Acer | AL2423W | Acer AL2423W User Manual

Tartalmi táblázat
Óvintézkedések ................................................................................................. 2
Zvláštní poznámky k LCD monitorům................................................................ 2
Csomag tartalma ............................................................................................... 3
Installációs utasítások ....................................................................................... 3
A monitor összeszerelése ........................................................................................................ 3
Monitor leszerelése ................................................................................................................ 3
Látószög beállítása ................................................................................................................ 4
A berendezés csatlakoztatása .................................................................................................. 6
Bekapcsolás ......................................................................................................................... 6
Kijelző beállításainak beállítása......................................................................... 7
Külső vezérlők ....................................................................................................................... 7
OSD opciók ....................................................................................................... 8
OSD menü ........................................................................................................................... 8
Problémakeresés ............................................................................................ 11
Általános műszaki leírások .............................................................................. 12
1
Óvintézkedések
z
z
z
z
z
A monitor megsérülhet, ha hőforrás közelébe helyezi. Legyen óvatos radiátorok,
főzőlapok nés nyílt tűz közelében.
Ne fedje le a réseket és nyílásokat, amelyek a monitor szellőzéséhez szükségesek.
Monitort jól szellőző helyiségbe kell helyezni, hogy elkerülje a túlmelegedés lehetőségét.
Ne hagyjon éles tárgyakat a képernyő közelében, mint pl. kés, toll vagy ceruza. Ha ezek a
tárgyak hozzáérnek a képernyőhöz, az LCD panelt összekarcolhatják.
Ha tisztítja a monitort, húzza ki az elektromos csatlakozóból, hogy elkerülje az áramütést
és egyéb elektromos veszélyt. Egy puha, szálmentes ruhát kell használni a tisztításhoz a
monitor külsején. Nedvesítse meg kissé a ruhát a makacss foltok eltávolításához. Tartsa
távol a folyadékokat a képernyőtől, beleértve a sprayt is. Ne spricceljen közvetlenül
folyadékot rá – a legjobb az, ha a ruhára fújja és így törli. Ha folyadék kerül a monitorba,
elektromos áramütést okozhat és/vagy megsértheti az egységet.
Ha problémával találkozik, kérem ellenőrizze a „Problémakeresés“ részben először. Ha ez
nem oldja meg a problémát, ne javítsa önáőllóan a monitort vagy ne nyissa ki vagy
távolítsa el a fedelet, mert sérülést vagy halált okozhat. Kérem lépjen kapcsolatba egy
szakképzett szerelővel, ha aproblémakeresés rész nem segít a probléma elhárításában.
Újrafelhasználási felvilágosítás
Mi, az Acer Társaság nagyon ügyelünk a környezetünk védelmi stratégiájára és határozottan hiszünk benne,
hogy segít nekünk az ipari technológiai berendezés megfelelő eljárásmódon és újrahasznosításon keresztül
egészségesebb világban élnünk.
Ezek a berendezések újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek újra szétbonthatóak és
egyesíthetőek egy vadonatúj csodává. Ellentétben egyéb anyagokkal, amelyek a veszélyes és mérgező
anyagok csoportjába sorolhatóak. Különösen ajánljuk figyelmébe, hogy megismerje a termék
újrahasznosításához szolgáltatott információkat.
Worldwide:http://global.acer.com/about/sustainability.htm
Amerikai Egyesült Államok: http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/
Ázsia: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm
Európa:
EL-Kretsen: http://www.el-kretsen.se/
EL-retur: http://www.elretur.no/
SWICO: http://swico.one.webbuild.ch/
Zvláštní poznámky k LCD monitorům
A következő szimptómák normálisak az LCD monitornál és nem problémát jeleznek.
MEGJEGYZÉS
•
•
•
•
A fluoreszkáló fény természetének köszönhetően a képernyő pislákolhat az első használatnál. Kapcsolja ki
és kapcsolja vissza újra, hogy biztosítsa a pislákolás megszűnését.
Kicsi egyenlőtlen világosságot találhat a képernnyőn az asztal fajtájától függően.
Ay LCD képernyő 99,99% vagy több pixellel rendelkezik. 0,01% vagy kevesebb pixel vagy pixel fény
hiányozhat egyszerre.
