet meleg fehérre állításához.
N/A
Hideg
A színhömérséklet hideg fehérre állításához.
Felh. /
Vörös
Felh. / Zöld
A vörös / zöld / kék intenzitását állítja be.
Felh. / Kék
N/A
English
N/A
N/A
Deutsch
N/A
Français
N/A
Español
N/A
Italiano
Több nyelv kiválasztásához
N/A
N/A
Hun-11
AL1516W
Fömenü
ikon
Almenü
Almenü
tétel
Leírás
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál.
F. helyzet
Az OSD függöleges helyzeténekbeállítására
szolgál.
OSD
idötúllépés
Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
N/A
Analóg
Analóg bemeneti csatlakozó jelének
kiválasztása (D-Sub)
N/A
Digitális
Digitális bemeneti csatlakozó jelének
kiválasztása (DVI)
N/A
DDC/CI
DDC/CI funkció BE/KI.
N/A
Információ
Aktuális idözítés, felbontás, V/F frekvencia
és bemeneti port információinak
megjelenítése.
N/A
Visszaállítás
Az automatikus konfiguráció régi adatainak
törlése és a színhömérséklet Hidegre állítása.
N/A
Salida
A felhasználói beállítások mentése és az OSD
eltüntetése.
Hun-12
AL1516W
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárítási
listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(VGA Mode)
Hibajelenség
Aktuális állapot
Megoldás
LED
BEKAPCSOLVA
·
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt és a
kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
LED
KIKAPCSOLVA
·
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Nincs kép
A LED sárga színnel ·
világít
Labilis kép
Rendellenes
kép
Ellenörizze, hogy megfelelöen csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
·
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva a
számítógép.
·
Ellenörizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy
ennek hiánya miatt nem egyezik a
jelfrekvencia.
Nincs kép, középre ·
tolódott vagy túl
nagy, illetve kicsi a
megjelenített kép
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel FELBONTÁS, IDOZÍTÉS,
FÁZIS, V. HELYZET és F. HELYZET
értékeit.
·
Nem teljes képkitöltés esetén az OSD
segítségével válasszon másik felbontást vagy
függöleges képfrissítést.
·
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követöen, mielött kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve KIKAPCSOLNÁ
a monitort.
Hun-13
AL1516W
(DVI Mode)
Hibajelenség
Nincs kép
Aktuális állapot
Megoldás
LED
BEKAPCSOLVA
·
Az OSD segítségével állítsa a fényeröt és a
kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
LED
KIKAPCSOLVA
·
Ellenörizze az üzemkapcsolót.
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
A LED sárga színnel ·
világít
·
Ellenörizze, hogy megfelelöen csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenörizze, hogy BE van-e kapcsolva a
számítógép.
Hun-14
AL1516W
MŰSZAKI ADATOK
LCD Panel
Megjelenítö-rendszer
Színes TFT LCD
Méret
15,4 hüvelyk wide
Képpont-méret
0,258 mm (V) × 0,258 mm (F)
Fényerö
220cd/m2 (jellemzö)
Kontraszt
300:1 (jellemzö)
Látószög
900 (V) 450 (F)
Válaszidö
8 ms (jellemzö)
Video
RGB analóg csatoló
V frekvencia
30KHz - 81KHz
F frekvencia
55-76Hz
Megjeleníthetö színek száma
16,2 millió szín
Képpont-órajel
83,5MHz
Max. felbontás
1280 x 800 @60Hz-en
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
EPA ENERGY STAR
BEKAPCSOLT
ÁLLAPOTBAN
< 20W
KIKAPCSOLT
ÁLLAPOTBAN
< 1W
D-SUB
Bemeneti csatlakozó
24 érintkezös DVI-D (Kizárólag kettös
bemenettel rendelkezö típusnál)
Analóg: 0,7Vp-p(szabvány),
75 OHM, pozitív
Bemeneti videojel
Digitális jel (Kizárólag kettös
bemenettel rendelkezö típusnál)
Maximális képernyöméret
Vízszintes : 331,2 mm
Függöleges : 270 mm
Áramforrás
100–240 VAC, 50-60 Hz, 0,5A
Hun-15
AL1516W
Környezeti feltételek
Muködési hömérséklet: 5s – 35sC
Tárolási hömérséklet: -20s – 60sC
Muködési páratartalom: 10%-tól 85%-ig
Méretek
368,4 (széles) x 314 (magas) x 158,9(mély)mm
Tömeg (nettó tömeg)
2,71 kg készülék (nettó)
Kapcsoló
Empowering / Kilépés
</>
Üzemkapcsoló gomb
MENÜ / ENTER
Funkciók
Kontraszt
Fényerö
Fókusz
Idözítés
V. Helyzet
F. Helyzet
NyelvAutomatikus konfigurálás (Kizárólag analóg
bemenettel rendelkezö típusnál)
Bemeneti jelválasztás (Kizárólag kettös bemenettel
rendelkezö típusnál)
Meleg (szín)
Hideg (szín)
RGB Színhömérséklet
Visszaállítás
OSD helyzet / idötúllépés
Információ megjelenítése
Kilépés
Külsö
kezelöszervek:
Energiafogyasztás (Maximum)
Hatósági eloírásök
30 Watts
CUL, FCC, CE, C-TICK
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Hun-16
Download PDF

advertising