Acer | S235HL | Acer S235HL User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 03/2013
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
• Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártómű: Liteon Technology Corp., Típus: PA-1041-91/ PA-1051-91
Gyártómű: Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd. Típus: ADS-40SG-19-3 19040G /
ADS-65BI-19-3 19050G
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
iv
Magyar
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos
eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
weboldalt.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
• A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
• A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
• A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Acer Incorporated
Magyar
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
S235HL
SKU Number:
S235HL xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
•
•
•
•
•
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2006/A1:2007 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
March.21,2013
Date
ix
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Magyar
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:LCD Monitor
Model Number: S235HL
SKU Number:
S235HL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person: Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.: x
254-298-4147
Kicsomagolás1
A talp állítása
2
A képernyő helyzetének beállítása
3
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
3
Energiatakarékos3
Display Data Channel (DDC)
4
Csatlakozó érintkezőkiosztása
4
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
5
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
MHL (Mobile-High-Definition Link)
Felhasználói kezelőszervek
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Az OSD menük használata Kép m enü
6
7
8
9
9
10
10
10
11
11
Magyar
iii
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférésiv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetésekiv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információ
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látása gondozása
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Declaration of Conformity
ix
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
x
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Magyar
OSD menü
Beállítás menü
Információ menü
12
13
14
VGA mód
DVI/HDMI mód (opcionális)
15
16
Hibakeresés15
Kicsomagolás
LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
D-sub kábel
Hálózati adapter
Hálózati (AC) tápkábel
HDMI-kábel
(Opcionális)
DVI-kábel
(Opcionális)
Audio kábel
(Opcionális)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
MHL-kábel
(Opcionális)
1
A talp állítása
Magyar
Megjegyzés: A monitortalpat a kiszállítás előtt a monitorhoz rögzítettük,
az nem leválasztható. Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásából.
1 Húzza ki teljesen a monitor talpát, hogy a monitort függőleges
helyzetben stabil felületre helyezhesse.
45
2 Rögzítse a monitor talpát a fehér csavarok elfordításával (a talp alján találhatók) az
integrált fülekkel vagy egy megfelelő éremmel.
Megjegyzés: A szerelés közben legyen óvatos, előzze meg a
baleseteket.
2
A képernyő helyzetének beállítása
5
15
Magyar
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a kék
színnel villogó lámpa mutat.
Mód
LED lámpa
Világít
Készenlét/
Energiatakarékos
Kék
Narancssárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A „készenléti állásból”
a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
LED kijelző
3
Display Data Channel (DDC)
Magyar
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Csatlakozó érintkezőkiosztása
1
15 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
6
11
5
10
15
Érintkező
Leírás
száma
1
Vörös
9
2
Zöld
10
+5 V
Logikai földelés
3
Kék
11
Monitor földelés
4
Monitor földelés
12
DDC soros adat
5
DDC-vissza
13
V-szinkr.
6
R-föld
14
F-szinkr.
7
G-föld
15
DDC soros időzítés
8
B-föld
24 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz (Opcionális)
Érintkező
Leírás
száma
4
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS adatok 2-
13
Nincs összeköttetés
2
TMDS adatok 2+
14
+5 V táp
3
TMDS adat 2/4 árnyékolás
15
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
4
Nincs összeköttetés
16
Hot-plug érzékelés
5
Nincs összeköttetés
17
TMDS adatok 0-
6
DDC időzítés
18
TMDS adatok 0+
7
DDC adatok
19
TMDS adat 0/5 árnyékolás
8
Nincs összeköttetés
20
Nincs összeköttetés
9
TMDS adatok 1-
21
Nincs összeköttetés
10
TMDS adatok 1+
22
TMDS időzítés árnyékolás
11
TMDS adat 1/3 árnyékolás
23
TMDS időzítés +
12
Nincs összeköttetés
24
DDC TMDS időzítés -
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
Érintkező
Leírás
száma
7
18
5
17
MHL+
VBUS
GND
GND
Magyar
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
Leírás
száma
9
19
11
MHL
CBUS
GND
*Csak MHL-típusokon
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
Sz.
1
2
Mód
VGA
Felbontás
Képfrissítési
sebesség
640x480
60
Hz
640x480
72
Hz
3
MAC
640x480
66,7
Hz
4
VESA
720x400
70
Hz
5
800x600
56
Hz
6
800x600
60
Hz
7
SVGA
800x600
72
Hz
8
1024x600
60
Hz
9
1024x768
60
Hz
1024x768
70
Hz
1152x864
75
Hz
1280x960
60
Hz
10
11
12
XGA
VESA
13
SXGA
1280X1024
60
Hz
14
VESA
1280x720
60
Hz
1280x800
60
Hz
15
16
WXGA
1360x768
60
Hz
17
WXGA+
1440x900
60
Hz
18
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
19
UXGA
1600x1200
60
Hz
20
VESA
1920x1080
60
Hz
*Csak MHL_Model típus esetén
Sz.
6
Felbontás
Sz.
Felbontás
1
640x480p
60
Hz
9
1920x1080i*
50
Hz
2
720x480p
60
Hz
10
1920x1080p*
30
Hz
3
720x576p
50
Hz
11
1920x1080p
60
Hz
4
800x600p
60
Hz
12
1920x1080p
50
Hz
5
1024x768p
60
Hz
13
720(1440)x480i*
60
Hz
6
1280x720p
60
Hz
14
720(1440)x576i*
50
Hz
7
1280x720p
50
Hz
8
1920x1080i*
60
Hz
Üzembe helyezés
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c Csatlakoztassa a DVI-kábel
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) DVI-kábel (opcionális, Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI-kábelt a számítógéphez.
(3) HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
Vagy csatlakoztassa az MHL-kábelt (csak MHL-bemenettel rendelkező típus
esetén) (opcionális).
2 Csatlakoztassa az audiokábelt (opcionális)
a Csatlakoztassa a fejhallgatót a monitor audió csatlakozójához.
3 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
4 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
5 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
HDMI 1
VGA
HDMI
HDMI
HDMI 2
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
VGA
DC
HDMI
VGA
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
(MHL)
(MHL)
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
HDMI 1
HDMI 2
Megjegyzés: Az MHL-bemenet csak MHL-hitelesített eszközök esetében
működik. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes
utasításokért.
7
MHL (Mobile-High-Definition Link)
Az MHL (Mobile-High-Definition Link) (csak MHL-bemenettel rendelkező típus esetén)
egy digitális interfész, amely külső hordozható eszközök audió és videó kimenetének
Magyar
továbbítására használható. A külső eszköz töltésére is alkalmas (5 V @ 900 mA).
Az eszközök csatlakoztatása Csatlakoztassa az MHL-hitelesített kábelt a megjelenítő HDMI®
(MHL) portjához és az hordozható eszköz HDMI® kimeneti portjához.
HDMI 1
HDMI 2
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
MHL MHL
MHL használata
Az MHL-hitelesített eszközök automatikusan megjelenítik tartalmukat a monitoron feltéve hogy
a hordozható eszköz támogatja a kimeneti megjelenítési és hangformátumokat.
Ha a hordozható eszköz készenléti módban van, akkor a monitor fekete képernyőt mutat vagy
készenléti módra vált a hordozható eszköz kimeneti jelétől függően.
A monitor és a hordozható eszköz méret- és felbontásbeli eltérése miatt előfordulhat, hogy
a megjelenítés minősége nem olyan éles, mint a hordozható eszközön. Ezt a hordozható
eszköz kimeneti formátumának módosítása okozhatja.
Ez a monitor csak a hordozható eszközről fogad tartalmat. Nem alkalmas a hordozható
eszköz vezérlésére.
8
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
5
4
3
2
1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
Elem
1
Üzemkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort.
gomb / Bekapcsolt A narancssárga szín a készenléti/energiatakarékos üzemmódot
állapotot jelző fény jelzi.
2
< / > gomb
Leírás
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához. Nyomja
meg a < / > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
3
Menü / Enter gomb Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra,
hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
5
Empowering gomb Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg ezt a gombot az
Automata beállítás funkció azonnali aktiválásához, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát
és időzítését.
9
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Magyar
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
10
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
Magyar
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A
tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Acer eColor Management
Brightness
77
Contrast
56
H.Position
50
V.Position
50
Focus
30
Clock
50
Warm
Colour Temp
Auto Config
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management, Fényerő,
Kontraszt, Vízszintes helyzet, Függőleges helyzet, Fókusz, Időzítés, Színhőmérséklet és
Auto. konfig..
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja meg
a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
11
OSD menü
Magyar
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
H.Position
50
V.Position
50
OSD Timeout
50
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a <
/ > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Az Vízszintes pozíció/Függőleges pozíció módosításához nyomja meg a Menü gombot és
lépjen be az almenübe.
4 Nyomja meg az < / > gombot a pozíció állításához, majd nyomja meg az Automatikus
gombot a megerősítéshez.
5 Az OSD időtúllépés beállításához nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő
belépéshez.
6 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Automatikus gombot.
12
Beállítás menü
Magyar
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
ACM
OFF
Input
VGA
English
Language
Reset
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Beállítás menüben: Széles mód, DDC/CI, ACM,
Bemenet, Nyelv és Alaphelyzet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
13
Információ menü
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
1680x1050
H:65Hz V:60Hz
VGA Input
S/N:ETLXXXX1326350380B3742
Enter
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
14
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Narancsárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Labilis kép
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek
hiánya miatt nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl nagy a
képernyőn.)
Kék
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és F.
helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a
monitort.
15
DVI/HDMI mód (opcionális)
Probléma
Magyar
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Narancsárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
16
Download PDF

advertising