Acer | X34 | Acer X34 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Az LCD panel megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye a monitort kijelzővel lefelé nézve bármilyen
felületre.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI 1.4 (opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép videokártyájának HDMI 1.4 (opcionális) és/vagy DP (opcionális)
kimeneti csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
USB
DP
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
7
6
5
4
3
2
1
Külső kezelőszervek
1&2
Főkapcsoló gomb
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/
5
Funkciógomb
/
6
Funkciógomb
/
7
Funkciógomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
Hangerő-beállítás funkció megnyitásához.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
a. Nyomja meg a Funkció menü megtekintéséhez. Nyomja meg újra
a Fényerő beállító funkció aktiválásához.
b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
a. Nyomja meg a jelenetmód vagy játékmód kiválasztásához.
G-SYNC (csak DP):
3440x1440@60Hz:
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információkért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
3440x1440@100Hz:
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX960 BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve,
hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez
a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Ugyanakkor
nem garantálható, hogy az egyes telepítések során nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható
meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi
lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
•
•
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv,
a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési
követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Figyelem: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Figyelem: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós
vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a
terméket működtesse.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek
az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart
fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Figyelem: Kanadai felhasználók
CAN ICE-3 (B)/NMB-3 (B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Magyar
FCC felhívások
Magyar
MŰSZAKI ADATOK
LCD-kijelzőpanel
Megjelenítő-rendszer
Színes TFT LCD
Méret
34" W (87 cm)
Pixelméret
0,233 mm (V) x 0,233 mm (F)
Fényerő
300 cd/m2 (jellemző)
Kontraszt
100 000 000:1 Max. (ACM)
Látószög(jellemző)
172° (V) 178° (F) (CR≥10)
Válaszidő
4 ms (GTG, jellemző)
Panel típusa
Síkbeli kapcsolás
Videó
Digitális csatoló
V. frekvencia
88KHz~88KHz (3440x1440 @ 60Hz)
150KHz~150KHz (3440x1440 @ 100Hz)
F. frekvencia
30Hz~60Hz (3440x1440 @ 60Hz)
30Hz~100Hz (3440x1440 @ 100Hz)
Megjeleníthető színek száma
1,07 B szín
Képpont-órajel
313MHz (3440x1440 @ 60Hz)
540MHz (3440x1440 @ 100Hz)
Max. felbontás
Normál mód: 3440x1440@60Hz
Órajel-túlhajtás mód: 3440x1440@100Hz
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Energiahatékonysági osztály
C
*Éves energiafogyasztás(jellemző)
Energiafogyasztás
@200 cd/m2
93 (kWh) (HDMI 1.4-bemenettel rendelkező típus esetében)
BEKAPCSOLT
állapotban
54 W (jell.)
Alvó mód
0,5 W (jell.)
Ki/Készenléti mód
0,4 W (jell.)
Bemeneti csatlakozó
DP (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI 1.4 (Csak HDMI 1.4-bemenettel rendelkező típus)
USB-elosztó / USB 3.0 x 4 (Csak USB-elosztóval rendelkező típus)
Bemeneti videojel
DP-jel (Csak DP-bemenettel rendelkező típus)
HDMI 1.4-jel (Csak HDMI 1.4-bemenettel rendelkező típus)
Hangszórók(jellemző)
7Wx2
Maximális képernyőméret
Vízszintes: 799,8 mm
Függőleges: 334,8 mm
Áramforrás
100-240 V~, 50/60 Hz
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet: 5° – 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C – 60°C
Működési páratartalom: 10% – 85%
Méretek
825,1 (Sz) x 455,9~585,9 (Ma) x 309 (Mé) mm
Tömeg (nettó tömeg)
10.1 kg készülék (nettó)
Szerkezet (fizikai jellemzők)
Döntés: -5° – +35°
Elforgatás: -30° – +30°
Magasság-beállítás: 130 mm
Képelforgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
Külső kezelőszervek:
Fényerő
Kontraszt
Kékfény
Sötét erősítés
Adaptív kontraszt
Gamma
Színhőmérséklet
Színtelítettség
6 tengelyes szín
Hangerő
DTS
Túlhajtás
Órajel-túlhajtás
Célpont
Functions (Funkciók)
Nyelv
OSD időtúllépés
Átlátszóság
Frissítési sebesség
Bemenet
Környezeti fény
Gyorsgomb-kiosztás
Széles mód
Mély alvás
Kikapcsolás melletti USB-töltés
Alaphelyzet
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon találhat.
*Az éves energiafogyasztást jellemző energiafogyasztás alapján kalkulálják, napi 4 óra, évi 365 napi használat mellett.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising