Acer | T272HUL | Acer T272HUL User Manual

TARTALOMJEGYZÉK
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban ............ 1
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében ............................... 2
Kicsomagolás ............................................................................... 5
A képernyő pozíciójának beállítása ............................................ 6
A hálózati tápkábel csatlakoztatása .......................................... 7
Biztonsági előirás ........................................................................ 7
A monitor tisztítása .................................................................... 7
Energiatakarékosság ................................................................... 8
DDC .............................................................................................. 8
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA ....................................... 9
Gyári időzítési táblázat ..............................................................11
Üzembe helyezés .......................................................................12
Kezelőszervek .............................................................................13
Hibaelhárítás ..............................................................................19
FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL
KAPCSOLATBAN
Az alábbi jelenségek normálisak LCD-monitor tekintetében és nem utalnak
problémára.
MEGJEGYZÉSEK
· A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az
üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd
kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
· Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a
képernyő fényereje
· Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál
nagyobb érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat,
illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot .
· Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző képernyő utóképe látható
maradhat képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet
jelenítette meg. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép
váltásával, vagy ha órákig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
HU-1
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, kés őbb szüksége
lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.
Elérhetőséggel kapcsolatos FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhet ő és a
készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a
berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetések
• Ne használja a terméket víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szell őzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
•
•
•
•
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni.
A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, hever őre, takaróra
vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad f űtőtest fölé vagy
mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelel ő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkum ulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezg ő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben illetve ,rezgésnek kitett környezetben ami ,
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, a merevlemezt, az
optikai meghajtót, vagy a lítium akkumulátor egység szivárgásának teheti ki magát.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Tétel/
Gyártó/
Típus/
Rendelési szám
Védjegy
Modell
Hálózati adapter
Chicony
A10-090P3A
Biztonságos zenehallgatás
Kövesse ezeket az utasításokat, melyeket hallásszakértők javasolnak, a hallása védelme érdekében.
•
Fokozatosan növelje a hanger őt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hanger őt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
HU-2
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával
veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítást bízzon
szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
----------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Csak azokat a kezel őszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás
említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett
technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére el őfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelel ően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoze
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmeger őltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelel ő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényez ők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelel ő módon történő használata kézt őcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy ég ő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatér ő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja
lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye
figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen el őre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
HU-3
•
•
•
•
nyaka és válla pihentetése érdekében tartson rövid pihen őket
ne feszítse meg izmait, vagy húzza fel vállát
a külső monitort, billentyűzetet és egeret megfelel ően, könnyen elérhet ő távolságban
helyezze el
ha a monitorra többet tekint, mint dokumentumaira, helyezze a monitort az asztal
közepére, hogy minimálisra csökkentse nyaka meger őltetésének kockázatát
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelel ő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képerny ő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenít ők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról, és távoli pontra
összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröz ődést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenít őt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig er ős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet ő és termelékeny
legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihen őt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss leveg őre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Figyelem! Nem javasoljuk a termék használatát kanapén vagy ágyon. Ha ez
elkerülhetetlen, csak rövid szakaszokban dolgozzon, rendszeresen tartson
szünetet és végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve
segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következõ weboldalakat:
Világszerte: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
HU-4
KICSOMAGOLÁS
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek
közül semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az
esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.
·
LCD-monitor
·
DP kábel
(opcionális)
·
Használati
utasítás
· AC adapter
·
·
·
DVI kábel
(opcionális)
·
Gyors üzembe
helyezési útmutató
HU-5
Hálózati tápkábel
·
USB kábel ·
(opcionális)
HDMI kábel
(opcionális)
Audió kábelt
(opcionális)
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével
megfogja a monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 1 0 fokkal illetve 60 fokkal lefelé
dönthető.
10
0
60 0
* Az eszközön lévő pant merev lehet és kattanó hangot adhat ki, ha
megfelelően kinyújtják.
HU-6
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
·
·
·
·
·
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és
220/240 V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát.
Nem szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez,
majd csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet,
amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220 / 240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén
kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
BIZTONSÁGI EL Ő ÍRÁS
·
·
·
·
·
·
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre,
nehogy az megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény
vagy más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság
alatt helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.
A MONITOR TISZTÍTÁSA
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
· A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
· A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
HU-7
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba
állítja, amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Á llapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékossági üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a
visszakapcsolás körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug
and Play képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön
rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy
kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan
közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott
felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B
szabványt.