Az LCD képernyő természetének köszönhetően, az előző képernyő egy utóképe marashat a képernyőn ,
amikor kikapcsolja a képet, amikor v ugyanaz a kép jelenik meg órákig. Ebben az esetben a képernyő
lassan visszanyeri állapotát vagy kikapcsol.
2
Csomag tartalma
LCD monitor
DVI kábel
Tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
Felhasználói kézikönyv
(CD)
Gyorsindítási útmutató
VGA kábel
(Opcionális)
Installációs utasítások
A monitor összeszerelése
Tegye a monitort lapos asztalra vagy lapra.
Monitor leszerelése
Tegye el az eredeti dobozt és csomagolást, arra az esetre, ha elküldené vagy szállítaná a monitort.
Monitor újracsomagolása:
1. Húzza ki a tápkábelt, hogy biztosítsa, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Tegye óvatosan a monitort a kartondobozba.
Fontos
Először, találjon egy tiszta, síma felületet, hogy a monitort elhelyezhesse az állványról való levétel után.
Helyezze egy tiszta száraz ruhát a monitor alá, hogy a továbbiakban megvédje. Húzza fel egy kicsit a
monitort és vegye le az állványról.
3
Látószög beállítása
A monitor látószög értékei -5°~15°.
Nézetszög beállítása (Csak az AL2423W h / AL2423W r modellekre érvényes)
A monitor sokoldalúan állítható állvánnyal van ellátva, ennek köszönhetően 90mm-t fel/le (magasság beállítása),
25 fokot előre/hátra (dőlési szög beállítása), 60 fokot jobbra/balra (elfordulás beállítása) állíthat. Ahhoz, hogy
megfelelően beállíthassa, fogja meg két kézzel a monitort a monitorburkolat jobb és bal oldalánál, majd állítsa
be a kívánt pozíciót.
Ne csúsztassa el a képen látható biztosítózárat jobbra, amíg a monitor dőlt helyzetben található, a
képernyő kimozdulhat helyéről.
Húzza el jobbra a kijelző tartószerkezetében található biztosítózárat az ábra szerint, majd állítsa be a kívánt
magasságot. Figyeljen arra, hogy a biztosítózár jobbra csúsztatásakor függőlegesen állítsa a szerkezetet az
asztalon. Így megakadályozhatja a kijelző felső részének kibillenését.
4
Forgásszög beállítása (Csak az AL2423W r modellre érvényes):
1. A magasság beállítása előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy elhúzta jobbra az ábrán bemutatott
biztosítózárat, ahogyan azt az 1-es ábra is mutatja.
2. Ahhoz, hogy a képernyőt elfordíthassa, állítsa azt legmagasabb pozíciójára, amint a 2-ős ábra is mutatja.
3. Fogja meg a képernyő jobb és bal oldalát, majd fordítsa el jobbra 90 fokos szögben, ahogyan az a 3-as
ábrán látható.
4. Elfordítás után állítsa be a képernyő magasságát a megfelelő szintre, ahogyan azt a 4-es ábra mutatja.
5. Ahhoz, hogy a képernyőt visszaállítsa eredeti helyzetébe, fordítsa el 90 fokos szögben balra, ahogyan azt
az 5-ös ábra mutatja.
6. Elfordítás után állítsa be a képernyő magasságát a megfelelő szintre, ahogyan azt a 6-os ábra mutatja.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
• A Pivot (Forgatás) funkció csak a csomagban megtalálható szoftver telepítése után
használható.
© Portrait Displays, Inc. Minden jog fenntartva.
Megjegyzések
•
A beállítás során ne érintse meg az LCD kijelzőt, ennek következtében az meghibásodhat vagy
betörhet.
•
Figyelmesen állítsa be a képernyőt. Figyeljen arra, hogy elkerülje az ujjak vagy kezek becsípődését.
5
A berendezés csatlakoztatása
Figzelmeztetés:
1
Tápkábel
2
VGA kábel
3
DVI kábel
(Opcionális)
4
Audió kábel
(Opcionális)
5
Indítógomb
Győződjön meg róla, hogy a számítógépet és monitort egyaránt kihúzta a
konnektorból.
Csatlakoztassa a monitort a tápkábelhez, amelyet azután a megfelelően
földelt elektromos csatlakozóba kell helyezni.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA bemeneti csatlakozójához, és
csatlakoztassa a jelkábelt a grafikai kártya VGA kimeneti csatlakozójához a
számítógépen. Majd húzza meg a pillangó csavarokat a csatlakozón.
Csatlakoztassa a jelkábelt a számítógépen található grafikus kártya DVI
konnektor kimenetéhez. Majd feszítse meg a pillangócsavarokat a
csatlakozón.
Csatlakoztassa az LCD monitor és számítógép audió (AUDIO IN) bementi
csatlakozóját az audió kábel segítségével.
On - Be/ off - ki
!FIGYELMEZTETÉS:
1. Győződjön meg róla, hogy számítógépének VGA kártyája a megfelelő kábelhez van
csatlakoztatva.
2. Győződjön meg róla, hogy a dugó alakja megegyezik a csatlakozó alakjával, amelyet bedugott.
És hogy a tűk közül egyik sem görbe vagy egyéb módon sérült.
VGA
DVI-D
Bekapcsolás
Először kapcsolja be a monitor hátoldalán található kapcsolót, majd kapcsolja be a számítógépet és a monitor
vezérlőasztalán található indítógombot. Amikor az indítógombon elhelyezett LED zöldre vált, a számítógép
készen áll. Várjon körülbelül 10 másodpercet a videó jel megjelenéséig. Ha nem vált zöldre az indítógomb
lámpája vagy nem jelenik meg a videó jel, ellenőrizze a csatlakozásokat.
6
Kijelző beállításainak beállítása
Külső vezérlők
1
AUTOMATA
Ha az OSD aktív, nyomja meg hogy kilépjen az OSD-ben. Ha az OSD
inaktív, nyomja meg és a monitor automatikusan optimalizálni fogja az
állapotát, fókuszt és órát a kijelzőn.
2/3
MÍNUSZ/
PLUSSZ
Ha az OSD aktív, nyomja meg a kiválasztó vagy beállító OSD beállítást.
(Opcionális)
Ha az OSD inaktív, nyomja meg egyszer, majd nyomja meg az MÍNUSZ
vagy PLUSSZ -szel jelzett gombokat a hangerő beállításához.
</>
4
OSD funkció
5
ENERGIA
Nyomja meg, hogy megnézze az OSD-t.
Nyomja meg újra, hogy belépjen egy választásba az OSD-ben.
Be-/kikapcsolás
Zöld: bekapcsolás
Narancssárga: pihentető üzemmód
7
OSD opciók
Kérem hivatkozzon a „Kűlső vezérlők“ pontra a 7. Oldalon.
Az OSD beállítások hozzáadásához:
1. Nyomja meg a MENU(MENÜ) gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a 10 OSD funkció egyikének kiválasztásába.
2. Használja a MÍNUSZ vagy PLUSSZ jelzéssel ellátott gombokat, hogy kijelöljön egy vezérlést, majd
állítsa nbe a vezérlést a kívánt szintre.
3. Ha befejezett minden kiválasztást, nyomja megf az AUTO (AUTOMATA) gombot, hogy kilépjen az
OSD-ből.
OSD menü
Kontraszt:
Ez beállítja a sötét és világos színárnyalatokat egymásnak
megfelelően.
Világosság:
Beállítja a kép világosságát a képernyőn.
Fókusz:
Eltávolít minden vízszintes torzítást és tisztább, éleseb képet csinál.
Óra:
Ha bármilyen függőleges vonalak jelennek meg a háttérben, ez
eltünteti minimálisra csökkentve méretüket. Felcseréli a vízszintes
képernyő méretét.
H-állapot:
Beállítja a vízszintet.
V-állapot:
Beállítja a függőleges állapotot.
8
SZÍN:
3 módja van a szín beállításának:
Meleg (pirosas fehér)
Hideg (kékes fehér)
Felhasználói:
Beállíthatja piros, zöld és kék színeket a kívánt intenzitásra.
Ázsiai nyelvek:
Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol,
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, francia, olasz és japán
nyelvek közül választhat.
EMEA nyelvek:
Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol, orosz,
holland, francia, olasz és finn nyelvek közül választhat.
OSD BEÁLLÍTÁS:
Megválzoztatja az OSD ablak állapotát a képernyőn és álló időben.
9
Analóg bemenet
A DDC/CI kapcsoló alapbeállításra van bekapcsolva („ON” beállítás) a
monitoron.
Digitális bemenet (Opcionális)
Válassza ki vagy az analóg vagy a digitális bemenet videót.
Analóg bemenet
Digitális bemenet
A DDC/CI kapcsoló alapbeállításra van bekapcsolva („ON” beállítás) a
monitoron.
INFORMÁCIÓ:
Rövid információt mutat a képernyőn.
Visszavonás:
Visszahívja az alapértelmezett beállításokat.
10
Kilépés:
Kilépés az OSD-ből.
Problémakeresés
Problémák
Lehetséges megoldások
Működésjelző LED
nem világít
•
Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik.
Nincs kép
•
Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik.
•
Bizonyosodjon meg róla, hogy a videó kábel biztonságosan van csatlakoztatva a
számítógép és monitor hátuljába.
•
Mozgassa az egeret vagy nyomjon meg egy billentyűt, hogy a monitort
kimozdítsa az “inaktív” állapotból.
A kép nem megfelelő
színeket mutat
•
Lásd „Szín beállítások“, az RGB szín beállításához, vagy szín hőmérsékletének
kiválasztásához.
Ugrál a kép, vagy
hullámjel látható a
képernyőn.
•
Távolítsa el vagy kapcsolja ki azt az elektromos berendezést, ami az
interferenciát okozhatja.
•
Ellenőrizze a monitor videó kábelét és biztosítsa, hogy egyik csatlakozópont sem
sérült.
A kép nem megfelelő
méretű vagy középre
helyezettt
•
Nyomja meg a kiválaszt/automata billentyűt és a monitor automatikusan
optimalizálni fogja a kijelző állapotát.
•
Lásd „Állapot beállítások“.
Figyelmeztetés: Ne próbálja meg a monitort önállóan szervízelni vagy a számítógépet önállóan
kinyitni. Kérem forduljon szakképzett szervízeshez, ha a problémákat nem tudja
megoldani a „Problémakeresés“ részben.
11
Általános műszaki leírások
AL2423W
Tétel
LCD panel
Kijelző
Maximális felbontás
Maximális pixel
Szín
Világosság
Kontrasztarány
Reakcióidő
Vízszintes látószög
Függőleges látószög
Külső vezérlők
Bekapcsoló gomb
Vezérlő gombok
OSD funkció
Kontraszt/világosság
Fókusz/Óra
Állapot
Szín
Nyelv
OSD beállítás
Bemeneti Jel
Információ
Visszavonás
Kilépés
Videó interfész
Videó
Szink.
Audio
Plug & Play
Energia
Energis forrás
Power consumption [Energy Star]
On.
Stand by
OFF
Power consumption
Max.
Stand by
OFF
Méret és tömeg
Méret (SZ x Mag. x M)
Tömeg (nettó/bruttó)
Méret (SZ x Mag. x M)
Tömeg (nettó/bruttó)
Műszaki leírás
24 inch sík képernyős aktív mátrix TFT LCD
WUXGA 1920×1200 pixel
0.270 mm
16.7M
500 cd/m2 (Tipikus)
1000:1 (Tipikus)
6ms(GTG)
178°
178°
BE/KI
Automata, MENÜ MÍNUSZ, PLUSSZ,
Kontraszt/világosság
Fókusz/Óra
Állapot
Szín
Nyelv
OSD beállítás
Bemeneti Jel
Információ
Visszavonás
Kilépés
Analóg 0.7V / Digitális HDCP TMDS (Opcionális)
TTL (+/ -)
2.0W x 2 (Opcionális)
DDC/CI
100-240V AC, 50-60 Hz
51.0W
1.30W
1.00W
89.0W
1.30W
1.00W
572 x 454.1 x 296.2 mm (állvánnyal)
7.0 kg / 10.7 kg
572 x 425.5 x 296.2 mm (állvánnyal)
(Csak az AL2423W h/AL2423W r modellekre érvényes)
8.5 kg / 12 kg (Csak az AL2423W h/AL2423W r modellekre
érvényes)
Lámpa eltávolítása
A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK ÉS ÚJRA KELL ŐKET
HASZNOSÍTANI VAGY A HELYI ÁLLAMI TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐ MÓDO KELL TŐLÜK
MEGYSZABADULNI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT, LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ALLIANCE
ELEKTROMOS MŰVEKKEL WWW.EIAE.ORG. A LÁMPA SPECIÁLIS KIDOBÁSÁNAK
INFORMÁCIÓJÁÉRT KERESSE FEL A WWW.LAMPRECYCLE.ORG OLDALT.
12
Download PDF

advertising