Acer | S201HL | Acer S181HL Quick Start Guide

Magyar
1.
1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a HDMI esetében)
a.
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a
másik végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3.
Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4.
Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC
D-Sub
DVI
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Magyar
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió
területén A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum
annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási
hulladéktól eltér módon kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket
köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyjtése
és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez, valamint
biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve
biztonságos feldolgozását. Abegyjtés pontos helyérl bvebb tájékoztatást a
lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes szemételtakarító
vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.
LC D Mo n i to r Qu ick Se tu p Gu id e
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising