Acer | AL2016W | Acer AL2016W User Manual

TCO'03 közlemény....................................................................................................................................................
1
FCC Class B megfelelőségi nyilatkozat....................................................................................................................
2
Kanadai DOC Figyelmeztetés...................................................................................................................................
3
Biztonsági figyelmeztetés.......................................................................................................................................... 3
A csomag tartalma..................................................................................................................................................... 4
Telepítési útmutató..................................................................................................................................................... 4
A monitor összeszerelése.......................................................................................................................................... 4
A monitor szétszerelése ...........................................................................................................................................
4
A monitor dőlésszögének beállítása ........................................................................................................................
4
A kábelek csatlakoztatása ........................................................................................................................................
4
Be- és kikapcsolás ...................................................................................................................................................
5
A monitor beállításai .................................................................................................................................................
5
Külső kezelőpanel ....................................................................................................................................................
5
OSD menüfunkciók ................................................................................................................................................... 5
OSD Menü ................................................................................................................................................................ 5
Fényerő és kontraszt ................................................................................................................................................. 6
Sávhelyzet -szabályozás ........................................................................................................................................... 6
Pozícionálás .............................................................................................................................................................. 6
Color temperature (Színhőmérséklet) ......................................................................................................................
6
Language (nyelvbeállítás).......................................................................................................................................... 7
OSD position (OSD pozíció)......................................................................................................................................
7
Auto configuration (Automatikus beállítás)................................................................................................................ 7
Information (információ)............................................................................................................................................. 7
Recall (gyári beállítás visszaállítása).......................................................................................................................... 8
Általános műszaki adatok.......................................................................................................................................... 8
Műszaki adatok.......................................................................................................................................................... 9
Tüske leosztás. ......................................................................................................................................................... 9
Szabvány beállítások................................................................................................................................................. 10
Hibaelhárítás............................................................................................................................................................. 11
Gratulálunk!
Az Ön által megvásárolt megjelenítő TCO’03 Display
minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az Ön
megjelenítőjét a világ legszigorúbb minőségi és
környezetvédelmi követelményeinek betartásával tervezték,
gyártották és tesztelték. Ebből kifolyólag nagyteljesítményű
terméket kap, amelynek kifejlesztése a felhasználóra
tekintettel történt amellett, hogy minimálisra csökkenti a
természetes környezetre gyakorolt hatást.
Néhány, a TCO’03 Display minősítés eléréséhez előírt követelmény:
Ergonómia
•
Jó vizuális ergonómia és képminőség a felhasználó munkakörnyezetének javítása és a látással,
illetve megerőltetéssel kapcsolatos problémák enyhítése érdekében. Fontos paraméterek a
fényerő, kontraszt, felbontás, reflexiós tényező, színvisszaadás és képstabilitás.
Energia
•
•
Energiatakarékos üzemmódba lépés bizonyos idő elteltével, ami mind a felhasználó, mind a
környezet számára előnyös.
Elektromos biztonság.
Kibocsátás
•
•
Elektromágneses mezők.
Zajkibocsátás.
Ökológia
•
•
A terméket fel kell készíteni az újrahasznosításra és a gyártónak igazolt
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel kell rendelkeznie, pl. EMAS vagy
ISO 14 001
Korlátozások a következőkre nézve
○ Klórozott és brómozott gyulladásgátló szerek és polimerek.
○ Nehézfémek, mint például a kadmium, a higany és az ólom.
A minősítés követelményeit a TCO Development alakította ki tudósokkal, szakemberekkel,
felhasználókkal, valamint a világ minden részén tevékenykedő gyártókkal együttműködésben. A TCO
az 1980-as évek végétől foglalkozik az informatikai berendezések fejlesztésének még inkább
felhasználóbarát irányba történő befolyásolásával. Minősítési rendszerünket 1992-ben vezettük be
megjelenítőkre vonatkozóan, és az informatikai berendezések felhasználói és gyártói immár
világszerte igénylik.
További információk:
:www.tcodevelopment.com
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk:
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol a
környezet vállalkozásunkra, és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket
azonosítsuk és állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását
környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
Világszerte:
http://global.acer.com/about/sustainability.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.global.acer.com címen.
Lámpa ártalmatlanítása
A TERMÉKBEN LÉVŐ LÁMPA VAGY LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK EZÉRT
ÚJRAHASZNOSÍTÁSUK, ILLETVE ÁRTALMATLANÍTÁSUK A HELYI, ÁLLAMI VAGY SZÖVETSÉGI
TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁVAL KELL, HOGY TÖRTÉNJEN. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT LÉPJEN
KAPCSOLATBA AZ ELEKTRONIKAI IPARSZÖVETSÉGGEL A WWW.EIAE.ORG CÍMEN . A LÁMPÁK
ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSÉRT LÁTOGASSA MEG A
WWW.LAMPRECYCLE.ORG WEBLAPOT.
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelv
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük,
hasznosítsa újra. Kérjük, látogassa meg weblapunk (www.acer.com) környezetvédelemről szóló részét
további információkért az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtéséről.
2
FIGYELEM
Árnyékolt jeltovábbító vezeték használata szükségeltetik az FCC - kibocsátási korlátozás betartásához, a rádió és
tévé vételi interferenciájának megelőzése érdeklében. Lényeges, hogy csak a csomagban tartozékként adott
jeltovábbító vezeték használható.
Kanadai DOC Figyelmeztetés
A jelen B osztályú digitális berendezés megfelel Kanada Interferenciakeltő
Berendezésekre Vonatkozó Szabályainak.
Cet appareil numerique de la classe B repecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.
Előszó
Ez a használati utasítás azért készült, hogy segítse a felhasználókat az LCD kijelzős monitor elállításában és
használatában. Bár a használati utasításban megadott információk pontosságát gondosan ellenőriztük, a tartalom
pontosságát mégsem tudjuk garantálni. A jelen dokumentum információit előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltoztathatjuk. Tartalmának tulajdonjoga a szerzői jogok által védett. Minden jog fenntartva!
A gyártó előzetes engedélye nélkül a jelen használati utasítás része vagy egésze egésze semmilyen formában, sem
elektronikusan, sem mechanikusan nem másolható.
Biztonsági figyelmeztetés
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat! Tegye el ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben is hasznát
vehesse!
1. Az LCD monitor tisztítása:
-- Kapcsolja ki az LCD Monitor és áramtalanítsa!
-- Fújjon nem oldószeres tisztítósprayt egy rongyra, majd finoman törölje át a
képernyőt!
2. Ne helyezze a monitort ablak mellé, mivel az eső, a víz, bármilyen nedvesség vagy
közvetlen napsugárzás súlyosan károsíthatja.
3. Az LCD kijelzős monitorra kifejtett fizikai nyomás esetleg maradandóan károsíthatja a
kijelzést.
4. Ne távolítsa el a fedőlapot, és ne próbákozzon saját maga a karbantartással! Bármilyen
karbantartási feladat megoldása az arra jogosult szakember dolga!
5. Az LCD-monitort szobahőmérsékleten, azaz 5°C és 40°C (41°F és 104°F) között
üzemeltesse.
A fenti tartományon kívül történő üzemeltetés súlyosan megrongálhatja az LCD-monitort.
6. Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük azonnal áramtalanítsa a készüléket
és forduljon szakemberhez!
* A monitort a számítógéppel összekötő kábel elkopott vagy sérült.
* Az LCD monitorba folyadék vagy esővíz került.
* A képernyő vagy a háza sérült.
3
A csomag tartalma
LCD monitor
Használati utasítá(CD)
hálózati tápkábel
Gyorsreferencia
DVI kábel (opcionális)
VGA kábel
Telepítési útmutató
A monitor összeszerelése
1. Helyezze a monitort a talpazatra!
2.Csatlakoztassa a monitor nyakát a talpazathoz a sín mentén!
A monitor szétszerelése
Fontos!
Először is alakítson ki egy tiszta és sima felületet, ahová a monitort a talpról való leemelés után rakja. A monitor alá
helyezzen tiszta, száraz textíliát a károsodás megelőzése végett. A talpról való levételhez húzza enyhén felfelé a
monitort.
A monitor dőlésszögének beállítása
A helyes monitor dőlésszög előre 5° és hátrafelé 15° közötti.
Figyelem:
Ne feszegesse a monitort a fent megadott maximum dőlésszög-határokon
túl! Ellenkező esetben a monitor és talpa sérülhet.
A kábelek csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt kérjük, először áramtalanítsa a
számítógépet és a monitort!
(1)
hálózati tápkábel
(2)
VGA kábel
(3)
DVI kábel
(opcionális)
Csatlakoztassa a monitorhoz a hálózati tápkábel, majd később
egy megfelelően földelt konnektorhoz!
Csatlakoztassa az adatkábel csatlakozóját a számítógép grafikai
kártyájának VGA kimeneti csatlakozójához és rögzítse a csavarokkal.
Csatlakoztassa az adatkábel csatlakozóját a számítógép grafikai
kártyájának DVI kimene ti csatlakozójához és rögzítse a csavarokkal.
FIGYELMEZTETÉS: A VGA csatlakozó (D-Sub 15 tűs) trapéz formájú. Hogy a tűk ne görbüljenek el, vagy egyéb
módon ne károsodjanak, csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a használni kívánt dugasz megfelelő formájú-e.
Be- és kikapcsolás
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja be. Ha a LED színe zöldre vált, a számítógép használatra
készen áll. Hagyjon kb. 10 másodpercet a videojel megjelenéséig. Ha a bekapcsolásjelz ő gomb nem vált zöldre,
vagy nincs videojel, ellenőrizze a csatlakozókat!
1
2
4
Ha az OSD menü aktív, nyomja meg a kilépéshez! Ha az OSD
inaktív, nyomja meg, és a monitor automatikusan optimalizálja a
kijelzés helyét, szinkronjelét a képzavarszűrést.
AUTO
Le
Ha az OSD menü aktív, akkor ezzel kiválasztható a kívánt
menüpont.
Fel
Ha az OSD menü aktív, ezzel kiválasztható, vagy beállítható a
megfelelő funkció.
Nyomja meg egyszer az OSD menü megjelenítéséhez! Ismételt
megnyomásával kiléphet a menüből.
MENU
bekapcsolásjelző
Ki- és bekapcsoló gomb
zöld jelzőfény: bekapcsolva
Narancsszínű fény: készenléti állapot
OSD menüfunkciók
Kérjük tekintse át az 5. oldalon található “Külső kezelőpanel” fejezetet Az OSD menü beállításai:
1. Nyomja meg a MENU feliratú gombot az OSD menü megnyitásához!
2. A nyilakkal jelölt gombok segítségével (< vagy >) jelöljön ki egy funkciót, majd nyomja meg a MENU feliratú
gombot a kiválasztáshoz.
3. Használja a nyílgombokat ( < vagy >) a kívánt szint vagy erősség beállítására.
4. Amikor az összes kívánt beállítást elvégezte, az OSD menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot! (Ez
utóbbi lépés kihagyása esetén a beállítások 20 másodperc múlva automatikusan mentődnek.)
OSD Menü
fényerő és kontraszt
BRIGHTNESS(fényerő):
A képernyőn megjelenő kép élességének szabályozására használatos. A baállítható
érték 0-tól 100-ig terjed.
CONTRAST(kontraszt):
A megfelelő kontraszt kialakítása érdekében szabályozható a színek egymáshoz
viszonyított sötét és világos tónusa. A beállítható érték 0-tól 100-ig terjed.
sávhelyzet -szabályozás
FOCUS (fókusz):
csökkenti a vízszintes torzulásokat, éles, tiszta kép beállítására szolgál.
CLOCK (szinkronjel) :
A kép hátterében megjelenő zavaró függőleges csíkok csökkentésére szolgál.
Egyben megváltoztatja a megjelenített kép vízszintes nagyságát.
pozícionálás
V-Position:
A kép függőleges pozíciójának beállítására.
H-Position:
A kép vízszintes pozíciójának beállítására.
Color temperature (Színhőmérséklet)
A színhőmérsékletet háromféleképpen állíthatja be:
WARM (meleg):
A CIE rendszer szerinti 6500°K-ra állítsa a színhőmérsékletet.
COOL (hideg):
A CIE rendszer szerinti 9300°K-ra állítsa a színhőmérsékletet.
Egyéni beállítás:
Egyéni kívánság alapján módosíthatja a vörös, zöld és kék színek erősségét.
Language (nyelvbeállítás)
Az OSD menü nyelvének kiválasztása.
OSD position (OSD pozíció)
Az OSD menüablak képernyőn való megjelenési helyének megváltoztatása
A TIMEOUT funkcióval határozhatja meg, hogy az OSD menü mennyi ideig legyen
látható (10mp-től 120mp-ig).
Auto configuration (Automatikus beállítás)
A monitor paramétereit automatikusan konfigurálja.
Forrás váltása
Analóg is digitális forrás váltása (opcionális)
Information (információ)
Röviden informálja Önt a monitorral kapcsolatos információkról.
Recall (gyári beállítás visszaállítása)
A gyári alapbeállítások visszaállítása
Általános műszaki adatok
műszaki adatok
kijelző
20inches, lapos képernyős aktív mátrixos TFT LCD
maximális képpontfrekvencia
1680 x 1050 @75Hz
pixel pitch
0.258 mm X 0.258 mm
szín
16.2M (6 Bits+FRC)
fényerősség
300nits (Typical)
kontrasztarány
600:1 (Typical)
reakcióidő
8ms (Typical)
vízszintes látószög
140°
függőleges látószög
130°
ki-bekapcsoló gomb
ON/ OFF
szabályzógombok
AUTO, MENU, <, >
Videó kívül
VGA+DVI-D (opcionális)
szinkronizálás
TTL (+/ -)
Plug & Play
DDC2B
áramforrás
100~240V AC, 50/60 Hz, 1.5A
Energiafelhasználás normál
használat mellett
<55W
Energiafelhasználás
készenléti üzemmódban
< 1W
mérete(szélesség_magasság
_mélység)
476x384x184.6mm (talppal együtt)
tömeg (nettó/bruttó)
5.5Kg/6.7Kg
8
Műszaki adatok
tüske leosztás
jel
jel
tüske
leírás
tüske
1
vörös videobemenet
2
zöld videobemenet
10
N.C. (szinkronjel földelése)
3
kék videobemenet
11
N.C. (földelés) .
4
N.C. (földelés).
12
DDC_SDA (DDC adatok)
5
GND (földelés)
13
HSYNC (vízszintes szinkronjel)
6
vörös_GND (videó földelés)
14
VSYNC(függőleges szinkronjel)
7
zöld_GND (video földelés)
15
DDC_SCL (DDC órajel)
8
kék_GND (videó földelés)
9
leírás
+5V (bemenet, DDC)
Digitális videó bemeneti csatlakozó DVI – D (opcionális)
1
TX2-
9
TX1-
17
TX0-
2
TX2+
10
TX1+
18
TX0+
3
Shield (TX2 / TX4)
11
Shield (TX1 / TX3)
19
Shield (TX0 / TX5)
4
NC
12
NC
20
NC
5
NC
13
NC
21
NC
6
DDC-Serial Clock
14
+5V power
22
Shield (TXC)
7
DDC-Serial Data
15
Ground (+5V)
23
TXC+
8
NC
16
Hot plug detect
24
TXC-
9
Szabvány beállítások
Ha a kiválasztott beállításokat nem tartalmazza az alábbi táblázat, akkor a monitor hibernálódik.