HU-8
3
2/4
GND
4
4
SCL
SDA
0/5
55+
1/3
3
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz*
Érintkező
száma
Leírás
19171513 11 9 7 5 3 1
1816 14 1210 8 6 4 2
Érintkező
száma
Leírás
1
TMDS adat 2+
2
3
TMDS adat 2-
4
TMDS adat 1+
5
TMDS adat
1 árnyékolás
6
TMDS adat 1-
7
TMDS adat 0+
8
TMDS adat 0 árnyékolás
9
TMDS adat 0-
10
TMDS időzítés +
12
TMDS időzítés -
11
TMDS adat 2 árnyékolás
13
Fenntartott (nincs csatlakoztatva
a készüléken)
14
Fenntartott (nincs csatlakoztatva
a készüléken)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC föld
18
+5 V táp
19
Hot Plug-érzékelés
* csak bizonyos típusok esetében
Kijelzőport-csatlakozó
Érintkező
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A csatlakoztatott
jelkábel 20
érintkezős oldala
Érintkező
ML3(n)
GND
ML3(p)
ML2(n)
GND
ML2(p)
ML1(n)
GND
ML1(p)
ML0(n)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HU-10
A csatlakoztatott
jelkábel 20
érintkezős oldala
GND
ML0(p)
CONFIG1
CONFIG2
AUX(p)
GND
AUX(n)
HPD
Return
DP_PWR
Gyári id őzítési táblázat
Üzem-mód
Felbontás
1
VGA
640x480
60
Hz
2
VGA
640x480
72
Hz
3
VGA
640x480
75
Hz
4
MAC
640x480
5
VESA
720x400
70
Hz
6
SVGA
800x600
56
Hz
7
SVGA
800x600
60
Hz
8
SVGA
800x600
72
Hz
9
SVGA
800x600
75
Hz
10
MAC
832x624
74.55
Hz
11
XGA
1024x768
60
Hz
12
XGA
1024x768
70
Hz
13
XGA
1024x768
75
Hz
14
MAC
1152x870
75
Hz
15
VESA
1152x864
75
Hz
16
VESA
1280x960
60
Hz
17
SXGA
1280x1024
60
Hz
18
SXGA
1280x1024
75
Hz
19
VESA
1280x720
60
Hz
20
WXGA
1280x800
60
Hz
21
WXGA+
1440x900
60
Hz
22
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
23
FHD
1920x1080
60
Hz
24
QHD
2560x1440
60
Hz
66.66 Hz
HU-11
ÜZEMBE HELYEZÉS
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel rendelkező típus
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához,
a másikat pedig a számítógép portjához.
1-2 HDMI kábel (csak HDMI bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
1-3 DP kábel (csak DP bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DP kábelt a számítógéphez.
2. 2-1 Csatlakoztassa az USBkábelt (opcionális)
2-2 A gyorstöltéshez csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz.
2-3 Csatlakoztass az USB 3.0-s kábelt a csatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa az audió kábelt (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező
típusnál) (opcionális)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter.
Csatlakoztassa a tápkábelt és Hálózati adapter a monitorhoz,
majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
5. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.Először a monitort, majd a
számítógépet kapcsolja BE.Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
6. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
USB 3.0-s csatlakozó
2-2 - támogatja a gyorstöltést
2-3 USB 3.0-s csatlakozó
DP
HDMI
DVI
USB
2-1
3
1-1
DVI
USB
4
4
1-3 1-21-1
HU-12
3 2-1
2-3 2-2
1-2
HDMI
1-3
DP
DP
DP
DP
DP
4 Válassza a Kikapcsolt USB töltés KI/BE lehetőséget a Kikapcsolt USB
töltés funkció engedélyezésére/letiltására.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
T272HUL
SKU Number:
T272HUL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
•
•
•
•
EN55022:2006/A1:2007 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
May.7,2013
Date
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, a nd (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
T272HUL
T272HUL xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Kezdő lépések az új érintésérzékeny monitorral Windows 8
operációs rendszernél
Tudjuk, hogy az új operációs rendszer megszokásához idő kell, így az alábbi
pontokat állítottuk össze, hogy segítsük a kezdésben.
* Megjegyzés: Ahhoz, hogy az érintésérzékeny és USB funkció működjön, csatlakoztatnia kell az USB kábelt a notebookhoz
vagy PC-hez, valamint egy DP, DVI vagy HDMI kábelen keresztül csatlakozzon.
Három fontos dolog, amire érdemes emlékezni
1. Start
A Start gomb megszűnt; az alkalmazásokat a Start képernyőről indíthatja el.
2. Mozaikok
Az élő mozaikok a programok ikonjaihoz hasonlítanak.
3. Oldalmenü
Az oldalmenü egy tartalomfüggő terület, amely a beállításokat és a többi hasznos
funkciót tartalmazza.
Hogyan nyithatom meg az oldalmenüt?
Húzza a képernyő jobb oldali szélét befele, hogy megnyissa az oldalmenüt.
Hogyan juthatok el a Start-hoz?
Nyomja meg a Windows gombot vagy húzza a képernyő jobb oldali szélét befele,
hogy megnyissa az oldalmenüt, majd érintse meg a Start elemet.
Hogyan válthatok a programok/alkalmazások között?
Húzza a képernyő bal oldali szélét befele, hogy válogathasson az éppen futó
programok/alkalmazások között.
Alternatív megoldásként húzza meg egy kissé a képernyő bal oldali szélét és
engedje el az ikont, hogy megnyissa az aktuális programok/alkalmazások ikonjait.
Hogyan kapcsolhatom ki a számítógépemet?
Nyissa meg az oldalmenüt; érintse meg a következőt: Beállítások > Áramellátás,
majd válassza ki a megfelelő műveletet. Alternatív megoldásként az asztalról:
érintse meg a következőt: Acer főkapcsoló, majd válassza ki a megfelelő műveletet.
A részleteket lásd a számítógép felhasználói útmutatójában (nyissa meg az
oldalmenüt és keressen rá a következőre: „felhasználói útmutató”) vagy látogassa
meg a következő weboldalakat:
- Windows 8 oktatóanyagok: www.acer.com/windows8-tutorial
- Támogatás GYIK: www.acer.com/support.acer.com
Mi az a „Metro”?
A „Metro” a Windows 8 új interfésze, amit az érintéses bevitellel való
együttműködéshez terveztek. A Metrohoz írt programok automatikusan a teljes
képernyőt használják, és ezeket nem kell a hagyományos módon bezárni. A Metro
alkalmazások a Start képernyőn élő mozaikként jelennek meg.
Mik azok az „élő mozaikok”?
Az élő mozaikok a programok ikonjaihoz hasonlítanak, amelyek tartalmát
a rendszer azonnal frissíti, ha az csatlakozik az internethez. Példa:
megtekintheti az időjárás előrejelzést vagy a tőzsdei híreket anélkül, hogy
ehhez meg kelljen nyitni magát az alkalmazást.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising