Acer | X34 | Acer X34 User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 4/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok
tulajdonát képezik.
ii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot
okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
•
Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
•
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártómű: DELTA:ADP-135KB-T(19V/135W)
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
iv
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával.
A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges
áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót földelés
nélküli hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket:leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy
hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza
az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
•
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk
a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és
állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre
van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete,
illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre
és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha
hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen
munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb
tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és
munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése,
a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül
kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az
alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Magyar
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
ACER
X34
X34 xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN61000-3-2:2014 Class D
EN61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Oct. 12, 2017
Date
ix
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
X34
SKU Number:
X34 xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
x
Kicsomagolás1
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Gyári időzítési táblázat
Telepítés
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
A gyorsmenü használata
A Funkció oldal
Hibaelhárítás
HDMI 1.4/DP mód (Opcionális)
2
3
3
4
4
5
6
7
8
8
10
12
18
18
xi
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
A monitor tisztítása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
Robbanásveszélyes környezet
További biztonsági információ
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
A kényelmes tartás
Látása gondozása
Jó munkagyakorlat kialakítása
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania
kell a monitort.
Hálózati adapter
P redator X34
Quick Guide
DP-kábel
(Opcionális)
HDMI 1.4-kábel
(Opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
USB-kábel
(Opcionális)
Fali konzol
Fejhallgató-tartó
1
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az optimális megtekintési helyzet beállításához a monitor magasságát/dőlésszögét
módosíthatja.
Magyar
•
Magasság-beállítás
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a magasságot.
130mm
•
Billentés
Az alábbi táblázatban látható egy példa a döntés tartományára.
Csak a legmagasabb pontnál lehet 35 fokos döntés az emelkedési szög esetében.
2
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
3
Magyar
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Magyar
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
4
Érintkező
Leírás
száma
1
ML_Lane 0+
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
CONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
Érintkező
Leírás
száma
Magyar
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
MÓD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
640x480
720x480
1280x720
720x576
1280x720
1920x1080
3440x1440
3440x1440*
3440x1440*
3440x1440*
3440x1440*
3440x1440*
3440x1440*
3440x1440*
*Csak DisplayPort.
6
Felbontás
60Hz
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
75Hz
80Hz
85Hz
90Hz
95Hz
100Hz
Megjegyzés
Alapértelmezett
Túlpörgetés
Túlpörgetés
Túlpörgetés
Túlpörgetés
Túlpörgetés
Túlpörgetés
Telepítés
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Magyar
2. Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitoron lévő HDMI 1.4 (opcionális) és/
vagy DP (opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép
videokártyájának HDMI 1.4 (opcionális) és/vagy DP (opcionális) kimeneti
csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
3. Az USB-kábel (Opcionális) csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Csatlakoztassa a hálózati adapteret és tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően
földelt konnektorhoz.
USB
DP
7
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Külső kezelőszervek
1&2
Főkapcsoló gomb
3
Funkciógomb
/
4
Funkciógomb
/
5
Funkciógomb
/
6
Funkciógomb
/
7
8
Funkciógomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy
belépjen a Funkciók menü következő elemébe.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az
Bemenetválasztás funkció használatához.
b. Ha a Funkciók menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
Hangerő-beállítás funkció megnyitásához.
b. Ha a Funckiók menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
a. Nyomja meg a Funkció menü megtekintéséhez. Nyomja meg újra
a Fényerő beállító funkció aktiválásához.
b. Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menüből).
a. Nyomja meg a jelenetmód vagy játékmód kiválasztásához.
G-SYNC (csak DP):
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információkért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
3440x1440@100Hz:
A G-SYNC használatához NVIDIA GeForce GTX960 BOOST GPU vagy újabb változat
szükséges. További információért látogassa meg az nVidia® weboldalát: http://www.nvidia.
com/page/home.html
DTS Sound:
jog fenntartva.
A DTS szabadalmakat illetően lásd: http://patents.dts.com. Készült a
DTS Licensing Limited szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a
szimbólum, illetve a DTS és a szimbólum együttese bejegyzett
védjegyek, és a DTS Sound a DTS, Inc. névjegye. © DTS, Inc. Minden
9
Magyar
3440x1440@60Hz:
A gyorsmenü használata
Magyar
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyő-) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai. Nyomja meg
a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható a
képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb, általános jellegű
beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
Főoldal
1.
Főmenü OSD1 (Játékmód,
jelenetmód)
2.
Fényerő
3.
Hangerő
4.
Bemenetválasztás
5.
Főmenü OSD2
Játékmód vagy jelenetmód választása
Játékmód (G1, G2, G3), illetve jelenetmód (Felhasználói, Szabványos, ECO, Grafika, Film)
választásához válassza ki, mely felhasználói profilt kívánja használni.
Modes
Action
Racing
Sports
User
Standard
ECO
Graphics
Movie
A Fényerő beállítás módosítása
Nyissa meg a Fényerő kezelőszervet és válassza ki a kívánt fényerő-beállítást. Ha elkészült,
nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
Brightness
80
10
Hangerő beállítása
Nyissa meg a Volume (Hangerő) kezelőszervet és állítsa be a Volume (Hangerő) kívánt
mértékét a nyilakkal. Ha elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb
Magyar
lépjen.
Volume
70
Bemenetválasztás
Nyissa meg az Bemenet kezelőszervet és állítsa be az Bemenet kívánt elemét a nyilakkal.
Ha elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel feljebb lépjen.
Input
HDMI
DP
A Funkciók oldal
Nyissa meg a Funkciók oldalt a Picture (Kép), Color (Szín), OSD és Setting (Beállítás)
funkciók beállításának elvégzéséhez a nyilak segítségével. A monitor rendszeradatait is
ezen az oldalon tekintheti meg. Ha elkészült, nyomja meg a
gombot, hogy egy szinttel
feljebb lépjen.
Picture (Kép)
Mode - Standard
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Blue Light
Gaming
Dark boost
Off
OSD
Adaptive Contrast
Off
Off
System
Information
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Picture (Kép) elemet az OSD menüben.
Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
11
Magyar
4.
A Kép menüben elvégezheti az Fényerő, Kontraszt, Kékfény, Sötét erősítés és Adaptív
kontraszt értékének beállítását.
5.
Brightness (Fényerő): A fényerő-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti egyensúlyt módosítja.
6.
Contrast (Kontraszt): A kontraszt-beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
7.
Blue Light (Kékfény): Kiszűri a kékfényt, hogy megvédje látását a megjelenített kékfény
mértékének módosításával -- 80%, 70%, 60% vagy 50%.
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A nagyobb érték több kékfény átbocsátását eredményezi. A legnagyobb
fokú védelem érdekében alacsonyabb értéket válasszon.
8.
Sötét erősítés: erősíti a megjelenített sötét árnyalatok amplitúdóját – a fekete kevésbé
fekete lesz. Minél magasabb a szint, annál nagyobb fokú az erősítés.
9.
Adaptív kontraszt: Ez a módszer általában növeli számos kép átfogó kontrasztértékét
különösen, ha a kép hasznos adatait egymáshoz közel álló kontrasztértékek képviselik.
Ez lehetővé teszi, hogy a kisebb kontrasztú területeken nagyobb kontrasztértéket
érhessenek el.
Ez a módszer hasznos lehet az egyaránt világos vagy sötét hátterű, illetve előterű
képeken. A módszer különösen a csontszerkezet jobb kivehetőségét eredményezheti
röntgenfelvételeken, illetve nagyobb részletességet nyújthat a túl- vagy alulexponált
fényképeken.
Color (Szín)
Mode - Standard
Picture
Gamma
Color
Colour Temp
2.2
Warm
Audio
Red color
50
Gaming
Green color
50
OSD
Blue color
System
Saturation
Information
6-axis color
50
100
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Color (Szín) elemet az OSD menüben.
Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4.
A Gamma mód a fényesség értékének beállításához használható. Az alapértelmezett
érték 2,2 (Windows esetében szabványos).
5.
Color temperature (Színhőmérséklet): Az alapértelmezett érték: meleg. A következők
közül választhat: Cool (Hideg), Warm (Meleg), Bluelight (Kékfény) vagy User
(Felhasználói).
12
6.
Színtelítettség: a színtelítettség 0 és 200 között módosítható.
7.
6 tengelyes szín: A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös színek telítettségi
értéke egymástól függetlenül állítható 0 és 155 között, ami a kép színeinek minőségét
módosítja.
Magyar
Audió
Mode - Standard
Picture
Volume
Color
DTS
70
On
Audio
Gaming
OSD
System
Information
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Audió elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4.
Hangerő: a hangerő beállítása
5.
DTS: A DTS hang On (be-), illetve Off (kikapcsolása). A monitor hátulján két beépített 7
W-os hangszóróval rendelkezik. A DTS hang többrétegű, hihetetlen hangzást kínál.
Játék
Mode - Standard
Picture
Over Drive
Normal
Color
Over Clock
Off
Audio
Gaming
OSD
Max Refresh
Apply 8 Reboot
Aim point
Off
System
Information
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Játék elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
4.
OD: Válassza az Off (Ki), Normal (Normál) vagy Extreme (Extrém) lehetőséget.
5.
Órajel-túlhajtás: Az X34 túlhajtható nagyobb frissítési sebességre, mint amelyet a
kártya műszaki adatai hirdetnek. Ez a funkció lehetővé teszi az ilyen működést
* Az újraindítást követően használja az NVIDIA Vezérlőpultot a maximális frissítési
13
Magyar
sebesség beállításához. Ha nincs kép, válassza le a DisplayPort™-kábelt, és használja
a monitor képernyőmenüjét egy alapértelmezett frissítési sebesség kiválasztásához.
Fontos: A túlpörgetés villogást okozhat vagy más káros hatásokat eredményezhet,
amelyek a kijelzőhöz csatlakoztatott rendszer teljes konfigurációjából adódhatnak,
ezenkívül a kijelzőpanel műszaki tulajdonságaiból is. Előfordulhat, hogy az ilyen
hatások egy alacsonyabb képfrissítési sebesség beállításával csökkenthetők vagy
kiküszöbölhetők.
6.
Aim point (Célpont): Megjelenít egy célpontot a képernyőn kövőldözős játékokhoz.
OSD
Mode - Standard
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh rate num
Off
English
120
OSD
System
Information
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az OSD elemet az OSD menüben. Ezt
követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3.
A skálák által jelzett értékeken a ◄/► gombbal változtathat.
4.
Language (Nyelv): Az OSD menü nyelvét állítja be.
5.
OSD timeout (OSD időtúllépés): Az OSD kikapcsolódása előtti késleltetés beállításához
való.
6.
Transparency (Átlátszóság): Az átlátszóság kiválasztása játék mód használata esetén.
Az átlátszóság lehetséges értékei: 0% (KI), 20%, 40%, 60% vagy 80%.
7.
Refresh rate num (Képfrissítési sebesség sz.): Megjeleníti a panel aktuális képfrissítési
sebességét a képernyőn.
Rendszer
Mode - Standard
Picture
Input
Color
Ambient Light
Audio
Hotkey Assignment
Gaming
Wide Mode
OSD
Deep Sleep
System
Power-off
USB charge
Information
14
DP
Aspect
Off
A System (Rendszer) menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetők el.
2.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
3.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az System (Rendszer) elemet az OSD
menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
4.
A ◄/► gombok segítségével válassza ki a beállítást.
5.
Input (Bemenet): Kiválaszthatja a jelforrást a DP In, HDMI 1.4 opciók közül.
6.
Környezeti fény: Módosíthatja a megvilágítási effektusokat, színt és stílust. Ha a
megvilágítási effektusokat az MNT állapota szerint választja ki, a következő színek
jelennek meg:
Fehér: normál mód
Piros: G-Sync mód
7.
Gyorsgomb-kiosztás: az 1. gyorsgomb („Fényerő”, „Kontraszt”, „Kékfény”, „Telítettség”,
„Hangerő”, „Túlhajtás”, „Bemenet” és Gamma), illetve 2. gyorsgomb („Fényerő”,
„Kontraszt”, „Kékfény”, „Telítettség”, „Hangerő”, „Túlhajtás”, „Bemenet” és Gamma)
funkciók közül lehet választani.
8.
Wide mode (Széles mód): Kiválaszthatja, hogy mely képarányt kívánja használni. Az
opciók: Képarány és 1:1.
9.
Mély alvás: Igény szerint be- és kikapcsolhatja az alvó módot, ha a HDMI 1.4- vagy
DP-forrás a bemenet.
Be (alapértelmezett mód): A monitor 12 perc elteltével alvó módba lép, ha nincs HDMI
1.4- vagy DP-forrás bemenet.
Ki: A monitor nem lép alvó módba, amíg nincs HDMI 1.4- vagy DP-forrás bemenet.
Magyar
1.
10. Power-off USB charge (USB-töltés kikapcsolt állapotban): On or Off (Be- vagy
kikapcsolás).
Termékinformációk
Mode - Standard
Picture
Resolution
3440 x 1440
Color
Max Refresh Rate
60 Hz
Audio
Mode
Normal
Gaming
OSD
System
Information
Reset
1.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt.
2.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza az Információ elemet, hogy megjelenítse a
monitor általános adatait és aktuális bemenetét.
3.
Reset (Alaphelyzet): Az egyedi színbeállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza.
15
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI 1.4/DP mód (Opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Blue (Kék)
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Off (Ki)
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Amber (Sárga)
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
16
Download PDF

advertising