Acer | T272HUL | Acer T272HUL Quick Start Guide

Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
·
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
·
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhet ő elektromos aljzathoz.
·
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képerny ő megsérülhet, amennyiben
leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
·
A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
·
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelz őt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és
tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
·
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
·
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok
házát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
·
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
·
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében,
a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelz őt ágyon, díványon, szőnyegen,
vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lév ő szellőzőnyílásokat.
Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kell ő szellőztetést.
·
Ne tegyék ki a monitort es ő hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor
véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt
javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
·
Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy
szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kett ős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
1-2HDMI kábel (csak HDMI bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
1-3DP kábel (csak DP bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2-1
Csatlakoztassa az USB kábelt (opcionális)
2.
2-2 A gyorstöltéshez csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz .
2-3 Csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz .
3. Csatlakoztassa az audió kábelt (Kizárólag Audió bemenettel
rendelkező típusnál) (opcionális)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter.
Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter a monitorhoz,
majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
5. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
6. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó
részt.
USB 3.0-s csatlakozó
2-2- támogatja
a gyorstöltést
2-3
DP
HDMI
USB 3.0-s csatlakozó
DVI
USB
2-1
3
1-1
DVI
USB
1-2
HDMI
1-3
DP
4
4
1-3 1-21-1
3 2-1
2-3 2-2
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelel ő helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az
elektromos aljzatba.
Ellenőrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat m űködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelz ője ég de nincs kép a képerny őn.
Győződjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelel ően csatlakoztatta a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelel ően működik.
Kapcsolja ki a monitort és ellen őrizze a videokábel érintkez őit. Győződjön meg arról, hogy egyik
érintkező sem görbült el.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LC D- mo n i to r Gy o r s ü z e m b e h el ye zé si ú tm u t a t ó j a
Magyarul
Biztonsági utasítások
Download PDF

advertising