VESA üzemmód
vízszintes
üzemmód
függőleges
képfelbontás
összesen
640*350@70Hz
800*449
31.469
P
70.087
N
25.175
720x400@70Hz
900*449
31.469
N
70.087
P
28.322
P
N
66.667
74.550
P
N
30.240
57.283
névleges
frekvencia
+/-0.5KHz
szinkron
polaritás
Neg/Poz
névleges
frekvencia
+/-1Hz
szinkron
polaritás
névleges
képpontóra(MHz)
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
EGA
IBM üzemmód
MAC üzemmód
VGA
SVGA
640*480@66.7Hz
832*624@75Hz
864*525
1152*667
35.000
49.725
XGA
1024*768@75Hz
1328*804
60.241
N
74.927
N
80.000
1152*870@75Hz
1456*915
68.681
N
75.062
N
100.00
XGA
1024*768@72Hz
1360* 800
57.669
N
72.086
N
78.434
SXGA
1280*1024@70Hz
1696*1072
74.882
P
69.853
P
127.000
OTHER üzemmód
10
Hibaelhárítás
A monitorján gyárilag beállított szabvány VGA beállításokat talál. A piacon fellelhető különböző VGA kártyák eltérő
kimementi beállításúak, a felhasználók új kijelzési mód vagy VGA kártya használata esetén kezdetben instabil vagy
homályos képet kapnak.
Figyelem
Az Ön LCD monitora több VGA üzemmódot támogat. Kérjük tekintse át a monitor szabvány és támogatott beállításait
a fenti táblázatban.
HIBAJELENSÉG: a kép instabil és homályos
Ha a megjelenített kép instabil és homályos, kérjük az alábbiak szerint járjon el:
1. MS-Windows felhasználói környezet alatt lépjen a “Shut Down Windows” menübe
2. Ellenőrizze a képernyőt, hogy megjelenik-e rajta függőleges fekete csíkozás. Ha igen, akkor az OSD menüben a
“clock” menüpont alatt (szinkronjel beállítása) a nyílgombokkal igazítsa az értékeket addig, amíg a csíkok el nem
tűnnek.
3. Az OSD menü alatt lépjen a "FOCUS" menüpont alá, és folytassa a beállítást addig, amíg a legtisztább képet nem
kapja.
4. Klikkeljen a “Nem” gombra a “Shut Down Windows” parancs alatt, és térjen vissza a normális operációs
környezetbe.
HIBAJELENSÉG: Nincs kép az LCD monitoron
Ha a monitoron nincs kép, akkor a következőket tegye:
1. Ellenőrizze, hogy a monitor bekapcsolásjelzője világít-e, a csatlakozások rendesen érintkeznek-e, és a rendszer
megfelelő beállításokkal működik-e. A beállításokkal kapcsolatban tekintse át a 3. fejezetben a beállítási
táblázatot.
2. Kapcsolja ki a monitort majd kapcsolja vissza. Ha ekkor sincs kép, többször nyomja meg a beállítógombot.
3. Ha a 2. lépés nem vezet eredményre, csatlakoztassa a számítógépét egy külső, CRT (katódsugárcsöves)
monitorra.
Ha a számítógép rendesen működik a CRT monitorral, de nem működik az LCD monitorral, akkor a probléma
oka az lehet, hogy a VGA kártya beállításai az LCD-vel szinkron határértékeken kívül esik.
Ebben az esetben váltson egyéni beállításra, mint ahogy az a szabvány beállításokat tartalmazó táblázat
mutatja, vagy pedig cserélje le a VGA kártyát!
Ezek után ismételje meg az 1. és a 2. pontban leírtakat.
HIBAJELENSÉG: nincs kép az LCD monitoron
Ha olyan kimeneti értékeket adott meg, amelyek az LCD monitor szinkron értékein kívül esnek (vízszintes 31.5 ~ 84
KHz és függőleges 56 ~ 75 Hz), az OSD menü az “Out of Range” üzenetet jeleníti meg. Olyan beállításokat adjon
meg, amelyeket támogat az Ön LCD monitora. Ezen kívül, ha az adatkábel nem vagy nem megfelelően csatlakozik
az LCD monitorhoz, akkor a képernyőn a “No Input Signal” üzenet jelenik meg.
Figyelem: Ne próbálja a monitort saját maga karbantartani vagy felnyitni! Bármilyen a “Hibaelhárítás” fejezetben
leírtak szerint nem megoldható feladat elvégzése az arra jogosult szakember dolga.
Download PDF

advertising